Om oss

Geoengineering Norway er en frivillig organisasjon med mål om å spre sann informasjon til folk om Geoengineering i Norge.

Feltarbeid – som observasjoner, målinger og oppsporing av fakta  omkring virkningene av Geoengineering i naturen, skogen, plantelivet,  drikkevannet vårt og lufta vår. Samle bevis og indikasjoner på  virkningene av Geoengineering, og at det foregår.

Organisasjonsnummer: 923 210 652

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Andre steder du kan finne oss på internett:

Rumble: https://rumble.com/user/GeoengineeringNorway
Odysee: https://odysee.com/@GeoengineeringNorway:5?view=home
Dlive: https://dlive.tv/GeoengineeringNorway
Twitter: https://twitter.com/GeoengNorway
Facebook: https://www.facebook.com/groups/142504313267269
Youtube: https://www.youtube.com/@GeoengineeringNorway
ClouthHub: https://app.clouthub.com/#/users/id/24040bf6-a145-468b-b2c4-2e39d6ba5cf9
Discord: https://discord.gg/yyxMXUSffw