Illuminati for folk flest.

Illuminati betyr bokstavelig talt ”de opplyste”. Hvem er så Illuminati ? De høyeste Illuminati har det til felles at de nedstammer fra Illuminatis 13 blodslinjer. Illuminati forvalter århundre- og årtusengammel kunnskap, som holdes skjult for offentligheten.

Illuminati benytter pyramiden som sitt symbol, og det passer godt til organisasjonen. En pyramide består av nivåer – på hvert nivå av Illuminati-pyramiden befinner det seg mennesker – som har det til felles at de har tilgang på mer informasjon – de er mer illuminert – enn menneskene under dem i pyramiden. Jo høyere opp, jo færre mennesker og jo mer informasjon, dess lavere nivå, jo flere mennesker og jo mindre informasjon.

Hva det fokuseres på i de høyere lag av Illuminati-pyramiden er ukjent for de lavere nivåer. Mange foretrekker kanskje å leve i uvitenhet, selv om det ikke er så veldig ”illuminert” å la seg lede til å utføre ordre ovenfra uten å ha en klar forestilling om hva man er med på. Dette gjelder også de mange norske underbrukene av Illuminati; ”det er typisk norsk å være naiv”.

Det finnes ikke en organisasjon som heter ”Illuminati”. Illuminati er aktive i samfunnet på mange måter gjennom en rekke ulike organisasjoner, inkl. organisasjoner som er kjente merkenavn som , Verdensbanken eller Røde Kors.

Illuminatis mange fasader utad har det til felles at de består av gode samfunnsborgere som bedriver aktverdig virksomhet (veldedighet er favoritten), uten å vite hvilken kjempeblekksprut som den enkelte utgjør en bitteliten del av.  Det usynlig sammensatte Illuminati-imperiet består av en mengde ulike selskaper og organisasjoner.

Illuminatis makt ligger i det okkulte (magiske ritualer) og i økonomi – penger gir makt. Illuminati eier de internasjonale bankene, de mektigste selskapene, de infiltrerer politikk og religion og de kontrollerer de fleste regjeringer. Se eller her.

Illuminati er nå blitt et merkenavn – logoen med pyramiden med øyet på toppen er lett gjenkjennelig

Illuminati har som hovedmålsetting å skape en verdensregjering, kjent som New World Order (NWO) med en liten elite på toppen som skal herske over resten av verden, inkl. befolkningen i de vest-europeiske land, som slaver.

Illuminati har røtter som går mange hundre år tilbake, trolig tilbake til det gamle Babylon. Noen anser at deres godt forvaltede visdom skriver seg helt tilbake til Atlantis.

Illuminatis Modus Operandi (fremgangsmåter)

Illuminati er flinke til å utføre ting med finesse. Deceit (bedrag) er på sett og vis hovedformelen siden Illuminati er flinke til å skape illusjoner som de får folk flest til å tro på. Dette skyldes særlig at mainstream media lenge har fungert som Illuminatis nyttigste idioter ved ukritisk å kringkaste informasjon som Illuminati ønsker spredd med en hensikt.

En av de kunstarter som er blitt perfeksjonert i løpet av århundrer er hva Illuminati selv kaller for make-believe (oversatt: «få til å tro på») , mao. å dupere massene til å tro på noe som ikke behøver å være sant, ved å skape illusjoner i bevisstheten til den enkelte og til massene. Dette kan også sees på som at det trekkes et filter ned foran øynene på den enkelte som hindrer utsynet til den virkelige verden.

Illuminati er the masters of make believe. Et aktuelt eksempel på dette er at store deler av verden ennå tror at World Trade Center tårnene i New York falt sammen og ble til støv i løpet av få sekunder fordi de var ”blitt truffet av kaprede passasjerfly”.  At dette er en fysisk-teknisk umulighet spiller ingen rolle så lenge illusjonen om at det forholdt seg slik er blitt plantet i den enkeltes bevissthet, ved hjelp av utspekulert make-believe finesse.

911 er en höjdare i illusjonssskapingens make-believe historie: «Tårnene falt fordi du fikk se et fly på din TV.» Ville folk trodd på røverhistorien hvis det ikke ble vist bilder av fly på TV før tårnene ble forvandlet til støv?

At vi nå lever i informasjonssamfunnet har Illuminati klart å utnytte til å skape make-believe i uhørt skala, både ved finurlig kontroll over vestlige media og ved å regissere hendelser og plante desinformasjon i massemedia med en spin som gir den ønskede effekt hos massene.

Her er noen eksempler på Illuminatis Modus Operandi:

1. En god grunn  og den virkelige grunnen

I mange tilfeller finnes det minst to grunner for et påfunn: En god grunn (som gjøres kjent) og den virkelige grunnen (som holdes skjult).

Klima-saken er et tilfelle: ”Den gode grunnen” for å kontrollere CO2-utslippene (at CO2-utslipp forårsaker global oppvarming er en løgn) er å forhindre global oppvarming, mens den virkelige grunnen er at ”CO2-kontroll” er tenkt brukt som et maktmiddel, faktisk en av hjørnesteinene, for det planlagte NWO-regimet for å gripe inn i og overstyre samfunn og enkeltmenneskers liv.

Et annet tilfelle er ”HPV-vaksinen” Gardasil (som består av hele 3 ulike injeksjoner) som nå gis til unge jenter i vestlige land inkl. Norge. Den gode grunnen for dette påfunnet er ”å forebygge livmorhalskreft” (til tross for at det ikke er bevist at HPV-viruset kan fremkalle kreft i livmorhalsen…). Den virkelige grunnen dreier seg nok om eugenics (rasehygiene gjennom DNA-manipulasjon) og/eller depopulasjon, ved at Gardasil steriliserer alle eller noen av mottagerne, i samsvar med FN-vedtaket Agenda21 som foreskriver drastisk depopulasjon av jorden. For info om Gardasil, se f.eks. her.

2. Å spille på alle hester

Dette er et triks som ser ut til å lykkes hver gang.

Et typisk eksempel er såkalte demokratiske valg i vesten  der valget står mellom kandidater som er plukket ut og plassert i posisjon av Illuminati.

Eksempler på dette er presidentvalget i USA i 2004, hvor velgerne hadde valget mellom George W. Bush (medlem av Illuminati-selskapet Skull and Bones og sønn av Skull and Bones-medlem George H. W. Bush) og John Kerry (medlem av Skull and Bones).

Ved stortingsvalget i Norge i 2009, hadde velgerne valget mellom statsministerkandidatene Jens Stoltenberg (Bilderberg-deltager og sønn av Bilderberg-deltager Thorvald Stoltenberg) og Bilderberg-deltager Siv Jensen.

Ved Storbritannias valg i 2010 stod valget mellom Gordon Brown og David Cameron, som begge er «puppets» (utøvende agenter/stråmenn) for skjult makt.

For mer om «demokratiske valg» uten reelle valgmuligheter, se f. eks. her.

3. Strategy of tension

Strategy of tension er en «oppgradert” versjon av å spille på begge hester. Dette  går ut på at det etableres et konfliktforhold, som verbalt fiendskap eller endog krig mellom to aktører, som begge kontrolleres av Illuminati. Annen verdenskrig er på sett og vis et eksempel på dette. Hvordan skjult makt benyttet kapital og teknologi fra USA til både å ruste opp Tyskland (før og under 2. verdenskrig)  og Sovjet-Unionen (under og etter 2. verdenskrig) er bl.a. kjent fra Antony Suttons bøker.

Den kalde krigen var tidenes «strategy of tension», som ble gjort mulig gjennom massiv overføring av teknologi (produksjonsutstyr og atomteknologi m.v.) og kapital fra USA til Sovjet. At USA hjalp Sovjet for å få en mektig fiende som kunne utslette USA selv er ikke så lett å forstå dersom USA oppfattes som et demokrati, og ikke som en brikke i et snedig og langsiktig maktspill.

4. Falsk flagg operasjoner

Falsk flagg operasjoner går ut på at et land iverksetter et militært angrep på seg selv, hvoretter dette benyttes som påskudd for aggressiv krigføring mot andre land. Dette er også et knep som ser ut til å lykkes hver gang. Faktisk er det store flertallet av kriger som USA har deltatt i foranlediget av ulike former for falsk flagg operasjoner.

Her er noen falsk flagg operasjoner i regi av USA:

1898: Marinefartøyet USS Maine ble senket på havnen i Havana. Spania, som
var helt uskyldig i senkingen fikk skylda, og USA gikk til krig mot Spania.

1915: Passasjerskipet Lusitania ble lastet fullt med militære eksplosiver og sendt
til Europa med den intensjon at det skulle bli angrepet av Tyskland, hvilket
også skjedde, slik at USA fikk et påskudd for å bli med i krigen.

1941:  Angrepet på Pearl Harbour ble  ønsket og fremprovosert av
USAs president FDR Roosevelt, som et påskudd for å få USA med i krigen.

1964: USAs media rapporterte et «angrep nr. 2» mot amerikanske
marinefartøyer i Tonkin-bukta. Dette var mediaskapt løgn og
make-believe som ble benyttet som påskudd for at USA startet den langvarige Vietnam-krigen.

2001: Tre høyhus i New York City sprenges og militære eksplosiver sendes
gjennom luften og treffer Pentagon, det hele utført av amerikanske
borgere med høy sikkerhetsklarering. Dette ble brukt som påskudd for å
angripe Afghanistan militært, en militær operasjon som også Norges
væpnede styrker nå deltar i.

5. Å skjule ting i all åpenhet (hiding it out in the open)

Å skjule ting i all åpenhet; «Hiding it out in the open«, er en annen finesse som benyttes. Dette spiller på erkjennelsen som er uttrykt slik av Illuminati-innsideren George Orwell (som bl.a. har skrevet NWO-visjonen «1984»):
«Seeing what's at the end of one's nose requires constant effort».

Et eksempel på dette er de mange usmakelige og dårlig kamuflerte symbolske budskap fra popartisten Lady Gaga, kjent som «The Illuminati puppet», som er blitt omtalt slik av symbolikk-analytikeren Vigilant Citizen:
” The symbolism surrounding Lady Gaga is so blatant that one might wonder if it's all a sick joke. Illuminati symbolism is becoming so clear that analyses like this one becomes a simple exercise of pointing out the obvious.” Se

Hiding it out in the open 1: Illuminati-artisten Lady Gaga visualiserer Illuminati-ritualet blodsofring på scenen under MTV VMA showet i 2009
Hiding it out in the open 2: 1-dollarseddelen er spekket med symbolikk inkl. Illuminati-logoen. Dollarens dekor har vært slik siden den ble innført av president FDR i 1930-årene, men det er først i de senere årene at deler av publikum er blitt oppmerksom på betydningen av denne designen.

Temaet for denne artikkelen er organisasjonsstrukturen til det ytre Illuminati, de mange fasadene som hver for seg og i fellesskap styres i det skjulte via den samme kommandostrukturen.

Tall-kodene som er benyttet her er en slags «arkiv-nøkler» da organisasjons-enhetene som er nevnt innenfor hver kategori her bare er et lite utvalg av alt som til syvende og sist er kontrollert av Illuminati.

100 Bank og penger

Illuminati-innsideren Carroll Quigley fortalte om dette allerede i 1960-årene:

«Quigley further confirms that the far-reaching aim of this network “is nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. The system was to be controlled in a feudalistic fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences.”

Carroll Quigley Tragedy and Hope, A History of the World in Our Time. s. 324 Se

101 Sentralbanker

Mayer Amschel Rothschild, grunnleggeren av finans- og Illuminati-dynastiet Rotschild uttrykte seg slik på 1700-tallet:

«Give me control over a nation's currency, and I care not who makes the laws«.

Gyldigheten av Rotschilds ord har vist seg i alle år siden. Dette er også et tankekors for de mange som åpent uttrykker at de er tilhengere av en verdensvaluta og én global sentralbank. Kontrollen over verdensvalutaen vil være en slik kilde til makt at det «med et pennestrøk» vil kunne gjøre flertallet av jordens borgere til slaver over natten. Se også.

De nasjonale sentralbankene er basis-elementene i pengesystemet. For mange tiår siden fant et stort antall sentralbanker sammen i et samarbeid under Illuminati-paraplyen. Dette er BIS – Bank of International Settlements, som har base i Basel i Sveits.

På papiret eies BIS av de ulike sentralbank-deltagerne (Norge besitter en eierandel i BIS som forvaltes av Norges Bank, som deltar i BIS-samarbeidet). I praksis er BIS sparess til Rotchild-imperiet Illuminati i det store finansspillet som pågår verden rundt.

BIS kalles også for ”sentralbankenes sentralbank” og har en avgjørende rolle for at verdens penge- og kredittsystem fungerer som det gjør i dag.

Konkret hva den enkelte nasjonale sentralbanks mellomværende med BIS består i og hvordan det utvikler seg over tid er skjermet for ethvert innsyn fra omverdenen. Ingen land eller instans har innsynsrett i bøkene til BIS, ikke engang BIS-deltagerne/-eierne. Et av elementene i det planlagte NWO-prosjektet er en felles verdensvaluta hvor BIS er tiltenkt en nøkkelrolle. Forøvrig er de BIS-ansatte underlagt svært strenge taushetsbestemmelser.

102 Internasjonale pengesenterbanker (Money Centre Banks)

Dagens kredittbaserte pengesystem er i det store og hele et gigantisk svindelkomplott. Det mest åpenbare tegnet på dette er hvordan penger skapes.

Penger (såkalt fiat money) skapes ut av ingenting («money created out of thin air») hos sentralbankene og distribueres via pengesenterbankene. Pengene i et lån som gis oppstår først når de befinner seg på låntagerens konto som et mottatt lånebeløp.

Når pengene er blitt tryllet frem av banken/sentralbanken innkasserer svindleren (banken) sin fordel gjennom å motta rentebetalinger på det lånte pengebeløpet som ble skapt ut av ingenting og manifesterte seg som noen tall i en datamaskin.

Definisjonen av en pengesenterbank er at det er en bank som opererer globalt og deltar i ”engrosbanking” i interbankmarkedet hvor mindre banker og store selskaper utgjør deler av kundemassen.

(Med denne definisjonen er f.eks. DnB NOR en pengesenterbank, mens OBOS Lån & Spar ikke er det.)

103  Det Internasjonale Pengefondet (IMF)

Det Internasjonale Pengefondet (IMF) har som offisiell målsetting å «hjelpe» trengende nasjoner ved å låne dem penger. Gang på gang har det imidlertid vist seg at mottagerne av IMF-lån ikke har fått det noe bedre av å ta imot IMF sin ”utstrakte hånd”, men har sunket stadig dypere ned i en gjelds-myr som har medført økt opplåning, økte rentebetalinger og salg av landets realverdier til utenlandske NWO-selskaper som Bechtel eller Halliburton.

IMFs late-som-penger (fiat money) kalles SDR – Special Drawing Rights. Denne artikkelen beskriver SDR og retter søkelyset mot BIS/IMF/NWO sine planer om innføring av en ny verdensvaluta, basert på fiat-penger.

Herkan du lese om ”Bancor”, en ny global fellesvaluta som er foreslått av IMF.

104  Verdensbanken

Verdensbanken har et bedre rykte enn IMF, bl.a. fordi mange mottagere av lån fra banken bevislig har fått det bedre.

Verdensbanken er like fullt et underbruk av Illuminati, selv om den fremviser litt mer lam og litt mindre ulv. En indikasjon på dette er at Verdensbankens toppleder utpekes av USAs (Illuminati-styrte) president. Dette resulterte bl.a. i at Paul Wolfowitz, en av hovedarkitektene bak USAs Irak-invasjon i 2003 (som la Irak i ruiner og resulterte i over 1 million )  i 2005 ble utpekt til ny toppsjef i Verdensbanken, en høyst provoserende og usmakelig utnevnelse.

Verdensbankens toppsjefer har lenge hatt for vane å delta på de topphemmelige Bilderberg-møtene, som det fremgår av den samlede deltager-oversikten for alle Bilderberg-møtene. Både Wolfowitz, hans forgjenger James Wolfensohn og hans etterfølger Robert Zoellick er bilderbergere.

”Og hvis alle de militære trakk seg ut av Afghanistan og pengene ble brukt på sivile prosjekter kunne 170 millioner mennesker få glede av prosjektene, og attpåtil uten å måtte betale tilbake med renter…!”

Verdensbanken bedriver propaganda med Afghanistan-okkupasjonen fra sin nettforside. At de fattige landene, som er hovedmålgruppen som Verdensbanken ønsker å «hjelpe», er syltet ned i gjeld som i sin tid ble skapt og mottatt som fiat-penger «created out of thin air», fremgår ikke av Verdensbankens nettsider.

105 Stiftelser

Foundations (stiftelser) har sitt opphav i USA, som har et spesielt lovverk for sine foundations. Nøkkelen er skattefritak. For rike mennesker som ikke er særlig glade i å betale skatt er stiftelse-etablering en gyllen mulighet. Stiftelser har praktisk talt skattefritak, fordi de er etablert for så ”edle” veldedige formål, som ”å hjelpe andre”, og er en måte som hjelper rike å beholde kontrollen over sine midler. Svært mye som gis i form av «donasjoner» fra stiftelser er i virkeligheten investeringer, sett i et litt større perspektiv.

En stiftelse beslutter selv hva den vil benytte sine midler på, og investeringstankegangen faller ofte svært naturlig for dem som har tjent en formue ved å foreta fremsynte investeringer. Selv de mest edle, uegennyttige og menneskekjærlige gaver fra en stiftelse kan sees på som ”en investering”; om det så er i omdømme og økt goodwill, som Rockefeller-dynastiet har kjøpt seg mye av i USA og andre steder gjennom sin Foundation.

105 A Ford Foundation

Ford Foundation er også kjent som CIAs filantropiske fasade. At Henry Ford støttet praktisk talt ethvert totalitært prosjekt i verden inkl. nazi-Tyskland, både før og etter at Ford Foundation ble etablert i 1936 , er et annet faktum. Se

105 B Carnegie Foundation

Under den kalde krigen benyttet Carnegie Foundation store beløp til å støtte  kommunistbevegelser i ulike land, i klassisk strategy of tension-stil, se f.eks.

”Bistand” fra Carnegie Foundation la også grunnlaget for at medisinstudiet i USA ble kuppet av farmasiindustrien for 100 år siden, gjennom utarbeidelsen av  Flexner-rapporten.

105 C Rockefeller Foundation

Rockefeller Foundation var den virkelige ”bakmannen” for bestillingen av Flexner-rapporten. Ettersom Rockefeller-konsernet allerede dengang var involvert i allopatisk medisin (farmasi) ble Carnegie som innhyrt som buffer og fasade for anledningen.

”Bistand” fra Rockefeller Foundation har også bidratt til å utforme norsk helsepolitikk. Dette har bl.a. medført at farmasimedisin er den dominerende behandlingsform innenfor det offentlige norske helsevesen, selv på sykehusene.

Den norske staten har mottatt og mottar betydelige beløp fra Rockefeller Foundation. Prisen for dette er økt sykelighet og økt legemiddelbruk blant befolkningen.

Den anerkjente Stavanger-legen Allan Fjellstrup, har konstatert at ”norske sykehus har en påfallende evne til å produsere kronikere”. Kronikere er som kjent varig syke, de som ikke er blitt helbredet av den medisinske behandling de har fått. Kronikerne er farmasiindustriens beste og mest lønnsomme kunder…

En tommelfingerregel kan være at å motta en «helse»-dollar fra Rockefeller i dag  gir offentlige merutgifter på det tidobbelte i morgen: «Tar du imot lillefingeren fra Rockefeller – så forsyner de seg med hele hånden din…»

For mer info om Rockefeller Foundation, se f.eks. her.

105 D Gates Foundation

Siste tilskudd i stiftelsenes slangekurv heter Bill og Melinda Gates Foundation.

Datagründer og mangemilliardær Bill ”Microsoft” Gates har funnet en måte å unngå skatt på sin store formue og sikre seg varig global goodwill glans, ved å tråkke i Rockefellers fotspor, som en rik kakse som vier sin tid og formue til ”velgjørenhet”.

Pussig nok har Gates på rekordtid lyktes i å inngå samarbeid med Rockefeller Foundation. Pussig nok skjer samarbeidet på norsk jord, pussig nok har ingen forutgående informasjon og debatt funnet sted om dette i norsk offentlighet, og illevarslende nok er det globale GMO-monsteret Monsanto invitert inn til å delta. Det dreier seg om frølageret på Svalbard kjent som ”the doomsday vault” (dommedagshvelvet).

Ennå mer pussig er det faktum at Gates Foundation har kunngjort en milliardsatsing på – vaksiner !
 We are committed to research on new vaccines, and the delivery of existing and future vaccines to those who need them”, se.

Vaksiner er som kjent Rockefeller-bandens kjerneområde. Aner vi innhyring av en ny stråmann, en ny fasade for formålet, noe a la Carnegie og Flexner-rapporten ? Hvor grumsete er i så fall det pågående vaksine-prosjektet til Gates Foundation, dersom selv Rockefeller Foundation skulle ønske å distansere seg fra det ?

Kanskje er det en forsnakkelse, og kanskje er det sannheten «hidden out in the open». Uansett har Bill Gates uttalt at han anser at vaksiner vil kunne bidra til å redusere jordens befolkning med 10-15%. Du kan se og høre Gates uttale dette her.

106 Multinasjonale selskaper

Multinasjonale selskaper er på mange måter ryggraden i den moderne industriskapte velstand. Men multinasjonalitet gir også makt, og med makt følger muligheter for misbruk.

At multinasjonale selskaper har gode tekniske muligheter for å lure seg unna skatt i landene de opererer er kjent, bl.a. gjennom såkalt internprising. Men det finnes også andre eksempler på hvordan multinasjonale selskaper tar seg til rette i land de opererer, ved å bryte lokale lover og overkjøre lokale myndigheter på ulike måter for å lure eller tvinge gjennom NWO-agendaen.

Bruk av private arméer er nå en voksende trend innenfor NWO-selvtekt på fremmed grunn. Bruk av private arméer er kjent fra NWO-USAs hårreisende frekke tyveri av hele landet Irak inkludert Iraks rike oljeforekomster, som ble utført både ved hjelp av USAs (og Storbritannias) væpnede styrker og ved hjelp av leiemorderfirmaet Blackwater (nå ”Xe”).

Kjemi- og landbruksgiganten Syngenta har nå gått et skritt videre, ved å ta i bruk private arméer for å beskytte marker som er beplantet med livsfiendtlige og miljø-ødeleggende GMO-vekster. Dette har bl.a. funnet sted i Brasil, som ennå har klart å holde seg GMO-fritt i stor grad, bl.a. takket være engasjerte og opplyste landarbeidere. Syngentas landarbeiderdrap i Brasil er omtalt her.

Hvordan skal det tolkes at matmonsteret Monsanto har inngått en leiekontrakt med Xe – det tidligere Blackwater ?  Skal ny GMO-mark nå okkuperes og ”vinnes” med våpen i hånd ? Uansett har de fruktbare markene i Irak, engang kjent som Mesopotamia, nå falt i GMO-monsteret Monsantos klør. Okkupasjon av Iraks dyrkede land hadde Monsanto avtale om allerede før Irak-invasjonen i 2003. Som en «hjelp» til Monsantos agenda, ble Iraks godt oppbevarte frøbanker, som inneholdt verdifull biomasse utviklet gjennom århundrer, ødelagt:
«To make sure that Iraq would no longer have a native agriculture, the national seed bank, located at Abu Ghraib, was looted and set afire.» Se

Noen multinasjonale selskaper, som Bechtel og Bertelsmann, har en slik karakter at de figurerer på lister over hemmelige selskaper, se f.eks. her.

Det særegne ved det multinasjonale kjemi-konsernet DuPont er at det bærer navnet fra en av de 13 Illuminati-blodslinjene. Kan DuPonts illuminatiske tilknytning bidra til å forklare hvorfor det er små doser av giftige stoffer i så mange moderne forbrukerprodukter, fra teflon-stekepanner til matemballasje?

200 Hemmelige selskaper (secret societies)

President John F. Kennedy – som kom fra Illuminati-familien Kennedy – hadde inngående kjennskap til de hemmelige selskapenes virksomhet, og var klar over hvilken kreftsvulst de utgjør i samfunnet.

Kennedy gjorde noe så «uhørt» som å snu seg mot ”sitt eget” Illuminati ved å benytte presidentembetet til å ta en kamp mot monster-blekkspruten Illuminati, inkludert Vatikanet og Malteserordenen.

President Kennedy tok mao. parti med sitt eget folk og sto opp mot Illuminati-konspirasjonen. Alle vet hvordan det endte. Det svært få er klar over er at måten drapet på Kennedy ble utført på – attpåtil med direkte TV-overføring – er et Illuminati-rituale som kalles ”The Killing of the  King”, se.

En ekte helt: President Kennedy ber lederne for amerikansk presse om assistanse for å avsløre den trusel som skjulte selskaper og skjult makt utgjør i samfunnet. Pressen imøtekom ikke oppfordringen, da den selv er kontrollert av Illuminati. Hva er situasjonen for norsk presse idag ?

I sin tale til amerikanske medias redaktører og ledelse som nyvalgt president i april 1961 raste Kennedy mot de hemmelige selskapene:

«Selve ordet 'hemmelighold' er motbydelig i et fritt og åpent samfunn, og vi er som et folk tradisjonelt og historisk motstandere av hemmelige samfunn, til hemmelige eder og hemmelige prosedyrer. Vi besluttet for lenge siden at farene ved overdreven og uberettiget fortielse av relevante fakta langt oversteg farene som oppgis for å rettferdiggjøre det

[Original tekst:
“The very word ‘secrecy' is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.”]

Hele Kennedys tale kan leses her og lyttes til her.

Karakteristika for hemmelige selskaper er bl.a.

 • Strenge eder om (sverging av) troskap til ordenen.
 • Strenge taushetseder.
 • En eksklusiv ledelse som ofte opererer etter instrukser fra utlandet uten at dette er kjent.
 • Medlemskap fungerer som en slags ”audition”, hvor den enkelte blir vurdert for diskret rekruttering til oppgaver i eller utenfor selskapet.
 • En intern pyramidestruktur for sosial klatring og ettertraktet avansement, hvor de høyere nivåene bestemmer hvem som skal velges ut for opprykk.
 • Mange hemmelige selskaper har okkulte undertoner (ritualer) uten at medlemmene er bevisst betydningen av dette (f.eks. Frimurerordenen).

201 Frimurerlosjer

For en frimurer har frimurereden alltid høyere rang for den enkelte enn enhver annen ed, inkludert eden for USAs presidentembete eller eden  som norsk høyesterettsjustitiarius for den saks skyld.

De viktigste frimurerordenene er:

201 A Scottish Rite

De fleste amerikanske presidenter som har vært frimurere har hatt høye grader i The Scottish Rite. En svært høy andel av USAs presidenter har vært frimurere, slik det er redegjort for her. Den høyeste offisielle graden innenfor Scottish Rite er grad 33. Frimurere av 33. grad får bl.a. informasjon om den virkelige historien, som bl.a. omhandler hvordan frimurernes rigging i kulissene i ulike land til ulike tider har bidratt til å skape begivenheter og påvirke utviklingen.

En aktuell frimurer av 33. grad er USAs «spesialutsending» for Sentral-Asia, Richard Holbrooke, som også er Bilderberger. Det er å merke seg at Holbrooke gikk fra Bush-administrajonen til Obama-administrasjonen som en naturlig ting av verden. Holbrookes hovedoppgave er etter alle solemerker å rigge NWO-USAs krigføring i Sentral-Asia, som i tillegg til Afghanistan nå også omfatter Pakistan, og utgjør en del av «et historisk prosjekt» (med frimurer-medvirkning).

En liste over mektige frimurere av 33. grad ligger her.

201 B York Rite

York Rite (”American Rite”) er en mindre kjent, men svært tradisjonell og mektig orden.

Scottish Rite og York Rite: Frimureriet som klatrestige til skjult makt

201 C Prince Hall

Prince Hall er de fargedes frimurersystem, som er oppkalt etter borgerretslederen Prince Hall (1735-1807). Vanlige frimurerordener er så rasistiske at fargede ikke har adgang, nå som den gang. President Barack Obama er Prince Hall frimurer av 32. grad, et faktum han har til gode å vedstå seg offentlig.

201 D Swedish Rite

De norske frimurerne er underlagt det britiske Grand Lodge of England nettverket (et faktum som bl.a. er påvist av forfatteren Erik Rudstrøm i hans bøker ”Frimureriet og de skjulte makteliter”). Det norske frimureriet er en del av det svenske frimureriet (derav navnet) og benytter det såkalte rectified Scottish Rite-systemet som inneholder en del eksplisitt kristne elementer.

De norske frimurernes riter er i hemmelighet godkjent av paven selv.

Dette er pussig, tatt i betraktning at Vatikanet i det ytre er ”frimurerfiendtlig”, slik det f.eks. er redegjort for i Wikipedia:
«Internasjonale frimurersystemer står i motsetningsforhold til den katolske kirke, noe som siden 1400-tallet absolutt er gjensidig

Dette kan forklares som tradisjonell jesuittisk tåkelegging og strategy of tension:
«The Swedish rite is part of Scandinavian Freemasonry a Christian fundamentalist Fraternity secretly linked with the Vatican and the Jesuits Se

201 E Grand Orient

Den franske frimurerlosjen Grand Orient fremstår ennå under den franske revolusjons akk så hyklerske motto:

”Liberté – Fraternité – Egalité (Frihet – Likhet – Brorskap)»
slik det fremgår av losjens eget nettsted.

Ifølge Wikipedia spilte frimurerlosjene en viktig rolle i den franske revolusjon i 1789På denne tiden var det bayerske Illuminati i full gang med å infiltrere og overta kontrollen over frimurerlosjene i Europa.

202 Bohemian Grove

Bohemian Grove er en hemmelig herreklubb som møtes i skogen i Nord-California noen uker hver sommer. Deltagerlistene er topphemmelige og bevoktes «above top secret». Deltagerne er toppsjefer innen politikk, næringsliv, utdanning, media og det militær-industrielle kompleks. Nyhetsspeilet har tidligere publisert denne artikkelen om livet i Bohemian Grove.

Bohemian Grove-samlingene består i korte trekk av tre elementer:

203 Bilderberg

De topphemmelige Bilderberg-møtene, hvor europeiske og amerikanske og toppledere møtes  i ytterste hemmelighet hvert år kalles også ”den hemmelige verdensregjeringen”.

Norske nøkkelpolitikere og næringslivsledere har valfartet til Bilderberg helt siden det første møtet på Bilderberg hotell i Holland i 1954. Det kan nevnes Gro Harlem Brundtland, Thorvald Stoltenberg, Kristin Clemet og Jens Stoltenberg.

Under møtene fores den enkelte deltager med kun ”compartmentalized information”, mao. begrenset informasjon – slik at det større bildet ikke blir synlig. Bilderberg-møtene har eksekutiv-status, mao. at den enkelte deltager har plikt til å reise hjem til sitt eget land fra møtet for å få gjennomført vedtak som blir formulert som møtet på den mest ikke-demokratiske måte. Dette er bl.a. bekreftet av bilderberger og tidl. NATO-toppsjef Willy Claes.

Et eksempel på praktisk Bilderberg-politikk er sentralbanksjef Svein Gjedrems salg av Norges Banks (dvs. Norges ) totale gullbeholdning på noenogtredvetonn, som fant sted i etterkant av at han deltok på Bilderbergmøtet i 2003. Andre europeiske land har også solgt sitt arvegull. På ordre fra hvem…?

Nyhetsspeilet har tidligere publisert denne artikkelen om Bilderberg-møtet i 2009 og denne artikkelen om Bilderberg-møtet i 2010.

Flerårig Bilderberg-deltager Kristin Clemet er Høyre-politiker og har vært medredaktør for boka ”Til forsvar for personvernet”. Clemet er motstander av Datalagringsdirektivet. Kan Clemet være et offer for compartmentalized information, siden Bilderberg er en av de fremste drivkreftene bak Datalagringsdirektivet, som vil utgjøre en viktig byggesten i det lenge planlagte Big Brother-samfunnet ved navn NWO…?

Bilderberger Kristin Clemet (sammen med sin mann stortingspolitiker for Høyre Michael Tetzschner) deltar i markering mot Datalagringsdirektivet (DLD) foran Stortinget våren 2010. Har ikke Clemet fått med seg at DLD er et resultat av Bilderberg-agendaen og inngår i Illuminatis NWO-plan ?

204 B'Nai B'rith

B'Nai B'rith er et svært mektig jødisk selskap med base i USA. Mye tyder på at det er zionister (satanistiske jøder som bekjenner seg til Talmud og Kabbala) som bestyrer B'Nai B'rith. Det heter seg at ”Illuminati er tradisjonelt jødefiendtlig”. Dette smaker av en klassisk strategy of tension, med det forbehold at mange sanne jøder er zionistenes verste fiender. Ettersom det zionistiske B'Nai B'rith er en del av Illuminati er det naturlig at det aksjoneres mot jøder med ryggrad nok til å tale zionistene og Illuminati midt imot. Et eksempel er her.

205  The Order of Skull and Bones

The Order of Skull and Bones 322 het opprinnelig “The Brotherhood of Death”, et navn medlemmene ennå benytter. Skull and Bones “Ordenen” springer ut av Yale-universitetet og ble stiftet i 1832. Hvert år tas 15 nøye utvalgte og nylig uteksaminerte Yale-kandidater opp som medlemmer. Ritualene er bisarre, bl.a. kollektiv roping av ordenens peptalk rop med refrenget ”Death is death !” Under opptaksritualet blir kandidaten lagt naken i en kiste, med en sløyte knyttet rundt kjønnsorganene, mens han må fortelle de mest intime detaljer om sitt sexliv.

Skull and Bones-medlemmene har det til felles at de ender opp med å bli plassert i mektige posisjoner i det amerikanske samfunnet, innenfor alt fra media til politikk. Slik utgjør de et konspirativt nettverk innenfor det større Illuminati-nettverket. Et utslag av dette er Washington Posts planlagte avsløring av den årelange narkotrafikken i statlig regi via Mena-flyplassen i Arkansas. Dersom  artikkelen hadde kommet på trykk hadde den satt presidentene  Clinton og George Bush sr. i et særs tvilsomt lys som kunne ha medført straffeforfølging og  vanære som tidenes amerikanske narkopresidenter.

Historien endte i Washington Posts arkiver etter at den var blitt stanset i siste øyeblikk av Washington Posts redaktør Bob Kaiser, som var medlem av Skull and Bones i likhet med George Bush sr., som artikkelen ville ha skandalisert. Kaiser oppga ingen begrunnelse for sin beslutning om å droppe publisering av artikkelen, som du forøvrig kan lese her.

I presidentvalget i 2004 var velgerne som nevnt sikret å ende opp med en president som var Skull and Bones-medlem, ettersom valget stod mellom  George W. Bush og John Kerry.

Dette ble omtalt slik på CNN og i dette videoklippet blir Bush og Kerry på direktesendt TV konfrontert med at de er medlemmer av Skull and Bones .

For øvrig skal hodeskallen (”the skull”) som benyttes i ritualene tilhøre
apachehøvdingen Geronimo. Denne likskjendingen er nå brakt inn for retten ved at etterkommere av Geronimo har gått til sak mot Yale-universitetet med krav om at hodeskallen returneres for å bli stedt til verdig hvile.

For en oversiktlig introduksjon til Skull and Bones, se f.eks. her.

Den respekterte forskeren og forfatteren Antony Sutton har også uttalt seg om Skull and Bones, noe som bl. a. er omtalt her.

Konsekvensene av Skull and Bones-kulten er som mange subtile ringer i vannet, som spres utover i det amerikanske samfunnet. Dette er bl.a. beskrevet her.

206 OTO (Ordo Templi Orientis)

OTO er et okkult selskap som ble etablert i sin nåværende form av den kjente okkultisten Aleister Crowley.

OTO praktiserer ulike former for ritualer.

OTO er bl.a. knyttet til den hemmelige frimurer-riten The Palladium Rite.
Innholdet i ritutalene som ble definert av Crowley for de ulike høyere gradene  er beskrevet her.

Her fremgår det også at det er uenighet internt om hva som skal være innholdet i den øverste graden, grad XI. Dette skyldes at mange av de mannlige medlemmene har ytret motvilje mot å utføre de handlingene som Crowley foreskrev for grad XI.

Info om den norske avdelingen av OTO finnes her.

Den norske satanist forskeren Asbjørn Dyrendal har lenket OTO både til satanisme og til det hemmelige selskapet ”The Golden Dawn” (et annet Crowley-påfunn) samt til The Church of Satan, se.

207 Malteserordenen – SMOM

SMOM (The Sovereign Military Order of Malta) er et svært mektig nettverk som offisielt er Vatikanets militære (!) armé.

Reelt sett kontrollerer SMOM mesteparten av verdens etterretningstjenester (inkl. CIA som i stor grad har vært bygget opp og ledet av SMOM-medlemmer). CIA kontrollerer også verdens narkotikatrafikk, hvilket medfører at SMOM også utgjør toppen av verdens narkotika-pyramide.

SMOM har – som en militær armé – tradisjonelt vært engasjert i «moderne korstogsaktiviteter» for Vatikanet som krig og terror. Som en kuriositet kan det nevnes at det var SMOM som utførte 11. september terroren i USA som en velorganisert militær operasjon, se.

En ikke-komplett oversikt over mange mektige SMOM-medlemmer ligger her.

208 The Royal Order of the Garter

The Order of the Garter (Hosebåndsordenen) er den eldste og mest prestisjefylte britiske ridder-orden (chivalric order). Bak den flotte kongelige fasaden har det seg slik at The Order of the Garter er en av elitegruppene innenfor Illuminati, noe som bl.a. fremgår av denne beskrivelsen.

Ifølge Hosebåndsordenens medlemsoversikt har Kong Harald vært medlem siden 2001. Tatt i betraktning at det store flertallet av ordener inneholder eder for lojalitet og taushet er et naturlig habilitetsspørsmål om Kong Harald idag har sin fremste lojalitet til det norske f0lk eller til Illuminati gjennom Hosebåndsordenen.

Andre Garter-medlemmer er bilderbergerne Dronning Beatrix av Nederland, Kong Juan Carlos av Spania og James Carrington (“Lord Carrington”). Kong Harald er selv bilderberger fra 1984. Dronning Margrethe av Danmark og Sveriges kong Kong Carl Gustaf er også Garter-medlemmer (svenskekongen er for øvrig også medlem av Bohemian Grove, slik det fremgår her).

For mer info om det store og i stor grad ukjente “isfjellet” som hemmelige selskaper utgjør, se f.eks. her.

300 POLITISK

En av Illuminatis mange bragder på området make-believe er at befolkningen i vestlige land er blitt hjernevasket til å tro at de lever i “demokratier”, mao. at de har reellt folkestyre også i rikspolitikk og utenrikspolitikk. I realiteten blir vestlige land som Sverige og Norge styrt praktisk talt med jernhånd utenfra via nesten usynlige tråder, noe som er blitt «en vane» med EU og EØS (snik-EU).

Dette skjer bl.a. ved at nøkkelpolitikere deltar i overnasjonale organisasjoner som Bilderberg og Trilateral-kommisjonen. Per-Aslak Ertresvågs bok ”Makten bak Makten”, som utkom i 2006 beskrev toppen av den skjulte maktens isfjell for det norske publikum.

Til tross for at boka på en svært konkret måte gjorde rede for hva han diplomatisk beskrev som ”nordmenn med uklar lojalitet” og at boka solgte godt ble den viktige makt-bak-makt-tematikken møtt med øredøvende taushet, ikke bare fra politisk hold, men også fra pressen. Om Norge virkelig var et åpent demokrati med en fri presse ville dette neppe ha skjedd, da ville alle kort ha blitt lagt åpent på bordet, ikke minst for å få brakt på det rene hvem som burde gå av fra sine politske makt-stillinger pga. ren og skjær inhabilitet.

Nyhetsspeilet har publisert et intervju med Per-Aslak Ertresvåg som ligger her.

På spørsmålet
– Hva vil du si til norske politikere og ansvarlige myndighetspersoner?
svarer Ertresvåg
Det er foruroligende at så mye har kunnet skje her i Norge som tydelig bærer preg av styring utenfra, uten at det har kommet så mye som et musepip fra dem.

Hvem styrer i realiteten Norge ? Folket gjennom sine på Stortinget eller «Makten bak Makten»…? Forfatteren Per-Aslak Ertresvåg har ennå ikke fått et ærlig svar på spørsmålet fra ansvarlig politisk hold.

301 Trilateralkommisjonen

Trilateralkommisjonen  (The Trilateral Commission – TC) er søsterorganisasjonen til Bilderberg. TC har et vesentlig mer avslappet forhold til omverdenen og er omgitt av mindre hemmelighetskremmeri. Bl.a. er medlemsoversikten til Trilateralkommisjonen fritt tilgjengelig på TCs eget nettsted.

TC ble grunnlagt i 1973, med 1/3 medlemmer fra USA,  1/3 medlemmer fra Europa og 1/3 medlemmer fra Japan.

TC har som målsetting, slik det fremgår av TCs eget nettsted, å bidra til en mest mulig sammenvevd verden med konsentrert makt, også kjent som globalisering/a New World Order, slik TC selv uttrykker det:

The Trilateral Commission was formed in 1973 by private citizens of Japan, Europe (European Union countries), and North America (United States and Canada) to foster closer cooperation among these core industrialized areas of the world with shared leadership responsibilities in the wider international system. The “growing interdependence” that so impressed the founders of the Trilateral Commission in the early 1970s has deepened into “globalization.

Se

Norges statsministerpappa Thorvald Stoltenberg er idag æresmedlem av Trilateralkommisjonen, etter å ha vært en av grunnleggerne da kommisjonen ble etablert i 1973, samme året som Thorvald deltok på sitt første Bilderberg-møte.

Grunnleggere av Trilateral-kommisjonen. Fra v. David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski og Thorvald Stoltenberg.

Ifølge den oppdaterte medlemsoversikten er følgende nordmenn nå medlemmer av Trilateral-kommisjonen (i tillegg til æresmedlem T. Stoltenberg som ikke lenger er aktiv):

 • Forsvarsminister Grete Faremo
 • Stortingsrepresentant Helga Hernes
 • Tidl. dir. for Norges Rederiforbund Marianne Lie
 • Tidl. dir. NHO Elsbeth Tronstad
 • Industrimann og bilderberger  Jens Ulltveit-Moe

Både prinsipielt og ikke minst i lys av det faktum at TC på sitt møte i Irland i mai 2010 gikk inn for krig mot Iran er det nødvendig å slå fast at Faremo er flagrende inhabil til å inneha stillingen som forsvarsminister:

” By James P. Tucker, Jr. DUBLIN, Ireland
Trilateral Commission (TC) members, angry over their failure to establish a world government and the economic crisis they generated, called for war with Iran when they gathered behind closed doors here in Dublin, Ireland May 7-10.
”  Se

Forøvrig er Faremos NWO-lojale kriging i Afghanistan helt i samsvar med Trilateral-grunnlegger Brzezinskis planer om å valse over det muslimske Asia (Irak-Afghanistan-Pakistan-Iran) militært slik han har presentert planene hidden in plain sight i sin bok ”The Grand Chessboard”.

Norges Afghanistan-kriging er basert på løgn og sludder knyttet til 11. september 2001 og har etter hvert blitt propaganda-justert til at ”Norge dreper og blir drept i Afghanistan for at afghanske kvinner skal få det bedre”, mao. klassisk Illuminatisk make-believe og ”en god grunn – den virkelige grunnen”.

En del av den virkelige grunnen til at NWO-NATO kriger i Afghanistan er at det er en del av Illuminatis prioriterte og langsiktige målsetting om å forstyrre og om nødvendig ødelegge land der gudstro ennå står sterkt blant folket. Norge deltar mao. i en rigget korstogs-krig hvor det fordekte målet er «Krigen mot Gud» (!)

Trilateral-medlem Helga Hernes er leder for EOS-komiteen, som er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene. Dette er et verv som både prinsipielt og praktisk er flagrende uforenlig med medlemskap i Trilateral-kommisjonen. Det er naturlig uformell kontakt mellom Trilateral-medlemmer og f.eks. CIA-medlemmer, da de utgjør elementer i den samme kommandostrukturen.

Hvordan kan noen tro at Trilateral-Hernes vil kunne få seg til å renske ut grums fra det norske etterretnings-apparatet, dersom hun får kontraordre fra TC om at hun værsågod har å se en annen vei ?

302 Council of Foreign Relations (CFR)

Council of Foreign Relations (CFR) ble etablert i 1921 og har i mange tiår vært kjent som nivået over USAs regjering. Eksempler på dette er at nytiltrådte presidenter plutselig blir omgitt av CFR-rådgivere. CFR har også viktige ord med i laget når nye presidentkandidater blir valgt ut. Mange CFR-medlemmer er også Bohemian Grove-deltagere.

CFR – som anser seg som høyt hevet over nasjoner og deres lover – har sine egne planer for hva som bør gjøres med jordkloden og menneskene som bor på den, uten nødvendigvis først å konsultere nasjonale demokratier eller lufte sine planer i offentligheten.

En slikt påfunn er såkalt ”geoengineering” – også kjent som climate engineering – mao. manipulasjon av selve livsvilkårene på jorden. I dette CFR-dokumentet ved navn “Workshop on Unilateral Planetary-Scale : The Science and Technology of Geoengineering” er det beskrevet en plan for ”geoengineering” dvs. herping med jorden og dens økosystemer.

Inne i dokumentet står det bl.a.:
Add small reflecting particles in the upper part of the atmosphere”. Dette er bl.a. plassert i kontekst her og er kjent som aerosol-utslipp fra fly, populært kalt . Dette har pågått i over 10 år i USA og mer enn 4 år i Norge nå uten at det ligger en offentlig debatt og politiske vedtak bak denne miljøforstyrringen.

Forøvrig er mange medlemmer av CFR også medlemmer av Trilateral-kommisjonen.

For mer info om CFR, se f.eks. her eller her (video).

303 Royal Institute of International Affairs (Chatham House)

Royal Institute of International Affairs (RIIA), som i dag heter bare Chatham House var opphavet til CFR, og ble etablert i London i 1920, dvs. året før CFR. Formålet er det samme, å utøve makt i det skjulte, eller som Chatham House selv uttrykker det:

«Chatham House, home of the Royal Institute of International Affairs, is a world-leading institute for the debate and analysis of international issues.» Se

304 NATO

NATO ble opprettet i 1949, offisielt for å beskytte vestlige land mot Illuminati-påfunnet ved navn kommunismen før den planlagte kalde krigen var kommet i gang i typisk strategy of tension-stil.

Et hemmelig krav som ble stilt til alle land som ville bli med i NATO var at det først måtte opprettes en ”hemmelig politi”-enhet, mao. en terrorcelle som det kalles nå til dags. Denne indre fienden fikk navnet Gladio.

I Norge er Gladio-nettverket kjent som Stay Behind eller ROC. Eksistensen av NATOs Gladio-enheter var kjent for statsministre, forsvarsministre og utenriksministre, men ikke for Stortinget.

Gladio kalles også Illuminatis private hær og har lenge fungert som en infrastruktur for politisk overvåking,  likvidering og terror mot vertslandets egne borgere.

Gladio ble bevisst brukt som et våpen i en strategy of tension. Gladio-agenten Vincenzo Vinciguerra har beskrevet Gladios oppgave slik:
«You had to attack civilians, the people, women, children, innocent people, unknown people far removed from any political game. The reason was quite simple: to force … the public to turn to the state to ask for greater security.» Se

Spesielt Italia ble mye rammet av Gladio-terror i 1970- og 1980-årene, med bombingen av jernbanestasjonen i Bologna i august 1980 som det makabre toppunkt. Høsten 1990 innrømmet Italias statsminister Giulio Andreotti eksistensen av Gladio, slik at Illuminati-NATOs hemmelige terrorhær ble kjent for første  gang, se f.eks. her. Det italienske samfunnet gjennomgikk deretter en voldsom Gladio-oppvask, hvoretter Gladio ble avviklet og Italia igjen ble terrorfritt.

Norge har ikke hatt noen Gladio-avsløring, med unntak av det puslete forsøket ved navn Lund-kommisjonen (som klarte å unnlate å nevne ordet «Gladio», og heller ikke fikk frem at alle NATO-land har hatt sin egen Gladio/Stay behind struktur siden start). Det er derfor naturlig å legge til grunn at Gladio avd. Norge overlevde Lund-kommisjonen (som leverte sin rapport i 1995) og er operativ den dag idag, under «god grunn-virkelig grunn» betegnelsen «okkupasjonsberedskap«. Lund-rapporten fokuserte dessuten kun på spørsmålet om ulovlig overvåking og unnlot helt å fordype seg i terror-delen av Stay Behind/Gladio.

Noen måneder før Bologna-bomben, i mars 1980, kantret den norske oljeplattformen Alexander Kielland etter at D4-staget var blitt sprengt. Denne rystende tragedien, som norske politikere, myndigheter og media i fellesskap har jobbet hardt for å holde sannheteten skjult om, har klare tegn på å ha vært en Gladio-operasjon, utført av Stay Behind/Rock/Osvald-gruppen (stryk det som ikke passer). For mer info om sannheten om Kielland-sprengningen, se f.eks. her.

1980 var NATO-Gladios store terror-år: Bologna-bomben i august tok 85 liv, sprengningen av Kielland-plattformen i mars tok 123 liv.

Orderud-drapene i 1999 har også mange «smoking gun»-indisier på å ha vært et NATO-komplott: Mangelfull politi-oppfølging, tilbakehold av bevis, såpeopera-dekning av rettssaken, justismord osv. Målet for «eliminering» som det heter på NATO-språket var Anne Orderud Paust, som hadde vært sekretær for tre forsvarsministre og dermed «visste for mye» om deler av NATOs stinkende indre organer. NATO-henrettelsene av tre forsvarsløse nordmenn på Orderud Gård i Sørum skjedde etter at Anne Orderud Paust først hadde vært utsatt for to drapsforsøk i Oslo sentrum; et bilbombeattentat og et forsøk på mordbrann.

For mer info om Illuminatis NATO-armé Gladio/Stay Behind, se f.eks. herher eller her.

De oppgaver som NATO idag ivaretar kan knapt nok kalles å ”forsvare nordmenn mot ytre fiender”. Dette er illuminatisk make-believe, som henger igjen i folkemeningen fra strategy of tension-epoken kalt den kalde krigen. NATO undergraver din og min frihet og  er en mer presis beskrivelse med forankring i reelle forhold. At det store flertall av nordmenn er hjernevasket til ikke engang å kunne fatte en slik påstand endrer ikke de faktiske forhold.

NATO er idag en militær spydspiss for å tvinge gjennom NWO i land som ikke frivillig underkaster seg NWO-Illuminatis jernhæl, slik tilfellet var med Jugoslavia. At NATO og Norge anført av Trilateral-Faremo nå kriger i Sentral-Asia for å oppfylle Trilateral-Brzezinskis «Grand Chessboard»-visjoner ble direkte uttrykt slik i et lukket NATO-forum i Norge:
Poenget til Asmus er at NATO fortsatt er en ytterst relevant organisasjon. Ikke som en forsvarsallianse av vestlig territorium – i første rekke europeisk – men som et demokratiseringsprosjekt for hele Midtøsten… Det nye paradigmet innebærer intet mindre enn transformasjon av samfunnene i et utvidet Midtøsten.” Se

Prioriterte NATO-oppgaver: Narkotika og chemtrails-spraying. NATO-nærværet i Afghanistan har et viktig opiumselement, ikke minst knyttet til frakt av narkotikaen. NATOs militære flyplasser er velegnet både for narkotrafikken og som baser for den kriminelle chemtrails-sprayingen over Norge og andre NATO-land.

305 EU

I Alden Hatch sin biografi om prins Bernhard insisterer han på at Bilderberg (som ble grunnlagt i 1954) var EU-fellesskapets vugge. Dette rimer med at såvel Retinger som Bernhard var initiativtagere til The European League for Economic Cooperation, forløperen til dagens EU-union. Det rimer også i tid med at Roma-traktaten, det første EU-dokumentet, så dagens lys i 1957.

Allerede på det første Bilderberg-møtet i 1954 var ”europeisk integrasjon” et av hovedpunktene på dagsorden.

På Bilderberg-møtet i 1955 ble planer for en felles europeisk valutaenhet diskutert. Se

Sett i lys av de europeiske landenes utvikling frem til dagens EU-union tyder mye på at Bilderberg, som styres av SMOM, har vært en slags ”lysende sti” som har anvist veien frem mot dagens EU. Det faktum at nøkkelpolitikerne (fra Tyskland, Italia, Frankrike, Storbritannia, Sverige osv.)  som har bidratt til å bringe EU frem til der unionen er i dag også har deltatt på Bildeberg-møter i det skjulte er nok en indikasjon på at Bilderberg har vært ”den usynlige jernhånden” som har fått gjennomført dagens EU-organisering, mao. at dagens EU praktisk talt ikke er et resultat av folkelig aktivitet kjent som demokrati.

Et annet element  ved utviklingen av EU er de hemmelige, udemokratiske og folkeforaktende  målsettingene som EUs arkitekter har hatt. Dette går ut på at  hensikten er å la EUs borgere forbli i uvitenhet, slik det f.eks. ble uttrykt av  Jean Monnet, en av EU's grunnleggere:

“Europas nasjoner bør styres mot en superstat uten at deres borgere forstår hva som skjer. Dette kan oppnås ved hjelp av små skritt, hvor hvert element blir kamuflert med at det har et økonomisk formål, men som gradvis og irreversibelt vil føre til en føderasjon.” Se

306 Nasjonale statsledere

En Illuminati-innsider har uttrykt det slik om de europeiske skinn-demokratier: ”THEY – Illuminati – control the key people”. Det finnes mange måter for å oppnå lojalitet fra folkevalgte på bekostning av de folkevalgtes lojalitet til sine velgere: Utsikter til karriere, press, utpressing og ikke minst medlemskap i et hemmelig selskap, det være seg Bilderberg, Skull & Bones, Frimurerordenen, Malteserordenen, Bohemian Grove osv.

Bilderbergere som har vært statsledere og har deltatt på Bilderberg-møter som opposisjonspolitikere er bl.a. Tony Blair, Margaret Thatcher, Bill Clinton, Lionel Jospin (Frankrike), Felipe Gonzales (Spania), Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch, Fredrik Reinfeldt (Sverige) og Jens Stoltenberg.

USAs presidenter har bl.a. hatt denne ”selskaps-tilhørigheten” i nyere tid
– Richard Nixon: Bohemian Grove
– Gerald Ford: Bohemian Grove
– Ronald Reagan: Malteserordenen (SMOM)
– George H. W. Bush: Skull and Bones, SMOM
– Bill Clinton: CFR, Bilderberg og Trilateralkommisjonen
– George W. Bush: Skull and Bones
– Barack Obama: Frimurer

Betydningen av blodslinjer skal heller ikke nedvurderes for hvem som blir plassert i posisjon for å fungere som nikkedokker for Illuminati.

F.eks. er det svært lite sannsynlig at George W. Bush hadde kunnet bli president i USA om ikke hans far hadde vært CIA-sjef, visepresident og president. George H. W. Bush – hadde slik hans CV avspeiler – svært gode forbindelser i de høyere skjulte maktkretser etter bl.a. å ha hatt Illuminati Henry ”the power monster” Kissinger som sin mentor.

George Bush junior i Bohemian Grove i 1995, sammen med sin far. Bush junior ser på ingen måte ut til å være klar for å bli president i USA. Men så er det det med å ha en far som kan trekke i mektige tråder…

En av årsakene til at avkom ofte ønskes rekruttert er ønsket om kontroll, slik tilfellet George W. Bush nok er det beste eksemplet på. Junior Bush gjorde som han fikk beskjed om av sine bakmenn, inkl. sin pappa, som forøvrig hadde plassert sin  mangeårige nære medarbeider Dick Cheney ved Bush junior sin side som visepresident.

Hva så med dagens norske statsminister Jens Stoltenberg?

Jens Stoltenbergs pappa, Thorvald Stoltenberg var som nevnt blitt varm innenfor Illuminatis maktorganer Bilderberg og Trilateral-kommisjonen allerede i 1973, dvs. mens Jens ennå gikk på ungdomsskolen.

På basis av den skjulte maktens modus operandi (blodslinje-fokus m.v.) og hva Jens Stoltenberg faktisk har bedrevet i sitt voksne liv er det mest naturlig å legge til grunn at Jens allerede i ung alder ble valgt ut til å fylle viktige maktstillinger i Norge. Hvorfor? Bl.a. pga. det nevnte ønsket om kontroll. Thorvald Stoltenberg har i mange år vært Illuminatis mann innenfor maktens Norge.

Jens har opplevd nedturer som ville ha kunnet parkere vesentlig mer begavede  politikerspirer enn ham selv fra politiske toppverv på ubestemt tid.

AUF-skandalen

Jens Stoltenberg var sentralstyremedlem i AUF i 1979-1989 og leder 1985-1989. Jens forlot toppledervervet i AUF få år før det ble konstatert grovt medlemsjuks.

Svindelen med medlemstall som ble oppdaget (forfalskning av antall medlemmer for å få økt statstilskudd) førte til at fire AUF-medlemmer ble tiltalt for grovt bedrageri og dømt til fengsel. Da medlemsjukset ble kjent i 1995 var Jens første uttalelse at «medlemsjuks var vanlig i AUF«. Deretter ble Jens stadig mer ullen i sine uttalelser inntil han under ed avga forklaring i Oslo Tingrett om at han overhodet ikke var kjent med kunstig oppblåste medlemstall:

«Den 2. mars 1995 ble saken kjent gjennom Verdens Gang (VG), og tolv dager senere innrømte Stoltenberg og den tidligere AUF-lederen Turid Birkeland at denne praksisen var vanlig og akseptert på den tiden de var aktive i organisasjonen. 17. mars ble Stoltenberg bedt om å avgi sin forklaring om saken, og forklarte under ed i Oslo tingrett at han ikke var kjent med denne praksisen i AUF, heller ikke under hans lederskap.» Se

Kan det ha vært så lett slippe unna eksponering av alvorlig karakterbrist i all offentlighet uten at det fikk konsekvenser for hans politiske karriere, med mindre noen holdt sin beskyttende hånd over Jens ?

Valgnederlaget høsten 2001

Jens Stoltenberg var sittende statsminister ved stortingsvalget i 2001 og fikk et takras av et valgnederlag i hodet. Arbeiderpartiet fikk bare 24 prosent av stemmene, partiets dårligste valg på mer enn 75 år. Jens viste ikke tegn på å ta nederlaget personlig , og klarte ikke å tolke nesestyveren fra folkedypet som et signal om at han var uønsket i maktens posisjon. Kan det ha vært fordi Jens visste at han var ønsket, om ikke av folket så av sin pappa og andre mektige menn som ønsket ham limt fast til makten ved neste korsvei?

Den grisebankede Jens Stoltenberg ble på ingen måte benket etter å ha gått på snørra i valget. At Jens fikk fyken av folket som statsminister ble merkelig nok  et springbrett for at Jens erobret det mektige partiledervervet i Arbeiderpartiet.
Dette bryter med aksepterte statsvitenskapelige teorier om at politikk fungerer som et meritokrati, ved at de som presterer best rykker opp til å innta de viktigste posisjonene, mens de som roter seg bort blir satt på sidelinjen.

I januar 2002 hadde partilederen Torbjørn Jagland plutselig fått et illebefinnende på vei til jobb og blitt innlagt på sykehus uten at det kunne påvises noen sykdom. Jagland kunngjorde deretter – i april 2002 – sin avgang som partileder ”av helsegrunner”.

Jaglands overgivelse av ledervervet i april 2002 gjorde at Jens Stoltenberg kunne delta på Bilderbergmøtet i USA i månedsskiftet mai/juni samme år med tittelen «Leader of the Opposition (Social Democratic Party)». Se

Etter hjemkomsten fra Bilderbergmøtet med vestens maktelite orienterte ikke Jens Stoltenberg noen av sine ”mange støttespillere” i Arbeiderpartiet om at han deltok på møtet, hva møtet gikk ut på og konsekvensene av dette for Arbeiderpartiets politikk. Kombinasjonen Bilderberg og Stoltenberg kan være så mye, men demokrati er det definitivt ikke.  Lever nordmenn i en illusorisk tro, basert på illuminatisk make-believe, om at Jens Stoltenberg er deres demokratiske leder?

Som det heter på advokatspråket har det formodningen imot seg at Janus-Jens Stoltenberg kunne ha fått og beholdt grepet om makten etter to så alvorlige hendelser om han ikke hadde hatt støtte fra sin far Thorvald og andre innenfor Illuminati-hierarkiet.

307 FN

De Forente Nasjoner (FN) ble etablert høsten 1945 og tanken bak var at FN skulle fungere som et NWO-organ. Målsettingen var at FN skulle være et organ for en stadig økende grad av overnasjonalitet i retning av en verdensregjering.

Illuminati-avhopperen Svali har sagt dette om hensikten bak FN:

«FN ble opprettet for å bidra til å overvinne en av de største hindringene for en verdensregjering, for å kunne innføre militærstyre og diktatur med Illuministene. Dette hinderet er nasjonalisme, eller stolthet for sitt land. Derfor var FN ikke et populært konsept da det ble introdusert, det tok årevis med hetskampanjer mot ulike enkeltland i media for å ødelegge enhver følelse av nasjonal stolthet gjennom en ikke særlig subtil mediakampanje.

Hva er agendaen? FN er satt opp som en skygge, eller forløper, til et ”Høyeste Verdensråd” (Supreme World Council) som skal representere alle nasjoner. Enhver ambassadør til FN har enten utført tjenester for Illuminati og blitt belønnet, eller er en politisk gallionsfigur som er valgt for å gi FN-organisasjonen «en fin fasade”. Se

Hva slags mennesker stod bak dannelsen av FN, hvilke hensikter hadde de, hva var deres etiske normer og hvem var deres oppdragsgiver ? En pekepinn fås ved å studere det som skjedde da FNs grunnlagsdokument ble utformet i slutten av annen verdenskrig.

I mai 1945 var arkitektene for etterkrigstidens skjulte strategi, som likte å kalle seg “Masters of the Universe“, samlet på Palace Hotel i San Francisco for å utarbeide charteret, altså grunnlagsdokumentet for De Forente Nasjoner.

Mens møtet pågikk forsvant en gruppe deltagere inn i det eksklusive Garden Room for å avholde et møtet om et spesielt tema av presserende betydning: Illuminatis sterke ønske om å atombombe Japan. Tilstede i The Garden Room var Edward Stettinius Jr. Alger HissJohn Foster Dulles og Skull and Bones medlem W. Averell Harriman.

USAs utenriksminister Stettinius var bekymret for snarlig fred med Japan ettersom  atombomben ikke ville være klar på flere måneder, og Japan hadde allerede hatt følere ute for å få en slutt på krigen.

Følgende samtale utspant seg under ad hoc møtet mens planene for FN ble lagt et annet sted i bygget:

Stettinius:  – Vi har allerede mistet Tyskland. Hvis Japan nå bakker ut, vil vi ikke ha igjen en levende befolkning som vi kan teste bomben på.

Hiss: – Men, herr statsrådingen kan ignorere den forferdelige makten til dette våpenet.

Stettinius: – Likevel erhele vårt etterkrigsprogram avhengig av at vi kan skremme verden med atombomben.

Foster Dulles: – For å oppnå dette målet trengs et betydelig antall ofre. Jeg vil si en million.

Stettinius: – Javi får håpe på et milliontall i Japan. Men hvis de overgir seg, vil vi ikke få noe.

Foster Dulles: – Da må du holde dem i krigen inntil bomben er klarDet er ikke noe problem. Betingelsesløs kapitulasjon.

Stettinius: – De vil ikke godta et slikt krav. De er nødt til å beskytte keiseren.

Foster Dulles: – Nettopphold Japan i krigen ytterligere tre måneder, så kan vi bruke bomben på deres byer. Vi vil ende denne krigen med å oppnå den nakne fra alle verdens folk, som deretter vil bøye seg for vår vilje.

Se

Det var med andre ord de samme personene som planla FN som planla en vri for å atombombe Japan, ikke av militære hensyn, men for å skremme verden til underdanighet i etterkrigstiden. De to hendelsene; atombombingen av Japen og opprettelsen av FN ble planlagt samtidig, i samme bygg og av de samme personene. Begge deler ble gjennomført etter planene, bombene falt over Hiroshima og Nagasaki i august 1945 og FN ble opprette i oktober 1945.

Tomten for FN-bygget ble skaffet til veie av Illuminati-familien Rockefeller, som satte familiens arkitekter på oppgaven med å tegne bygget. Vinnerutkastet ble tegnet av de to frimurerarkitektene Oscar Niemeyer og Le Corbusier. Se

FNs eget forlag og trykkeri for organisasjonens mange brosjyrer og andre trykksaker heter Lucis Trust, som tidligere het Lucifer Trust. Årsaken til navneendringen er at demon-navnet ”Lucifer” (frimurerguden) var litt for provoserende for mange. Det ble derfor forkortet til det mindre iøynefallende Lucis.

FN har mange Illuminati-underbruk, som WHO (helse) og UNCTAD (handel og utvikling). I en rapport som ble offentliggjort 7. september 2010 gikk UNCTAD inn for å opprette en ”global reserve bank”, som et trinn i planene om en verdensvaluta:

FNs Konferens om Handel och Utveckling i Geneve (UNCTAD) uttalade sig för en global valuta i en rapport som offentliggjordes den 7 september. ” FN-länderna bör gå med på en global reservbank för att ta hand om valutan och att övervaka den nationella växelkursen för medlemmarna”, sa UNCTAD”. Se

Slik fremgår det at FN gir IMF “drahjelp” i deres bestrebelser mot det samme målet, styrt av de samme usynlige overordnede.

308 Club of Rome

Club of Rome er en mellomting mellom en “think tank” og en organisasjon type Trilateral-kommisjonen. Medlemmene velges ut fra at de antas å være innflytelsesrike i sine hjemland.

”Den gode grunnen” til at Club of Rome ble etablert er oppgitt her.

Den virkelige grunnen finner du her.
The Illuminati front organization known as the «Club of Rome«:

«The Club of Rome calls for urgent action to avert the growing risk of catastrophic ...» Se

Club of Rome har nåfortiden som hovedoppgave å bidra til å utbred og opprettholde klimaløgnen (påstanden om at utslipp av CO2 forårsaker global oppvarming). Klimaløgnen er en viktig del av NWO-rammeverket for å frata landene og borgerne rettigheter og få dem til å godta global overstyring.

400 ETTERRETNING

Etterretningsvesenet kalles de hemmelige tjenester, og fungerer naturlig nok som fluepapir for skjult makt: Tenk å kunne fremme skjulte agendaer med offentlige midler, offentlig personell, offentlige garantier mot straffeforfølgning og uten offentlig innsyn.

Hemmelige tjenester har i mange tiår gått til sengs i det skjulte med hemmelige selskaper. En god tommelfingerregel for denne organiseringen er at militær etterretning (ex. USAs DIA – Defence Intelligence Agency og britiske MI5 / MI6; MI står for Military Intelligence ) praktisk talt er under kontroll av frimurerne, mens ”sivil etterretning” som CIA (USA), DCRI (Frankrike), SISDE (Italia) osv. er under kontroll av Malteserordenen.

Den enkleste formen for kontroll går ut på at lederne i de ulike etterretningsenhetene er edsvorne  medlemmer av de aktuelle selskapene. F. eks. er George Tenet, som var CIA-sjef 11. september 2001 medlem av Malteserordenen – som hadde nøkkelrollen i utføringen av tidenes terror.

Det  hemmelige samrøret mellom etterretning og hemmelige selskaper er som skapt for å fremme agendaen for NWO-globalisering ved ustraffet å kunne bryte lover og trampe på borgeres rettigheter i prosessen.

Det bør f.eks. vurderes som en reell mulighet at Torbjørn Jagland fikk sitt illebefinnende på vei til jobb i januar 2002 etter å ha blitt angrepet av et såkalt «non-lethal weapon» i regi av de hemmelige tjenester/Stay Behind/Okkupasjonsberedskap. Motivet? Høyst sannsynlig at «noen» ville at Jagland skulle overlate det mektige partiledervervet i Arbeiderpartiet til den store valgtaperen Jens Stoltenberg…

Det ble avdekket en god del frimurer- og etterretnings-grums da en del av Stay Behind-nettverket ble rullet opp i Norge:

Stay-behind-nettverket, ved Alf Martens Meyer hadde forbindelser til det engelske MI 5 og CIA's representanter ved den amerikanske ambassade. Stay-behinds depoter ble lagt ut i åpent terreng til bruk for de organiserte enheter. De inneholdt sambandsutstyr, klær, sprengstoff, våpen, ammunisjon, stridsrasjoner og tobakk. Utstyret kom fra Alf Martens Meyers kontor og utstyret og finansieringen kom fra England og USA. I en matrikkel for frimurerlosjen hadde Meyer IX grad i logen ”St. Olaus til de tre Søyler” i Oslo, hvor han var vikar for Første Bevoktende Broder.

Finn Sjue og Ronald Bye, oppgir i boken ”Norges hemmelige hær” at Stay-behind på sitt sterkeste disponerte fra 1-2000 mann i Norge og at den sorterte under etterretningstjenesten.” Se

I 2003 kunngjorde daværende statssekretær i Justisdepartementet Jørn Holme at ”Globaliseringskritikere truer  rikets sikkerhet”.

Per-Aslak Ertresvåg demonstrerer NWO avd. Norge in the making: Kort tid etter utsagnet om at «Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet» ble Jørn Holme utnevnt til toppsjef i PST

Ikke lenge etter ble Jørn Holme utnevnt til toppsjef for PST – Politiets Sikkerhetstjeneste.

Er PST nok en nyttig idiot for NWO ? Nøkkelen ligger i om PST ”samarbeider med”, dvs. mottar ordre fra CIA eller ei. Enhver PST-lillefinger som strekkes ut til CIA må antas å tjene Illuminatis interesser, på bekostning av interessene til Norges borgere.

401 CIA

CIA ble bygget opp i kjølvannet av andre verdenskrig, hovedsakelig av tidligere nazister og SMOM-riddere (medlemmer av Malteserordenen).

Utførelse av uetiske handlinger mot amerikanske borgere ble tidlig en hovedaktivitet for CIA, populært kalt ”Dirty tricks department”.

CIA har i mange tiår vært et rottereir for kriminell aktivitet, som i det store og hele har vært i samsvar med NWO-agendaen. Det kan nevnes attentater mot demokratisk valgte presidenter i Sør-Amerika (Jaime Roldos i Ecuador – død 1981 og Omar Torrijos i Panama – død 1981). De mange strengene som NWO-CIA har spilt på overfor mange land er bl.a. redegjort for i den tidligere agenten John Perkins bøker ”Confessions of an economic hitman” og ”The secret history of the american empire”.

Du kan se og høre John Perkins selv fortelle her

https://youtube.com/watch?v=yTbdnNgqfs8%3Ffeature%3Doembed

Et av CIAs skjulte satsingsområder har i mange år vært såkalt Mind Control (tankekontroll – dvs. måter å kontrollere og styre andre personers adferd på, et viktig NWO-anliggende). Det ligger omfattende info om det omfattende MK Ultra prosjektet på nett, noe et par Google søk vil bekrefte. Info om MK Ultra i Norge ligger bl.a. på Facebook.

Mind control er et av Illuminatis desiderte satsingsområder, og visse metoder som brukes for traumatisering av barn har forgreninger inn i okkultismen, noe det tidligere Mind Control-offeret Arizona Wilder har gjort rede for i detalj, bl.a. her.

Joseph Mengele, den såkalte ”dødsengelen fra Auschwitz” som fikk en vel tilrettelagt velkomst av OSS/CIA etter å ha flyktet fra sine nazi-forbrytelser i 1945 er pioneren innenfor moderne Mind Control. Mengele var også Arizona Wilders ”handler”, dvs. mind control-programmerer.

De hemmelige tjenestene har også gode muligheter for å skaffe hemmelige inntekter («black budgets«), som benyttes til såkalte sorte prosjekter (”black projects”). Den desidert viktigste inntektskilden er narkotikatrafikk over landegrensene, som har pågått med statlig beskyttelse fra USA siden Vietnam-krigen. Nyhetsspeilet har tidligere omtalt denne virksomheten, bl.a. her og her.

402 MI5/MI6

MI5 og MI6 er britisk militær etterretning, som er infiltrert av frimurere praktisk talt fra gulv til tak.

MI5 sin logo: Frimurere vil kunne dra kjensel på opptil flere elementer

MI5 og MI6 er kjent for å operere mer subtilt enn CIA med sine bulldozermetoder. Det betyr på ingen måte at agentene sitter i ro og drikker te.

MI5 og MI6 er også tungt inne i mind control gjennom å benytte foreliggende mind control-metodikk på sine medarbeidere og targets, alt etter behov.

Diverse innsider-avsløringer fra fløyteblåsere gir både bakoversveis og hakeslepp ispedd en matt følelse av ”Men hvordan kan det nå være mulig ?”
Illuminati-forskeren Henry Makow beskriver materiale han har gjennomgått slik:
”Blogs by people claiming to be former  MI-5 and MI-6 agents paint a sordid picture of state terrorism, rape, torture, mind control, murder and pedophilia in the service of the Illuminati.” Se

403 Narko karteller

Enhver skikkelig narkotikavirksomhet har sine bakmenn. Dette gjelder også for narkotrafikken som bedrives av verdens etterretning (med en del bistand på logistikk/beskyttelse-siden av NATO fra tid til annen, særlig i Afghanistan hvor NATO jo er tungt inne) i felt.

Ettersom CIAs overordnede er Vatikanets militære armé SMOM (Malteserordenen) er det naturlig at verdens desiderte narko-bakmenn befinner seg blant Malteserordenens medlemmer, som jo har den store praktiske fordel at de er utstyrt med diplomatpass, dvs. at de er immune mot straffeforfølgning for enhver forbrytelse i ethvert land på kloden, enten det dreier seg om terror-kriminalitet eller narko-kriminalitet.

Flere uavhengige kilder ”in the know” har utpekt et SMOM-medlem som hovedmann for verdens narko. Dette er den spanske kongen Juan Carlos.

Han ser da ut som en mafioso også: Verdens narko-konge nr. 1 – Juan Carlos av Spania

Verdens narkokarteller, ikke minst de søramerikanske kokain-kartellene, utgjør deler av det skjulte nettverket. I flere land i Sør-Amerika har frimurerne viktige roller, bl.a. for å se til at politiet ser en annen vei og lar el narcotráfico gå sin gang, og ved å sørge for at domstolene sørger for at de virkelige bakmennene går fri.

404 Mafia og organisert kriminalitet

Filmsuksessen ”Gudfaren” med Marlon Brando som Gudfaren Don Vito Corleone og Al Pacino som gudfar-etterfølgeren Michael Corleone ga Mafiaen; Cosa Nostra et ansikt. Mange – ikke minst italienere – hadde lenge visst om mafiaens eksistens, som flertallet fornektet – omtrent på samme måte som det store flertall i hjernevaskede vestlige land fornekter Illuminatis eksistens i dag.

Forholdet mellom mafiaen og Illuminati kan uttrykkes slik: ”Alle frykter mafiaen, unntatt Illuminati.  Selv frykter mafiaen bare Illuminati”. Den moderne mafiaen ble i sin tid skapt av Illuminati, som en ny variant av ”å spille på alle hester”. De høyeste mafiosi har tradisjonelt vært Illuminati.

Illuminati er selv en giga-mafia, av et slikt omfang at de fleste ikke klarer å fatte det, selv stilt overfor fakta. Utvilsomt rommer Illuminati store mengder stoff som ville gitt glimrende filmer og serier a la Sopranos.

Mafiaen er distribusjonsleddet på gatenivå for narkotika som bringes inn i landet (USA) på offentlige fly under offentlig tilsyn og beskyttelse.

For mer info om det historiske samrøret mellom Illuminati og mafiaen, se f. eks. her eller her.

405 FBI

I Detektimen og alskens krimfilmer og -serier ender det gjerne godt når FBI – USAs føderale politi – entrer scenen og pågriper the bad guys. Dette er en form for mental kondisjonering (dvs. hjernevask med subtile metoder) for å skape flotte fasader for den usynlige makten i publikums sinn.

FBI er også vevet inn i edderkoppnettet til Illuminati. Manifestasjonene av dette er mange. Det kan nevnes FBIs bidrag med bevisforspillelse og forsømt etterforskning av 11. september-terroren. Og da det ble reist krav i Kongressen om at det skulle igangsettes 911-etterforskning utenfor FBIs kontroll nektet president Bush å gå med på det…

Toppledere i FBI deltar i de satanistiske Bohemian Grove-samlingene som er en årlig crime scene, mao. åsted for forbrytelser. Mens toppledere i FBI er uhemmede Bohemian-deltagere besørges ”vaktholdet” (som primært består i å spotte og pågripe uvedkommende, mao. tilstedeværende «spioner» uten invitasjon) inne i The Grove av agenter fra FBI og CIA.  Dette besørger effektivt  at enhver kriminell handling som finner sted inne i the Grove får pågå uforstyrret og uten etterspill av noe slag.

Voldtekter og drap i Bohemian Grove er noe av snuffet som FBI kjenner til, dekker over og kanhende deltar i. FBIs tilstedeværende på the crime scene forsømmer mao. sine mest elementære plikter ved ikke å opptre som politi ved effektivt å forebygge slike handlinger og å pågripe eventuelle kriminelle på åstedet som observeres på fersk gjerning.

To viktige FBI-fløyteblåsere er  Michael Ruppert og Ted Gunderson (7 deler med engelsk tale)
http://www.youtube.com/watch?v=W5r3HELQBXI
Her redegjør Gunderson bl.a. for at sprengstoffet som ble benyttet i 1993-bombingen av World Trade Centre ble levert av FBI for formålet, samt at Timothy McVeigh, som medvirket i falsk flagg-terroren i Oklahoma City i 1995 var en MK Ultra programmert agent som arbeidet for CIA. Ifølge Gunderson ble Murray-bygningen i Oklahoma City sprengt av en såkalt barometrisk bombe, og ikke en «kunstgjødsel-bombe», som var røverhistorien som ble brakt verden rundt av vestlige media uten tekniske motforestillinger som forklaring på tragedien.

Michael Ruppert var narkotikaetterforsker ved LAPD (Los Angeles-politiet) inntil han avdekket at deler av USAs myndigheter står bak narkotrafikken. Da han tok opp dette internt på kammeret ble han tvunget til å slutte. Et Michael Ruppert foredrag er her.

dette kostelige videoklippet konfronterer Michael Ruppert CIA director John Deutch på direktesendt TV om CIAs involvering i narkotikatrafikken.

Ted Gunderson tilbrakte 27 år i FBI og blant sine viktigste funn vektlegger han de satanistiske elementene som gjennomsyrer det amerikanske samfunnet på ulike plan (lukter av Illuminati…).

Den skandaløse etterforskningen av Anthrax-terroren i USA høsten 2001, som ble benyttet for å provosere gjennom at NWO-lovverket The Patriot Act ble vedtatt av Kongressen, var signert FBI. Etter at kilden til den benyttede anthraxen var blitt lokalisert (et statlig biovåpenlaboratorium like ved Washington DC) begikk FBI endog den skandaløse unnlatelse å ikke kalle inn alle personer som hadde hatt kontakt med eller kjennskap til de benyttede anthrax-bakteriene til rutineavhør.

Personen som FBI i 2008 – 7 år etter den dødelige antrax-terroren – utpekte som ”den skyldige”, en ansatt ved biovåpenlaboratoriet Fort Detrick ble høyst sannsynlig tatt av dage få dager etter at han ble utpekt som ”den eneste skyldige”, gjennom såkalt ”suiciding” (drap kamuflert som selvmord). De skrikende media-oppslagene om hans ”selvmord” etter at han var død og før han var lagt i graven er også klare indikasjoner på at FBI ønsket å ”begrave” denne ubehagelige saken for godt. Nyhetsspeilet har publisert en artikkel om anthrax-terroren som ligger her.

Summa summarum så er det et subtilt og godt skjult samarbeid mellom mafiaen, FBI og CIA. ”Limet” som binder dem sammen er narkotikatrafikken og Illuminati-tilknytningen. Det siste er god bare kjent for den absolutte toppledelse innenfor hver av organisasjonene.

406 Interpol

Interpol er til manges overraskelse ikke en statlig, men en privat organisasjon. Interpol samarbeider med mer enn 100 land, noe som gjør at Interpols agenter har en urovekkende enkel tilgang til konfidensielle personopplysninger fra verden rundt. En kort beskrivelse av Interpol ligger her.

Interpol er Rotschilds og Illuminatis private politistyrke.

Et av Illuminatis Modus Operandi er å komme i posisjon for å etterforske sine egne forbrytelser (f.eks. at SMOM-medlem Henry Kissinger, som var en av arkitektene bak 11. september-terroren  ble utnevnt til formann i kommisjonen for etterforskning av 911-terroren) slik at de kan henlegge sine egne forbrytelser og dikte opp uskyldige syndebukker akkurat som det passer dem.

De formene for kriminalitet som dekkes av Interpol faller i stor grad sammen med Illuminatis kjernevirksomheter:
Organisasjonens arbeid er hovedsakelig rettet mot sikkerhet og terrorisme, organisert kriminalitet, narkotikaproduksjon og -handel, våpensmugling, menneskehandel, hvitvasking, barnepornografi, økonomisk kriminalitet, høyteknologisk kriminalitet og korrupsjon.” Se

500   Media og underholdning

De vestlige samfunn er dupert og hjernevasket til å tro at de har ærlige media med usensurert redaksjonell frihet som avslører kritikkverdige forhold i samfunnet som de måtte få kjennskap til. Dette er ikke tilfelle.

Nyhetsspeilet har tidligere publisert tre TABU-oversikter (som ligger herher og her).

«TABU-plakaten»: Norsk presses viktigste vær varsom-plakat…?

TABU-oversikten er en gjennomgang av viktige samfunnstemaer som norsk presse velger å tie om, til tross for at de har full mulighet for å gjøre sine egne undersøkelser ogpublisere sine konklusjoner i form av salgsfremmende sjokk-avsløringer. Men norsk presse tier, om praktisk talt ethvert NWO-tema.

En del av hjernevasken i samfunn med sovende borgere og tause journalister er at publikum er i god tro om at de ikke behøver å bry seg på egenhånd – for hvis noe kritikkverdig hadde kommet for dagen hadde det blitt avslørt av (mainstream) media og deretter blitt fulgt opp og gitt en skikkelig behandling i politiske organer. Dette er langt fra tilfelle.

En nyere trend er at Illuminati også kontrollerer en stor del av alternative media og alternative media-produksjoner. Et eksempel på dette er den alternative filmsuksessen ”Zeitgeist”. Zeitgeist følger en klassisk desinfo-strategi som går ut på å presentere noen deler sannhet – for å få tillit. Men et av Zeitgeists hovedbudskap er faktisk å så tvil om Jesus Kristus var stort mer enn en tilfeldig person som har fått ufortjent mye oppmerksomhet. Å undergrave grunnlaget for kristendom og kristentro er et typisk Illuminati modus operandi. Personer som likte «Zeitgeist«-filmene, ikke minst fordi Zeitgeist er svært kritisk til både The Fed (USAs sentralbank) og den offisielle 911-historien ble så invitert til å delta i «The Zeitgeist movement«. Og vips er det etablert en ny Illuminati-organisasjon med et stort flertall av deltagere som opprinnelig var anti-Illuminati…

501    Vestlige aviser og magasiner

Listen over Illuminati-kontrollerte aviser og nyhetsmagasiner er lang. Klare eksempler er Financial Times og The Economist, som er tilstede som ”referenter” fra Bilderbergmøtene i år etter år uten noensinne å omtale møtenes innhold med et ord.

Magasiner som Time og Newsweek og ”toneangivende” (sic) aviser som New York Times, Washington Post og Wall Street Journal er også inne i folden.  Det samme gjelder nyhetsbyråer som Reuters og Associated Press (AP) som leverer sensurert og tilrettelagt ”spin-info” som ukritisk kopieres og distribueres videre av norske aviser, ikke minst lokalaviser.

Illuminati-tilknytning hidden out in the open: Time Magazine

Det var representanter fra 16 presseorganer på Bilderbergmøtet i 2010 også fra land som Tyrkia. Det er nok lettere å stille spørsmålet hvilke media som ikke er kontrollert av NWO-agendaen. Den norske avisen Friheten var lenge et friskt pust, men så mistet de også pressestøtten. Kan det ha vært prisen for å praktisere reell trykkefrihet i Norge ?

502 Tavistock Institute

Tavistock Institute ble opprinnelig etablert i 1922 av RIIA. Oppdraget som grunnleggeren major John Rawlings Reese, en britisk armé-tekniker, fikk var å organisere verdens største hjernevask-enhet.

Denne oppgaven, som Tavistock har lyktes så godt med i snart 100 år, skinner også gjennom i Tavistocks egen beskrivelse av egen virksomhet, “å anvende sosial vitenskap på aktuelle temaer og problemer”.
“The Tavistock Institute of Human Relations is a not-for-profit organisation which applies social science to contemporary issues and problems.” Se

Tavistock har bedrevet hjernevask i den vestlige verden i 90 år. Av hvem? Av deg og meg – ikke minst gjennom massemedia…

Tavistock hadde et nært samarbeid med CIA i 1960-årene på området massekommunikasjon (manipulering av massene), da narkotikakulturen og populærmusikk-kulturen ble introdusert samtidig til de vestlige landene som et element i det langsiktige Illuminati-prosjektet om å bryte ned tradisjonelle verdier inkludert religion og familien.

Oppgavefordelingen var bl. a. slik at Tavistock fant frem til og fremmet musikkgrupper som de antok ville ha den ønskede påvirkning (bl.a. de britiske gruppene The Beatles og The Rolling Stones), mens CIA stod for narkotika-utdelingen der hvor ungdommen møttes, slik som på Woodstock-festivalen, hvor ”noen” delte ut gratis LSD til festivaldeltagere som ble lokket til å få ”noe mer” ut av sin konsertopplevelse.

Det var Tavistock som organiserte The Beatles USA-tur i midten av 1960-årene og sørget for at unge jenter ble fraktet i busser til flyplassen og fikk betaling for å stå og hyle da flyet med The Beatles hadde landet. Dette ble rapportert som ”Beatlemania”. Tavistock sørget også for at The Beatles fikk opptre på det populære og Illuminati-kontrollerte Ed Sullivan-show, som ble vist på landsdekkende amerikansk fjernsyn.

Høsten 1980 stod Beatles-medlem John Lennon frem i et fyldig intervju med Playboy Magazine hvor den alltid frittalende Lennon sa det som det var:
We must always remember to thank the CIA and the Army for LSD. That's what people forget. Everything is the opposite of what it is, isn't it, Harry? So get out the bottle, boy — and relax. They invented LSD to control people and what they did was give us freedom.”

John Lennon sa: “Vi må alltid huske å takke CIA for LSD. De fant opp LSD for å kontrollere mennesker men hva de gjorde var å gi oss frihet.” Få måneder senere var Lennon død.

Trolig var det denne løsmunnetheten – om at det pågår en kriminell og skjult agenda for skattebetalernes penger – som kostet Lennon livet noen få måneder senere. Lennon ble drept av en MK Ultra mind controllert manchurian candidate ved navn Mark David Chapman. CIA og Tavistock har i mange tiår vært tungt inne i mind control-virksomhet – også på individnivå.

503   Musikkbransjen

Musikkbransjen er en nøkkel til å påvirke de unge generasjoner og dermed bidra til å forme fremtiden, noe Illuminati har vært bevisste til å utnytte. Det kan nesten uttrykkes som at moderne populærmusikk (rock, country, pop osv.) har blitt utviklet av Illuminati. Bransjen og artistenes plass i publikums bevissthet ville i hvert fall ikke vært det samme uten THEY sin rigging i kulissene.

Nyhetsspeilet har tidligere publisert artikler om Illuminatis innflytelse i musikkbransjen, bl.a. herher (Lady Gaga) og her.

I artikkelen ”Illuminartistenes topp 13” (sist nevnt av de tre), gås det gjennom hvordan Illuminati har bidratt til å påvirke adferd og/eller det kunstneriske uttrykket til artister som The Beatles, The Rollling Stones, Elton John, Beyonce, Christina Aguilera, Rihanna, Shakira, Britney Spears, Michael Jackson, Eminem, Lady Gaga og Madonna.

504      Filmselskapene

Film er et annet sterkt virkemiddel som benyttes for påvirkning gjennom masse-kommunikasjon på ymse måter.

En av Illuminatis film-finesser er å ”annonsere fremtiden” gjennom handling på lerretet. Dette kalles ”predictive programming”.

I filmen ”Knowing” fra 2009

https://youtube.com/watch?v=hmgeA3dr2uY%3Ffeature%3Doembed

med Illuminati-aktør Nicolas Cage vises det en ulykke på en oljeplattform i Mexico-gulfen (som forøvrig ikke hadde noe med filmens handling å gjøre) som var praktisk talt lik katastrofen som inntraff i Mexico-gulfen i april 2010.

I filmen ”Total recall” fra 1990 med Bohemian Grove-deltager Arnold Schwarzenegger er det lagt inn elementer fra et planlagt fremtidssamfunn, som bl.a. viser bruk av vaksiner med helt andre hensikter enn sykdomsforebygging og scanning av passasjerer på flyplasser med frekvenser og formål som er noe helt annet enn enkel sikkerhetssjekking (jfr. Illuminatis Modus Operandi: ”En god grunn og den virkelige grunnen”.

Som det er sagt under dette YouTube-klippet:
How much information they gave to us back then, to us it was just a movie, now its becoming a reality!”

Disney-konsernet har hatt Illuminati-tilknytning fra starten, bl.a. gjennom den illuminatiske Disney-blodslinjen til grunnleggeren Walt Disney, som også var frimurer av 33. grad. Disney-filmer har i mer enn et halvt århundre vært kulturbærende gjennom sin store appell til barn og ungdom. Dette er filmer som ser uskyldige ut ved første øyekast, men som ved en nærmere granskning vil avsløre mengder av ”plantet” skjult symbolikk som er lagt inn i handlingene.

– Å nei, ikke Mikke Mus også ! Disney-figuren Mikke Mus demonstrerer koselig okkultisme: Magi til å tro på…

For mer info om det satanistiske Disney-konsernet, se f.eks. her, her, eller her.

Filmskaperen Stanley Kubrick hadde innsideinformasjon fra Illuminati og forsøkte å vise noe av Illuminatis indre liv i form av hemmelige ritualer hvor samfunnets besteborgere deltar skjult bak masker i filmen Eyes wide Shut.

Dette ble Kubricks siste film. Kubrick døde av mystiske årsaker mens han sov før filmen hadde premiere, mao. døde Kubrick med ”Eyes wide shut”, som kan gjenkjennes som et symbolsk signal fra Illuminati.

Hidden out in the open: Illuminati-symbolikk på film. Starring Illuminati actor no. 1 Nicolas Cage.

600 Organisasjoner

Som det meste Illuminati foretar seg fyller også organisasjoner mange funksjoner. Å sende ut budskap  som påvirker publikum og media er en slik funksjon. Sosial kontroll ved å innlemme personer som har makt og innflytelse i sine lokalsamfunn er en annen. Sterke sosiale fellesskap er en viktig grunn til at mange velger å delta i årevis. Dessuten fungerer organisasjoner som f.eks Lions og Rotary som «lytteposter», som fanger opp hva som rører seg i lokalsamfunnene og diskret rapporterer dette oppover i organisasjonen.

Illuminati er veldig var for sosiale trender og har som motto «Å virke uten å synes«, en kunst som er blitt utøvd praktisk talt til perfeksjon.

601 Odd Fellow Ordenen

Odd Fellow høres ut som et norsk navn, men er globale som så mange andre Illuminati-fasader

Odd Fellow Ordenen (The Independent Order Of Odd Fellows – I.O.O.F.) ble stiftet i USA allerede i 1819. Navnet er trolig utledet av Oath Fellows – edsvorne brødre.

Den Uavhængige Norske Storloge av Odd fellow er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap.

Kvinnelige Odd Fellow medlemmer kalles Rebekkasøstre. De er organisert i Rebekkainstitusjonen, en integrert og likestilt del av Ordenen.  Se

602 Rotary

Rotary har mye til felles med koseklubber som Lions, men er basert på yrkesbasert medlemskap. Ved å ha  mange ulike yrker representert på møtene oppstår en ganske god oversikt over hva som rører seg i (lokal)samfunnet. Mange medlemmer opplever også denne ”tverrgåenheten” som en fruktbar form for sosialt samvær og nettverksbygging, siden det går utenfor den enkeltes (yrkes)boks.

Kozeklubben Rotary er så mye mer enn f.eks. Tvedestrand Rotary som feiret 60-års jubileum i år.

Rotary ble etablert i USA i 1905 med den offisielle begrunnelsen ”å utvikle lokalsamfunn” og har lenge vært global.

Rotary spilte en nøkkelrolle ved etableringen av FN, noe norske rotarianere er stolte over den dag i dag:

”I alt 49 rotarianere deltok i utarbeidelsen av FN's charter i San Fransisco i 1945. Av femti nasjonale delegasjoner hadde tjue av dem rotarianere i sin stab og flere ble ledet av rotarianere.” Se

På sett og vis spiller det liten eller ingen rolle om noen av de fire herremenn Edward Stettinius Jr.Alger HissJohn Foster Dulles og W. Averell Harriman som kom sammen i et ”ekstramøte” under utarbeidelsen av FN-charteret i San Fransisco for å plotte atombombingen av Japan var rotarianere eller ei, slik det er redegjort for under punkt 307 FN. De ble styrt fra høyere hold av Illuminati/NWO i likhet med de tilstedeværende ”rotarianerne”.

Rotary International har bl.a. utgitt et dokument ved navn ”Essensials for an enduring World Order…” Se

Er det så vanskelig å spotte lusa på gangen, selv om det store flertallet av laverestående Rotary-medlemmer ikke har den fjerneste anelse om hva som skjer på Rotary-pyramidens høyeste nivåer ?

Rotary har egen FN-representasjon, og anser seg som en ”nær samarbeidspartner” med Illuminati-organet FN, slik det f. eks. fremgår av Rotary Internationals eget nettsted:
Today, Rotary holds the highest consultative status possible with the United Nations as a non-governmental organization.” Se

I 1949 sa FN's første generalsekretær, nordmannen Trygve Lie, i en tale på Rotary's førtiende Convention: «Jeg vil personlig takke alle rotarianere for deres forståelse for FN og den hjelp de har gitt til vårt arbeid. Sympatien og samarbeid med rotarianere har alltid vært en inspirasjon og jeg er meget tilfreds med at FN og RI har så nære forbindelser.»

Rotary-klubben i New York, hvor FN holder til, ledes til enhver tid av en Illuminati-innsider, som for eksempel italieneren Giorgio Hugo Balestrieri, som er et medlem av Illuminatis P2-losje, som bl.a. regisserte en stor del av Italias Gladio-terror for noen tiår siden, inkl. drapet på statsminister Aldo Moro.

Norske Rotary-klubber, i særdeleshet Gimle Rotary Klubb, har vært komme sammen steder for mektige menn kjent som «Gutteklubben Grei«. En lei skrape i renomméet til Gimle Rotary, som nettopp har fylt 60 år, er at klubben har vært en viktig base for det norske samfunnets kreftsvulst Stay Behind. Dette er bl.a. beskrevet i detalj i Ronald Bye og Finn Sjues bok «Norges hemmelige hær – Historien om Stay Behind» (s. 176-177), som er tilgjengelig her.

Helt opp til idag har Gimle Rotary vært bestyrt av topp-frimurere, bilderbergere, toppolitikere og næringslivsledere i en slik grad at det kan minne om Norges svar på P2-losjen, slik den historiske president-oversikten som ligger her vitner om.

603 World Peace Council

World Peace Council (“Verdens Fredsråd”) er et av Illuminatis mange “supperåd” med NWO-målsettinger:

«The WORLD PEACE COUNCIL ( WPC) is an anti-imperialist, democratic, independent and non-aligned international movement of mass action

604 Lucis Trust  (tidl. Lucifer Trust)

Lucis/Lucifer Trust ble i sin tid grunnlagt av “New Age”-guruene Alice Bailey og Foster Bailey for å utgi skrifter av “opplyste” tenkere som Madame Blavatsky
og Alice Bailey.

Lucifer betyr ”Lysbringeren”, noe som er avspeilet i den ”illuminerte” målsettingen for Lucis Trust på stiftelsens eget nettsted:

“…International nonprofit dedicated to fostering enlightened leadership and open-minded dialogue… Se

Lucis Trust har over 6.000 aktive medlemmer med hovedkontorer i USA, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Sveits.

For mer info om Lucis Trust, se f.eks. her eller her.

605 Rand Corporation

Rand Corporation er en av mange Illuminati-baserte “think tanks” som har øvet mektig innflytelse over utvikling og politikk i mange tiår.

Rand Corporation definerer sine målsettinger som
“The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and decisionmaking through research and analysis.”

For mer info om Rand, se f.eks. her.

606  Anti-Defamation League

The Anti-Demation League (ADL) ble etablert allerede i 1913 av zionistorganisasjonen B'nai B'rith (se punkt 204). Kort fortalt fungerer ADL som et støyende gjøkur som kommer ut og roper ”anti-semittisme ! anti-semittisme!” når noen av Illuminati-zionistenes tvilsomme aktiviteter blir kritisk gransket eller jesuittstyrte aktiviteter som utføres ved hjelp av jødiske/zionistiske frontmenn blir kritisert.

For mer info om ADL se f.eks. Nyhetsspeilets artikkel her eller Educate Yourself her.

607 WHO

WHO er FN-organet for helse. Av en eller annen grunn er WHO tilsynelatende blitt besatt av vaksinering (noe som gir penger i kassa for Rockefellernes farmasi-industri, de som er FNs ”velgjørere”) til fortrengsel for mer nøkterne fokuseringer som sunn ernæring, mat uten snikforgiftende tilsetningsstoffer og kontroll med EM-strålingen i verden rundt.

Vaksiner inneholder en rekke mildt sagt tvilsomme ingredienser som aluminium og fortynnede virus, og burde nøktern sett vært satt ”på vent” av WHO, dersom organet er det det gir seg ut for å være – et organ for å forbedre folkehelsa verden rundt – hvilket det ikke er. (Et bevis på dette er at det et annet sted i FN-systemet sirkulerer en NWO-plan for forringet ernæring verden rundt ved navn Codex Alimentarius.

Det er f.eks. ikke kjent at WHO så mye som en eneste gang har gått imot innholdet i Codex A. og sagt at: ”Hør her – vi kan da ikke innføre slike restrikasjoner på ernæring som Codex legger opp til – det vil medføre økt sykelighet og redusert levealder…”

Før og under den globale psy-ops svindelen for massevaksinering mot svineinfluensa i 2009 begikk  WHO urent trav på flere grove måter, bl.a. ved å endre kriteriene for ”pandemi” etter at det viste seg at svineinfluensaviruset var langt mindre alvorlig enn først antatt, faktisk mildere enn vanlig influensavirus. Nyhetsspeilet har tidligere beskrevet dette komplottet som ”Beretningen om en planlagt pandemi”, se.

608 UNICEF

UNICEF er det mest rørende av alle FN-organene, tenk en organisasjon som viser omtanke for alle verdens barn. Det har mange fordeler å kunne vise bilder av fattige og/eller glade barn i sitt markedsføringsmateriell.

Men i likhet med WHO har UNICEF i så mange av sine anstrengelser ”kortsluttet” ved å tro at det beste som fattige barn i fattige land kan få er vaksiner. Mange barn som lider av feilernæring eller underernæring har svekket immunforsvar, noe som gjør dem mindre i stand til å ta imot vaksiner uten å få svekket helse. (Kroppens immunforsvar angriper innholdet i vaksiner som om det dreier seg om hvilke som helst fremmedelementer som ikke har noe å gjøre i kroppen). Utvikling av AIDS-lignende symptomer er et eksempel på resultat av kombinasjonen feilernæring/svekket immunforsvar/vaksinering.

FN/Illuminati har en Agenda for depopulasjon, altså befolkningsreduksjon på jorden. Dette er bl.a. beskrevet i FN-dokumentet Agenda21: ”Agenda 21 er dokumentasjon på at den Nye Verdens Orden er en syk plan som er vedtatt av nesten alle verdens regjeringer.”

En måte å redusere verdens befolkning på er gjennom sterilisering. Dette er mange ganger forsøkt oppnådd gjennom vaksiner, også i UNICEF-regi:
”UNICEF Nigerian Polio Vaccine Contaminated with Sterilizing Agents Scientist Finds” Se

Denne videoen omhandler UNICEF-svindelen på Haiti etter jordskjelvet i 2010
UNICEF er – i likhet med Røde Kors – mestre i markedsføring, merkevarebygging og make-believe skaping av holdninger hos publikum. Hvilken rolle spiller det vel hvilke agendaer UNICEF steller med i det skjulte når FC Barcelona – verdens beste fotballag – sine spillere løper rundt på banen med drakter påført UNICEF ?

609 United World Federalists

United World Federalists – Citizens for Global Solutions er en av mange “grasrotorganisasjoner” (kamuflasje for at de er usynlig styrt fra høyt nivå) som ønsker en federal verden – mao. en verdensregjering.

Det er uklart om den norske organisasjonen Én verden er en del av ”United World Federalists”.

Flere norske stortingspolitikere (samt Bilderberg-Trilateralist Thorvald Stoltenberg) er medlemmer i Én verden, som bl.a. har som målsetting:
”Arbeide for en ordnet og kontrollert overgang til et verdenssamfunn som bygger på internasjonal lov'.”

Ved henvendelse til Stortinget fremkommer det at Stortinget ikke fører et (in)habilitetsregister med oversikt over de ulike folkevalgtes medlemskap i diverse NWO-foreninger som aktivt arbeider for utslettelsen av Norge som selvstendig nasjon – noe som faktisk er i strid med Norges Grunnlov. Det er kjent at Høyre-politikerne Inge Lønning og Jan Tore Sanner er medlemmer, samt tidligere justisminister Odd Einar ”slange i fåreklær” Dørum.

Politikere som er medlem av Én verden: Fra v. Jan Tore Sanner, Inge Lønning og Thorvald Stoltenberg

610  World Federalist Movement

World Federalist Movement (WFM) /  Institute for global policy er nok et supperåd for en verdensregjering, med målsettinger som lyder kjent:
“WFM is a global movement dedicated to the realization of global justice, peace and sustainable prosperity through the development of democratic…” Se

Eller som WFM selv sier:
An advocate for global governance and United Nations reform along federalist principles…”

Det er uklart om norske politikeres egen organisasjon “FN-reform”utgjør en del av ”World Federalist Movement”.

Ting tyder på at ”FN-Reform” er sauset sammen med ”Én verden” og at forvirringen rundt de ulike navnene kan bidra til å tåkelegge de faktiske forhold slik at  spørsmål av typen ikke så lett blir stilt:
– Hvordan kan du som er demokratisk norske folkevalgt være medlem av en ikke-demokratisk organisasjon som både arbeider for nedleggelsen av demokratiet i Norge, utsletting av  nasjonen Norge og overgivelse av flertallet av norske borgere til NWO-kontrollert slaveri?

611 Fabian Society

Fabian Society er et britisk selskap som ble opprettet I 1884 for å arbeide for et NWO-samfunn (sosialistisk-marxistisk, ved gradvis forringelse av borgenes rettigheter og en gradvis mer dominerende stat) ved hjelp av bit-for-bit-metoden:

1884 – The Fabian Society is founded to promote Socialism. The Fabian Society takes its name from the Roman General Fabius Maximus, who fought Hannibal's army in small debilitating skirmishes, rather than attempting one decisive battle.” Se

For mer info om ”fabianerne” se f.eks. her eller her.

612   World Affairs Council

World Affairs Council er nok et supperåd for globalisering, noe som er lett gjenkjennelig på målsettingene:

A non-profit, non-partisan organization who promotes greater understanding of global affairs… “ Se

The World Affairs Council is a membership-based nonprofit dedicated to providing everyone opportunities to practice global citizenship.” Se

613 Røde Kors

Røde Kors er selve pølse-rosinen blant organisasjonene. Som fasade og merkevare oppnår Røde Kors toppkarakter på alle punkter. Bare det å komme ut for at det antydes noe negativt om Røde Kors som organisasjon vekker motvilje på et ubevisst plan. Hver gang en katastrofe inntreffer et eller annet sted i verden erfarer Røde Kors at organisasjonen mottar halvparten av de samlede donasjonene.

Røde Kors er nå en pyramidestruktur i det globale edderkoppnettverket, og dens plassering er bl.a. definert som at:

«The Red Cross is an Illuminati KnightsTemplar front organization«. Se

En interessant Røde Kors-erfaring inntraff i USA i kjølvannet av 11. september-terroren. Mengder av borgere, som jo var i sjokk og sorg gikk mann av huse for å gi blod og donere penger til Røde Kors. Og Røde Kors på sin side tok imot og tok imot.

Men skjønt – hva var nå hensikten med all blodgivingen ? Det var jo praktisk talt ikke overlevende som ble dradd frem fra ruinene. De mange som har rammet av røyk og/eller bygningsstøv i lungene trengte å skifte ut luften, og ikke blodet sitt.

I etterkant ble det reist spørsmål om hvordan Røde Kors egentlig hadde benyttet mangemillionbeløpene som var innkommet, og det viste seg at mesteparten av pengene var ubrukt. Det samme gjentok seg etter Katrina-katastrofen i 2005. Det ble vist til at Røde Kors kom til å benytte penger donert til redningsarbeid til ”kampen mot terror”…?!?!

Denne Røde Kors skandalen er beskrevet som ”The Red Double Cross” (svik), og er bl.a. beskrevet som:

It's been a challenging three months for one of America's best known charities, the 120-year-old American Red Cross. In the wake of the terror attacks of September 11, Americans responded quickly and with astounding generosity. Charities have raised an unprecedented $1.4 billion for victims of September 11. Nearly half of the money has been raised by the Red Cross, which also collected hundreds of thousands of blood donations. This story, of blood and money, has brought controversy and scrutiny to the well-regarded $3 billion a year charity.

Blood banking has become one of the most evil and consequential genocidal practices in the world today. To understand why the global blood “banksters” have selected this vehicle for effecting “population control” and conducting “spiritual warfare…” Se her og her.

Lederskapet i Norges Røde Kors er vel verd et studium.

Tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors Odd Grann er norsk frimurer av XI grad, som er den høyeste offisielle graden i det norske frimurersystemet. Over inngangen til Frimurerlosjen vaier et flagg med et rødt kors. Dette er neppe tilfeldig, Illuminati er kjent som  symbolfreakene fremfor noen.

Thorvald Stoltenberg har vært president i Norges Røde Kors. Det ryktes blant opplyste nordmenn at også Thorvald Stoltenberg er frimurer, noe som ikke bekreftes av de fyldige medlemsoversiktene som TV2 har publisert. I den store frimurerpyradmiden høyere opp i artikkelen fremgrå det at det finnes en høyere grad innenfor The York Rite ved navn «Order of The Red Cross». En mulig forklaring er derfor at Stoltenberg den eldre er høyere grads frimurer innenfor York-riten i en utenlansk losje.

Kan dette også gjelde tidligere  Røde Kors sjef og nåværende norsk «sjefs-globalist» Jonas Gahr Støre, og tidligere topjeg skal bare bygge opp mitt globale nettverk før jeg kommer tilbake som toppolitiker»politiker for Høyre,  nåværende Røde Kors-toppsjef Børge » Brende?

614  Lions Club

Lions Club anses for å være blant de lavere nivåer i pyramiden:

The Lion's Club is considered to be a low level Illuminati feeder organization or front”. Se

Lions Club arrangerer bl.a. bruktbokhandler i konkurranse med skolekorps og idrettslag, men hva gjør de nå med pengene som kommer inn, og er nå all innsatsen verdt bryet ?

Hva ville skjedd dersom f.eks. medlemmene i Lions Club Holmestrand som har lidd under den masssive chemtrails-sprayingen over Vestfold i flere år nå -bestemte seg for å iverksette samfunnsgavnlige aktiviteter i form av protestaksjoner mot den klima-, miljø- og helseforstyrrende chemtrails-sprayingen over medlemmenes nærmiljø?

Dette kunne f. eks.  forsøkes i form av informasjonsarbeid og/eller pengeinnsamling eller være formål for neste «Røde Fjær»-aksjon.

615 Greenpeace

Greenpeace er et eksempel på en grasrotorganisasjon som startet opp med engasjement på grasrota og de beste intensjoner, men som gradvis ble overtatt (co-opted – kooptert) av THEY.

Greenpeace har f.eks. vist seg som et nyttig virkemiddel for å lure publikum til å tro på Rockefeller, CFR og Club of Rome sin klima-løgn, noe Greenpeace selv er blitt tvunget til å innrømme:

Greenpeace Leader Admits Organization Put Out Fake Global Warming Data.
Greenpeace leader Gerd Leipold has been forced to admit that his organization issued misleading and exaggerated information when it claimed that Arctic ice would disappear completely by 2030, in a crushing blow for the man-made global warming movement.

In an interview with the BBC's Stephen Sackur on the “Hardtalk” program, Leipold initially attempted to evade the question but was ultimately forced to admit that Greenpeace had made a “mistake” when it said Arctic ice would disappear completely in 20 years.

The claim stems from a July 15 (2009) Greenpeace press release entitled “Urgent Action Needed As Arctic Ice Melts,” in which it is stated that global warming will lead to an ice-free Arctic by 2030.” Se

Hvis Greenpeace hadde sjekket data,ville de ha funnet at den globale oppvarmingen stanset omkring 1998, og at jorden nå er på vei inn i en nedkjølingsperiode, se.

616   World Wildlife Fund

World Wildlife Fund (WWF) har en målsetting som de fleste slutter opp om; å verne om verdens ville dyreliv.

Blant grunnleggerne av WWF finner vi personer høyt oppe i pyramiden, bl.a. Storbritannias dronning-mann prins Philip og den hollandske prins Bernhard, som også var en av grunnleggerne av Bilderbergmøtene.

Som så mange andre fasade-foreninger kan det være betimelig med litt kritisk gjennomgang av hva organisasjonen gjør og ikke gjør, og ikke bare hva de sier:
– Protesterte egentlig WWF Norge før og under den store gaupe-massakren i Nord-Trøndelag for noen år siden ?
– Har WWF gått hardt ut mot det faktum at det i 2009/2010 ble drept hele 18 bjørner i Norge, hvorav 9 etter offentlig tillatelse – det høyste antall døde bjørner siden 1915 ? Se

 • Eller at de siste årene har hatt den høyeste ”gaupeavgang” siden 1800-tallet ?
 • Og hva med alle ulvedrapene i Hedmark med offisiell godkjenning, selv av ulveunger ?

Hvilken rolle spiller det vel hva WWF gjør, så lenge folk tror at de gjør det de får penger for å gjøre ? Hvor mange av de tunge norsk veldedighetsorganisasjonene er i realiteten basert på illuminatisk make-believe ?

700 RELIGIØSE GRUPPER

Illuminati brer ikke bare sine fangarmer utover den vestlige verden – men over hele verden. Organisert religion har fungert som et verktøy for å føre massene (menighetene) på villspor og bort fra Gud gjennom århundrer. Infiltrasjonen av de mange religioner har også vært foretatt fordi kampen mot Gud er en av Illuminatis viktigste – og best kamuflerte – målsettinger.

Mange som har forsøkt å forstå Illuminati har fokusert på politikk eller finans og oversett det viktige faktum at Illuminati i bunn og grunn er en religiøs bevegelse. Den store lille forskjellen er at Illuminati verken tilber Allah eller Jahwe eller Jesus Kristus. For Illuminati er demoner som Lucifer og Satan høyst reelle entiteter som det oppnås kommunikasjon og interaksjon med gjennom ulike okkulte ritualer. For mer info om Illuminati som religiøs bevegelse se f.eks. her.

Illuminati prioriterer å på jesuittvis infiltrere ulike religiøse grupper for å bryte dem ned fra innsiden, bl.a. ved å erstatte tradisjonelt religiøst innhold og ritualer med Illuminatis egne budskap, agendaer og ritualer. Ikke minst i USA er en rekke ulike religiøse grupper blitt infiltrert og overtatt av Illuminati, ikke minst innenfor tradisjonelle kirkesamfunn.

701   Sufi Illuminati

Illuminatis innflytelse er ikke begrenset til den vestlige verden, og går århundrer tilbake, vesentlig lenger tilbake enn til jesuitten Adam Weishaupt som opererte i Bayern i 1770-årene og er kjent som det moderne Illuminatis grunnlegger.

701 A Rawshaniyya

Rawshaniyya er en sufi bevegelse med utbredelse i pashtunernes hjemland (dagens Afghanistan) på 1600- og 1700-tallet.

Sufi forfatteren Adries Shah går så langt som å hevde at Illuminati er en sufi-bevegelse…(!) For en analyse av dette, se.

701 B Fethullah Gülen

Fethullah Gülen er en sufi-bevegelse som i dag også utøver politisk makt.
Tyrkeren Fethullah Gülen, som opererer fra USA, er en viktig del av Tyrkias hemmelige regjering som opererer med støtte fra USAs regjering generelt og CIA spesielt, se.

702 Teosofi

Teosofien er en internasjonal religiøs og filosofisk bevegelse som ble opprettet i New York i 1875. Teosofisk Samfunn presenterer et system av kunnskaper om mennesket og universet, teosofi, som ble utformet av samfunnets grunnlegger Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky.

703 Jehovas Vitner (Vakttårnet)

Jehovas Vitner, også kjent som Vakttårnet (Watchtower Society) ble grunnlagt av Charles Taze Russell. Russell var frimurer av 33 grad, og tilhørte Russell-blodslinjen som er en av Illuminatis 13 hovedblodslinjer.

Ifølge The Forbidden Knowledge er det rapportert om mye Satanic Ritual Abuse (SRA) internt i Watchtower-samfunnet i USA, en bekreftelse på at Jehovas Vitner/Watchtower er Illuminati-styrt:
Because of numerous problems within the congregations of Jehovah's Witnesses with Satanic Ritual Abuse (S.R.A.), the Watchtower Society put out an article in the Oct. 8, 1991 issue of the magazine. Lee Waters of Bethel Headquarters kept a file on his computer of Jehovah's Witnesses who were reported to be victims of SRA. It is possible headquarters told him to delete the file. Another man who was at headquarters who is now believed out of the Society was also well informed of SRA among the congregations of Jehovah's Witnesses. In fact, two J.W.s who had actually been in the Illuminati while J.W.s but had broken free, confronted the Governing Body and headquarters with their evidence of the Illuminati operating within the membership of the Jehovah's Witnesses.” Se

En analyse av deler av symbolbruken til Watchtower finnes her.

704  Mormonerkirken

Joseph Smith, mormonerkirkens grunnlegger, var frimurer av 33. grad.

Fritz Springmeier, en av verdens fremste Illuminati-forskere har I sin bok “Be wise as serpents” avdekket hvordan grunnleggeren av mormonerkirken tilhører en av de 13 blodslinjene.

denne artikkelen redegjør Springmeier for visse ritualer som praktiseres i Mormonerkirken, og som han uttrykker det:
In this part we will explain sealing rituals. I am doing this so that christians can understand who a Keeper of Seals is, and also so that christians can understand that Mormonism is closer to Satanism than it is to Christianity.”

705   Baha'í

Baha'í troen – som mange anser for å være en “utvekst” av islam har en New World Order som sin målsetting, som uttrykt av Shoghi Effendi, mangeårig overhode for Baha'í :

It is the structure of His New World Order, now stirring in the womb of the administrative institutions He Himself has created, that will serve both as a pattern and a nucleus of the World Commonwealth which is the sure, the inevitable destiny of the peoples and nations of the earth

Shoghi Effendi, The Promised Day is Come, p. 122 Se

For informasjon om baha'i og frimureri, baha'I og New World Order, m.v. se f.eks. her.

706  New Age

Hensikten med etableringen av New Age bevegelsen, som går helt tilbake til Madame Blavatsky på 1800-tallet var å lede samfunnet inn i en luciferiansk tenkemåte. Dette er blant annet beskrevet her.

Som en kuriositet kan det nevnes at Oprah Winfrey, som har ledet USAs desidert mest populære talk show i mer enn 10 år, av forståsegpåere anses å propagandere et New Age budskap, se f.eks. her eller her.

707   Wicca (New Age)

Wicca bedriver magi og hekseri, en slags på ordentlig versjon av Harry Potter, se f.eks.

Et såkalt Wicca board (eller ouija board) kan benyttes på spiritistisk vis for å få kontakt med ånder eller andre enheter som engler eller demoner.

708   World Council of Churches  / Ekumenisk

Den ekumeniske bevegelsen og “inter-religiøs dialog” er et røykteppe for Vatikanet som fra kulissene igjen ønsker å herske over hele verden ved å kontrollere andre religioner, det være seg protestantisk  eller ortodoks kristendom eller islam og buddhisme.

Den ”inter-religiøse dialogen” er omtalt f. eks. her og her.

Noen stikkord fra den ”ekumeniske” nettsiden:
– Internasjonal ekomenisk freds konvokasjon
– Bønneuke for kristen enhet/forening (unity)

709 Christian Science

Christian science (“kristen vitenskap”) er knyttet til Frimureriet og Jehovas Vitner, se f.eks. her.

710  Hare Krishna

Hare Krishna bevegelsen er av de religiøse miljøer som har ”våknet” og oppdaget at de er blitt rammet av Illuminati-infiltrasjon. Dette fremgår f.eks. av deres egne nettsider.

Krefter i Hare Krishna-miljøet har iverksatt mottrekk for å fri seg selv fra den nedbrytende Illuminati-påvirkningen, bl.a. gjennom chanting:
Chants to clean the Illuminati brainwashing” og på andre måter.

711   Lamaisme

Lamaismen som har Dalai Lama som frontfigur er ikke bare ”fred og ydmykhet” slik Nobels Fredsprisvinner i 1989 Dalai Lama liker å fremstå.  Lamaismens Illuminati-forbindelser er bl.a. blitt fastslått av tyske forskere. At Dalai Lama naturlig har omgås personer som tyske nazister fra forrige krig og i dag ikke særlig fredsfremmende vestlige ledere som George W. Bush og Barack Obama er også indikasjoner på at Dalai Lama er nok et av THEYs mange sympatiske ansikter.

For mer info om lamaismen/Dalai Lama og Illuminati, se f.eks. her, her eller her.

Toppskjiktet av Illuminati-pyramiden

Denne organisatoriske gjennomgangen har ikke vært  så mye mer enn en avdekking av Illuminati-isfjellets mer synlige deler. Bruken av tall i gruppeinndelingen er for at andre grupperinger enn de som er nevnt her kan nummereres og plasseres  innenfor sine respektive hovedkategorier.

Høyere opp i Illuminati-pyramiden blir organiseringen mer uklar – lik et fjell som ligger innhyllet i evig tåke. Noe som er sikkert er at okkulte aktiviteter (ritualer med eller uten demon-invokering) blir stadig mer fremtredende.

To høytstående Illuminati-fløyteblåsere har skissert toppsjiktet i pyramidens ”Top of the Top”: Italienske Leo Zagami og amerikanske John Todd Collins (R.I.P) som i 2007 døde av injeksjoner på et psykiatrisk sykehus i USA.

Det er vanlig at høytstående avhoppere fra Illuminati som «synger lik sangfugler» blir utsatt for voldsomme desinformasjons- og bakvaskelseskampanjer gjennom ulike media og på ulike måter i sitt privatliv, inkludert overgrep fra psykiatrien. Dette for at publikum ikke skal feste lit til den tilsynelatende utrolige informasjonen som omhandler Illuminatis indre gemakker.

Både Zagami og Todd Collins er blitt hardt rammet av slike kampanjer.

712   Den romersk-katolske kirken (Vatikanet)

Leo Zagami hevder at Vatikanet – som i det skjulte prøver å få kontroll over alle etablerte religioner bl.a. gjennom det ”ekumeniske” prosjektet  – utgjør toppsjiktet av Illuminati og sitter i førersetet for det ondskapsfulle NWO-prosjektet.

Det er jesuittene som styrer i Vatikanet og dermed kontrollerer hele den romersk-katolske kirken. Jesuittenes toppsjef er jesuittgeneralen (tittelen general skyldes at Jesuittordenen er en militær orden som har til oppgave å føre krig) som kalles Den Sorte Paven. Den Sorte Paven utøver nær diktatorisk makt over Vatikanet inkl. over «Den hvite» Paven selv.

Herskerne over «Satans Tempel» Vatikanet: Den hvite paven Ratzinger og den sorte paven Nicolas Pachon. Er de to nå klare til å fullføre NWO-prosjektet – historiens ondeste prosjekt – ved hjelp av Illuminati-imperiet og jesuittenes intrigespill fra kulissene?

Dagens offisielle jesuittgeneral er spanske Adolfo Nicolás Pachón. Han arbeider imidlertid tett sammen med sin mangeårige forgjenger Peter-Hans Kolvenbach.

Kolvenbach vendte tilbake til jesuittmakten kort tid etter at han avgikk. I en alder av snart 82 år fungerer han i tospann med Nicolás Pachón i det som kalles ”the era of two generals”.

«The era of two generals»: På toppen av jordens menneskelige kommandostruktur, de sorte pavene Nicolas Pachon (tll v.) og Kolvenbach (til h.). Kolvenbach er fra innsidehold beskrevet som «djevelens beste venn». Høyst sannsynlig har Kolvenbach ennå en nøkkelrollle i Vatikanets nåværende kontakt med demon-verdenen.

Ifølge godt informerte kilder vil ikke Kolvenbach anse sitt kall og sin livsgjerning som fullført før han har lyktes i å sparke i gang den lenge planlagte tredje verdenskrig. Dette vil kunne skje ved hjelp av jesuittenes godt innøvde intrigespill fra kulissene med god hjelp fra Illuminati-imperiets mange nyttige idioter med vestlige media i spissen.

713 Grand Druid Council of 13

Ifølge John Todd Collins befinner det styrtike og okkulte dynastiet Rotschild seg på toppen av Illuminati. Han hevdet at Rotschild kontrollerer llluminati gjennom det okkulte topp-organet ”The Grand Druid Council of 13”. Dette rådet møtes 8 ganger i året på såkalte “witches Sabbaths” (hvorav Halloween er en) for å utføre ulike okkulte ritualer.

Jeff Rense beskriver Todd Collins omtale av Illuminatis makt og gjerninger slik:
He casts the Illuminati as a vast, highly-organized and powerful occult conspiracy that holds mankind in a satanic vice.” Se

Zagami og Todd Collins har vært samstemmige i at det menneskelige toppsjiktet i Illuminati har sine overordnede i demon-verdenen, ”their demonic handlers”.

Tatt i betraktning den enorme makten som utøves av Illuminati slik denne gjennomgangen viser, er jordens virkelige herskere den dag idag demon-enheter (jinns) som Satan/Lucifer.

Dette er et faktum som størstedelen av verdens befolkning er hjernevasket til å tro at ikke kan være mulig, bl.a. fordi ekte spirituell kunnskap holdes godt skjult i de hemmelige selskapene, hvor det misbrukes av fåtallet som er innsidere på bekostning av det store flertallet som er outsidere: «If you're not inside the Illuminati – you are outside

Ikke bare et tilfeldig mønster av røyk: «Næmen så kozelig ! Det må da sannelig være den godeste…» 911-aksjonene fylte mange hensikter, hvorav okkult rituale (brannoffer) var et av motivene. En annen hensikt var at tårnenes fall skulle signalisere innledningen til epoken «The End of Times»…

SE OGSÅ

Når de internasjonale prioriteringer veier mer enn de nasjonale, da har vi fått en korrupt elite som styrer oss.

03. 01. 2010

Forsvarsløse Norge

Når de internasjonale prioriteringer veier mer enn de nasjonale, da har vi fått en korrupt elite som styrer oss.

05. 09. 2015

500 år gammelt kart endrer verdenshistorien

Menneskehetens historie er i stor grad et mysterium. Vi vet lite og mye av det vi tror vi vet, synes å være svært tvilsomt

16. 07. 2010

Guds vilje?

Det er en kamp mellom sekulær ekstremisme og åndelig forsvar av menneskeheten

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

 Abonnere 

 Logg inn

guest

479 KOMMENTARER

Eldste 

CP

CP

 12 år siden

Takk for en flott artikkel! Dumt dette ikke er pensum i skolen.
Du har ikke vurdert å bli lærer HG? Skolen trenger kunnskapsrike folk.

1

 Svar

arifkarim

arifkarim

 12 år siden

 Svar til  CP

Slike ting kan ikke være pensum, siden det er skeptikerne som kontrollerer hva som skal undervises på skolene: Dvs kunn det politisk og vitenskapelig korrekte materialet. Når det er sagt, har moderatoren på skepsis allerede slettet en tråd om EU-konspirasjon uten å sende noe melding til meg. 😀

0

 Svar

CP

CP

 12 år siden

 Svar til  arifkarim

Isåfall må det jo være veldig mye som blir sortert bort..

0

 Svar

nord

nord

 12 år siden

 Svar til  CP

Føyer meg til det CP her sier, denne artikkelen burde leses av mange. Skal prøve den på noen som ikke ser gjennom matrisen og er spent på deres reaksjon. Med så mange tråder og aspekter var dette en kjærkommen oppsummering.Takk skal du ha, Hans, dette var glimrende!!:)

0

 Svar

no problem

no problem

 11 år siden

 Svar til  CP

veldig bra Hans Gaarder

bare husk på at det du holder på med, å ligge deg ut med bilde og dinne meninger på tvers av samfunnet ikke kan være ufarlig for deg, ikke vær så uoptimistisk at den kabelen du viser ikke overvåker samfunet CIA styrt av MI6 og MI5 og norge er styrt av CIA etteretning det er . og alt er overstyrt av et globalt nettverk fra australia eller der er hovedsette.

0

 Svar

Hans Gaarder

Forfatter

Hans Gaarder

 11 år siden

 Svar til  no problem

No problem, den store, lille forskjellen er at jeg er fullt klar over at det er noen som har som oppgave å prøve å hindre at div info om hvordan samfunnet virkelig er kommer ut og blir spredt.

Dette viste seg bl.a. nå i helga da nestor-forfatter Per-Aslak Ertresvåg ble nektet i å holde sitt foredrag om skjult makt (eller var det skjult makts involvering i 22. juli-terroren?) på alternativmessen.

Disse CIA folka er stort sett cool guys som skjønner at de har fått nøtte-oppgaver som til syvende og sist dreier seg om å være løpegutter for den sorte paven. De ville ha foretrukket at det de får som oppdrag å gjøre heller vil være samfunnsgavnlig, som å bidra til å trygge sitt land og sine barns fremtid, og ikke undergrave det som nå. Men de på innsiden er ennå større slaver av systemet enn oss her på utsiden, og i sitt stille sinn håper de at offentlig eksponering av det de bedriver (confessions of an economic hitman / bekjennelser fra en black ops agent osv.) skal føre til at det tas affære fra politisk hold ved at søkelyset rettes mot all den samfunnsfiendtlige galskapen de bedriver så det blir satt en stopper for det.

Et catch-22 problem er at politikere henter sin info fra media, media som på sin side er gjennom-sensurert av nettopp CIA osv.

CIA får surre med sitt mens jeg holder på med mitt. Heller litt krydder i hverdagen enn å ligge under for tyranniet.

Jeg fatter og begriper ikke at norske politikere og journalister utad gir uttrykk for at Norge er verdens fineste land å bo i, mens de i virkeligheten er fullt klar over at de befinner seg under et tyranni som gjør at de knapt nok tør å ytre en selvstendig tanke om det være seg chemtrails eller falsk flagg terror. Det blir for dumt – det er nå min oppfatning. Hvis en av dem heller hadde stått frem med rett rygg og henvendt seg til oss ved å si «Vi har fått et problem her i Norge» – så ville 5 millioner borgere vært klare til å bidra for at vi i fellesskap skal få nedkjempet den samfunnets kreftsvulst som den skjulte makten utgjør. Jeg fatter ikke en slik kortsiktighet og manglende evne til å ta tak i problemer. Har vi de riktige personene til å styre dette landet? Problemer forsvinner ikke av å late som de ikke eksisterer.

Hvis det f..eks. skulle befinne seg en fet sort bil (i USA kjent som «DOD limo» – de har sine metoder der borte…) utenfor inngangen til hjemmet mitt i morgen når jeg er på vei til Unity for å holde foredrag om skjult makt, vil jeg spandere pizza på sjåføren og be ham ta et bilde av meg foran bilen hans. Som litt krydder i hverdagen.

0

 Svar

arifkarim

arifkarim

 12 år siden

John Adams forklarer i 10 min hvordan dine skattepenger blir sugd oppover i den finansielle pyramiden, mens du blir servert med enda mer inflasjon, samt sukkrike eiere som lett slipper unna med hele gevinsten:

https://youtube.com/watch?v=vsVlcJZ1YtU%3Ffeature%3Doembed

Løsningen er altså ingen evolusjon / reformer, men en revolusjon fra folka nederst på maktstigen.

0

 Svar

Michelle

Michelle

 12 år siden

EViG TAKK TiL FANTASTiSKE HANS FOR NOK EN UTROLiG ARTiKKEL

Verden styres via:
1. Vatikanet = religiøs mind-control (via Bibelen + Koranen osv)
2. London = penge-system hierarkiet (alle pengene styres fra London!)
3. Washington = militær makt over alt (FN + NATO osv)

Vi får prøve å sende masse masse LOVE&HEALiNG&TiLGiVELSE til illuminati også, så kanskje de klarer å gi slipp på sin avhengighet og mind-control fra demonene, som egentlig styrer det meste i denne verdenen, siden de i black-rituals dessverre får veiledning og blir besatt av demonenes (negative ånder) energier!

illuminati er styrt nesten totalt av mind-control, vi utenfor kan også som vi ser vere innunder illuminati på ulike måter, men jo mer du klarer å stå utenfor illuminati, jo mer er du egentlig FRi
♡ http://www.youtube.com/watch?v=XNaqntjGeEU&feature=related ♡
“The whole secret of existence is to have no fear. Never fear what will become of you, depend on no one. Only the moment you reject all help are you free»
– vår ALLTiD elskede Buddha

https://youtube.com/watch?v=hGCJZCiRAs8%3Ffeature%3Doembed

0

 Svar

autentic book of wisdom

autentic book of wisdom

 12 år siden

 Svar til  Michelle

har du noen gang lest. koranen? det kan du umulig har gjort. den oppfordrer. mot sånne makthavere du leser om i artiklen. den oppfordre folk til vold, det er jeg enig med med. men det er bedre å kutte disse djevlene fra røtten med vold, istedetfor å la dem blomstre sånn. love love gjør ikke så veldig mye når motstanderen tar seg nytte av det. sufisme er noe som er funnet opp lenge etter profeten (pbuh)de driver med musik og dans som er strengt forbudt i islam. så slutt å spamme.

0

 Svar

Michelle

Michelle

 12 år siden

 Svar til  autentic book of wisdom

Musikk av dans er vel det jeg ELSKER aller mest, så takk for å gi meg ennå en god grunn til å forstå at Koranen er livsfarlig og ikke bra for oss i det hele tatt, jeg visste det på en måte, endelig, men jeg visste ikke at den boken er så syk at den forbyr noe av det vakreste vi har, noe av det aller vakreste for å øke frekvenser på jorden.. for musikk er glede og healing.-)

Derneste kommer total tilgivelse og kjærlighet som ett av mine viktigste tanker fremfor noe. Det skremmer meg ennå mere at Koranen oppfordrer til vold. Men kanskje det er sånn illuminati lager alt da via ordre fra demonene, folk får det de er programmert til å ønske? Koranen er tilpasset menn, derfor den vil ha vold (testosteron vil sloss).

Vi må bare ikke glemme at illuminati er styrt av demoner! Og vi er her for å øke frekvensen i oss selv og for illuminati og demonene selv. Om vi skrur av musikk og dans og tyr til vold, så senker vi bare vår egenfrekvens. Om vi nekter å være voldelige, tilgir og setter heller på musikk og dans, så øker vi ikke bare vår egenfrekvens, men vi hjelper også illuminati til å se det vakre..
Det er sånt vi alle trenger nå:

https://youtube.com/watch?v=gGb6-ktV0dM%3Ffeature%3Doembed

0

 Svar

autentic book of wisdom

autentic book of wisdom

 12 år siden

 Svar til  Michelle

for det første man skal ikke bruke vold ut i fra hat og sinne. du skal gjøre det du må for sanhhet og rettferdighet din skyld. Man må være forsiktig, om du dreper en fordi du er sint eller fordi du hater den personen, da har du gjort største tabben fordi du har gjort det for personlig interesse. man må kunne skille mellom disse 2. Du hadde ikke sagt la hitler leve fordi vi skal gi ham kjærlighet om du viste hva han ville gjøre. du må kunne klare å forsvare deg om du vet hva vedkomene kommer til å gjøre med din familie og dine barn. mens du vil sitte der og blir slaktet. LOVE kan du gi det til dem som ønsker det . de fleste hører ike på sånn musik som du hører. men på pop ala ladygaga beyonce, gangsta rap, hiphop, forskjellig type rock (Mtv). jeg vet ikke hvilke frekvens man polariserer med de type musik.

0

 Svar

Ergon

Ergon

 12 år siden

Flott artikkel, men det slår meg det samme som med de fleste andre som Ertresvåg i «Makten bak Makten»: Det kalles å vandre rundt den varme grøten slik at man slipper å brenne seg. Til gjengjeld får man ikke noe grøt heller.

Kanskje det likevel kan være smart? Personlig tviler jeg på det så sant det ikke skjer som et ledd i en samordnet strategi hvor man ledes videre direkte mot målet.

Den samordningen ser jeg ikke selv om jeg, som før sagt, ser veldig positivt på Speilet sin virksomhet.

Hva vi må vise at vi kan er å ta direkte lærdom av fiendens og konkurrentenes måte å arbeide på. Det finnes mange slike gode eksempler her i Norge som Nobelkomiteen, Fredssenteret i Vika med flere. Et av de fremste å ta lærdom av er NATO's Joint Warfare Center på Jåttå i Stavanger. Her er adressen til hjemmesiden deres:

http://www.jwc.nato.int

Konseptet er enkelt: De aktive handler og erfarer, utveksler erfaring gjennom felles bearbeiding og samhandling med andre aktører og endrer atferd utifra læreprosessen for mere effektiv handling.

Man behøver altså ikke jobbe sammen, men bearbeide erfaringene og utvikle nye operasjonelle mønstre utifra felles læring.

Fortsetter vi som i dag og som anti-JWO'erne har gjort siden 1945 er det ikke mye fremgang å håpe på.

0

 Svar

CP

CP

 12 år siden

Hvordan klarer man å skille klinten fra hveten når man søker blant all desinformasjonen på internett? Noen som har noen gode råd?

0

 Svar

coyote

coyote

 12 år siden

 Svar til  CP

Tja, skal en ta utgangspunkt i sakene Nyhetsspeilet skriver om, så virker det som fremgangsmåten er som følger:
– alle blogger er sanne
– alt som er på Youtube er sant
– alle nettsider fra offentlige instanser er selvsagt fulle av løgn
– alle som underbygger sine påstander med fysikk og tall lyver
– ingenting skyldes tilfeldigheter, det er alltid en sammenheng, uansett hvor innviklet og krampaktig forklaringen blir.

Nei, men litt mer seriøst, den enkleste forklaringen er som regel best. En kommer langt med sunn fornuft.
Kornsirkler trenger ikke å være lagd av utenomjordinger, spesielt ikke om det står en gjeng bakfulle og trøtte studenter og kniser i bakgrunnen.

0

 Svar

Michelle

Michelle

 12 år siden

 Svar til  coyote

Selvsagt er ikke alt på internett sant, mye er desinformasjon og feilinformasjon og tull og tøys, men vie internett, så kommuniserer vi nesten helt fritt med hverandre over hele verden uten at det skal styres for mye av media og maktpersoner! Siden media og utdanning og forskning og bokforlag, er eid av makten bak makten, så er det selvsagt langt bedre å legge ut informasjon via internett for å nå flest mulig, iallefall når det er informasjon som makten bak makten ikke ønsker at folk flest skal få tilgang til!

Kornsirkler er selvsagt ikke laget av bakfulle trøtte studenter, UMULiG, sett deg ned og studer kornsirkelene, deres perfeksjonisme og de budskapene de har, så forstår du at dette er fra utenomjordiske vesener, men det kan også innimellom være ifra negative aliens, men de fleste slike symboler er fra kjærlgiheten tror jeg! Dessuten så blir ikke noe av kornet ødelagt i kornsirklene, kornet reiser seg igjen etter noen timer, dette fordi sirklene er laget av romskip, og ikke av at folk tråkker rundt og brekker korne ti stykker, dette er det vel ikke så mange som tenker på heller..

0

 Svar

coyote

coyote

 12 år siden

 Svar til  Michelle

«Kornsirkler er selvsagt ikke laget av bakfulle trøtte studenter, UMULiG…»

Nei, fordi de var fulle og temmelig våkne mens de lagde sirklene.

Kornsirkelen på Rotvoll ved Trondheim i 2001 var et godt eksempel på dette.
Ikke at det hindret enkelte «eksperter» i å fastslå at dette var det kun utenomjordninger som kunne stå bak.

For å si det sånn, jeg har mer tro på geoglyfene til Rolf Kenneth enn til at kornsirkler er noe som helst annet enn en hobby for høyst jordiske spøkefugler.

0

 Svar

Michelle

Michelle

 12 år siden

 Svar til  Michelle

Romskip som lager kornsirkler:
http://www.youtube.com/watch?v=K8kHW9N_Xmo

0

 Svar

coyote

coyote

 12 år siden

 Svar til  Michelle

«Romskip som lager kornsirkler»

UFO? Tja… nøyaktig hva lyset kan være vet jeg ikke, dermed så er det jo uidentifiserte flygende objekter.
Romskip? Neppe.

Om man gidder å sjekke kartet, så er det ganske lett å finne både Avebury og Silbury Hill. Til og med treklyngen på filmen er det mulig å finne igjen på flybildene som ligger på Google-Maps.
Ta frem linjalen, trekk en linje fra Avebury, gjennom treklyngen og fortsett sør-vest… ca 2,5 mil og ta-da!
Imber skytefelt, tilhørende Westdown Camp, Tilshead Regiment.

Dermed relativt stor sannsynlighet for at lysene det her er snakk om er høyst ordinære lysraketter sett fra lang avstand.

Og «lager kornsirkler»? Det er jo bare noe hu dama sier, er ingen kornsirkler på filmen.

0

 Svar

smurfen

Moderator

smurfen

 12 år siden

 Svar til  Michelle

Her må jeg nok si meg enig i coyote

Tvilsomt at de UfOene der laget kornsirkler side de lages av små sølvlignende kuler i stor fart på få sekunder
Men UFOene var i rette kornsirkel område da så godt observert Michelle 🙂
Den UFO typen der ser man også tusenvis av andre observasjoner på rundtom i hele verden

Du har også rett i at studenter lager kornsirkler coyote 🙂
Selv Stewie Wonder klarer og se hvem kornsirkler studentene har laget

Det er mange tusen som har påtatt seg ansvaret med og skape kornsirkler men til dags dato så er det ikke en eneste sjel eller NTNU miljø som har vært i stand til og vise så mye som en liten snutt av hvordan de lage dem he he
Det er vist noe som har tatt for seg æren for og skape universet på 6 dager også

Ille rart vist samtlige i studentgjengen glemte og ta med seg mobiler og filme med som de ellers ikke klarer og gå en meter fra vanligvis og det ikke mindre en tusenvis av ganger

De som er i stand til og tro på konspirasjonsteorien om studentene som skaper tusenvis av enorme komplekse 3D sirkler der de alltid glemmer og filme mesterverkene sine er nok også de som sitter noen ganger i året og venter på Nissen, tannfeen og Påskeharen

Selv min 2 år gamle sønn klarte og skille ekte sirkler fra studentskapte sirkler 🙂

http://www.cropcircleconnector.com/2010/latejuly2010.html

https://youtube.com/watch?v=8mAdrSvOgwI%3Ffeature%3Doembed

0

 Svar

ye

ye

 12 år siden

 Svar til  CP

«Hvordan klarer man å skille klinten fra hveten når man søker blant all desinformasjonen på internett? Noen som har noen gode råd?» sier CP.

Godt spørsmål!

Intelligence Briefs or Disinformation? How to tell the difference.

Time to deal with the whole messy subject of intelligence sources.

14 January 2011
PhilipBrennan.net

http://www.philipbrennan.net/2011/01/14/intelligence-briefs-or-disinformation-how-to-tell-the-difference/

0

 Svar

Gargamel

Gargamel

 12 år siden

Dette viser bare hvordan litt mye fritid, skrudd tankegang og tilgang til internett gjør det mulig å fremstille hva som helst.

Misforståelsene som viser klar mangel på forståelse er spesielt morsomme. Men morsom lesning uansett:)

0

 Svar

Metatron

Metatron

 12 år siden

Dalai Lama en illuminati-puppet, hehe, nå har jeg hørt det og… Hvordan ser ditt ideal-verdenssamfunn ut Gaarder?

0

 Svar

Hallo

Hallo

 12 år siden

 Svar til  Metatron

Hei !

Her er noe du kan lese: http://www.rense.com/general81/faeeof.htm Sikket ikke sant, men alikevel! Og Gaarder, du er fabelaktig. Artikkelen din har bltt lastet ned, slik at jeg kan bruke den som fremtidg referanse.

0

 Svar

Metatron

Metatron

 12 år siden

«Vanlige frimurerordener er så rasistiske at fargede ikke har adgang, nå som den gang». Hva med AMORC?Er de rasistisk?

0

 Svar

markussosionom

markussosionom

 12 år siden

Hei Hans, og takk for at eksponerer jävelskapen…..Du har arbeidet mye med den artikkelen, og jeg må bare si at du har fått med deg det meste….

For noen år siden bodde jeg i Norge og var fullstendig uvitende om disse hemmelige systemene som har influert og påvirket utviklingen i verden.
Jeg var en vanlig naiv nordmann, som f.eks CP som kommenterer over her og vil ha noen gode råd om hvordan man skiller klinten fra hveten blant all disinformasjonen på internet….
Det rådet jeg vil gi til CP er å lese, studere, og lese mer, og etterhvert finne noen kilder som ikke bare bygger på subjektive bevis, men lete og finne ut om det også kan bekreftes på andre måter gjennom objektive bevis….

Man kan vite og det holder ikke, hvis man ikke kan bygge opp det hele med kilder og referanser….

Tilbake til artikkelen :
Jeg har studert alle disse tingene Hans, og jeg har gjort det av nödvendighetshensyn, ikke fordi jeg hadde lyst, men fordi jeg forsökte å finne ut av hvem det var som «fucket med meg«…Og det har gitt resultater etter mange års research…
Rockefeller-biten i artikkelen kan gjerne utbygges til å komme inn på Rockefellers rolle som «eugenic`er«, eller sagt på norsk. en som arbeider for å «ta bort mennesker med dårlige gener, egenskaper, eller adferd«.
I den forbindelse bygget Rockefeller opp et imperie på olje-penger, som ble investert i medisinsk `´forskning«. Han stöttet også Hitlers nazister ökonomisk, og var dypt inne i medisin/farmasöytia og universitets-forskning, allerede tidlig på 1900-tallet.. Rockefeller (og andre med ham) var dypt inne i militärforskning for tyskerne, og etter krigen ble deler av dette brukt til å bygge ut et hemmelig system for overvåkning, i samarbeid med bl.a CIA og NATO….
I dag kaller vi disse tingene implants, og for min egen del så har jeg fått implants i kroppen siden jeg var 9 år gammel….
Gladio-delen av din artikkel er helt grei den, men du har ikke fått fram at Gladio ble for förste gang avslört i Italia i 1990, og dette förte til granskning, mange rettsaker og til at Gladio-Italia ble lagt ned…Det samme skjedde etterpå i Belgia, Gladio-Belgia ble gransket av parlamentet, avslört, og förte til rettsaker, og Gladio-Belgia ble lagt ned…..
Mens i Norge har det ALDRI värt en Gladio-granskning, selv om offiserere fra Gladio-Italia har vitnet i retten og sagt at det eksisterer et Gladio-apparat i Norge…Det samme sa de i retten i Belgia-granskningen, : det finnes et Gladio-apparat i Norge….
Norge hadde en annen lösning, nemlig Lund-kommisjonen for å granske de hemmelige tjenestene….Der kom det fram at Arbeiderpartiet og POT (nå PST) og det militäre etterretningsapparatet hadde «samröre« (ha ha ha—har du hört sånt ord..«samröre«….- det riktige ordet er vel heller samarbeid)
Gladio ble lite nevnt, og ingen avslöring kom….
Den eneste som ville Gladio til livs i Norge var Oddmund Hammarstad (Tidligere H), og han vitnet for Lundkommisjonen om det amerikanske-overvåkingssystemet på norsk jord, og også hvordan etterretningstjenesten har samarbeidet med motorsykkelklubber og miljöer til å drive «wet-operations (wet-operations betyr drap).
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1288052984 lundkommisjonens oddm.html
(kunne vel lagt inn linken til stortingets åpne höring av Oddmund Hammarstad i Lund-kommisjonen, men la inn min egen blogg der Oddmunds vitne-prov er publisert på 8 blogginnlegg, men linken til Stortingets dokumenter ligger også der, så fritt valg)

Fakta er at CIA og NATO har samarbeidet om å ha sitt eget overvåkingssystem i Norge, i form av implanterte mennesker…., og samarbeidspartnerene var bl.a etterretningstjenesten og det såkalte «ytre apparatet«….(som ikke er under nasjonal kontroll)
Les mer om dette her:
http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1288011238_det_er_systemer_i_nor.html

At etterretningstjenestene samarbeider over landegrensene kommer også fram i Oddmund Hammarstads vitneprov….
Og det man kan trekke som konklusjoner ut fra vitneprovet, er at Gladio eksisterer i Norge (Gladio er trent av MI6 og CIA, men underlagt NATO. – kalles NATOs hemmelige här), og jeg har trukket linjene direkte til implants og til min sak, som forövrig er delvis lagt ut på bloggen….

Du nevner Dalai Lama, og jeg må bare si at jeg er overbevist om at Paven og Vatikan-systemet er hva som kalles Anti-krist i profetier og i Bibelen…, Dalai Lama er et statsoverhode, en åndelig konge og representerer den tibetanske buddhismen, og han blir trukket inn i den «ekumeniske«-bevegelsen, siden de vil ha alle lederene av alle religioner på jorden til å godkjenne Paven som den överste religiöse leder av alle religioner og «TILBE HAM«, noe som er er beskrevet i profetier…
Dalai Lama forsöker vel bare å profilere Tibet og Tibets sak, også i denne forbindelse….(Puppet for the Puppetmaster), og kan vel sies å bli misbrukt….

Jesuittene har veldig stor makt og sammen med SMOM, er de Pavens fremste stöttespillere foruten CIA ….Etter at Frimurerne har slått seg sammen i 1983-84 på begge sider av kanalen og av Atlanteren, og jernteppet raste ned, ble P2 en maktfaktor….Mye kan skrives om P2… Men har du hört om «the Circle«? Se om du kan sjekke ut noe der??

Oppsummert vil jeg si at vi kan skrive til vi er grå og blå og det skjer lite og ingenting…Vi må vite hvordan vi kan beskytte oss mot jävelskapen, og det må väre en kampsak….Og jeg skulle önske at det blir en granskning av Gladio i Norge, med fölgende rettsaker og fengslinger,- slik at jeg kan komme tilbake til Norge og ihvertfall hilse på min gamle syke mor….
Det finnes tusenvis av böker om disse tingene du skriver om Hans, men det er bare spesielt interesserte som leser dem, dvs involverte eller ofre, eller et lite knippe av kritikere og nysgjerrige….Ungdommen leser nesten ikke böker lengre, og vil ha kjappe svar… Vi må beskytte oss for chemtrials, gen-modifisert mat og vaksiner……., og de har ennå fluor i drikkevannet…
Ta deg en öl Hans, eller en liten Cognac….Skål for deg…!
Bra artikkel!

0

 Svar

Hans Gaarder

Forfatter

Hans Gaarder

 12 år siden

 Svar til  markussosionom

Takk for innspill, Markus. Jeg har lagt inn noe av din info om Gladio i artikkelen.

0

 Svar

gunnar

gunnar

 12 år siden

Bra artikkel! Artig at du nevner Odd fellow losjen, den nye direktøren i kongsberg defence and aerospace(kongsberg våpenfabrikk!) er medlem der…

0

 Svar

Uffda

Uffda

 12 år siden

Halllo. Det er ikke bare Illuminati som er styrt av demoner – VI ER. Vi er skapt lik alle andre arter i naturen – som byttedyr. Riktignok ikke bare som kjøtt og blod, men som programmerte generatorer av negativ energi – god mat for demoner. Ser vi på skaperverket/ugjerningen og bla annet på de forskjellige skapninger som kryper rundt i søla på denne planeten, er ikke alt skapt av en tilregnelig guddom.

Det klassiske hvem kom først av høna og egget – er vanskelig å svare på. Dvs selve skapelsen inneholder visse produksjonshemmeligheter, resultateter er likevel alltid det samme – begge ender på bordet som mat.
Altså «skaperen» har tilsynelatende ingen moral el. omsorg for sine skapninger, men forsetter å skape på autopilot selv om det går rett til ……

Det er like greit å bite i det sure eple med en gang så er det et visst håp om at vi kan komme oss om ikke helskinnet videre til neste univers, så i det minste med vett og forstand i behold.:)

0

 Svar

Balle Clorin

Balle Clorin

 12 år siden

Som Gaarder så smukt skriver er det mange biter i puslespillet. Jo flere biter man legger, jo lettere går det, selv om det kanskje blir flere biter.

For å finne bitene må du ha i mente at det er en agenda der ute, og den er konsolidering av makt – dvs sentralisering. Dette gjelder alt fra fusjoner/oppkjøp og kommunesammenslåing, til EU og finanskriser. Motivet for å delta i denne agendaen er nok ulike: makt eller status, trolig i kombinasjon. Og du må tenke at mange vil gjøre svært mye for dette. Dessuten er de ivrige på symbolbruk. Om du tror på symboler eller ikke, spiller ingen rolle – de gjør det.

Etter hvert vil du finne kilder du får tillitt til. Jo mer tyn et menneske eller organisasjon får fra det etablerte, signaliserer det at noe er galt. JFK sa vel noe som at «…black is white, and white is black». Frykt er et velkjent begrep fra disse elitiske kreftene. «EU frykter norsk flysikkerhet», «Frykter at ikke nok nordmenn tar vaksine…» osv. Du vil etter hvert finne bitene. Hvorfor det er så tåkete på midten er at de samme personene sitter i ulike grupper på kryss og tvers. De samme synspunktene blir repetert rundt bordene, og vips får man konsensus og ansvarsfraskrivelse: ingen vet hvem som kom med ideen og ingen vet hvem som tok beslutningen. Det kan hende at det ikke sitter noen på toppen, at systemet drar seg selv. Når sant skal sies er vi indoktrinerte og automatisert vår hjerne og tankekraft. Systemet, Matrix, har slukt oss. Og hva er limet og kraften i hele systemet? Penger – et betalingsmiddel som blir mindre og mindre verdt for hver dag, først og fremst pga renter. De som ikke klarer å dekke verditapet blir fattigere. På den måten fungerer også vårt pengesystem som en pyramide, og på toppen er sentralbankene. De som er nederst er de med gjeld, som MÅ jobbe for ikke å gå konkurs. Dem er det mange av…

Noen kommentarer til Gaarders flotte artikkel. Man må ikke være jøde for å være zionist, og de aller fleste jøder er ikke zionister, men skikkelige folk som blir brukt/misbrukt i dette spillet.

Norges Bank solgte i 2003 33,5 tonn gull for $ 447,7 millioner. Det gir en pris på ca $ 380 per ounce. I dag er markedsprisen på gull $ 1322 per ounce. Der har vi ikke bare tapt ca 7,6 milliarder kroner, men også en back up, i tilfelle ting går galt. Good move. I forbindelse med Illimunati og Norges Bank burde pyramiden i den norske tusenlappen nevnes.

I FN-byggets sikkerhetssal finner vi Per Krohgs bilde ”Phoenix”, gave fra Norge.

Gift from Norway to the United Nations

Det er svært innholdsrikt. Og Phoenix kan vi kjenne igjen fra dollarseddelen.

I følge Brzezinski er vel målet med krigene i Afghanistan, Irak og Pakistan, og etter hvert Iran og få destabilisert området, for å få landene mindre og dermed lettere håndterbare? Men hvorfor ikke ta olje, heroin og litium mens man er der? Soldater hjelper opiumsbøndene: http://www.youtube.com/user/fairinfowar?hl=no#p/u/3/56XpRyNkf6w Dessuten mener jeg at Brzezinskis PNAC er en tenkesmie med makt.

I forbindelse med CIA burde Al-Quida, deres frontgruppe, blitt nevnt. Koblingene mellom de to organisasjonene er kjente, men koblingen mellom det hvite hus og Al-Quida er mindre kjent. http://www.infowars.com/al-qaeda-mastermind-invited-to-pentagon-after-911/ Anwar Al-Awlaki er mao et navn vi bør huske. Her er dokumentaren om John Perkins: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/458661/ (morsommere å se enn intervjuet).

0

 Svar

CP

CP

 12 år siden

«Det rådet jeg vil gi til CP er å lese, studere, og lese mer, og etterhvert finne noen kilder som ikke bare bygger på subjektive bevis, men lete og finne ut om det også kan bekreftes på andre måter gjennom objektive bevis….

Man kan vite og det holder ikke, hvis man ikke kan bygge opp det hele med kilder og referanser….»

Takk for gode råd. Trikset er altså objektivitet, men hvordan kan min hjerne kunne skille mellom hva som er subjektivt og objektivt? Jeg har jo tross alt frem til denne dagen blitt hjernevasket med det jeg hittil har trodd var «objektivt».

Det hele koker ned til min evne til å vurdere hva som er subjektivt og objektivt. Det synes jeg er ganske vanskelig..

0

 Svar

stevenson

stevenson

 12 år siden

 Svar til  CP

Syns det var et godt råd jeg, CP.
Det blir litt som da jeg gikk på ungdomsskolen, vi hadde en tidligere yrkesmilitær som lærer i historie, vi kalte han bare for obersten. Han var veldig flink lærer og visste veldig mye om krigen og militæret.
Og i historieboken på skolen stod det veldig mye, men det var direkte feil i fakta her og der, og han var flink til å korrigere, og fikk oss til å stryke ting i skoleboken og sette inn riktig årstall og andre fakta osv.
Men vi hadde en fabelaktig elev i klassen som var hekta på krigen og naziene, og han hadde bl.a. en stor samling av bøker om krigen og han samlet også på nazi-effekter.
Så historie-timene omkring krigen var veldig spennende, siden det stod en ting i pensum-boken, og læreren kom med rettelser, og i tillegg så rettet denne fabelaktige eleven på lærerens uttalelser og rettelser, og dro opp på bøker i fra veska med kildefakta og snakket høylytt som en professor, så læreren måtte bare gang på gang innrømme at den eleven visste mer enn hva som stod i pensumbøkene, og at pensumbøkene var feil på mange vis.
Det ble til at den eleven ble brukt som sjekking av kilder og foretok rettelser av pensumboken i samarbeid med læreren, til oss alles fornøyelige underholdning.
Den eleven visste, og kunne bruke objektive bevis i form av kilder. Hadde han bare sagt at jeg «tror«det er feil, som subjektiv kilde, ville vi lært feil ting om slaget om Volgograd, etc
Jaja, dette var bare en digresjon ang kommentaren til cp. Fasiten må bli hvis du tror noe, sjekk det opp med objektive kilder.

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

Tviler ikke et sekund på at djeveldyrker Torvald Stoltenberg lenge har vært Illuminatis mann i Norge. Det er liksom nøkkel-puslebiten som får mange andre biter til å falle på plass.

Her er noe av det jeg kommer på i farten:

– Kielland-plattformen: Torvald S. var den av de norske politikerne som var mest febrilsk aktiv i dekkoperasjonen.

– Oljefondet. Oppdrag: Hvordan kan Illuminati få kloa i den norske statens (dvs. folkets) penger ? Løsning: Jens Stoltenberg skriver en hovedoppgave om temaet som benyttes som blueprint for hvordan pengene skal tas hånd om i praksis. Som sagt så gjort.

Idag er situasjonen at Oljefondet er «satt vekk» til finans-Illuminati, hvor formuen puttes inn i ulike djevelske satsingsområder: Farmasi/klasevåpen/Monsanto osv.

Rekk opp hånden de som tror at Oljefondet noengang vil komme nordmenn til gode. (Dollaren er jo planlagt pulverisert før Oljefondet «rekker» å selge seg ut og bringe pengene hjem…)

– Horemiddagen for Nobel-Obama i fjor. TV dekningen fra Nobelmiddagen i fjor viste at store-Torvald oppførte seg som selveste verten i forsamlingen. Og jeg kan ikke engang fatte og begripe at mannen skulle ha vært invitert. Så var det Torvalds sterke følelse av ennå å være Norges mektigste mann som gjorde det naturlig for ham å innta «Dette er min fest-rollen».

0

 Svar

Ratatosk

Ratatosk

 12 år siden

What??!! Mener du i fullt alvor at Thorvald er djeveldyrker, Ulven??!!
I så fall, har du noe belegg for dette? OG hva med Jens?
Synes ikke de virker særlig religiøse noen av dem..

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

 Svar til  Ratatosk

Tja, nå er vel ikke djevel-Torvalds skjulte aktiviteter så «hemmelige» lenger.

I tillegg til mine egne kilder er dette et sitat fra en artikkel på Nyhetsspeilet (fra Bohemien Grove-artikkelen):

«Som en kuriositet kan det nevnes at en av Norges mektigste skap-okkultister, statsministerpappa Thorvald Stoltenberg i mange år har deltatt i okkulte ritualer knyttet til Baphomet; ”gudebildet” av en menneskeskikkelse med geitehode, som medlem av et svært hemmelig ”elite”-selskap som praktiserer sin okkultisme i et av Norges naboland.»

I denne artikkelen på Speilet deler djevel-Torvald ut en klartekst-trusel til Nyhetsspeilets video-stuntmann Armin Bahrami:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/diplomaten-thorvald-stoltenberg-truet-nyhetsspeilet-journalist/

Se det ville blikket til Torvald på bildet – han må da være Norges svar på Dr. Jekyll & Mr. Hyde, Torvald som ellers liker å gå rundt og leke småpludrende og trivelig bestefar – og plutselig viser han frem en helt ny side ved seg selv, som også bekrefter at han ennå føler at han er en mektig mann som kan få litt av hvert til å skje…

Stoltenbergerne har fått for lett spill her i nisse-Norge – det er sikkert.

Jeg har ikke noe okkult vedr. Jens fra mine kilder, men jeg har hørt Jens beskrevet som «Et verktøy for onde krefter». Historien har vist at det er fullt mulig å gjøre onde handlinger uten å være ond selv, og han Jens er jo så knakande kjekk og hyggelig.

0

 Svar

Ratatosk

Ratatosk

 12 år siden

Hm.. ja det må jeg si. Bevares..
Om det ikke er hemmelig – er det iallfall ikke så mange som vet om det.
Allmennheten vet neppe, og man får ikke med seg alt som skjer.
Er Stoltenberg(ene) frimurere i og med at Baphomet er i bildet?
Flere opplysninger ville vært fint om noen har.
Hvem siterte du ang Jens?

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

Her er litt mer info om mennene som styrer verden.

Husker du Nobelprisutdelingen for noen år siden – da Al Gore fikk prisen for sitt arbeid «for å bekjempe global oppvarming» (gjesp) og ble hyllet av hele den lokale bøttebaletten?

Al Gore – som så mange av oss ble skuffet over at ikke vant valget mot Bush i år 2000 – går rundt med en stresskoffert som inneholder blod. Hvorfor? Al Gore har ikke noen form for blødersyke.

Al Gore er «blood drinker» som er en form for rituale som gir «power» eller noe i den duren. Du kan lese om det her: http://www.fourwinds10.com/siterun_data/government/new_world_order/news.php?q=1201755092

0

 Svar

Ratatosk

Ratatosk

 12 år siden

Dra meg nå baklengs inn i fuglekassa.. Får helt hakeslepp jeg..
Det jeg vet om Gore er at han er av en viss familie og bakgrunn, jødisk eller de falske jødene eller hva det er, de som er makt-folkene..

Bakgrunnen iorden har de vel alle, som blir presidenter? Et valg mellom pest og kolera? Pepsi eller Cola? Ingen relle muligheter mellom alternativer nei..

0

 Svar

Sigr Huginsson

Sigr Huginsson

 12 år siden

 Svar til  Ratatosk

Man kan alltids brygge øl i kjelleren, men det krever litt egeninnsats…

Eller man kan ypper til strid mellom ørnen og ormen Nidhogg som gnager på roten i Niflheim

Liker foresten navnet ditt Ratatosk;)

0

 Svar

Michelle

Michelle

 12 år siden

 Svar til  Ratatosk

Kjære Ratatosk♡

Husk at det er ikke familien din, eller genene dine, som avgjør om du er snill eller ikke egentlig. Det er ditt indre valg.-)

Men kanskje kan det være lettere å delta i black rituals, og få makt og penger, om man er født inn i en viss familie. Det kan være større sannsynlighet for å komme under mere mind-control via demonene altså.

Men det handler ikke om noen rase egentlig, men om kjærligheten i hjertet. Alle er egentlig fri til å velge sin vei i livet, uansett hvilken familie de er født inn i. For de som er født inn i makt-familier, kan det være vanskeligere å komme seg ut, ja, men det kan også være en grunn til at de er født inn der, for å få de andre ut også.

Via visse slektstre så kan du få innpass i illuminati, eller du får det ved å tilbe religioner og ha minst mulig empati. Illuminati er underlagt demoner, og de er opptatt av at du er fra visse familier, men ennå bedre, om du ikke er, fordi da kan de ofre deg i samme slengen..

Det er illuminati via Bibelen som gjør oss besatt av Bibelen og Israel og Jøder, de vil vi skal være besatt av dette. Kanskje derfor de kaller seg jøder (deres «Guds» utvalgte folk) og blir født inn i visse familier som de hevder og selv tror er bedre verdt enn andre. Dett er selvsagt mind-control fra demonene.

Husk at kroppen er et plagg, som et klesplagg. Du skifter hjemmet ditt, som er kroppen din, ved gjenfødelse.

Men hva gjør illuminati om de får noen inn i familien som ikke gjør som de vil? Som Prinsesse Diana.. Jo enten kan man ta livet av vedkommende, eller også sånn som de gjør mye nå, nå kloner de menneskene, spesielt soldater som dør i kriger eller ritualer, det tar ca. 1 år å bygge opp en kloning av vedkommende..
-> om kloning:

https://www.scribd.com/embeds/26145030/content

Inget land er mere viktig enn noe annet, og ingen raser er dårligere eller bedre enn noen andre selvsagt.-)

Demonene er selv fanget i mørket, de har holdt så mye på med ritualer, at det er vanskelig for de å gi slipp på det. Via ritualene får vi høre at folk shapeshifter seg til reptiler før de spiser mennesker og drikker baby-blod.
Kanskje er de fanget i den lave frekvensen, kanskje får de shapeshifte etter at de er innviet i de mørke hierarkiene, ofte via frimuererordener og via andre veier som vi leser her i denne fantastiske artikkelen.
Vel kjent for slike uttalelser er jo Arizona Wilder, David Icke, Peggy Kane, Barbara Marziniack, Alex Collier, Chris Everard osv. Førstnevnte bemerker at hun såg den forrige Paven også i satanistiske ritualer.

Hva får folk til å tro sånn på Bibelen tenker jeg. Jeg tror det er lengselen etter Jesus som får de til å klamre seg til Bibelen. Men det blir jo som å klamre seg til dronningfamilien i England på grunn av Prinsesse Diana, hun hadde like lite med det de gjorde i de skumle slottene sine, som Jesus har med de grusomme rådene vi får via Bibelen ( http://www.evilbible.com )

Vi er altså her for å hjelpe illuminati og alle:
1. men iKKE med å delta i krigene og forurensningen og dyrelidelsene og forvare mind-control via systemet av media og religioner og kontroll->
2. men via å si NEi til dette, være ærlige og uredde og si sannheten via LOVE, og hjelpe og TiLGi, vi har muligheten til dette nå, vi har ubegrensede muligheter egentlig i lyset og kjærligheten som er i oss alle

Husk at kjærligheten bare gir, den dømmer aldri eller gjør noe vondt, da ville den jo ikke være kjærlighet lengre!

♡ANSWERS TO ALL PROBLEMS iS ONLY LOVE♡
http://www.youtube.com/777alaje#p/c/F73B36D25ED5F5D2/0/3rZC5QF3RgQ

0

 Svar

Christian Paaske

Christian Paaske

 12 år siden

Fin artikkel – spesielt spennende med de norske henvisnigene.

Du skriver ikke noen bregrunnelse til at teosofi er NWO kapret- skulle gjerne visst noe mer her, da jeg kjenner såpass mange teosofer. Selv stoler jeg ikke på teosofien, bl.a. Fordi for meg virker det som en intelektuell ydmykelse å lese bøker som er så vilt kryptiske som dette.

0

 Svar

Ulven

Ulven

 12 år siden

Krimforfatteren Tom Kristensens siste roman «Dypet» handler om sabotasje mot en norsk oljerigg tidlig på 1980-tallet:

«Dypet er en thriller med et stort og interessant bakteppe, der Norges vanskelige finansielle posisjon tidlig under utbyggingsfasen i Nordsjøen, USAs ønske om flere og større uavhengige leverandører av energi og Sovjet-unionens behov for høyere priser på gassen de leverte til Europa er de sentrale elementene. I denne situasjonen opplever i 1981 først en og deretter enda en rigg i Nordsjøen store ulykker som kan skyldes sabotasje. Og samtidig utsettes norske myndigheter for utpressing fra «

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.