DIVERSE FRA/OM HANS ERIK OLAV.

Samtale Marius Reikerås og Hans Eirik Olav om rettstaten, Eirik Jensen saken med mer.

18. aug. 2022Lenke til PDF om Cappelen/Jensen saken: https://1drv.ms/b/s!Aoe4pH6LsvWZkAVcp… FORRÅDT DENNE SAMTALEN MELLOM MENNESKERETTSADVOKAT MARIUS REIKERÅS OG HANS EIRIK OLAV OM RETTSIKKERHETEN I OG RETTSAKEN MOT EIRIK JENSEN, SOM BLE INNSPILT FORAN PUBLIKUM I DRAMMEN HØSTEN 2021 BØR SEES I SAMMENHENG MED PDF-BOKEN «FORRÅDT», SOM OMHANDLER FØLGENDE FORHOLD: HVORDAN EIRIK JENSEN BLE FORRÅDT AV SINE EGNE KOLLEGER, RIKSADVOKAT THOR-AKSEL BUSCH OG SIN FORSVARER JOHN CHR. ELDEN. HVORDAN ADVOKAT JOHN CHR. ELDENS MANGE INTERESSEKONFLIKTER BIDRO TIL Å FÅ JENSEN DØMT OG HVORDAN ADVOKAT ELDEN BIDRO TIL Å HOLDE FRIFINNENDE BEVIS BORTE FRA JENSEN SAKEN OG ANDRE SAKER FOR Å HOLDE DISSE ØDELEGGENDE INTERESSEKONFLIKTER SKJULT FRA SINE KLIENTER, DOMSTOLEN OG OFFENTLIGHETEN. OM SAMARBEIDET MELLOM ADVOKAT ELDENS KLIENT «TOMMY» SHARIF OG RAGNAR SJONER (NORSK TILLITSMANN) OG TILBUD OM BESTIKKELSER I THULE DRILLING. OM ELDENS NORSKE FINANSKJENDIS-KLIENTER OG DERES SKJULTE KONTI I SVEITSISKE BANKER OG BRUK AV DISSE PENGENE TIL HVITVASKING AV GJERMUND CAPPELENS NARKOOMSETNING PÅ FLERE MILLIARDER KRONER OM NORSK POLITI/ØKOKRIM OG NORSKE SKATTEMYNDIGHETERS UNNLATELSE AV Å ETTERFORSKE HVITVASKING OG SKATTEUNNDRAGELSER OG HVORDAN STATSADVOKATER I ØKOKRIM MED STOR SANNSYNLIGHET AVTALTE MED SVEITSISK PÅTALEMYNDIGHET OM Å HOLDE DETTE SKJULT FOR Å BESKYTTE SVEITSISKE STORBANKER OG MYNDIGHETER. OM ADVOKAT ELDENS DELTAKELSE I Å HOLDE DETTE SKJULT FOR DOMSTOLEN, OFFENTLIGHETEN OG, VÆRST AV ALT, SINE KLIENTER. OM ELDENS MANGE LØGNER OM OVENNEVNTE FORHOLD, BLANT ANNET TIL GJENEOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR STRAFFESAKER OG HVORDAN KOMMISJONEN V/LEDER SIV HALLGREN, MANGEÅRIG PARTNER I ELDENS ADVOKATFIRMA, FØRST FORSØKTE Å DEKKE OVER ELDENS LØGNER, DERNEST HAR LATT FORFATTERENS GJENÅPNINGSBEGJÆRING «LIGGE I SKUFFEN» HOS KOMMISJONEN I MER ENN 4,5 ÅR, MENS FORFATTEREN SONET FENGSELSSTRAFF FOR ET JUSTISMORD. DISSE OG ANDRE SPØRSMÅL OM DET NORSKE RETTSYSTEMET OG ADVOKAT ELDEN DISKUTERES I DENNE VIDEOEN OG BEHANDLES VIDERE I PDF-BOKEN SOM ER VEDLAGT INNSPILLINGEN. + + + + + Beslutning om hvilken dommer som skal behandle en sak, skal gjøres med utgangspunkt i et prinsipp om tilfeldig fordeling; Hovedformålet med tilfeldighetsprinsippet er å hindre at utenforstående kan påvirke valg av dommer i den enkelte sak. I norske domstoler brytes denne viktige forutsetning regelmessig, spesielt i saker hvor en partsinteresse av forskjellige grunner vurderes å være viktigere enn en annen partsinteresse. Måten dette gjøres på er gjennom sikkerhetsforskriften som gjør det mulig å kamuflere at den ene parten direkte eller indirekte kan påvirke og sikre et bestemt utfall i en sak ved bruk av såkalt «sikkerhetsklarerte dommere. Således opererer Norge med et todelt domstols system; et som er åpent og noenlunde transparent – i hvert fall tilsynelatende – og et som er skjult ved bruk av sikkerhetsforskriften, og av den grunn helt åpent for utstrakt påvirkning og misbruk, dvs. for å sikre et bestemt utfall bestemt på forhånd av tredjeparter. Av den grunn nekter domstolene og domstoladministrasjonen å oppgi hvilke dommere som er sikkerhetsklarert, dvs. fordi dette bryter med tilfeldighetsprinsippet og den grunnleggende forutsetningen om et objektivt og upartisk domstols system. Norges todelte domstols system er grunnleggende urettferdig og hører selvfølgelig ikke hjemme i en rettsstat og et demokrati.

Thule Drilling

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.