Gummipropp dyrket i en petriskål av Clifford Carnicom! C19 assosiert polymer i samsvar med tidligere funn av CDB/ Morgellons avansert nanoteknologi og syntetisk biologi

Videresendt denne e-posten? Abonner her for merANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD26. JUNI LES I APPEN Bilde med tillatelse: Clifford Carnicom, Carnicom Institute - tidligere upublisert, ansett som en del av papiret Maturation of a biopolymer.Clifford Carnicom har gjort noe jordrystende[Les mer...]

Det vitenskapelige forskningsanlegget HAARP kan ikke skape naturkatastrofer eller påvirke menneskelige tanker og bevegelser, i strid med påstander på nettet iflg FAKTASJEKKER!

GJENNOMGÅTT INNHOLD dom: FEIL Krav: HAARP kan bevisst skape ødeleggelser i global skala, forårsake jordskjelv, sykloner, flom, snøstorm rundt om i verden; HAARP angriper kanskje verdens borgere telepatisk, påvirke tanker med lavfrekvente vibrasjoner Kilde:Gaia, Anonym,[Les mer...]