Himmeltrompeter Hvor mange av dere husker fra tilbake i 2011 og 2012 alle trompetlydene som kommer fra himmelen rundt om i verden.

LYD ER DET NESTE VÅPENET TIL CABALEN!

https://www.youtube-nocookie.com/embed/vwYT9WV_UMQ?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

https://www.youtube-nocookie.com/embed/IZQwyV7wHzM?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

https://www.youtube-nocookie.com/embed/qkexwk2mRdc?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

https://www.youtube-nocookie.com/embed/W-Wcz5cTAN0?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

Matteus 24: 31-41Matthew 24:31-41

31 31 Den store trompeten vil høres, og han vil sende ut sine engler til de fire hjørnene av jorden, og de vil samle hans utvalgte folk fra den ene enden av verden til den andre.The great trumpet will sound, and he will send out his angels to the four corners of the earth, and they will gather his chosen people from one end of the world to the other.32 32 “La fikentreet lære deg en leksjon. Når grenene blir grønne og ømme og begynner å sette ut blader, vet du at sommeren er i nærheten.”Let the fig tree teach you a lesson. When its branches become green and tender and it starts putting out leaves, you know that summer is near.33 33 På samme måte, når du ser alle disse tingene, vil du vite at tiden er nær, klar til å begynne.In the same way, when you see all these things, you will know that the time is near, ready to begin.34 34 Husk at alle disse tingene vil skje før menneskene som nå bor, alle .Remember that all these things will happen before the people now living have all died.35 35 Himmel og jord vil forgå, men mine ord vil aldri gå bort.Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.36 36 “Ingen vet imidlertid når den dagen og timen kommer – verken englene i himmelen eller Sønnen; Faderen alene vet det.”No one knows, however, when that day and hour will come – neither the angels in heaven nor the Son; the Father alone knows.37 37 Menneskesønnen kommer som det som skjedde i Noahs tid.The coming of the Son of Man will be like what happened in the time of Noah.38 38 I dagene før flommen spiste og drakk folk, menn og kvinner giftet seg, helt til dagen Noah gikk inn i båten;In the days before the flood people ate and drank, men and women married, up to the very day Noah went into the boat; 39 39 likevel skjønte de ikke hva som skjedde før flommen kom og feide dem alle bort. Slik blir det når Menneskesønnen kommer.yet they did not realize what was happening until the flood came and swept them all away. That is how it will be when the Son of Man comes.40 40 På den tiden skal to menn jobbe i et felt: den ene blir tatt bort, den andre blir etterlatt.At that time two men will be working in a field: one will be taken away, the other will be left behind.41 41 To kvinner skal være på et kvernslipemåltid: den ene blir tatt bort, den andre blir etterlatt. Revelations8:Two women will be at a mill grinding meal: one will be taken away, the other will be left behind. Revelations8:11] Og da han hadde åpnet det syvende seglet, var det stillhet i himmelen omtrent en halvtime.] And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour.
[[22] Og jeg så de syv englene som sto foran Gud; og til dem fikk syv trompeter. Åpenbaringen 8: 7 ESV ESV Den første engelen sprengte trompeten hans, og der fulgte hagl og ild, blandet med blod, og disse ble kastet på jorden. Og en tredjedel av jorden ble brent opp, og en tredjedel av trærne ble brent opp, og alt grønt gress ble brent opp. … ….. Hvor mange husker du alle brannene rundt om i verden ? Og det blir bare verre. Statistikken fra National Interagency Fire Center viser at det fra 7. desember 2023 har vært 53.685 branner i år som har brent nesten 2,61 millioner dekar. Dette er nesten lik det 10-årige årlige gjennomsnittet (2013-2022) på 53 775 branner og betydelig under 10-års gjennomsnittet på 6,83 millioner dekar brent] And I saw the seven angels which stood before God; and to them were given seven trumpets. Revelation 8:7 ESV ESV The first angel blew his trumpet, and there followed hail and fire, mixed with blood, and these were thrown upon the earth. And a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. … ….. How many do you remember all the fires around the world ? And there just getting worse.The National Interagency Fire Center statistics show that as of Dec. 7, 2023, there have been 53,685 fires this year that have burned nearly 2.61 million acres. This is nearly equal to the 10-year annual average (2013-2022) of 53,775 fires and significantly below the 10-year average of 6.83 million acres burned

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.