THE INVISIBLE RAINBOW – HISTORY AND EFFECTS OF ELECTROMAGNITISM | ARTHUR FIRSTENBERG

https://www.bitchute.com/video/m5kkvHxMaGPa/ PauseMute Current Time 21:23 / Duration 58:39 Loaded: 100.00% 1xPlayback RatePicture-in-PictureFullscreen 10683 1072     Først publisert 21:32 UTC 12. mai 2022. #ELECTROMAGNETISM #WIRELESS #ELEKTRISITET Sannhetsarket SannhetsarketAbonner  19431 abonnenter Et intervju med Arthur Firstenberg om boken hans: The Invisible Rainbow.[Les mer...]

Helseeffekter av ioniserende stråling

Publisert 31.03.2022 Mennesker utsettes for ioniserende stråling, det vil si radioaktiv stråling, fra radioaktive kilder som har naturlig opprinnelse eller som stammer fra menneskelig aktivitet. Her finner du informasjon om hvilke helseeffekter slik stråling har.[Les mer...]