NRK – Flått vaksine 2024/2025 – USA – PENTAGON, 2019 påstander om Flått som biologisk våpen.

Ser man nøyere på tallene så bekrefter FHI faktisk at det er vaksinen som gir økt antall sykdomstilfeller. https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/anbefaler-a-ta-flattvaksine-tidlig-1.16770505 Å skylde på økning av flått sykdom grunnet utenlandsreiser i 2023, når man samtidig skryter[Les mer...]

BANKENE VIL TØMME KONTOEN DIN – Krisehåndteringsdirektivet (Artikkel 33a) pålegger bankene å tilsidesette innskyternes interesser i en krisesituasjon.

På tide å tømme bankkontoen.. https://rebelyellpublishing.substack.com/p/bankene-vil-tmme-kontoen-din https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/krisehandteringsdirektivet-brrd-endringsbestemmelser-om-tapsabsorbering-og-rekapitaliseringskapasitet.-/id2580171/ I dette nyhetsbrevet formidles først to advarsel til leserne: Advarsel 1: At ovennevnte Krisehåndteringsdirektiv med tillegg av Artikkel 33a, fra våren 2022, med stor sannsynlighet ble innført[Les mer...]

Da er det patent jakttid. Moderna denne gangen. (patent vedlagt).

I patentet står det faktisk at vi trenger et reduksjonsmiddel (også kjent som en antioksidant) og et chelateringsmiddel for å hemme nano-partikkeldannelsen. Engelsk original artikkel: https://anamihalceamdphd.substack.com/p/another-confirmation-edta-combined?publication_id=956088&post_id=140206518&isFreemail=true&r=1vp3kg -- EDTA Klerat kur står nå for vår[Les mer...]