Lokal Agenda 21, Kommuneoverlegene og “Trygge Lokalsamfunn” – Hele Norges kommunesektor er gjennomsyret av globalistkuppet Agenda 21, KREFTEN HAR FULL SPREDNING!!

21/05/2016 Pål Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO), Raseringen av Norge 1 Lokal Agenda 21, Kommuneoverleger og "Trygge Lokasamfunn" Jeg er dypt rystet!  KREFTSVULLEN FN’s Agenda 21 har nå full STEALTH spredning i alle deler av kommunal[Les mer...]

Værmodifiseringspatenter skyfrøpatenter Geotekniske patenter som lever under den ioniserte himmelen rundt 6000 patenter Weather modification patents cloud seeding patents Geo engineering patents living under the ionized sky around 6000patents

De dreper planeten under himmelen for geoengineering global oppvarming FÅ I DITT HOLE AL GOREThey're killing the planet under the skies of geoengineering global warming GET IN YOUR HOLE AL GORE OPERASJON REDDE MENNESKEHETENOPERATION[Les mer...]