INGEN i Aremark skjønner deres Agenda? Nå er de i gang igjen…samme som sist og har flertallet!

– Det er uklokt å ikke følge reglementet vi har vedtatt

Vindkraft ga temperatur

Det ble litt temperatur, og debatt da behandling av handlet på politikernes bord.

Hans Kristian Stensrud hks@ha-halden.no


Torsdag fikk politikerne i en interpellasjon på bordet, som omhandlet vindkraft.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at Høyres Martin Engeset ikke ønsker i grensebygda, og han har tidligere ytret at en vindkraftprosess må stoppes så tidlig som mulig.

Vindkraftutbygging er et tema som engasjerer, og Engeset sa fra talerstolen i kommunestyremøtet, at det derfor er viktig å sikre en god folkevalgt medvirkning.

De viktigste sakene denne perioden

I disse dager foreligger det to planer for utbygging av vindkraft i Aremark. Ved Bikjula med i spissen, og i Ankerfjella med Eidsiva som utbygger.

Etter møtet har det dukket opp enda en plan for utbygging, denne gangen i Vestfjella. HA kommer tilbake med mer om dette snart.

I et formannskapsmøte tidligere i februar, ble det opplyst om at det tas sikte for å behandle de innledende rundene av vindkraftprosessen.

– Behandlingen av disse to vindkraftprosjektene vil være de to viktigste sakene vi som får til behandling i hele denne perioden, fortalte Engeset, med kommunestyret som tilhørere.

Han hadde med følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Er det korrekt oppfattet at ordføreren på dette stadiet i prosessen ønsker å avskjære kommunestyrets mulighet til å ta stilling til hvorvidt Aremark kommune skal gi aksept for og eventuelt innlede prosessene knyttet til disse to vindkraftprosjektene?
  2. Vil ordføreren sørge for at begge disse meldingene/planinitiativene kommer til behandling i kommunestyret etter forutgående behandling i formannskapet (planutvalget)?

Uklokt å ikke følge reglement

– Det er viktig å avklare fakta. Skal det etableres vindkraft, så skal arealet områdereguleres. Dette etter lov.

– Områderegulering begynner alltid etter initiativ fra grunneier. I en normal prosess jobber kommunedirektøren og administrasjonen med det som kommer inn her, om det er grunnlag for det, fulgte ordfører opp.

Han opplyser videre at kommunedirektør Andreas Lervik har lagt til grunn at om det skal holdes oppstartsmøte om vindkraft, så skal dette holdes politisk.

Kommentar: DET hadde ikke kommunedirektøren sagt dersom det IKKE hadde vært flertall FOR! OG hvis det er så at han mener at saken skal behandles politisk…ja da skulle han vært satt på gangen i denne prosessen!

– Etter mitt syn er det eneste riktige da å legge det til kommunens planutvalg. Dette er også vedtatt.

– Det er uklokt å ikke følge reglementet vi har vedtatt. Det handler ikke om å avskjære noen, men å følge reglementet.

– Vi har all makt

Det ble også minnet om at dersom grunneier og utbygger går videre, og fremmer et planforslag, vil saken komme til kommunestyret minst to ganger, og trolig tre.

– Vi har all makt, beroliget Tolsby.

KOMMENTAR:

DET kan DU si når du har flertallet MED deg! OG forresten så lenge prossesser IKKE forgår rettferdig for seg i tillegg så AJ de har MAKT. Sauene følger bjellesauen!

Og fikk medhold fra posisjonskollega Peter Dagrød (KrF).

Kommentar: Selvfølgelig for denne karen er blandt grunneierne!

Ordførerens svar var ikke de opposisjonsleder Martin Engeset hadde ønsket å høre.

KOMMENTAR: Latterlig uttalelse av ordføreren som går selvfølgelig i spann med direktøren…

– Jeg er veldig skuffa over svaret til ordføreren, ga Høyre-lederen uttrykk for i sitt, etter reglementets, siste innlegg i interpellasjonen.

– Som i Stortinget, er all makt i denne sal. Her bør det være i alles interesse, uansett ja eller nei, å være opptatt av at de folkevalgte får si sin mening før prosessen starter.

Han fikk av posisjonsmedlem Hilde Brynildsen Sørum (Sp).

– Jeg støtter Høyres interpellasjon. Vindkraftbygging er en så stor og viktig sak, så jeg mener det er viktig at kommunestyrets medlemmer får ta stilling til planprosessen .

– Det kan virke negativt for kommunens omdømme, og blant våre innbyggere, dersom kommunestyrets medlemmer skal holdes utenfor i oppstarten av denne prosessen.

Innlegget overrasket

Engeset sitter i formannskapet, og får derfor delta i forhandlingene. Men skulle likevel ønske at det kom på dagsordenen i kommunestyret.

– Hadde jeg «bare» vært i kommunestyret, hadde jeg følt meg fryktelig snytt. Jeg tror folk vil bli opprørt over dette.

Det fikk Senterpartiets Tor Øyvind Solberg til å be om ordet.

– Jeg er veldig overrasket over dette innlegget. Vanligvis er Engeset veldig opptatt av at reglement følges, nå oppfordrer han egentlig til det motsatte. Det overrasker meg, fortalte han.

Før han fulgte opp med at det er så enkelt som å følge de reglementene som er vedtatt.

Lover åpenhet

Ordfører Håkon Tolsby tok igjen ordet, og fortalte at de gjør det på samme måte i Sarpsborg, hvor det også foreligger planer om vindkraftutbygging.

– Jeg kan love åpenhet. Vi skal ta det til kommunestyret hele veien.

Engeset ba om en tilleggsreplikk, og havnet med det på talerstolen for tredje gang i behandlingen av interpellasjonen.

Det ble foreslått at kommunestyrerepresentantene fikk mulighet til å gi uttrykk for sine meninger, og ba om at det kom til behandling i kommunestyret.

Hele interpellasjonen ble startet med en gjennomgang av reglementet rundt interpellasjoner. Her ble det understreket at interpellanter og andre hadde anledning til å entre talerstolen to ganger, og ikke mer.

Kommunedirektør Andreas Lervik tolket derfor Engesets tredje innlegg som utenfor reglementet, og ønsket derfor å avbryte behandlingen, men ga varaordfører Stig Aarbu muligheten til å fortsette debatten.

KONKLUSJON: Aremark kommune drives som et A/S noe de og er registrert som. Det kommer OG frem ved at man benytter ordet DIREKTØR og IKKE RÅDMANN lenger. Mao det er da en forholdsvis enkel sak for direktører å overstyre et formannskap og til dels et kommunestyre dersom man har nok grunneiere som er FOR saker som kommer opp.

Grunneierne og direktøren skulle ikke en gang TATT i vindturbinsaken…DET er MIN mening!

Han valgte å avbryte, og det ble ikke noe mer av forslaget til Høyres Engeset.

ETTER Å HA FULGT MED PÅ DET POLITISKE SOM HAR SKJEDD I AREMARK KOMMUNE SISTE 30 ÅRENE SER DET UT FOR AT JEG KOMMER TIL Å FLYTTE FRA BARNDOMSHJEMMET MIT SOM MINE FORELDRE HAR SLITT FOR OPP GJENNOM ÅRA. MAN BLIR SJUK AV Å SE HVORDAN MAKTARROGANSEN VISES AV EN LITEN KLIKK SOM OG TYDELIG VISER SIN MAKT! AREMARK KOMMUNES ADMINISTRASJON OG POLITISK STYRE ER EN TRAGEDIE!!!

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.