National ARMs Grand Jury Petition ‘Vaccine’ Crime Evidence blir sendt til Washington State og Nevada guvernører og advokatgeneralerNational ARM’s Grand Jury Petition ‘Vaccine’ Crime Evidence Being Sent to Washington State and Nevada Governors and Attorney Generals

DR. JOSEPH SANSONEDR. JOSEPH SANSONE21. MARS 2024 MAR 21, 20245959 17171010 DelShare Les Writing of Mandamus innlevert i Florida høyesterettRead the Writ of Mandamus filed in Florida Supreme Court, Søker å tvinge DeSantis til[Les mer...]

CIA, DoD & Rockefeller Foundation confirmed as architects of Deagel .com 2025 Depopulation Forecast & current Mortality Rates imply Covid Vaccination has made it a target that could be hit

BY THE EXPOSÉ ON JULY 23, 2023 • ( 55 COMMENTS ) https://trinitymedia.ai/player/trinity-player.php?postHashV2=4f1d0f9c67067838beb2f2bf5ebd31a7ebf46bda&language=en-GB&voiceGender=f&pageURL=https%3A%2F%2Fexpose-news.com%2F2023%2F07%2F23%2Fdeagel-cia-dod-rockefeller-depopulation%2F&ver=6.2.2&unitId=2900007956&userId=1edbbbb7-1ab4-44c6-9959-dc081b612310&isLegacyBrowser=false&version=20230807_5b89728de297992bf98c12b5b142de68dae2a0f0&useBunnyCDN=0&themeId=277 In a world where reality often seems stranger than fiction, the machinations behind global events can be an enigma wrapped in mystery. One such intrigue revolves around Deagel.com,[Les mer...]

Prop. 90 S (2021–2022)

Samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021- 1 Sammendrag Regjeringen legger med denne proposisjonen frem forslag om Stortingets samtykke til inngåelse av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom[Les mer...]

Illuminati for folk flest.

Illuminati betyr bokstavelig talt ”de opplyste”. Hvem er så Illuminati ? De høyeste Illuminati har det til felles at de nedstammer fra Illuminatis 13 blodslinjer. Illuminati forvalter århundre- og årtusengammel kunnskap, som holdes skjult for offentligheten. Illuminati[Les mer...]