NORGE er visstnok medlem av både EU og EØS utfra regjeringens handlemåte? HVA POKKER HOLDER POLITIKERNE PÅ SIRKUSTINGET PÅ MED? FB 4 mars 2020

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eosrapport_2019/id2692288/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2004.03.2020&utm_content=E%C3%98S-midlene REGJERINGEN.NO EØS-midlene: Årsrapport 2019-2020 EØS-midlene er en viktig del av regjeringens europapolitikk. Gjennom EØS–midlene samarbeider Norge, Island og Liechtenstein tett med partnere i 15 EU-land for å bidra til å redusere sosiale og[Les mer...]