Voteringsoversikt for sak:

Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.)
Til sakssiden

Trenger du hjelp?

Voteringsresultater

 1. 1 Votering(18.12.2023 Kl. 20:50:32)MOTDet ble votert over:Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, SV, R og PF.Fordeling54 for111 motVotering fordelt på:
 2. 2 Votering(18.12.2023 Kl. 20:52:13)FORDet ble votert over:Romertall IFordeling112 for55 motVotering fordelt på:
 3. 3 Votering(18.12.2023 Kl. 20:57:28)FORDet ble votert over:Romertallene II og IIIFordelingEnstemmig vedtattVotering fordelt på:Det foreligger ikke detaljert data til denne voteringen. Les hvorfor
 4. 4 Votering(18.12.2023 Kl. 20:57:45)FORDet ble votert over:Lovens overskrift og loven i sin helhet.Fordeling111 for55 motVotering fordelt på:

Det ble votert over:

Innstilling:

 • Komiteens tilrådingom endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.)II lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer skal ny § 4-3 a lyde:§ 4-3 a. Forskrift om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihetenVed alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1-3 nr. 3 og 4, kan Kongen, for å forebygge eller motvirke overføring av sykdommen, gi forskrift om
  • a. isolering for smittede personer, jf. § 1-3 nr. 2, ogb. smittekarantene for personer som har økt risiko for å være smittet av den allmennfarlige smittsomme sykdommen etter nærkontakt med en smittet eller antatt smittet person, eller annen smittekilde.
  Kongen kan i forskrift fastsette andre begrensninger i bevegelsesfriheten for personer som omfattes av første ledd, og nærmere krav til undersøkelser i forbindelse med, eller til erstatning for, isolering, smittekarantene eller begrensninger i bevegelsesfriheten.III lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap gjøres følgende endringer:I § 1-3 første ledd skal bokstav g, bokstav h, og ny bokstav i lyde:
  • g. vannverk,h. apotek, grossister og tilvirkere av legemidler,i. bandasjister, tilvirkere og andre omsettere av medisinsk utstyr.
  § 5-2 første ledd skal lyde:Når betingelsene i § 1-5 er oppfylt, kan departementet pålegge virksomheter som omfattes av loven helt eller delvis å legge om driften, utvide driften eller flytte virksomheten. Virksomheter som omfattes av § 1-3 første ledd bokstav g, h og i, kan på samme vilkår pålegges å innføre restriksjoner på omsetningen og rasjonere sine varer.III
 • Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. DETTE VISER HVEM SOM HAR MAKTEN I ….KONGEN!

Gå til voteringsoversikten

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.