Svar til Solveig Toft om vindturbiner

Fritt ord

Tor Øivind Solberg

Nominer til kommunestyret for Senterpartiet 2023

Jeg har nå lest Solveig Toft sitt innlegg i Fritt Ord mandag 21.8.2023 med interesse. Og nå må jeg bare kommentere.

I korte trekk går hennes innlegg ut på at hun i år vil stemme på Høyre i årets kommunevalg i Aremark. Da jo Aremark Høyre sin hovedsak under årets valg er «Nei til vindmøller».

Men er Aremark Høyre egentlig helt motstander av etablering av vindmøller i Aremark?

Og er det i praksis noen forskjell på hva Aremark Senterparti og Aremark Høyre sier om dette i sine programmer?

Her fra Aremark Sp sitt program: «Det er en realitet at det undersøkes om det er mulig med vindkraft i flere Østfold-. Aremark kommunes administrasjon har ikke mottatt forespørsel om bygging av vindkraft. Aremark Senterparti stiller seg avventende til vindkraft. Hvis en forespørsel kommer fra grunneiere, vil vi kun anbefale en konsekvensutredning hvis vi kan si Nei i etterkant. Vindkraft er et stort inngrep i naturen og fordelene må være større enn ulempene. Fordelene må også komme alle innbyggere til gode i form av billig strøm både til husholdningene og til næringslivet og som inntekter til kommunen»

Og her fra Aremark Høyres program: «Aremark Høyre ønsker primært ikke utbygging av da det medfører store inngrep i skogen og påvirker trivsel for innbyggere og turister som ønsker å ferdes i disse områdene.

Subsidiært må det, før en endelig beslutning kan tas, gjennomføres en grundig konsekvensutredning som belyser nøye miljø, næringspåvirkning, helseeffekter og økonomiske effekter for innbyggere og kommunens eieforhold til vindkraftanlegget. En slik konsekvensutredning forutsetter at Aremark kommune har reell beslutningsmyndighet og mulighet til å kunne si nei også etter at en konsekvensutredning er gjennomført.

Under forutsetning om at grunneierne i aktuelle områder samlet ønsker en utbygging, vil Aremark Høyre vurdere en utbygging av vindturbiner i Øst, forutsatt at det ufravikelig kan avtales at Aremarks innbyggere får strøm til laveste av spotpris/selvkost, at Aremark kommune reduserer eiendomsskatten på boliger og hytter tilsvarende skatteinngangen fra vindturbinene og til slutt at Aremark kommune kan eie anlegget slik at vi sikrer at overskuddet kan tilbakeføres til fellesskapet i Aremark kommune.»

Begge partier sier egentlig akkurat det samme. Ingen av partiene sier konsekvent nei eller ja til vindmøller. ALT avhenger av at det gjennomføres en grundig konsekvensutredning, OG at kommunen kan velge å si nei også etter at en konsekvensutredning er gjennomført. OG at det kan åpnes for vindmøller OM det kommer alle Aremarks innbyggere til gode.

Aremark Høyre strekker seg dog noe lengre enn Aremark SP ved å si at «Under forutsetning om at grunneierne i aktuelle områder samlet ønsker en utbygging, vil Aremark Høyre vurdere en utbygging av vindturbiner i Øst».

Og etter en lovendring vedtatt av stortinget rett før de gikk i ferie i sommer, gir nå denne lovendringen den aktuelle kommunen siste ord i saker om landbasert vindkraft.

Å si ja til en eventuell konsekvensutredning er KUN å si ja til mer informasjon om planene for et prosjekt. Rett og slett å få mer «kjøtt på bena» i forhold til å kunne ta en avgjørelse basert på fakta og ikke på ren «synsing».

En annen sak som er litt forunderlig; Aremark Høyre har «Nei til vindmøller» som sin hovedsak i årets kommunevalg.

Men, det har jo ikke kommet noen offisiell henvendelse til Aremark kommune v/administrasjonen angående etablering av vindmøller i Aremark. Jeg gjentar; Ingen henvendelse. Verken fra eller aktuelle grunneiere. Så i realiteten så er jo dette pr. dags dato en ikke-eksisterende sak. Det er altså ikke en pågående sak i kommunen.

Så når det gjelder årets valg, så vil jeg anbefale Solveig Toft å lese gjennom hele partienes valgprogrammer før hun bestemmer seg for hvilket parti hun skal stemme. Og ikke bare få med seg overskriftene i alle FB-annonser som florerer. Ting er ikke alltid som de ser ut ved første øyekast. Godt valg til alle!

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.