ALBERT PIKE, KARL MARX, VOLODYMYR ZELENSKY OG ROTHSCHILD

NÅR NATO ANGRIPER NATO

HANS EIRIK OLAV

22. FEB. 2023

Share

«Jeg vil at Ukraina skal bli et «Stor Israel»

President Volodymyr Zelensky, 5. april 2022

+ + + +

«Den tredje verdenskrig må fremprovoseres ved å dra nytte av forskjellene forårsaket av Illuminati (øverste ledelsen i frimureriet), dermed skape splid mellom de politiske sionistene og den islamske verden»

Albert Pike, Frimurer i 33.grad, 15. August 1871

+ + + +

«Klassene og rasene som er for svake til å mestre de nye livsvilkårene, må vike. De må gå til grunne i det revolusjonære holocaust»

Karl Marx, 1818-1883

+ + + +

Dette nyhetsbrevet bygger på følgende økonomiske og geopolitiske realiteter:

  • Verdens eksisterende fiat-pengesystem er ødelagt og i ferd med å kollapse. Kort sagt skyldes det at vi har reparert finanskrisen i 2008 med det samme virkemidlet som forårsaket krisen; enda mer gjeld, fra USD 105 trillioner i 2008 til USD 305 trillioner i 2023

  • Denne ekstreme gjelden (pengetrykking) har som forventet ledet til prisinflasjon, først i råvarer og deretter i forbruksvarer, hvilket igjen fører til økte renter i økonomien og ditto krav om høyere avkastning i finansmarkedet.

  • Alle gjeldsbaserte verdipapirer, eksempelvis statsobligasjoner, tåler ikke høyere rentenivå, les avkastningskrav, og vi befinner oss tilbake i finanskrisen av 2008, denne gang med 3 ganger høyere gjeld og et «Mount Everest» i finansielle derivater, med verdens nest rikeste mann Warren Buffets ord «finansielle masseødeleggelsesvåpen».
  • Penge/valutasystemet og verdensøkonomien er nødt til å kollapse. Uansett hvilket politisk eller økonomisk ståsted de har, er alle de fremste ekspertene enige om dette. Spørsmålet er ikke om men når, og de fleste mener det nært forestående.

Hva gjør bank- og pengeeliten i denne situasjonen? De gjør det de historisk sett alltid gjør: De påfører befolkningen «den ene katastrofen etter den andre» for å miss-informere og desorientere, dvs. få de til å tenke på «overlevelse», til syvende og sist en utslettende krig om det er nødvendig for å redde seg selv og pengesystemet sitt.

Med andre ord: USA, og EU, som alle er styrt av bank- og pengemakten vil ha en krig i Ukraina og de er ikke interessert i å stanse den. Den har vært planlagt og forberedt siden 2014. De ønsker å eskalere krigen fordi det er den eneste måten de tror de kan unnslippe å stilles til ansvar «når krybben er tom» og samfunnet bryter sammen.

I det følgende tar jeg for meg hvorfor dette tillates å skje og hvem som står bak og har stått bak hver eneste krig siden «tidenes morgen».

Når NATO angriper NATO

I skrivende stund har en ny brikke falt på plass i forbindelse med terrorangrepet mot den russisk-tyske gassrørledningen Nordstream, som ble sprengt i luften 26. September 2022. Nylig publisert data fra en offisiell fly-logg som blant annet sporer flytrafikken i område rundt øya Bornholm bekrefter at et Boeing P-8 Poseidon fly av samme type som ble levert til militærbasen på Evenes 24. februar 2022, den 26. september 2022 ble observert over område der gassrørledningen ble sprengt i luften bare noen timer senere.  

Flyet er observert å komme ut av norsk luftrom i ca. 7000 meter høyde og straks etter at det entrer dansk flyrom dropper det ned til ca. 3000 meters høyde over øya Bornholm, dvs. over NordStream rørledningen hvor det deretter flyr i en sløyfe og et uregelmessig mønster, deretter setter kursen tilbake til .

(Faksimile Google)

Spørsmål som blir stadig mer aktuelle:

Hva gjør alle de andre NATO landene – eller 800 millioner europeere – når to andre NATO land, USA og Norge tilsynelatende bryter artikkel 5 i NATO alliansen ved å angripe NATO gjennom et terrorangrep mot den tyske og europeiske befolkning?

Erklærer Tyskland og EU krig mot Norge? Forhåpentligvis ikke.

Krever de erstatning for de økonomiske og humanitære skadevirkningen på det europeiske folket, spesielt Tyskland som på grunn av skyhøye gasspriser som følge av «krigsprofitøren» Norge legger ned store deler av tysk industri? Hva ville du gjort om du var tysker/europeer?

Hvor mye av oljefondet er igjen når erstatningskravet fra den europeiske befolkning kommer, slik alt tyder på fra reaksjonene i bl.a. Bundestag, og i hvor mange år vil Europa kreve «gratis» gass fra Norge for nåværende og fremtidige ødeleggelser som følge av terrorangrepet fra en NATO alliert?

Mest sannsynlig, når regnestykket er oppe og avgjort kan det sende norsk økonomi «tilbake til steinalderen»

Og hva gjør Russland med sin nabo, Norge, dersom det viser seg at Norge har utført terrorhandlingen mot Nordstream, samt at norske og NATO-Jens fortsetter med å eskalere krigen i Ukraina? “Nuker” de oss for å sette et eksempel for resten av Europa?

Alt dette fordi vi har et lite knippe idioter, blant dem statsministeren og forsvarssjefen, som tilsynelatende og på en slik kynisk og amatørmessig måte utsetter det norske og europeiske folk for det verste terrorangrepet i moderne historie.

Og hva har dette å gjøre med frimureren Albert Pike, president og tidligere komiker Volodymyr Zelesnky, og kommunisten Karl Marx å gjøre? 

Profetier om krig og folkemord

I 1871 skrev den kontroversielle amerikanske frimureren Albert Pike (1809-1891) et brev der han skisserte sin visjon for tre verdenskriger.

I et brev datert 15. august 1871, adressert til sin italienske venn, politikeren Giuseppe Mazzini som også var frimurer, beskrev Pike tre hendelser som ble sett på som nødvendige for å få til det som i dag betegnes som «New World Order», dvs. en ny verdensorden styrt av en liten elite etter totalitære prinsipper, slik den beskrives av fascisten Klaus Schwab i .

(Albert Pike – Faksimile Google)

Pikes profeti var basert på en visjon han sa han hadde fått. Som med de fleste profetier av eldre årgang er Pikes visjoner gjenstand for diskusjon. Dagens geopolitiske utvikling gjør uten tvil Pikes visjoner til et interessant tema, spesielt i lys av uttalelser fra Karl Marx, som levde i den samme tidsepoken som Pike og, ikke minst, uttalelser fra den tidligere skuespilleren, nå president i Ukraina, Volodymyr Zelensky. Pikes profetier i 1871 var disse:

PROFETI 1:

Den første verdenskrigen (1914-1918) må fremprovoseres for å tillate Illuminati (frimurerne) å styrte makten til tsarene i Russland og for å gjøre Russland (Sovjetunionen) til en festning for ateistisk kommunisme. Uroen forårsaket av Illuminati eller frimurerordenen mellom de britiske og germanske imperiene vil bli brukt til å oppildne denne krigen. På slutten av krigen vil kommunismen bli bygget og brukt for å ødelegge de andre nasjonene og for å svekke religionene.

MERK: Vi må huske på at dette var noe Pike uttalte 44 år før 1. verdenskrig, som fant sted 23 år etter Pikes død. Spørsmålet som bør stilles er om Pike kunne «se inn i fremtiden», eller om Pikes profeti var noe mer; en langsiktig plan med utspring i (deler av) frimurerbevegelsen?

PROFETI 2:

Den andre verdenskrig (1940-1945) må fremprovoseres ved å utnytte forskjellene mellom fascistene og de politiske sionistene. Denne krigen må bringes i stand slik at nazismen blir ødelagt og at den politiske sionismen blir sterk nok til å innføre en suveren stat Israel i Palestina. Under andre verdenskrig må den internasjonale kommunismen bli sterk nok til å balansere kristendommen, som deretter ville bli holdt tilbake og holdt i sjakk til det tidspunktet da vi vil trenge den for den endelige sosiale katastrofen.

MERK: Etter 2. verdenskrig ble kommunismen gjort sterk nok til å begynne å ta over svakere nasjoner. I 1945, på Potsdam-konferansen mellom Truman, Churchill og Stalin, ble en stor del av Europa ganske enkelt overlevert til Russland, og på den andre siden av verden bidro etterdønningene av krigen med Japan til å feie kommunismens bølge inn i .

De som protesterer imot dette og kaller det for «konspirasjonsteorier», og i stedet argumenterer for at begrepene nazisme og sionisme ikke var kjent i 1871, bør huske på at Illuminati (frimureriet) oppfant begge disse bevegelsene. I tillegg har kommunismen som ideologi sitt opphav i Frankrike under revolusjonen. I 1785 skapte Nicolas Restif uttrykket fire år før revolusjonen brøt ut. Restif og Francois Babeuf ble på sin side påvirket av Jacques Rousseau – det samme var den mest kjente konspiratoren av dem alle, Adam Weishaupt som stiftet frimurerordenen i Tyskland i 1776.

PROFETI 3:

Den tredje verdenskrig må fremprovoseres ved å dra nytte av forskjellene forårsaket av Illuminati (øverste/skjulte ledelsen i frimureriet), dermed skape splid mellom de politiske sionistene og den islamske verden. Krigen må føres på en slik måte at islam (den muslimske arabiske verden) og politisk sionisme (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene, som igjen er splittet i dette spørsmålet, bli tvunget til å kjempe til et punkt av fullstendig fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse

Spørsmål: Er det denne 3. verdenskrigen vi ser mer enn konturene av i dag, og hvilken rolle spiller den kulturmarxistiske wokeisme, kjønnsrolledebatten, Covid 19 plandemien og Ukraina krigen i forbindelse med å gjøre befolkningen «fullstendig fysisk, moralsk åndelig og økonomisk utmattet»

For å svare på det må vi tilbake i historien.

Alt henger sammen med alt annet

I 1776 stiftet Adam Weishaupt det som i dag kalles Bavarian Illuminati. “Illuminati” som begrep eksisterer den dag i dag som det overordnede maktsenter for verdens frimureri. Mayer Amstel Rothschild, som etablerte Rothschilds finansielle dynasti var en nær venn av Weishaupt (Adam Weishaupt – Wikipedia).

(Weishaupt – Faksimile Google)

Rothschild-ene var dypt involvert i den franske revolusjon, finansiering av Wellingtons seier over Napoleon ved Waterloo, bolsjevik revolusjonen i Russland, USAs inntog i første verdenskrig, samt de aller fleste kriger opp gjennom historien.

Rothschild “kuppet” Bank of England i 1815, og selskaper, organisasjoner og institusjoner eiet av eller under innflytelse av Rothschild dynastiet har vært med å forme alt fra politikk til underholdningsindustrien. Der Rothschild er, der er også Rockefeller, og i mange tilfeller også familiene Morgan, Warburg, Schiff m.fl. Sammen utgjør de “verdens finansielle maktsenter” selv om det i dag tilsynelatende er andre mennesker og organisasjoner som har innflytelse på “Wall Street” og det politiske miljø. Navnene er til en viss grad skiftet ut; innpakning er litt annerledes, men det er de samme kreftene som står bak.

(Mayer Amstel Rothschild – Faksimile Google)

Se filmen Monopoly for en interessant og lærerik oppdatering på dette nettverket:

MONOPOLY – Who owns the world? [MUST SEE] (rumble.com)

Frimureriet er sentralt i dette nettverket. Det er ikke uten grunn at den viktigste frimurer i amerikansk historie, Albert Pike, som også stiftet Ku Klux Klan, har sitt eget mausoleum sentralt og i nærheten til ikoniske og historiske bygg i hovedstaten Washington.

Det er ikke uten grunn dollarseddelen har det kjente frimurersymbolet “Illuminati øyet” trykket på selve seddelen. Og, det er ikke uten grunn at de viktigste “fredsbærende” institusjoner, så som FN, NATO, Verdensbanken, IMF, Club of Rome, Committee og 300, Trilateral Commission, IPCC m.fl. springer ut av tenketanken Council of Foreign Relations, som igjen springer ut av “Skull and Bones” frimureriet ved det prestisjetunge Yale universitetet i USA, der både tidligere presidenter Bill Clinton og George Bush er medlemmer.

Roma og Jerusalem – unnfangelsen av Israel

I midten av det 19 århundre skrev Moses Hess ned de første grunnprinsippene i kommunismen. I 1862 skrev Hess boken «Rome and Jerusalem» hvor han la grunnlaget for en nasjonal jødisk bevegelse, kalt Sionisme. I boken oppfordrer han jødene til å opptre som separatister og lanserte kravet om en jødisk stat. Denne staten var Palestina og ifølge Hess skulle jødene over tid sørge for å okkupere og ta over Palestina. På dette tidspunktet var Palestina ca. 95% arabisk.

Det er viktig å merke seg tidspunktet for Hess' nedtegning av de første grunnprinsippene for kommunismen, 1962, og Albert Pikes 3 profetier som ble skrevet 9 år senere i 1871, se Pikes profeti 2, over, hvor han uttaler seg om etableringen av en israelsk stat i Palestina, slik Moses Hess også gjorde.

Hess mente at internasjonale og mektige jødiske bankiere ville hjelpe til for å frarøve palestinerne sitt hjemland. Hess mente at en siste rase eller klassekamp mellom ariske folkeslag og semittene (jødene) ville føre til seier for jødene og at Europa vil stå igjen som taperne. Det Hess egentlig gjorde seg til talsmann for var folkemord for å befeste jødenes selvproklamerte posisjon som «den rene rase» – «utpekt av Gud» til å styre verden. Hess beskrev kristendommen som « dødens religion» og forutså en storkrig i Europa hvor Tyskland, Østerrike og Italia deltok i det Hess kalte en «rasekrig».

Også i det Hess her skriver er det viktig å merke seg likheten til Albert Pikes profetier skrevet 9 år senere.

En viktig distinksjon

I denne sammenheng er det viktig å skille «snørr og barter» da diskriminering og hatefulle ytringer mot jødene representerer antisemittisme – hvilket er uakseptabelt, mens kritikk av det sionistiske/fascistiske/kommunistiske pengesystem og maktelite er legitim kritikk av et avsindig, menneskefiendtlig system.

Her er noen som tilsynelatende er enig i dette:

(Faksimile Google)

Hess var en nær venn av Karl Marx og Friedrich Engels, som Hess overbeviste om å konvertere til kommunisme. Et direkte resultat av dette vennskapet var utgivelsen av Karl Marx «Det Kommunistiske Manifest» i 1848, finansiert av Baron von Rotschild som var instrumental i Wellingtons seier over Napoleon i slaget ved Waterloo i 1815.

Konklusjonen vi kan trekke av dette er den nære sammenhengen mellom sosialismen, kommunismen, marxismen og sionismen, og sentrale aktører i den anledning; Adam Weishaupt, Albert Pike, Karl Marx og Rothschild. Til tross for at kommunismen og sionismen tilsynelatende opererer på forskjellige arenaer har de et felles mål: dominere verden. Dersom vi er interessert i opphavet til det vi i dag kaller globalisme, og som propaganderes av venstresiden som noe fint og vidunderlig, da kan vi trygt peke tilbake på Weishaupt, Pike, Hess, Marx, og Rotschild, samt «deres disipler».

Moses Mordechai Levy – Karl Marx

At sionisme, marxisme og kommunisme/sosialisme henger nøye sammen underbygges av Karl Marx egentlige opphav og navn: Moses Mordechai Levy, hvor slekten bestod av en rekke med rabbinere, alle sammen såkalt «Talmudisk lærdmenn». Marx' bestefar var rabbiner og familien Mordechai var inngiftet i familien Rotschild. Marx er derfor av mange kalt «den jødiske faren til kommunismen».

(Faksimile Google)

Det Kommunistiske Manifest (utgitt 1848) er basert på noen viktige forutsetninger og langsiktige mål (mine kommentarer om hvor nære vi er gjennomføringen i ():

  • En sentralbank med monopol på penger/kreditt (FULLFØRT)
  • Avskaffelse av stater og nasjonaliteter (PÅGÅENDE)
  • Avskaffelse av den tradisjonelle familieenheten (PÅGÅENDE VED HJELP AV WOKEISME, KJØNNSROLLEDEBATT MM)
  • Avskaffelse av den private eiendomsretten gjennom konfiskasjon og skattlegging (PÅGÅENDE – KOMMET SVÆRT LANGT)
  • Media med total kontroll over (forvaltningen av) kommunismen (PÅGÅENDE OG NÆRMER SEG FULL KONTROLL SOM EN FØLGE AV DE 6 STØRSTE MSM SELSKAPENE I VERDEN)
  • Avskaffelse av kristendommen – mål kommunisme/fascisme (PÅGÅENDE)

Karl Marx' verdensorden

Marx betegnet denne nye verdensorden som «proletariatets diktatur» og fienden var familien, personlig frihet, private bedrifter, nasjonalstater og religion. Det er dette det Kommunistiske Manifest fra 1848 dreier seg om, og er ganske likt det vi i dag kan lese ut av FNs Agenda 21, Agenda 2030 og FNs utkast til Biodiversity Assessment , samt se og høre med egne øyne og ører hver dag i nyhetene.

Det Europeiske felleskap, EU, er et barn av Marx ideologi, og brukes i dag av ansiktsløse og hensynsløse venstrevridde byråkrater for å innføre den totalitære marxistiske stat, The United Federation of Europe, under dekke av blant annet «Det Grønne Skifte»; dvs. klimabløffen.

Vi har vært innom virkemidlene, hvorav Korona krisen er siste «verktøy i verktøykassen» for å «avvæpne» Europas befolkning fysisk og psykisk og sørge for at – som Aldous Huxley beskrev for snart 100 år siden – det komplette despoti.

Til slutt smelter Det Kommunistiske Manifest og kulturmarxisme sammen til et voldsomt hat mot det bestående, hvilket forklarer hvorfor og hvordan folks meninger holdes nede ved hjelp av en ekstrem tiltro til begrepet «political correctness», dvs. nulltoleransesamfunnet. Vi kan le av alt oppstyret over «oppdagelsen» av 12-13 eller flere kjønnsroller, men latteren «stivner fort» når vi ser den voldsomme reaksjonen fra venstrevridde, progressive kulturmarxister. Det er av denne grunn ytringsfriheten står for fall og såkalte «hatefulle ytringer» om ikke lenge straffes med fengsel.   

Pike, Hess, Marx, Engels og verdens rikeste familiedynasti Rotschild forstod allerede i 1848 at veien til en «ny verdensorden i deres bilde» lå i samspillet mellom de aller rikeste – pengemakten – og kommunismen/sosialismen, derav kulturmarxismen, gjennom de lett påvirkelige progressive venstrevridde, som alltid har vært et «lett bytte» for pengemakten.

Det Kommunistiske Manifests betydning for vår tid

Det er det Kommunistiske Manifest og kulturmarxismen som springer ut av dette manifestet, som har vært med å bestemme samfunnsutviklingen og som har gitt oss alle de kriger, despotier og økonomiske depresjoner, verden har opplevet siden Hess, Engels, og Marx, med Rotschilds pengehjelp iverksatte sitt prosjekt i 1848.

I dag er Hess, Engels og Marx erstattet av personer og organisasjoner som fører arven videre, gjennom blant annet Council of Foreign Relations, Club of Rome, The Trilateral Commision, Bank of International Settlements, Bilderberger, og det internasjonale bankkartellet representert av The Fed og andre sentralbanker, samt store deler av verdens bank- og finansinstitusjoner.

Kulturmarxismen som plattform for destruksjon av tradisjonelle fellesverdier er kanskje ikke lenger direkte finansiert av Rotschild-ene men av nåtidens sionistiske multi-milliardærer som George Soros og . De venstrevridde kulturmarxistene inklusive våre egne og byråkratene er ikke så nøye med hvem som finansierer hverdagen deres så lenge de får anledningen til å ytre sitt hat mot stort sett alt og alle.

I dag representerer denne store gruppen av venstrevridde kulturmarxister den største trusselen mot det europeiske folk og europeiske nasjonalstater. «Generalene» og resten av «befalet» sitter i kontorlokalene nasjonalt og i EU, mens fotsoldatene, finansiert av sionister som George Soros, befinner seg i venstrevridde hatmiljøer, eksempelvis ymse miljøer, bevegelser og ensrettede interessegrupper eller organisasjoner som ønsker ensrettede og ekstreme forandring; en ny verdensorden som leder til det totalitære kommunistiske proletariat.

Mange av disse er «fanget i kulturmarxismens garn» uten å vite eller forstå hvordan de har havnet der. Kulturmarxismen er en «flerhodet slange» og den biter deg der du minst aner det og ofte nok til at giften over tid er umerkelig men «dødelig» og oftest uhelbredelig. Til slutt blir den din religion, enten du demonstrer din vrede over «menneskeskapt klimakrise», intoleransen overfor «homofobier» og de som undres over «transgender» fenomenet, eller en dyreart som «på død og liv» må reddes uansett kostnad.

Marx og folkemord

Det mange ikke vet er at det var Karl Marx og Friedrich Engels som introduserte begrepet «Holocaust» og åpent foreslo folkemord som et verktøy på veien mot en kommunistisk og sionistisk verdensorden. Dette synet kom blant annet til uttrykk i en artikkel i 1849 i den tyske avisen «Rheiniche Zeitung – Organ der Democratic», hvor Marx venn og samarbeidspartner, sionisten og kommunisten Engels tok til orde for en altomspennende sosialistisk revolusjon i Europa hvor bl.a. engelskmenn, skotter, slovaker, polakker, og serbere skulle utryddes ved regelrett folkemord. I artikkelen kaller Engels store deler av den europeiske befolkning for «menneskelig søppel». Med Marx' egne ord om den uunngåelige forestående «holocaust»:

«Klassene og rasene som er for svake til å mestre de nye livsvilkårene, må vike. De må gå til grunne i det revolusjonære holocaust»

Her har vi med andre ord opphavet til begrepet «holocaust», introdusert av ingen andre enn noen av de mest innflytelsesrike sosialistiske jødene i det 19. århundre. Dette er ingen ubetydelig hendelse i historisk perspektiv, og fikk stor betydning for historiske hendelser knappe 100 år senere i perioden etter første verdenskrig og frem til andre verdenskrig, dog ikke på den måten vi er blitt opplært til å forstå dette fra seierherrene.

I «Illustrated Sunday Herald» 8. Februar 1920 i artikkelen «Sionisme versus bolsjevisme – en kamp for det jødiske folks sjel» skrevet av Rt. Hon. Winston S. Churchill uttaler Churchill bl.a at «Internasjonale jøder søker en verdensomspennende kommunistisk stat under jødisk dominans».

(Faksimile Google)

Ovennevnte historisk fakta er viktig både for forståelsen av perioden som ledet opp til 2. verdenskrig og dagens begivenheter, fordi målet og er helt i samsvar med uttalelsene til 2. verdenskrigs største helt, Sir Winston Churchills om en «verdensomspennende stat ledet av sionister».

Churchills uttalelser ble ikke fremsatt i et vakuum. I 1903 uttalte Theodor Herzl, av mange kalt «den jødiske far til den moderne politiske sionismen» at «…vi vil organisere jødedommen for dens fremtidige skjebne». Herzl viste det ville bli krig og i avisen Deutsche Zeitung» uttalte han følgende:

«De velstående jødene hersker over verden; skjebnen til regjeringer ligger i deres hender. De starter kriger mellom nasjoner, og når de ønsker det blir det fred mellom stater. Når velstående jøder synger, danser nasjoner og dets ledere med, og imens blir jødene rikere!»

(Theodor Herzl – Faksimile Google)

Som vi skal se var etablering av den amerikanske sentralbanken, The Fed, et viktig ledd i denne planen, helt i tråd med Mayer Amschel Bayer, eller Mayer Amschell Rothschild som han skiftet navn til når han midt i det 18. århundre la sine planer for et utstrakt monopolistisk banksystem.

Den gang forstod Rotschild at det var mye tryggere og lang mer profitabelt å låne penger til regjeringer og nasjonalstater fordi skatteinnkreving var den beste sikkerheten man kunne tenke seg. Det er derfor ingen tilfeldighet at når noen av verdens rikeste bankmenn etablerte The FED i 1913 da ble også den amerikanske inntektsskatten unnfanget og Internal Revenue Service etablert. Med monopolistisk makt kunne folket plyndres og forgjeldes til det ugjenkjennelige, mens en liten gruppe marxistiske sionister kunne jobbe for sitt kommunistiske og sionistiske verdensherredømme.

Resultatet

Dette er årsaken til at 90% av verdens verdier/eiendeler er eiet av et lite knippe mennesker – mindre enn 10% – mens kreditten, dvs. gjelden som er brukt for å bygge og tilrive seg disse verdiene gjennom eksisterende FRL-fiat pengesystem, er lastet over på verdens befolkning, som sitter igjen med ca. 80% av gjelden.

(Keiserens nye klær – Faksimile Google)

Dette systemet er nå bankerott og ute av stand til å finansiere elementære sosiale ytelser, ss. trygdegodtgjørelser og pensjon, og den eneste løsninger er «den ene krisen etter den andre», til syvende og sist en utslettende krig for at dette mer enn 100 år lange landeveisrøveriet og plyndringen av befolkningen ikke skal oppdages, men, og etter at millioner av mennesker er drept av plandemier og krig, erstattes av elitens nye og foretrukne pengesystem; Central Bank Digital Currency, dvs. et digitalt og totalitært pengesystem styrt av alle lands sentralbanker.

Hva med president Volodymyr Zelensky

Den tidligere skuespilleren og komikeren Volodymyr Zelensky er ikke noe annet enn det og Jonas Gahr Støre er: Nikkedukke og våpendrager for eierne av bank- og pengesystemet. Med seg på laget har de amerikanske krigshissende «Neocons», ss. Clintons, Obamas, Kerrys, Pelosis og Bidens, som er livredde for at den amerikanske befolkning skal finne ut hvilket hvitvaskings- og korrupte regime de har bygget opp for seg selv i Ukraina. Se tidligere nyhetsbrev, bl.a. dette:

HUNTER BIDENS «LAPTOP FROM HELL» – by Hans Eirik Olav (substack.com)

Mens Zelensky driver krig i Ukraina er kona på shoppingtur i Paris, hvor hun bruker noen titusentall med Euro av pengene Zelensky har fått av godtroende og rundlurte skattebetalere i USA og Europa. Sammen eier det tidligere middelklasseekteparet en millionvilla i Florida og det sies at den tidligere «fattige» skuespilleren er verdt mer enn 1 milliard dollar.

Hvorfor skriver ikke Dagbladet, VG og Aftenposten om noe av dette, og hvorfor får vi ikke se noe på NRK og TV2 om dette, samt de millioner av mennesker som protesterer over hele Europa mot det som skjer?

Hva skjer når 831 millioner europeere finner ut sannheten om Nordstream; og om granskningen viser at Norge har utført en krigshandling mot Tyskland og Europa som Norge at på til tjener på som krigsprofitør?

Og kanskje viktigst av alt: Hva skjer når krigen i Ukraina og «Det Grønne Skifte» bringer Europa ut i den dypeste økonomiske, sosiale og moralske krisen noensinne, mens 80% av verdens befolkning – BRICS og Kina Belt and Road Initiative – bruker all oljen, mineralene og råvarene vesten tidligere plyndret de for til å bygge verdier og et penge/valutasystem som i motsetning til vårt pengesystem ikke plyndrer befolkningen for alt de eier og har?  

Tiden vil vise….

(Faksimile Google)

Fortsatt god vinterferie!

Lenker for å kjøpe boken min, FARVEL MENNESKE, finner dere her:

Flott innbundet versjon: Farvel menneske (giutbok.no) – kr 399,-

Elektronisk versjon: Farvel menneske – e-bok (giutbok.no) – kr 250,-

Du kan også bestille den innbundne boken hos de fleste bokhandlere, så som nettboksiden til Ark eller Tanum

Du kan også kjøpe den elektroniske utgaven hos de aller fleste e-bokhandlere på nettet.

Du kan lese mer om boken på hjemmesiden: www.rebelyellpublishing.com

Share

Top

New

BANKKOLLAPS

1929-1945 = 2023-?

MAR 12 • 

HANS EIRIK OLAV

ET SPINDELVEV AV LØGNER

LAND UTEN SELVRÅDERETT – STYRT ETTER DIKTAT

SEP 9, 2022 • 

HANS EIRIK OLAV

KAMPEN FOR SANNHETEN

«SKUDDENE I DONBASS OG LUGANSK»

FEB 25, 2022 • 

HANS EIRIK OLAV

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.