Enighet i Verdens helseforsamling oppnådd om en omfattende, avgjørende pakke med endringer for å forbedre det internasjonale helseregelverket, og setter dato for sluttføring av forhandlingene om en foreslått pandemiavtale

Genève, 1. juni 2024 -- I en historisk utvikling vedtok Verdens helseforsamling, årsmøtet for dets 194 medlemsland, i dag en pakke med kritiske endringer i det internasjonale helsereglementet (2005) (IHR ), og ga konkrete forpliktelser til[Les mer...]