Følte du han snakket til deg?

https://motvind.org/hvem-var-det-jonas-gahr-store-talte-til/

Følte du han snakket til deg?

«Problemene vi her i opplever nå, er delvis politisk styrt og politisk valgt», poengterer i sin kommentar til Støres nyttårstale. Grafisk design:

Hvem var det Jonas Gahr Støre talte til? 

Eivind Salen kommenterer statsministerens nyttårstale.  Tekst: Eivind Salen, rådgiver i […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Energi , Fakta , Havvind , Natur , Ytringer

Publisert:

2. januar 2024

Del:

Eivind Salen kommenterer statsministerens nyttårstale. 

Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge

Nyttårstalen er her. Det ypperste av talerskriverkunst og kommunikasjonsrådgiveri, hvor også rommet og interiøret blir brukt for å kommunisere et budskap fra statsministeren vår til oss han skal representere. Det er hyperprofesjonelt gjort, og derfor virker det fremmed for oss som lever her ute i den virkeligheten statsministeren skal beskrive for oss, og fortelle hva han har tenkt å gjøre med. Det er flere helt i overkant velvalgte eksempel, med folk som har gjort noe spesielt eller bekymrer seg for noe spesielt, ganske sikkert tatt med i talen for at det skal være noe vi skal kjenne oss igjen i, men det bommer helt når den ikke beskriver den hverdagen vi selv og den vi omgås kjenner så utmerket godt. Den hverdagen er ikke politikerne våre så gode til å beskrive for oss akkurat nå. Det er klart superprofesjonelle folk i statsapparatet får med seg hva som bekymrer folk, og taleskriverne vet dette må med i talen, og Støre må si «jeg forstår bekymringene», men problemet for Støre og Arbeiderpartiet er at svaret fra folket er «gjør du nå det»?

Støre og kommunikasjonsapparatet snakket om dyrtid. Dyrtida er et begrep etablert i forbindelse med første verdenskrig, der prisene for skipsfrakt steg noe avsindig, og skipseierne ble veldig rike, mens lønningene ikke fulgte med i det hele tatt. Det ble veldig dyrt for folk flest. Første verdenskrig var fullt og helt ute av norsk kontroll. Problemene vi her i Norge opplever nå, er delvis politisk styrt og politisk valgt. Det er politiske prioriteringer. For eksempel er det prioritert at norsk kraft skal kobles til England, Tyskland, Danmark og Nederland, fire land som nå har reelt kraftunderskudd (og ikke et oppkonstruert, fantasifullt, som kraftbransjen i Norge forsøker å innbille oss at vi har), og som har et strømmarked veldig mye større enn det norske. Systemet er slik at høyeste bud vinner kampen om krafta, så når utenlandsk side betaler mer for den enn oss, skal de ha den. Pris er det eneste vi konkurrerer med. Dermed går kraftprisene opp, voldsomt opp. Siden Norge mer enn noe annet land i (utenom Island) er avhengig av elektrisk kraft, og har det som vesentlig innslag i energimiksen (over 70 %, mens Europa jevnt over har rundt 25 %), så biter det veldig mye mer hos oss. Dette skal statsministeren vite. Ikke med ett ord viser han at han skjønner det.

Med økte priser på strøm, øker også prisen på alle andre varer og tjenester. Det gir . Den må bekjempes med økte renter. Dette betyr at inflasjon som ikke skyldes økt kjøpekraft, blir bekjempet med midler som reduserer kjøpekraften. Det merker folk. På toppen skjer en voldsom ødsling av statlige penger, til alle mulige slags grønne prosjekt, der krav til lønnsomhet og overlevelsesevne ikke er som for andre næringer. Om det hadde virket for miljø og natur, så hadde det jo kanskje vært noe, men naturen forsvinner jo foran øynene våre, og sannelig forsvinner også pengene våre både de personlige og de statlige. Kanskje Støre burde nevnt Freyr batteries? Vise evne til læring?

Med økte priser på strøm, øker også prisen på alle andre varer og tjenester. Det gir inflasjon. Den må bekjempes med økte renter. Dette betyr at inflasjon som ikke skyldes økt kjøpekraft, blir bekjempet med midler som reduserer kjøpekraften.

Støre kom med uttalelsen: «Innen et par tiår kan kraft fra havvind bli like som stort som vannkraften». For meg er det en trussel. Har de ikke fulgt med hva som skjedde med Hywind Tampen, hvor dyrt det ble, hvor lite det produserer? Rammevilkårene for Sørlige Nordsjø II på 1,4 GW installert effekt er foreløpig oppe i 23 milliarder norske kroner. Det er surrealistisk, å se og høre Støre og energiministeren (som fjernet olje fra tittelen) operere med slike summer for havvind, samtidig som de snakker om «dyrtid» og at de «forstår hvor vanskelig det er for folk flest».

Det var retorikken. Så var det til tallene. «Like stort som vannkraften», sier Støre. Norsk vannkraftproduksjon ligger som regelen på sånn 140+ TWh i året. Det er forunderlig nok det samme som tysk vindkraft produserte i fjor (141 TWh). Til orientering, så har tyskerne installert 66 GW vindkraft. Det er ut ifra dette de greide omtrent det samme som norsk vannkraft, i fjor. Det norske havvindmålet er 30 GW. Det er det Støre sier «innen et par tiår skal bli like stort som vannkraften». Dette er konkrete tall. Og i det opplyste demokratiet Norge, er det umulig å nå frem til statsapparatet i Norge med dette. Det skremmer vetttet av meg. Grafen over hvordan det produserte, hvert kvarter, viser også vansinnet, et moderne kan ikke basere seg på en så ustabil energiforsyning. Det blir en trussel når noen likevel vil tvinge det ned over oss, og det blir virkelig skremmende, når dette er vår egen statsminister.

Støre kom også med meldingen om at overgangen fra fossil til fornybar energi «skyter fart». Definisjonen på fornybar er vind, sol og biobrensel. Kun det. Vannkraft er en vesentlig bidragsyter, med vannkraften som kan bygges ut, er bygget ut, og den har ikke så mye mer å bidra med, i Norge eller i verden.

Jeg har lagt ved arealdiagrammet over primærenergiforbruket i verden, kun for årene 1990-2022, diagrammet ser verre og verre ut, jo større tidsspenn man tar. Økningen i energikonsumet er eksistensiell.

Og det er som man ser, kull, gass og olje, som dominerer totalt. Økningen i kull siden 2000 er dobbelt så stor som vind, sol og annen fornybar til sammen. Merk at alt dette er primærenergi, så når vind og sol omgjøres til elektrisk kraft, så kommer det mindre energi ut enn det som står her. I 2022 var all elektrisitet fra vind og sol i hele verden, på 3424 TWh. Så ser dere jo selv, at konsum av primærenergi i verden, er 140 000+ TWh. La du merke til at Støre sa noe om dette?

Følte du han snakket til deg?

Teksten ble først publisert på Eivind Salens Facebook-side.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.