Det vitenskapelige forskningsanlegget HAARP kan ikke skape naturkatastrofer eller påvirke menneskelige tanker og bevegelser, i strid med påstander på nettet iflg FAKTASJEKKER!

GJENNOMGÅTT INNHOLD dom: FEIL Krav: HAARP kan bevisst skape ødeleggelser i global skala, forårsake jordskjelv, sykloner, flom, snøstorm rundt om i verden; HAARP angriper kanskje verdens borgere telepatisk, påvirke tanker med lavfrekvente vibrasjoner Kilde:Gaia, Anonym,[Les mer...]