AMS: Hva svarer du nettseskapet når du tvinges til å skifte måler?

EINAR FLYDAL

Det er fortsatt en del folk som ikke har skiftet til ny måler fordi de blir syke av mikrobølger og/eller av «skitten strøm». Å få legeattest er ikke den største hindringen dersom du også blir syk av skitten strøm: Nettselskapene nekter å følge Lagmannsrettens dom.

Nå trues de med stengning av strømmen, de som insisterer på at de trenger fritak også fra å få mer skitten strøm i huset.

Her får du de viktige juridiske formuleringene du kan bruke overfor nettselskapet når du blir tvunget til å akseptere en ny måler for å beholde strømmen, slik at det blir lettere å drive saken videre etterpå.

Vi tar som utgangspunkt at alt dette har skjedd – slik framgangsmåten er beskrevet her på bloggen:

Du vil ikke ha AMS-måler fordi du får helseplager, og det gjelder både fra mikrobølget stråling og fra «skitten strøm» (linjebundet spenningsstøy).

Du har brukt 1. Framgangsmåte per 3.11.2022 for å søke fritak fra AMS-måler, som gjelder mikrobølger og/eller skitten strøm fra måler.

Du har fått avslag på fritak fra skitten strøm, og har klagd til nettselskapet ved å bruke malen 2. Mal for å klage til nettselskapet over manglende fritak for «skitten strøm».

Du  har deretter fått avslag på klagen, eventuelt et siste stengningsvarsel og blitt bedt om å gjøre avtale om skifting til ny måler (uten AMS).

Du har brukt 3. Mal for å klage til RME over avslag fra nettselskapet på klage over manglende fritak for «skitten strøm», og har klaget til RME, og kanskje, kanskje ikke, fått svar om at RME vil fatte et vedtak i saken. Du har gitt nettselskapet beskjed om at du har klaget til RME og bedt nettselskapet utsette videre tiltak til RME har fattet vedtak, men det vil ikke nettselskapet, og truer med å ta strømmen.

Du har nå ikke noe valg: Enten mister du strømmen, eller så aksepterer du en ny, digital måler uten AMS og gir nettselskapet snarest beskjed om det. Men det bør du gjøre slik at du i minst mulig grad svekker dine rettigheter til å klage videre og ta opp saken seinere. Derfor har vi med advokat Matres hjelp utarbeidet svaret du kan sende til nettselskapet:

Jeg  har klaget  til RME over nettselskapets avslag på min søknad om fritak for skitten strøm, og bedt om vedtak, og venter på RMEs vedtak i saken. Jeg har bedt nettselskapet om å utsette iverksettelse av stengning til RME har fattet sitt vedtak, uten å ha fått svar.

Jeg er kjent med at nettselskapet mener at RMEs behandling ikke har oppsettende virkning, og at nettselskapet vil iverksette varslet stengning etter sin plan selv om RMEs behandling ikke er avsluttet.

Jeg gir herved nettselskapet beskjed om at jeg aksepterer bytte av måler til nye måler uten AMS, utelukkende for å unngå stenging av strømmen. Aksepten gis med forbehold om videre oppfølgning. 

Borgarting lagmannsrett har i dom av 3. november 2022 avgjort at det skal gis fritak for både radiokommunikasjon og skitten strøm dersom relevante helseplager dokumenteres på den måte lagmannsretten angir. Jeg har levert legeattest og dokumentasjon for helseplager i samsvar med lagmannsrettens dom ved å benytte meg av en anvisning utarbeidet for å sikre et slikt samsvar. 

Jeg tar derfor forbehold om at et målerbytte i strid med lagmannsrettens dom kan bli fulgt opp med klage til Sivilombudet og eventuelt rettslige skritt. 

Det samme gjelder dersom det viser seg at jeg blir sykere pga skitten strøm fra nye målere, slik jeg frykter. Alle kostnader i den forbindelse vil bli krevd dekket av nettselskapet.

Jeg ber nettselskapet gi beskjed om dato for målerbyttet.

Med hilsenKanskje får du nå et svar fra nettselskapet som er et forsøk på avvisning. Det kan lyde omtrent slik, og betyr at nettselskapet ikke vil akseptere at du tar slike forbehold, og derfor opprettholder trusselen:

forholder segtil myndighetskrav og de vedtak RME fatter. Nettselskapet inngår ingen avtaler om forbehold med kunde.

Vi ber om avklaring vedr. målerbytte snarest.

Da kan du svare slik:

Hei

Forbeholdet utgjør ingen avtale. Tvert imot reflekterer forbeholdet at det ikke er inngått frivillig avtale om målerbytte. Installasjonen gjennomføres med bruk av tvang som følge av om stenging av strømmen. Målerbytte kan gjennomføres som tidligere meddelt. Forbeholdet om videre oppfølgning fastholdes.

Så lenge dere får byttet måler, er min forpliktelse som strømkunde oppfylt.

Med hilsenFordelen ved å følge denne prosedyren, er at du står sterkere dersom du seinere vil kreve måleren fjernet/endret: Har du først akseptert uten forbehold, faller bevisbyrden på deg og du kan vanskeligere få gjennomslag for en klage videre til Energiklagenemnda eller Sivilombudet. (Slike klager skal vi lage mal på seinere. Det haster ikke nå.)

Over hele kloden tas problemene med skitten strøm opp i komiteer, høringer og rettsaler, ikke minst knyttet til smartmålere. Før eller siden skjer det også i , selv om vi er et land som satser på «fullelektrifisering». For mye kan gjøres for å avbøte problemene som følger med bruk av teknologier som skaper mye «skit» i strømnettet.

Einar Flydal, den 12. mai 2024

PDF-versjon: EFlydal-20040512-AMS-Hva-svarer-du-nettseskapet-nar-du-tvinges-til-a-skifte-maler.pdf


KOMMENTAR: MÅ SI DET KOKER INNI MEG NÅR JEG LESER DETTE. JEG VAR EN AV DE I HALDEN SAKEN SOM GIKK LAGMANNSRETTEN. DET BLIR EN EGET INNLEGG ANG DENNE SAKEN!!

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.