AMS-dom i Kristiansand Tingrett

Av monster

Publisert 1. juni 2019

Sist oppdatert 26. september 2022

agder energi nettdomtingrett

Estimert lesetid: 1 minutter


Del

Tweet

Agder Energi Netts begjæring om midlertidig forføyning ble forkastet av Kristiansand tingrett i september 2018. Nettselskapet (saksøker) begjærte midlertidig forføyning om å komme inn i saksøktes bolig for å erstatte den gamle strømmåleren med en smartmåler som inneholder en kommunikasjonsenhet (AMS del). Tingretten forkastet nettselskapets forføyning.

Merk at det er to dommer i denne saken. Dom nr. 2 av 17. september 2018 gjelder, dom nr. 1 oppheves fra 20. juli 2018. Her tar mange nettselskaper feil hvilken dom som gjelder når de hevder sin urett. Dommen nr. 2 lastes ned her.

“Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler”


Kristiansand tingrett

Viktig – Les utdrag av svar på stevning til tingretten – fra advokat


Utdrag av tingrettens bemerkninger

“Retten bemerker at strømsperring virker som et meget sterkt betalingspress, og det
vil bli bedømt som monopolmisbruk dersom strømsperring fører til urimelige virkninger
for abonnenten”.

Retten legger til grunn at nettselskapet innen 01.01.2019 har en offentligrettslig plikt til å ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde, jf forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv

Retten kan ikke se av nettleieavtalen at det er tatt inn et avtalevilkår som eksplisitt gjelder kundens plikt til å bytte til AMS-måler.”

“Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til «AMS‐måler». Nettselskapet må derfor skaffe seg en ordinær dom for dette kravet, og deretter eventuelt begjære den dommen tvangsfullbyrdet.”

Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet ikke hadde skjønt.

Kunden er ikke forpliktet til å akseptere AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren). Det eneste kundene trenger å være klar over er at nettselskapet har en rett til å bytte ut “måleutstyret” dersom det er nødvendig av andre årsaker. Se Standard avtale for nettleie av 2007 § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke pålagt nettselskapene å bytte ut strømmåleren hos kunden. RME har, eller rettere sagt forskriften har pålagt nettselskapet å installere AMS (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter.

Kunden som er berørt av denne forføyning saken har fortsatt en gammel strømmåler.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer – Definisjon av AMS og installasjonskrav

Nettselskapene har tatt i bruk en ulovlig avtale
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker (2020)

LES OGSÅ
Kan nettselskapet stenge kundens strøm? NEI!

LES OGSÅ
Fått krav på AMS-gebyr – Hvordan skrive en åpenbart ikke grunnløs innsigelse?

Del

Tweet


KOMMENTAR: ENDA ET BEVIS PÅ HVILKEN ELENDIG JOBB SOM BLE GJORT I HALDEN SAKEN!!

RED

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.