Det vitenskapelige forskningsanlegget HAARP kan ikke skape naturkatastrofer eller påvirke menneskelige tanker og bevegelser, i strid med påstander på nettet iflg FAKTASJEKKER!

GJENNOMGÅTT INNHOLD dom: FEIL Krav: HAARP kan bevisst skape ødeleggelser i global skala, forårsake jordskjelv, sykloner, flom, snøstorm rundt om i verden; HAARP angriper kanskje verdens borgere telepatisk, påvirke tanker med lavfrekvente vibrasjoner Kilde:Gaia, Anonym,[Les mer...]

United States Patent and Trademark Office​

0462795 – July 16, 1891 – Method Of Producing Rain-Fall 803180 – October 31, 1905 – Means for Producing High Potential Electrical Discharges 1103490 – August 6, 1913 – Rain-Maker 1225521 – September 4, 1915 – Protecting From Poisonous Gas In Warfare 1279823 – September[Les mer...]