BORTSETT TIL onsdag 15. november kl. 15.00 CET

WHO lanserer en kommisjon for å fremme sosial tilknytning. ENDA FLERE LØGNER FRA DENNE TERRORIST ORGANISASJONEN

Verdens helseorganisasjon (WHO) har annonsert en ny kommisjon for sosial tilknytning, for å adressere ensomhet som en presserende helsetrussel, fremme sosial tilknytning som en prioritet og akselerere oppskaleringen av løsninger i land med alle inntekter. WHAT? Hvorfor lager de såkalte bindende avtaler der de har all makt over Helseforetakene i de land som underskriver avtalen(som v Kjerkol skal/ har underskrevet? Igjen ser man deres samme plan som “PANDEMIEN”. Disse er tvers igjennom imbesile individer.

Kommisjonen er ledet av USAs kirurggeneral, Dr. Vivek Murthy , og African Unions ungdomsutsending, Chido Mpemba , og består av 11 ledende beslutningstakere, tankeledere og talsmenn. ( HVEM har gitt disse myndighet til å være beslutningstagere? Jo det har bla norske ……forrædere MOT eget folk) Den går over tre år og vil analysere den sentrale rollen sosial tilknytning spiller for å forbedre helsen for mennesker i alle aldre og skissere løsninger for å bygge sosiale forbindelser i stor skala. Kommisjonen vil vurdere hvordan tilknytning øker trivselen til våre lokalsamfunn og og bidrar til å fremme økonomisk fremgang, sosial utvikling og innovasjon. !

Sosial isolasjon – å ha et utilstrekkelig antall sosiale forbindelser, og ensomhet – og den sosiale smerten ved å ikke føle seg tilkoblet, er utbredt. I motsetning til oppfatningen om at isolasjon og ensomhet først og fremst rammer eldre mennesker i høyinntektsland, påvirker de helsen og velværet til alle aldersgrupper over hele verden. Én av fire eldre opplever sosial isolasjon og ratene er stort sett like i alle regioner. Blant ungdom opplever mellom 5–15 % ensomhet , ifølge forskningsresultater. Imidlertid er disse tallene sannsynligvis undervurderinger.

«Høye forekomster av sosial isolasjon og ensomhet rundt om i verden har alvorlige for helse og velvære. Mennesker uten nok sterke sosiale forbindelser har høyere risiko for hjerneslag, angst, demens, depresjon, selvmord og mer, sier WHOs generaldirektør Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Denne WHO-kommisjonen vil bidra til å etablere sosial forbindelse som en global helseprioritet og dele de mest lovende intervensjonene.” Det er jo nettopp DET de gir F i!

Mangel på sosial tilknytning innebærer en tilsvarende, eller enda større, risiko for tidlig død som andre bedre kjente risikofaktorer – som røyking, overdreven drikking, fysisk inaktivitet, overvekt og luftforurensning. Sosial isolasjon har også en alvorlig innvirkning på fysisk og psykisk helse; studier viser at det har vært knyttet til angst og depresjon og kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer med 30 %.

Den nye WHO-kommisjonen vil definere en global agenda for sosial tilknytning; øke bevisstheten og bygge samarbeid som vil drive evidensbaserte løsninger for land, lokalsamfunn og enkeltpersoner. Denne agendaen har spesiell betydning på dette tidspunktet, gitt hvordan -pandemien og dets sosiale og økonomiske konsekvenser undergravde sosiale forbindelser. Her motsier de seg selv!

«Jeg er henrykt over å jobbe tett med en fremragende gruppe kommissærer for å fremme sosial tilknytning – en viktig del av velvære. Sammen kan vi bygge en verden som er mindre ensom, sunnere og mer motstandsdyktig,” sa den amerikanske kirurgen Dr. Vivek Murthy. «Gitt de dype helsemessige og samfunnsmessige konsekvensene av ensomhet og isolasjon, har vi en forpliktelse til å gjøre de samme investeringene i å gjenoppbygge det sosiale strukturen i samfunnet som vi har gjort for å håndtere andre globale helseproblemer, som tobakksbruk, fedme og avhengighet krise.”

Sosial frakobling kan også føre til dårligere utdanningsresultater; unge mennesker som opplever ensomhet på videregående skole har større sannsynlighet for å droppe ut av universitetet. Det kan også føre til dårligere økonomiske resultater; Å føle seg frakoblet og ikke støttet i jobben kan føre til dårligere arbeidstilfredshet og ytelse.

“Unge mennesker er ikke immune mot ensomhet. Sosial isolasjon kan påvirke hvem som helst, uansett alder, hvor som helst, sa Chido Mpemba, ungdomsutsending fra Afrikansk union. «Vi må redefinere narrativet rundt ensomhet på tvers av og utover. Investeringer i sosial tilknytning er avgjørende for å skape produktive, robuste og stabile økonomier som fremmer velferden til nåværende og fremtidige generasjoner.»

The Commission on Social Connection , støttet av et sekretariat basert på WHO, vil holde sitt første møte på ledernivå fra 6. til 8. desember 2023. Den første store produksjonen vil være en flaggskiprapport utgitt midt i det treårige initiativet . BULLSHIT!

++++

Full liste over kommissærer

 • Vivek Murthy (medformann), kirurggeneral, USA
 • Chido Mpemba (medformann), ungdomsutsending, African Union Commission
 • Ayuko Kato, minister med ansvar for tiltak for ensomhet og isolasjon, Japan
 • Khalid Ait Taleb, minister for helse og sosial beskyttelse, Marokko
 • Jakob Forssmed, helse- og sosialminister,
 • Ximena Aguilera Sanhueza, helseminister, Chile
 • Cleopa Mailu, fast representant ved FN, Kenya
 • Ralph Regenvanu, minister for , Vanuatu
 • Haben Girma, advokat for døveblinde og aktivist, USA
 • Hina Jilani, eldre og menneskerettighetsadvokat, Pakistan
 • Karen Desalvo, Chief Health Officer, Google, USA

Flere kommissærer kan bli bekreftet på et senere tidspunkt.

For mer informasjon, vennligst besøk Kommisjonens nettsted: https://www.who.int/groups/commission-on-social-connection

Pressemeldingen finner du her når embargoen er opphevet. https://www.who.int/news/item/15-11-2023-who-launches-commission-to-foster-social-connection

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.