BANKENE VIL TØMME KONTOEN DIN – Krisehåndteringsdirektivet (Artikkel 33a) pålegger bankene å tilsidesette innskyternes interesser i en krisesituasjon.

På tide å tømme bankkontoen.. https://rebelyellpublishing.substack.com/p/bankene-vil-tmme-kontoen-din https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/krisehandteringsdirektivet-brrd-endringsbestemmelser-om-tapsabsorbering-og-rekapitaliseringskapasitet.-/id2580171/ I dette nyhetsbrevet formidles først to advarsel til leserne: Advarsel 1: At ovennevnte Krisehåndteringsdirektiv med tillegg av Artikkel 33a, fra våren 2022, med stor sannsynlighet ble innført[Les mer...]