PARASITTENE VIL TA ALT.

HVORFOR VI MÅ UT AV SYSTEMET OG INN I NOE ANNET OG BÆREKRAFTIG

Hans Eirik Olav Mar 9

«Statens virkelige kostnad er velstanden vi ikke ser, jobbene som ikke eksisterer, teknologiene vi ikke har tilgang til, virksomhetene som ikke eksisterer, og den lyse fremtiden som blir stjålet fra oss. Staten har plyndret oss like sikkert som en røver som kommer inn i hjemmet vårt om natten og stjeler alt vi elsker»

«Staten er den store fiktive enheten som alle søker å leve av på bekostning av alle andre»

(Frederic Bastiat 1801-1850Frederic Bastiat | Biography & Facts | Britannica)

“Makt korrumpere; absolutt makt korrumperer absolutt»

(Lord Acton 1834-1902John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton | English Historian, Moralist & Politician | Britannica

Thanks for reading Rebel Yell Publishing! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

Pledge your support

(Faksimile Google)

+ + + +

I et land hvor 70-80% av hver krone du tjener (avhengig av lønn, forbruk og formue) blir tatt i fra deg i en eller annen form gjennom skatter og avgifter for å holde liv i politikerne og et stadig voksende statsapparatet, hvor fri er du egentlig?

Betyr ikke dette at du i praksis jobber for staten 10 måneder i året, og i så fall er dette det livet du så for deg; for deg selv, dine barn og barnebarn?

Sagt på en annen måte: Hvem bor frivillig på et sted hvor nesten alt av hva han/hun tjener ved hardt arbeide blir tatt i fra han/hun og brukt på all mulig annen kostbar og uproduktiv virksomhet bestemt av 169 mennesker som mener at de har en eller annen «gudegitt rett» til å plyndre deg for alt du har?  

Og, hva har svaret på ovennevnte spørsmål å gjøre med at ingen av mottakerne av mitt siste nyhetsbrev; våre mest betrodde og statsansatte – hvor jeg forklarer massivt brudd på våre menneskerettigheter – har reagert på den uretten også de rammes av?

Det er dette som er tema for dagens nyhetsbrev, samt hvordan du kan komme deg så langt bort fra dette systemet som det er mulig å komme. For bort må du, om du skal overleve, fordi:

 • De sier de skal ta ifra deg alt og gjøre deg eierløs (og lykkelig)
 • De har innført lover og regler, blant annet via bankene, som gjør det mulig for de å ta i fra deg alt
 • De har gjort det før
 • Så, hvorfor tror du at de ikke vil gjøre det denne gang?

Parasittene

(Faksimile Google)

Når politikerne og folket i et demokrati oppdager at det er mulig å gi og ta privilegier ved å plyndre hverandre, samtidig som politikerne øker skatter og avgifter, samt «trykker» verdiløse penger for å betale for denne plyndringen, alt for å tilegne seg stadig mer makt på folkets bekostning, da vil dette samfunnssystemet – «velferdsstaten» – langsomt men sikkert korrumperes inntil det fascistiskes diktatur – korporatismen – har tatt over all styring og alle verdier (korporativ pluralisme – Store norske leksikon (snl.no))

Korporatismens natur – samarbeidet mellom våre , statsbyråkratiet og «Big business» er parasittisk og vil sørge for at du mister både dine friheter, penger og formuesgoder. Dessverre gjør vi ingen ting for å stoppe det før det er for sent. Det er den dårlige nyheten.

Den gode nyheten – i hvert fall for oss, folket – er at i likhet med alle tidligere parasittiske totalitære dynastier i historien, så som Tang-dynastiet, Romerriket, og nå vesten, kollapser diktaturet under vekten av sitt eget moralske, sosiale, økonomiske og rettslige forfall. Mange tusen års historie forteller oss at det alltid ender slik. Menneskelige forskjeller; kultur, historie, og alle variablene assosiert med dette gjør det simpelthen umulig for en liten globalistisk plyndrer-elite å styre «en ekstremt diversifisert verden». Det er derfor James Bond alltid finner, avslører og avvæpner den siste versjonen av «Goldfinger» (Goldfinger (film) – Wikipedia) og menneskene reddes fra apokalypsen.

Når vi leter en plausibel forklaring på hvorfor sorenskriver Yngve Svendsen, statsminister Gahr Støre eller de andre jeg sendte forrige nyhetsbrev til – med klage over soleklare menneskerettsbrudd begått daglig mot den norske befolkning ((38) UMYNDIGGJØRING AV ET HELT FOLK – by Hans Eirik Olav (substack.com) – er det dette samfunnsmessige forfallet av moralske, sosiale, økonomiske og rettslige faktorer som forhindrer de fra å ta min klage på alvor – selv om også de er ofre for disse menneskerettsbruddene. Yngve Svendsen og Gahr Støre er sånn sett Goldfingers «løpegutter», rettere sagt Blackrocks Lars Fink og World Economic Forums (WEF) Klaus Schwabs «løpegutter», antakelig uten helt å forstå det. 

Uansett er – hele gjengen – parasitter som lever på den institusjonaliserte plyndringen og korrupsjonen de stadig må ha mer av for å overleve. I deres verden er det umulig å være motstrøms ved å gjøre det åpenbart riktige fordi de umiddelbart vil «lyses i band» og miste sin status og sitt levebrød, for øvrig betalt av deg og meg. De er for alltid dømt til å kjøre oss og seg selv «i grøfta» og stoppes først når den totale økonomiske og samfunnsmessige kollapsen inntreffer – og det, bokstavelig talt er tomt også på deres konto.

Derfor selger de norsk energi/strøm til Tyskland for 30 øre KWT neste 10 år mens en stadig fattigere Ola og Kari betaler både 1, 2 og 3 kroner KWT.

Derfor bygger de vindmøller til havs som må subsidieres av norske skattebetalere med flere kroner pr. KWT mens de langsomt men sikkert ruster bort.

Derfor lar de WHO tre et diktatorisk diktat om tvangsvaksinering «nedover hodene på oss», mens de klapper i hendene hver gang vil selge oss såkalte «» som stadig oftere avsløres i forskningsrapporter å skade eller ta livet av oss, mens de forsøker å bortforklare det hele med noe så absurd som «long covid».

Og, derfor holder de oss – folket – opptatt med å diskutere alt mulig annet for å distrahere oss fra å forstå all den korporative plyndringen som foregår, så som når leder av justiskomiteen, FrPs Per Willy Amundsen, med «harmdirrende stemme» vil ha oss til å tro at «islamering av » er det største problemet det norske folk står overfor, eller når de vil ha oss med på det falske narrative om at livets gass CO2 – selve katalysatoren for alt liv på jorden – er i ferd med å ødelegge planeten. Absurde problemstillinger skaper debatt, masse debatt, og holder Ola og Kari klistret til TV skjermen når Fredrik Solvang og hans panel av eksperter skal lede oss gjennom dette «supperåd» av absurde problemstillinger.

Som jeg har sagt mange ganger tidligere: Alt henger sammen med alt annet.

Derfor svarer sorenskriver Svendsen via saksbehandleren i tingrett at «det er noe uklart hva du ønsker med din henvendelse»  (mitt siste nyhetsbrev) og når jeg utdyper hva jeg ønsker – samarbeide med han om å få slutt på menneskerettsbruddene mot både han og meg – får jeg, etter litt frem og tilbake» beskjed om at «videre henvendelser ikke vil bli besvart». Sorenskriver Svendsen kan ikke og vil ikke samarbeide om et så verdig formål. Gjør han det vil han umiddelbart «fryses ut» av de samme kreftene som plasserte han i stillingen som sorenskriver. Plyndringen av folket er viktigere enn menneskerettighetene fordi det er plyndringen som holder liv i superbyråkrater som sorenskriver Svendsen. Han er «fange av systemet».

«Spør Goldfinger. Enda bedre, spør Larry Fink i Blackrock. Han kan fortelle deg hvorfor vi verken kan eller vil gripe inn mot disse menneskerettsbruddene. Antakelig kan Fink og Schwab også fortelle deg hvorfor vi selger strøm til Tyskland for 30 øre og bygger vindmøller til havs, som ingen har råd til å betale for.

(Goldfinger i James Bond – faksimile Google)

(Klaus Schwab i WEF – faksimile Google)

Slik Store medisinske leksikon beskriver parasitter:

«Parasitter er organismer som sameksisterer med andre organismer (verter) på bekostning av disse. Typisk får parasitten sine næringsstoffer fra verten, og forbindelsen er ødeleggende for verten. Parasitten er fysiologisk avhengig av verten og utnytter næring som verten har tatt opp (for eksempel bendelorm), eller nyttiggjør seg vertens kroppsvev.»

Om «nyttiggjøring av vertens kroppsvev» kan sidestilles med transhumanisme og innføring av eksempelvis en digital og sentralstyrt valuta, Central Bank Digital Currency, eller rett og slett et implantat, hvor vi blir styrt – og plyndret – «fra skyen», ikke bare 70-80% men 100% av tiden, er usikkert, men tanken streifer meg når jeg registrerer sorenskriverens manglende villighet til dialog, samt tausheten fra de andre «ministrene» jeg sendte klagen til.

Den Europeiske Sentralbankens (ECBs) forslag til hvordan du og jeg skal bruke CBDC (ikke endelig bekreftet):

 • Maks 50 euros pr. transaksjon (tilsvarer 5 halvlitere eller 3 gin tonic)
 • Maks månedlig forbruk 1000 euros (ca. 11.000 kroner)
 • Maks 50 transaksjoner i måneden
 • Maks 3000 euros på konto til enhver tid
 • Programmerbart slik at staten eller sentralbanken kan begrense forbruket
 • Programmert slik at du kun kan kjøpe varer/tjenester fra statlig godkjente virksomheter
 • Programmert til å gå ut på dato (staten tar det du ikke har brukt opp)
 • Programmert til å forhindre anonymitet
 • ECB planlegger å teste den digitale Euroen i 2023 med full utrulling i 2026; altså er dette tidspunktet hvor parasittene overtar verten 100%

Hvor ender vi opp?

Den foreløpig beste beskrivelsen jeg har sett av dette totalitære samfunnet er når Jordan Peterson for kort tid siden forklarte seg for den amerikanske kongressen om hvilket samfunnssystem vi er i ferd med å innføre:

Spørsmålet som melder seg når vi hører Petersons beskrivelse av det moderne «Orwellianske» samfunnet, er om sorenskriveren, statsministeren eller noen av de andre folkevalgte og superbyråkratene noen gang våkner?

Antakelig ikke. Parasitter er fysiologisk avhengig av verten – oss – og tar til seg næring helt inntil «verten» – oss – er tom for næring; skatter, avgifter, og alle våre rettigheter til et fritt og selvstendig liv. Når parasittene, slik Jordan Peterson forklarer oss, har overtatt vårt biologiske og åndelige opphav 100% og det ikke lenger finnes noe «ved igjen i oss», først da kollapser alt; fordi den næring parasittene er avhengig av ikke lenger er tilgjengelig – i menneskelig form.

Arven etter kong Salomo

I en 3000 år gammel fortelling om Jeroboam, sønn av kong Salomo, blir det fortalt at israelerne tryglet sin nye konge om å få slippe unna åket som Jeroboams far hadde «kastet rundt halsen» deres. Historien forteller oss at dette «åket» var kostnaden forbundet med å opprettholde det politiske etablissementet; dvs. inntektsskatten. For israelerne symboliserte skatten på deres arbeid en umenneskelig oppofrelse, og opplevdes som et tyveri av deres eiendeler; en reduksjon fra menneske til «trekkdyr» (derav uttrykket «beast of burden»).

Historien forteller at Jeroboam lovet å vurdere «folkets ønske». Tilsynelatende diskuterte han saken med sine ministre, som ikke uventet motsatte seg dette. Hvordan skulle ministrene og byråkratene ellers beholde sine privilegier? Enden på det hele, var at Jeroboam ga israelerne følgende beskjed:

«Whereas my father laid upon you a heavy yoke, so shall I add tenfold thereto. Whereas my father chastised (tortured) you with whips, so shall I chastise you with scorpions. For my littlest finger is thicker than my father's loins; and your backs, which bent like reeds at my father's touch, shall break like straws at my own touch”

Kort oppsummert: Mens min far la på dere et tungt åk, så vil jeg tidoble dette åket. Som min far tuktet dere med pisker, vil jeg tukte dere med skorpioner.

Parasitter, skorpioner – to sider av samme sak.

«Du vil eie ingenting – men være lykkelig» uansett (Klaus Schwab i WEF).

Slik skapes føydalisme   

I en historisk – 3000 års – perspektiv var det Kong Solomon gjorde det samme som Klaus Schwab og WEF, samt alle de andre globalsisten vil gjøre med oss; Institusjonalisere eller manifestere en form for hegemoni over oss, befolkningen. Med andre ord er det en mange tusen år lang tradisjon å kontrollere og manipulere oss med så vel «pisk som gulrot». Men, hva er «tradisjon», egentlig? Er tradisjon bra eller dårlig?

Tradisjon» er et uttrykk vi gjerne bruker om en skikk som er vanlig, og som flere eller noen av oss ønsker å bevare, men ofte verken forstår oss på eller helt greier å forsvare. Det bare er slik, og vi har verken tid eller lyst til å utfordre en tradisjon. Vi bruker ordet «tradisjon» ofte, og som oftest uten å tenke oss om. Tradisjon henger over oss overalt hvor i verden vi beveger oss, og vi har respekt for at tradisjon må assosieres med noe viktig og alvorlig.

Tradisjon har, sånn sett, en tendens til å følge med oss på områder der tradisjonen, enkelt sagt, og for alle praktiske formål, har vært død lenge. Slik er det når vi snakker om individuell frihet og menneskerettigheter. Det er en tradisjonell oppfatning at individets frihet er ukrenkelig, og noe som er viktig å verne om, men sannheten er at vi mer og mer tenker og handler som kollektivister.

Vi setter statsmakt foran individuell frihet uten blygsel eller protester. Dette til tross for at det er enkeltmennesket som alltid har måttet forsvare seg mot statsmakt, ikke omvendt. Forutsetningen for det gode og sosialdemokratiet er ikke lenger tuftet på en tradisjon eller en tro på individuell frihet, men i stedet på en tro på at en sterk statsdannelse med en stor statsadministrasjon kan forvalte våre felles verdier og velstand for oss. Troen på statsmakt som et gode i våre liv er således grenseløst naiv.

I stedet for at vi tar utgangspunkt i individets og mindretallets rettigheter, forteller den kollektivistiske staten at vi må innordne oss flertallets diktatur, dvs. staten. Alt vi gjør må kontrolleres og godkjennes av staten, for å sikre mest mulig velstand og frihet for alle, må vites. Vi forstår ikke, eller orker ikke bry oss med at et slikt utgangspunkt er ensbetydende med at det er vår, i betydningen hvert enkelt menneskes frihet, som må forsakes. Staten er oss, vi er staten, og alt staten gjør, alle regler, herunder påbud, , skatter og avgifter som vedtas, det er noe vi derfor gjør mot oss selv. Vi må alle oppføre oss som lydige borgere for å kunne nyte godt av den velstand staten kan gi oss, og for å forsvare vår rettmessige plass i samfunnet.

Slik blir vi langsomt men sikkert marginalisert som selvstendige tenkende og frie individer, inntil vi, uten helt å forstå hvordan det skjedde, har mistet vår frihet fullstendig; inntil vi alle er «glade treller» og direkte eller indirekte statlige ansatte.

Alibi for all plyndringen

(Faksimile Google)

Den amerikanske politiske filosofen Lysander Spooner beskriver ganske presist hvordan denne plyndringen begrunnes av våre folkevalgte og statsbyråkratiet (oversatt/modifisert):  

 • Akkurat som en landeveisrøver sier staten til mennesket: «Pengene eller livet». De fleste, om ikke alle skatter og avgifter, blir betalt under tvang med denne trusselen.
 • Men, staten ligger ikke bakhold slik landeveisrøveren gjør. Staten setter ikke en pistol til hodet ditt for så å vrenge lommene dine. Staten gjør det på en langt mer utspekulert og skamfull måte.
 • Landeveisrøveren skjuler ikke sine motiver, men påtar seg det hele og fulle ansvar og risiko for sitt lovbrudd. Han later ikke som om han har en rett til å ta dine penger, eller at han har til hensikt å bruke pengene til ditt best. Han utgir seg ikke for å være noe annet enn en tyv.
 • Landeveisrøveren forsvarer heller ikke sin handling med å si at han skal beskytte alle andre reisende på veien. I det hele tatt later han ikke som om han gjør det for å beskytte offeret, som naturlig nok ville oppfatte en slik forklaring eller motiv som en merkelig form for beskyttelse.
 • Når han har tatt pengene dine, forlater landeveisrøveren deg, slik du ønsker at han skal gjøre. Han insisterer ikke på å følge etter deg, mot din vilje, mens han later som om han er en slags oppsynsmann, formynder eller beskytter. Landeveisrøveren forstår at dette er håpløst argument.
 • Landeveisrøveren forsøker derfor ikke å kommandere deg til å bøye deg og adlyde han; ved å kreve at du i et øyeblikk gjør det ene, for i neste øyeblikk nekte deg å gjøre det andre; ved å stjele pengene dine så ofte han finner det å være i sin interesse eller fornøyelse å gjøre det.
 • Landeveisrøveren stempler deg ikke som en rebell eller en forræder, og en fiende av landet ditt, og ved å bøtelegge og fengsle deg om du stiller spørsmål ved hans autoritet, eller motsetter deg hans krav.
 • Landeveisrøveren er ikke en hykler og han er altfor mye av en «gentleman» til å gjøre seg skyldig til slike tvangshandlinger og fornærmelser.
 • I korthet, foruten å stjele fra deg, forsøker ikke landeveisrøveren samtidig å gjøre deg til sin narr eller slave.
 • Fremgangsmåten til de røverne eller parasittene, som kaller seg «staten», er helt annerledes enn fremgangsmåten til landeveisrøveren. For det første gjør ikke staten som landeveisrøveren ved å tilkjennegi sin identitet, således påtar staten seg ikke et personlig ansvar for sine handlinger. Tvert imot og ved hjelp av hemmelige valg legges det til rette for at staten kan oppnevne noen andre (identitetsløse byråkrater i statsforvaltningen) til å gjennomføre tyveriet på statens vegne, mens de egentlige oppdragsgiverne holder seg skjult.

Staten sier til sine håndlangere i skatteetaten:

 • Gå til A, B, C osv. og si til han/henne at staten trenger penger for å betale for beskyttelsen den gir ham og hans eiendeler. Dersom han sier at han aldri har godtatt eller inngått noen avtale om å bli beskyttet av staten, og at han ikke ønsker statens beskyttelse, si til ham at det er vårt anliggende, ikke hans; at vi har valgt å beskytte han, enten han vil det eller ikke, og at vi krever penger for denne beskyttelsen.
 • Om han våger å spørre hvem disse menneskene er, som har påtatt seg oppgaven med å være «staten», som påstår at de beskytter han, og tar seg betalt for det, uten at han noen gang har inngått en avtale med dem, si til han at det heller ikke er noe han han har noe med; at vi (staten) har valgt ikke å gi oss personlig til kjenne, men at vi gjennom hemmelige valg har utpekt deg, vår budbringer, til å gi han beskjed om våre krav, og dersom han aksepterer, gi han på vegne av oss, en kvittering som beskytter han fra liknende krav i inneværende år.
 • Dersom han nekter å akseptere dette, eksproprier hans eiendom og hans eiendeler, og selg disse for å dekke våre krav inklusive våre kostnader forbundet med inndrivelse med tillegg av strafferente.
 • Dersom han motsetter seg dette, bøtelegg og/eller kast denne forræderen i fengsel.
 • Når forræderne har lært seg denne leksen, vil de alle sammen bli til gode, lojale borgere i mange år fremover, uten noen gang å spørre om en begrunnelse for hvorfor de betaler skatt.

Spørsmålet dette reiser er:

Hvorfor aksepterer vi et slik parasittisk system når det beviselig tar ifra oss alt vi eier og har? Hvorfor aksepterer vi at 169 mennesker på stortinget misbruker vår tillit til dem som «våre folkevalgte» når det eneste de er interessert i er å delta på plyndringen av vår lønn, våre formuesgoder, ja, hele vårt eksistensgrunnlag og gjør oss alle til treller i en slavestat styrt av en korporativ, fascistisk symbiose mellom stat og «Big Business: som reduserer vårt menneskeverd til det ugjenkjennelige?

(Faksimile Google)

Livet er en gave

Richard Dawkins, professor i biologi ved University of Oxford, uttalte følgende om det vi kan kalle «The Magic of Reality» – «Realitetens magi»

«Vi skal alle dø, og det gjør oss til de heldige. De fleste mennesker kommer aldri til å dø fordi de aldri kommer til å bli født. De potensielle menneskene som kunne vært her i mitt sted, men som faktisk aldri vil se dagens lys, er flere enn sandkornene i Arabia. Vi vet dette fordi settet med mennesker tillatt av vårt DNA så massivt overskrider settet med faktiske mennesker. I relasjon til disse ekstreme oddsene er det du og jeg, i vår alminnelighet som er her»

Livet er i sannhet en gave, og vi er utrolig heldige som overhodet eksisterer, og i Dawkins uttalelse ligger en erkjennelse om at vi må gjøre det beste og meste ut av det. Det begynner med en bevisst og personlig livsanskuelse. Hva vil vi med livene våre, og hva slags samfunn ønsker vi å leve i?

Ønsker du og jeg, sorenskriver Svendsen, statsminister Gahr Støre, alle våre folkevalgte og alle statsansatte byråkrater å leve i den parasittiske verden vi nå lever i, hvor absolutt all menneskelighet er i ferd med å bli tatt ifra oss?

Dersom «livet er en gave» og mennesket springer ut av et DNA som gir oss medfødte og umistelige rettigheter, hva skal vi da med parasitter eller for den saks skorpioner?

(Faksimile Google)

+ + + +

OPPVÅKNINGEN ER PÅ GANG

NÅR DETTE SKRIVES ER BITCOIN – «FOLKETS PENGER» – OG ANNEN «LEVEDYKTIG KRYPTOVALUTA» PÅ VEI OPP OG NÅ SLÅR GULL, SØLV OG ANDRE METALLER FØLGE, OG DA SLÅR, OM KORT TID, VEKSTSELSKAPER INNENFOR GRUVEINDUSTRIEN FØLGE.

KUNNSKAP OM PENGER OG VERDIER ER DEN BESTE RESEPTEN I VANSKELIGE TIDER

LÆR MER OM HVORDAN DU KAN BESKYTTE DEG. DET ER ENKLERE ENN DU TROR. LOGG DEG INN PÅ:

www.ifbconsulting.no

HUSK AT DET ER DU SOM MÅ TA ANSVAR FOR DINE VALG. IKKE LA ANDRE GJØRE DET FOR DEG

FOR Å GJØRE DET ER INFORMASJON OG KUNNSKAP VIKTIG OG VI ØNSKER Å BIDRA TIL DET

+ + + +

ANTIJANTEPODDEN

Lenke til siste intervju på Antijantepodden:

https://ajp.one/130

+ + + +

Lenker for å kjøpe boken, FARVEL MENNESKE:

Flott innbundet versjon: Farvel menneske (giutbok.no) – kr 399,-

Elektronisk versjon: Farvel menneske – e-bok (giutbok.no) – kr 250,-

Den innbundne boken finnes hos de fleste bokhandlere, så som nettboksiden til Ark eller Tanum.

Den elektroniske utgaven kan kjøpes hos de aller fleste e-bokhandlere på nettet.

Thanks for reading Rebel Yell Publishing! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

Pledge your support

Rebel Yell Publishing is free today. But if you enjoyed this post, you can tell Rebel Yell Publishing that their writing is valuable by pledging a future subscription. You won't be charged unless they enable payments.

Pledge your support

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.