Jerndal: Den uhyggelige sannheten bak Covid-19, 5G og GMO vaksiner

DEBATT. Det som gir meg grunn og kompetanse til å forklare risikoen med 5G, er at jeg i mer enn 30 år har spesialisert meg på helhetlig energimedisin, bl.a. som professor i holistisk medisin ved et internasjonalt universitet for alternativ medisin i Sri Lanka med professorer og studenter fra hele verden.

Tekst: Jens Jerndal, økonom og statsviter, tidligere utenriksdepartementets første sekretær og første ambassadesekretær i Pakistan | Dette er en fri meningstekst. | Foto: Jens Jerndal, 2014. Pressefoto: partiet Enhet.se

Energimedisin som vitenskap ble først introdusert parallelt i USA og i begynnelsen av 1900-tallet, uten å være klar over hverandre, og har siden blitt videreutviklet, spesielt i Tyskland, Russland og resten av Øst-Europa.

Hundrevis av år med høyteknologisk forskning og utvikling ligger nå bak denne vitenskapen, men samtidig går den tilbake til årtusener av erfaring og visdom. Det fokuserer primært på forebygging, og sekundært på å finne og definitivt eliminere årsakene til alle helseproblemer. Ikke som vår farmasøytiske skolemedisin, begrense deg til å prøve å lindre symptomer med giftige kjemiske preparater.

Dessverre har den nå 100 år gamle farmasøytiske industrien, med sin enorme økonomiske muskel, klart å forhindre at denne overlegne kunnskapen blir brukt i helsevesen og medisin i hele den USA-dominerte og kontrollerte verdenen.

Mennesket er i utgangspunktet et elektromagnetisk vesen – og ikke bare mennesket. Alt liv uttrykkes som aktiviteten til usynlige elektromagnetiske felt som styrer de biologiske prosessene i kroppen. Og den elektromagnetiske dimensjonen er overlegen den kjemiske og fysiologiske, bl.a. fordi kjertlene våre er spesielt følsomme for elektromagnetiske vibrasjoner, f.eks. lys, som i stor grad kontrollerer hormonbalansen i kroppen.

Det er nå kjent at fostre kan bli alvorlig skadet av stråling under graviditet. Men selv eldre barn er spesielt følsomme, så lenge de vokser og utvikler seg. Det har også blitt tydelig vist at mobiltelefoner, WIFI og andre strålekilder, som røntgen og mikrobølger, kan forårsake kreft.

Hva kan vi da si om de som uten sikkerhetsstudier vedvarer med å rulle ut uprøvd 5G-teknologi, med eksponentielt høyere kraft enn menneskeheten noen gang har vært utsatt for, og som i ett slag vil dekke hvert hjørne av jorden og hvert menneske permanent 24 timer i døgnet?

Vi som spesialiserer oss i å arbeide med menneskets grunnleggende usynlige dimensjon av energi og den biologiske informasjonen som energien formidler, VET at elektromagnetisk stråling i stor grad svekker manges immunforsvar, noe som betyr økt følsomhet for alle slags sykdommer.

I løpet av de siste 20 årene har vi hatt en lynrask utvikling av digital elektromagnetisk kommunikasjon på et økende antall nivåer, og med økende kompleksitet og omfang.

Dette har umerkelig drevet en ny herskende klasse av unge datinnører som gjennom sin ekspertise innen smarttelefoner, Internett, Facebook, Google, YouTube, programvare, algoritmer osv. overtatt mer og mer makt og kontroll over livene våre. Fra begynnelsen har de fått betalt av store bedrifter, markedskrefter og politikere for å manipulere oss vanlige mennesker, og melke oss for så mye penger og personlig informasjon som mulig.

Det menneskelige nervesystemet er en kanal for elektromagnetisk kommunikasjon mellom hjernen og resten av kroppen. Det er veldig følsomt for stråling, så vel som for giftige stoffer som kvikksølv og aluminium, som finnes i alle .

Men cellene våre kommuniserer også trådløst med hverandre hele tiden – og elektromagnetisk stråling utenfra kan blokkere eller forstyrre kommunikasjonen med det resultat at vi blir syke eller til og med dør.

Trådløs  har hittil ikke brukt millimeterbølger, med 5G som gjør det, og dette er avgjørende for helserisiko, da cellene våre i stor grad kommuniserer med millimeterbølger. Bl.a. energinivået vårt og kjertelenes produksjon av hormoner og andre nevrotransmittere kan påvirkes. Dette kan først og fremst manifestere seg i hodepine, angst, utmattelse, depresjon, søvnvansker, og at ulike organer ikke fungerer som de skal, noe som på sikt kan føre til generell forverring av helsen på alle nivåer. Bl.a. autoimmune sykdommer.

Når celler blir forgiftet , enten kjemisk eller elektromagnetisk, så blir vi syke, f.eks. og Covid-19. Forresten, det er nå mye som tyder på at influensa og forkjølelse som tilskrives en virusinfeksjon faktisk er en naturlig periodisk rensende handling, som kroppen foretar uten provokasjon utvendig, for å avgifte cellene når de har blitt skadet av enten kjemisk eller elektromagnetisk påvirkning.

Faktum er at ingen ennå har lyktes i å isolere og rense noe virus på den måten som er nødvendig for å identifisere det med full vitenskapelig , eller for å bestemme dets egenskaper. Derfor er det heller ikke mulig å bevise at virus faktisk forårsaker sykdom og infeksjon. Det som hevdes om alle virus er basert på ledetråder og antagelser om cellefragmenter kalt exosomer, som cellene skiller ut i sin naturlige avgiftningsprosess.

At vi blir syke i sesongbølger skyldes at alle livsfunksjoner følger visse elektromagnetiske og kosmiske rytmer, f.eks. årstidene, månens faser osv. Og husk at selv under de verste epidemiene, langt fra alle de som har intim sameksistens med syke mennesker blir syke.

At de aller fleste aldri blir syke , selv under de aller verste “pandemiene”, skyldes enten at de har blitt utsatt for mindre forgiftning, har et bedre fungerende vanlig avrusningssystem, eller har et bedre immunsystem enn de som blir syke.

For unge friske mennesker med sterkt immunforsvar er det som nå kalles Covid-19 ikke verre enn noen årlig sesonginfluensa.

Les mer: Ex Diplomat: Hva Covid-19 Agenda er designet for å oppnå

***

5G-reklame fra Ericsson, 13. mai 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se
5G-reklame fra Ericsson, 13. mai 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se

5G-stråling

Tilbake til 5G-strålingen som har vist seg å “forgifte” oss med sine skadelige elektromagnetiske frekvenser. Når vi lanserer en ny potensielt farlig teknologi, må vi ta hensyn til ALLE i samfunnet. Det er fullstendig uakseptabelt å innføre med nytt mot en ny kunstig teknologi som kommer visse selskaper og en liten del av befolkningen til gode, hvis den samtidig forårsaker død til en annen del av menneskeheten. Eller andre livsformer, som har like mye rett som vi mennesker til planeten vår. Men det er akkurat det du gjør.

Det er ikke nok å bryte forsiktighetsprinsippet og miljøkoden, som bestemmer at alle som introduserer et nytt produkt eller en ny teknologi, må vise at det ikke skader forbrukere eller miljøet før det kan markedsføres og selges.

Når det gjelder 5G, er det bevis for at teknologien kan forårsake alvorlig skade, men dette blir bevisst ignorert. På denne måten bryter man ikke bare miljøkodeksen og føre-var-prinsippet, men man begår en forbrytelse mot menneskeheten.

Når jeg merker forsøk på å skjule sannheten, lurer jeg automatisk på hvilke motiver som ligger bak. Selvfølgelig er mer penger og makt de vanligste motivene. Og de er veldig involvert, selv nå. Men denne gangen handler det om mye mer enn det.

Med de nye uprøvde GMO-vaksinene som og farmasøytiske selskaper nå prøver å lansere, og som endrer DNA vårt permanent, er det muligheten for at menneskearten mister fullstendig evnen til å reprodusere, og dør ut.

Les mer: Tidligere diplomat: Covid-19 brukes som en styrende teknologi for global kontroll

Men ikke bekymre deg for det! – Våre selvutnevnte teknokratiske herskere har den perfekte løsningen. Det kalles transhumanisme og innebærer å innlemme hjernen vår i en global – eller kanskje til og med galaktisk – digital superbrain, og dermed gi oss evig virtuelt liv med genistatus, men uten en fysisk kropp. Er det ikke det vi alle gikk og drømte om?

Tror du jeg tuller? Eller blitt gal? – Hvis du ikke allerede har sett det, så søk på Google den svenske dokumentarserien “Year 1 million – the story of your future” som seriøst snakker om en transhumanistisk fremtid.

Forordet til avsnitt 3 lyder som følger:

” Det ser ut til at menneskeheten er klar til å ta neste skritt. Vi er i ferd med å forlate de fysiske kroppene våre for å bli helt digitale. Når vi lever i en gigantisk datamaskin, blir alt lettere: her er det ingen sykdommer, ingen lidelse, ingen død. Så bli med oss ​​i fremtiden og lad opp batteriene for et bedre liv – når vi blir med AI, får du evig liv og bosetter deg over hele galaksen. ” 

Men er “menneskeheten” blitt spurt om hva den vil?

La oss gå tilbake til virkeligheten og 5G. Titusener av uavhengige studier er gjort i henhold til alle vitenskapens regler, som vår egen internasjonale superekspert lektor Olle Johansson har prøvd å gjøre myndighetene våre oppmerksomme på. Disse studiene viser tydelig de skadelige effektene av elektromagnetisk stråling på nesten alle levende ting, selv med dagens 4G. Selv om 4G er akkurat som en krusning på havoverflaten, sammenlignet med 5Gs tsunami.

Våre svenske strålevernmyndighet , som er der for å beskytte det svenske folket mot strålingsskader, later som om all denne forskningen ikke eksisterer og støtter, som regjeringen og riksdagen, innføringen av 5G. Det er ikke nok å kalle dette en grov forseelse; det er mye, mye verre. Hva med å “hjelpe og støtte folkemord”? – Bør det svenske folket virkelig være taus og tåle dette også?

Her er et viktig konkret eksempel: Ekspertise på feltet har gjort det klart at 5G med en frekvens på 60 Ghz hemmer blodets evne til å absorbere oksygen. Og uten oksygen i blodet, dør vi veldig raskt.

Det hevdes at de ikke har tenkt å kringkaste 60 GHz, men vi har ingen garanti overhodet. Overføring på 60 Ghz krever ikke tillatelse eller melding.

Flere leger fant den nevnte reaksjonen hos flere Covid-19 pasienter i Kina, Nord-Italia og New York. Dermed var det ikke slimdannelse i infiserte lunger som forhindret oksygenopptak og fikk pasienten til å dø av kvelning. Dødsårsaken var i stedet hemoglobins manglende evne i blodet til å ta opp oksygen i lungene og sende det rundt kroppen. Noe som minnet legene på såkalt høydesyke, når du er i en tynn atmosfære i veldig høy høyde, f.eks. i et fly uten oksygen. De hadde aldri sett noe lignende før. De klarte å fastslå dette ved å bryte utstedte instruksjoner til IKKE obduksjon avdøde pasienter!

De første dødsfallene tilskrevet Covid-19 skjedde i Wuhan, Kina, hvor 5G nettopp hadde blitt installert massivt og konsentrert, og de presenterte nøyaktig disse symptomene; folk falt plutselig på gaten og døde av kvelning. På den måten dør du ikke av lungebetennelse.

Som om ikke alt dette var nok grunner til å stoppe utvidelsen av 5G, er det en helt annen, og enda mer illevarslende, bakgrunn for den tvungne, skruppelløse og udemokratiske utvidelsen av 5G, som ikke tar den minste hensyn til folkehelse, miljø, økologi. eller hva innbyggerne trenger og ønsker. Og det i land som kaller seg demokratier.

For det første har 5G militær opprinnelse som et sovjetisk våpensystem utviklet så tidlig som på 1970-tallet for å inaktivere, lamme eller drepe en fiendtlig tropp eller en voldsom rasende mengde. Det var gjennom spionasje i Sovjetunionen at CIA fikk tilgang til teknologien. Russerne hadde allerede undersøkt de skadelige biologiske effektene av 5G, noe CIA fikk i 1973.

For det andre har vår venn Bill Gates og hans gjeng med og teknokrater en transhumanistisk befolkningsreduksjonsplan, klar til å implementeres ved hjelp av 5G.

Den såkalte vaksinen han sier at hvert menneske i hele verden må injiseres med før vi kan gå tilbake til et normalt liv – “den nye normalen” – etter Covid-19, og få lov til å bevege seg fritt, reise osv., Er en helt ny, aldri tidligere brukt, genteknologi (GMO) teknologi som endrer DNA vårt permanent!

Minst like uhyggelig er planen om å bruke vaksinen til å injisere en nano-chip som henter signaler via 5G, og ved hjelp av hvilken som helst anonym leder – kanskje til og med en automatisk algoritme – kan utøve total fysisk og mental kontroll over alle innbyggerne på jorden. Implantatene kan både sende og motta informasjon. Dette startet som en mental kontrollteknikk, Mind Control, som under navnet MK Ultra ble hemmelig utviklet av CIA i USA, i hvert fall siden 1970-tallet, men sannsynligvis mye tidligere.

Jeg vet – alt dette høres ut som vanvittig science fiction for de som ikke har fulgt den lange utviklingen bak kulissene, som TV og aviser har holdt hemmelig . Visst, det er sinnssykt, men dessverre ikke lenger science fiction, men blodig alvor og helt sant.

Gjennom kommunikasjon med implanterte sjetonger kan 5G oppnå mange forskjellige typer effekter på de sårbare menneskene, både fysiske og mentale, inkludert avhengig av bølgelengdene og styrken som brukes.

Dette, vennene mine, er den virkelige grunnen til at 5G blir rullet ut så raskt, stille og nådeløst, i forbindelse med den såkalte Corona-pandemien, som igjen ble opprettet kunstig, akkurat som en del av den planlagte overtakelsen. Og absolutt uten et eneste ord om dets katastrofale effekter på helse og liv. Dette er også årsaken til den vanvittige, fullstendig uberettigede nedleggelsen av nesten hele planeten og forsøket på å isolere befolkningen og skremme den slik at den adlyder blindt og ikke kommer sammen og gir motstand, men ber om å bli vaksinert så snart som mulig.

Når du først har fått sprøyten din, er du ufarlig og kontrollert, og ikke lenger en fare for verdens nye, transhumanistiske hersker. Som tror de kan gjennomføre det første globale kuppet noensinne, som tar over hele planeten på en gang.

Visst, det høres bra ut med raskere nedlastinger av filmer , med mer elektronikk i hjemmet og med selvkjørende biler, men nå som du vet hva den attraktive trojanske hesten bærer mer i fanget, er disse nyhetene virkelig verdt prisen du må betale?

Nemlig din frihet, din uavhengighet, din integritet , din medmenneskelighet, din helse, ditt liv, din sjel, og ikke minst livene og fremtiden til barna dine. Som du nå sikkert forstår, er det ikke lenger nok å protestere . Nå må hele folket raskt reise seg i konkret massiv motstand!

Tekst: Jens Jerndal

11 KOMMENTARER

 1. Hans Dahl Sitater fra teksten:
  “Våre selvutnevnte teknokratiske herskere har den perfekte løsningen. Det kalles transhumanisme og innebærer å innlemme hjernen vår i en global – eller kanskje til og med galaktisk – digital superbrain, og dermed gi oss evig virtuelt liv med genistatus, men uten en fysisk kropp. “Den svenske forfatteren og legen PC Jersild skrev boka En Levande Själ i 1980, som “er en science fiction-lignende historie som utspiller seg i laboratoriemiljø. Der, i et akvarium, viser en hjerne som opereres fra kroppen sin eksistens. ”
  (Wikipedia)Lite visste vi lesere da at arbeidet med å prøve å realisere en slik forferdelig visjon sannsynligvis allerede var i full gang i laboratorier uten offentlig gransking.Jeg vil gjerne knytte bibelen til dette og håpe at dette ikke redigeres bort som et utenfor emne. Etter mitt syn er jakten på transhumanisme veldig knyttet til Bibelen.1. Mosebok 3: 2-5 sier:
  Kvinnen svarte slangen: “Vi kan spise av frukten av trærne som er i hagen, men av frukten av treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Du skal ikke spise av den. ikke kom til det, for ikke å dø. ‘”Da sa slangen til kvinnen:' Du skal ikke dø i det hele tatt; men Gud vet at når du spiser av det, vil øynene dine åpnes, slik at du blir som Gud og forstår hva som er godt og ondt. “Disse ambisjonene er noen menneskers forsøk på å skape evig liv – i rollen de har påtatt seg å være guder selv.Svar
 2. Maj Rehnberg Det du skriver vet jeg er sant. For noen år siden kom jeg i kontakt med Boris Aranovish, Människans Resurser AB, som også studerte dette som deg i omtrent tretti år. Og som også har kurs i hvordan man kan påvirke cellene sine. I tillegg har han små tekniske hjelpemidler som har samme frekvenser som kroppen Aquatone og Treomed.Men hvordan får man dette til befolkningen?Vi deler inn i grupper om alle slags saker og motarbeider hverandre.
  Jeg ble med i “Vågbrytaren” Riksföreningen mot helsefarlig elektromagnetisk stråling.
  Da jeg fikk invitasjonen til årsmøtet, angret jeg på at jeg ble med.Vedtektene må endres og et forslag til supplement var: Et medlem som er imot foreningens formål (supplement) ”eller motarbeider demokratiske prosesser eller menneskerettigheter, kan utvises av styret.Jeg kan forestille meg at jeg ville bli ekskludert hvis jeg uttalte at pandemien er en svindel, og at vi sprøytes daglig fra spesialfly.Vi har bakterier, virus, protozoer, parasitter i kroppen vår. Da jeg hadde en stor mengde candida, borreliose, helvetesildvirus osv., Hadde jeg problemer med elektromagnetisk stråling. Jeg hadde ryddet opp amalgamet mitt og immunforsvaret var ikke på topp.
  Når strålingen påvirker mikrobene slik at de dør, blir det for mye for kroppen å rydde ut, og du blir syk. Utøvere av alternativ medisin har frekvensapparater å drepe mikrober med.
  Dette er også noe som holdes tilbake. Skolemedisin bruker dem ikke.
  Dr. Erik Enby har bevist at kreftpasienter har mikrober i blodet.Hva vet Olle Johansson og de andre forskerne om mikrober og stråling? Jeg savner det.
  Og med 5G hemmes blodets evne til å absorbere oksygen!De som har denne kunnskapen har gjort for lite og latt seg stille av etableringen.Hvordan kan vi bøte på det?Strålingsbeskyttelsesstiftelsens arbeid med å informere publikum er for lite synlig og for sakte. De når stort sett ut til de som allerede er opplyst.
  Vi må gå mer til de politiske partiene. Du som stemmer, snakker du med de du stemmer på?Radiation Protection Foundation må samle oss til demonstrasjoner mot alle løgner. La dem arrestere oss for å ha brutt koronalovene. Det er sannsynligvis den beste måten å avsløre svindelen på.Svar
 3. Anders Wiman Jeg tror at vi i er i den verste typen å bli styrt av en regjering aldri sett før. Hvis det er noen form
  for aktivitet som kan ødelegge hele vår befolkning, må denne aktiviteten vedtas. Vår regjering er helt i
  “Deep State” -båndet. Det vises daglig hvordan landet vårt gradvis blir et underordnet land, i det minste for vår “vanlige” befolkning. Den mentale tilstanden til vår regjering er et totalt symptom på selvmordstanker, og at de som er involvert i denne konspirasjonen, skal være på et eller veldig mange mentale sykehus. Alle fakta peker på denne tilstanden.Svar
 4. Conny Lundberg Takk Jens Jerndal, for en utmerket og detaljert artikkel om hva som venter oss hvis vi ikke reiser oss opp mot dette forferdelige tyranniet !!!Alt du sier kan kontrolleres, og ingen skal være uvitende om denne informasjonen, som er viktig hvis vi ønsker å opprettholde en menneskelig sivilisasjon!
  Alle som leser dette, deler, deler, deler på alle sosiale medier som du kan!Svar
 5. Austin [Austin: Du må oppgi riktig for- og etternavn og fungerende e-postadresse når du kommenterer NewsVoice. Se kommentarreglene. Vi gjør et unntak og lar denne kommentaren passere fordi den er tema, interessant og gjennomtenkt og fordi den er din første her. Velkommen. / rød]Hvordan kan det hende at vi, motstandssiden til den onde fienden, IKKE har en eneste sterk person, organisasjon, parti eller lignende til å stå sammen bak? Noen / noe som kan være vår leder, noen som kan samle oss og sammen sørge for å endre alle disse områdene som må repareres.Det bør være en “god side” med økonomiske muskler et eller annet sted. Uansett hvor du ser, er det stort sett ingenting. Selvfølgelig er det nå svenske partier og uavhengige medier i forskjellige former, men også der har du sett mye som er kjøpt og kontrollert av fienden – jeg tenker på SD eller Samhällsnytt som later til å være på folks side, men faktisk bare er en kontrollert opposisjon som lokker inn nyoppvakte misfornøyde mennesker og forteller dem hva de skal konsentrere seg om å se på, – hvem er fienden og hva som er problemet i samfunnet vårt, mens den onde fienden med sin agenda kan dermed fortsette å herje fritt .For bryderiet må det være noen / noen som har økonomiske ressurser og ønsker å kjempe for det gode, og som raskt og stort kan nå ut til folket, samle oss og få oss til å starte en “krig” sammen. Det er tusenvis av venstreorienterte organisasjoner som starter og endrer seg hver dag. Men vi kan ikke engang opprette en organisasjon der vi kan samles bak. Noe forteller meg at vi fortjener denne dritten, ikke barna våre, men vi gjør det. Fordi det ikke er lurt hvor lammet og inaktivt vi er i våre dager.Vi har nå i minst 15 år sett hva som skjer, vi ser daglig hva fienden gjør på flere og flere områder, mens vi fortsetter å bare sitte ved datamaskinen og lese om det. 15 år! og vi har ikke klart å gjøre noe i det hele tatt!Vi har rettryggte mennesker / forskere / uavhengige medier som jobber hardt for å vekke oss, men hva er jobben vår da? Har vi ikke en plikt til å overta der? Hvorfor tolererer vi disse politiske partiene og deres felles agendaer? Hvorfor tolererer vi svensk journalistikk og deres propagandasettende journalistikk? Hvorfor tolererer vi alle disse løgnene, både av politikere, regjeringer, myndigheter, EU, NATO, FN, “forskere”, svenske medier, skoler, lærere, lærebøker osv.? Hvorfor kjemper vi aldri mot disse? Det er så jævla vondt, forsiktig og feigt overalt. Hvorfor? Så lenge vi er flere, har vi teoretisk makten i hendene. Vi må bare begynne et sted. Vi må jobbe sammen og gjøre noe sammen mot et og samme mål. En om gangen!Det må få konsekvenser for ondskapsfulle og bevisste angrep på folket fra disse regjeringene, selskapene, organisasjonene osv. Vi må begynne å lære dem at det koster å være vår fiende, at det koster å skade barna våre. Det er knapt et selskap som ikke ville gi seg hvis vi “Sveriges venner” kom sammen og boikottet disse svenskhatende store selskapene. Hvert enkelt selskap måtte endre seg og til slutt kaste seg – de forstår ikke politikk, men de forstår penger!. Og det er vi som har pengene, dermed har vi også makten over disse selskapene! Men vi gjør ingenting!Vi lar dem fortsette å ødelegge vårt land og vårt folk, vår frihet, vår helse og vår integritet. Ingenting vil endre seg før vi tør å komme sammen og utfordre fiendene. Om ikke annet skylder vi barna våre.Ved hjelp av varslere, uavhengige medier, rettryggte forskere og andre mennesker, har vi nå våknet av søvn og ser sannheten tydeligere. Nå må vi ta neste skritt sammen.Svar
 6. Hans Dahl Ja, vi må ta neste skritt sammen!Vi må forene oss og nå flere mennesker. Folk “våkner” i en akselererende hastighet over hele verden.Hvordan kan vi være samlet?Alt organisert er så langt infiltrert og overtatt.Makt, , utpressing og rikdom – har tatt vare på det.Mange er dessverre – og har vært – til salgs.Vi som ønsker å introdusere et samfunn i ekte frihet, basert på omsorg, omtanke, kan forenes gjennom ukompatibilitet og lokalt sterkt forankrede nettverk.Alt som er lokalt, frivillig, ulønnet, non-profit, offer, selv-toning har utsiktene til å vokse.Dette er kristne prinsipper, fryktet mer enn noe annet av makthaverne.Svar
  • Kjell Holmsten Godt sagt Hans og velkommen Austin veldig godt oppsummert hva som trengs. Mennesker som har innsett at det ikke er dagens politikere som kan eller vil endre dagsorden for Sverige og dets folk. Glem partier som SD og Sosseriet ja alle 8 i Riksdagen. Men deres sympatisører eller velgere er velkomne hvis de virkelig har innsett hvor farlig situasjonen er i Sverige i dag. Hele denne virushypen viser hvordan den dype staten kan samarbeide mangfoldig for å oppnå det de vil ha, nemlig verdensherredømme og slaveri.
   Hans
   ”Vi som ønsker å introdusere et samfunn i ekte frihet, basert på hensyn, omtanke, kan forenes gjennom ukuelighet og lokalt sterkt forankrede nettverk.Alt som er lokalt, frivillig, ulønnet, non-profit, offer, selv-toning har utsiktene til å vokse.Dette er kristne prinsipper som fryktes mer enn noe annet av makthaverne. ”
   ——————
   Jeg abonnerer på kristne verdier, men de må ikke være de eneste lederne i en organisasjon som er nødvendige for å endre fremtiden.
   ———————
   Austin:
   “Vi har nå i minst 15 år sett hva som skjer, vi ser daglig hva fienden gjør på flere og flere områder, mens vi fortsetter å bare sitte ved datamaskinen og lese om det. 15 år! og vi har ikke lykkes med å gjøre noe i det hele tatt! ”En virkelig god oppsummering av dagens sofa-mentalitet som råder i Sverige. Hjernevask er totalt, skummelt totalt.
   “Kjør i kveld”Svar
 7. Kjell Holmsten Her er en avslørende publikasjon “Global Covid ” på 74 sider. Alle må lese dette –https://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.htmlSvar
 8. Suzanne Podell Mer om Covid 19 og teknokratenes underliggende agenda.https://www.technocracy.news/mercola-the-global-takeover-is-underway/Svar
 9. Kjell Holmsten Protest med – Lytt til tekstene
  Det er på tide å våkne opp til denne musikken
  https://soundcloud.com/turfseer/the-scam-complete-mixSvar
 10. Henrietta Frank Takk alle sammen våkne der ute for interessant og viktig lesing. Vi må akselerere og begynne å danne en ideell gruppe. Vi kan godt utnevne Jens Jerndal til vår leder så lenge. Hva skal gruppen vår hetes? “Stopp 5 G”, nei høres ganske tannløs ut. Kraftigere. Kom med forslag før det er for sent.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.