“Vaksine” mikroskopi av Dr. Geanina Hagima I Romania: Comirnaty Omicron B4-5 viser mikrobots, kvanteprikker og utvikling av hydrogelfilament “Vaccine” Microscopy By Dr. Geanina Hagima In Romania: Comirnaty Omicron B4-5 Shows Micro bots, Quantum Dots And Hydrogel Filament Development

ANA MARIA MIHALCEA, DOKTORGRADANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD15. OKT. 2023

15. OKT. 202399

DelShare

I dette innlegget deler jeg ytterligere mikroskopi av min kollega Dr. Geanina Hagima fra Romania. I videoen over av Comirnaty B4-5 Omicron kan du se den klassiske sfæriske byggeplassen. Vi har sett dette i andre C19-skudd, og jeg filmer dette regelmessig i blodet fra C19 uvaksinert – via kast og miljøforurensning. Dette er en del av konstruksjonsmekanismen til hydrogelfilamentene. In this post, I am sharing further microscopy by my colleague Dr. Geanina Hagima from Romania. In the video above of Comirnaty B4-5 Omicron, you can see the classic spherical construction site. We have seen this in other Pfizer C19 shots and I regularly film this in the blood of the C19 unvaccinated – via shedding and environmental contamination. This is part of the construction mechanism of the hydrogel filaments.

Dr. Hagima har filmet de samme nano / microrobots som jeg også har filmet i darkfield. De er svake i brightfield, men fremdeles synlige. Dr. Hagima has filmed the same nano/ microrobots that I also have been filming in darkfield. They are faint in brightfield, but still visible.

Når hun flytter til darkfield er disse mikrorobotene mer synlige: When she moves to darkfield these micro robots are more visible:

Jeg har vist hvordan disse kunstig intelligente mikrorobotene i blodet samarbeider for å forvandle blodet vårt til hydrogel-propp – dette er C19 uvaksinert utsatt for kasting: I have shown how these artificially intelligent micro robots in the blood collaborate to transform our blood into hydrogel clots – this is C19 unvaccinated exposed to shedding:

Igjen har vi kompleks krystallbrikkeutvikling i Comirnaty-skuddene: Again we have complex crystal chip development in the Comirnaty shots:

Jeg har sett veldig rare strukturer i C19 uvaksinert blod fra å felle. Det ser ut som slangeskinn, sett nedenfor fra blodet fra to separate individer. Uansett kan du se likheten mellom en geometrisk lagdeling som er vanlig for Comirnaty-skuddet og de levende blodfunnene. I have seen very strange looking structures in C19 unvaccinated blood from shedding. It looks like snake skin, as seen below from the blood of two separate individuals. Either way you can see the similarity of a geometric layering that is common to the Comirnaty shot and the live blood findings.

Klassisk filamentutvikling sees også i Comirnaty-skuddet : Classic filament development is also seen in the Comirnaty shot :

Det ser veldig likt ut That looks very similar to what Clifford og jeg dyrket fra C19 vaksinert og C19 uvaksinert blod igjen.Clifford and I cultured from C19 vaccinated and C19 unvaccinated blood again.

Dr. Hagimas forskning finnes også i den rumenske nyheten: Dr. Hagima's research also can be found in the Romanian news: Dr. Geanina Hagimă: Vaccinul antigripal 2023/2024 – imagini de microscopie opticăDr. Geanina Hagimă: Vaccinul antigripal 2023/2024 – imagini de microscopie optică

Dr. Geanina Hagimă: Ce conține vaccinul? Analizarea mikroskopisk en serurilor Moderna și Pfizer / Comirnaty. Apel către medicii de familie și de laborator. FILMĂRI EKSKLUSIVDr. Geanina Hagimă: Ce conține vaccinul? Analizarea microscopică a serurilor Moderna și Pfizer/Comirnaty. Apel către medicii de familie și de laborator. FILMĂRI EXCLUSIVE

Vaksinasjoner bidrar tydeligvis til ekstrem blodforurensning av alle mennesker. Hvis noen prøver å skremme deg eller dine kjære som en “ Anti-vaxxer ” – som bare er en psykologisk tankekontrollfrase for å true mennesker til å overholde den globalistiske avfolkningsagendaen – Jeg håper du vil vise den omfattende dokumentasjonen jeg og andre klinikere har gitt. Jeg sier alltid, jeg er en anti-vaxxer fordi jeg er anti-gift og anti-folkemord. Vaccinations clearly are contributing to the extreme blood contamination of all humans. If anyone tries to intimidate you or your loved ones as an “Anti-vaxxer” – which is just a psychological mind control phrase to threaten people into compliance with the Globalist depopulation agenda – I hope you will show the extensive documentation I and other clinicians have provided. I always say, I am an anti-vaxxer because I am anti-poison and anti-genocide.

Det er på tide å holde disse “ ” kriminelle ansvarlige – som via deres villedende taktikk og tankekrig har begått folkemord på global skala. Vi må kalle dem hva de er: Kriminelle og mordere. Forbrytelsene fortsetter fordi folk nekter å kalle forbrytelsene med navn og lar sosialteknikk om språkprogrammering fortsette. It is time to hold these “vaccine” criminals accountable – who via their deceptive tactics and mind wars have committed genocide on a global scale. We need to call them what they are: Criminals and Murderers. The crimes go on because people refuse to call the crimes by their names and allow the social engineering though language programming to go on.

Denne typen hjernevaskingstaktikker kalt “ vitenskap ”, som hevder normaliteten til idrettsutøvere og unge som dør plutselig, må kalles ut for hva det er: psykologisk propagandakrigføring utplassert av kriminelle forskere og leger som får betalt for å dekke over folkemord. De publiserer denne typen søppel, visstnok kalt medisinsk ekspertvitenskap, uten at alle erkjenner at utøverne fikk biovåpenskudd: These kind of brainwashing tactics called “science”, that claim the normalcy of athletes and young people dying suddenly must be called out for what it is: psychological propaganda warfare deployed by criminal scientists and doctors who are paid to cover up genocide. They publish this kind of garbage, supposedly called medical expert science, without every acknowledging that the athletes received bioweapon shots:

Opptil 80% av utøverne som dør hadde plutselig ingen symptomer eller familiehistorie med hjertesykdomUp to 80% of athletes who die suddenly had no symptoms or family history of heart disease

Hvordan kan du fremdeles ha respekt for slike løgnere med MD eller PhD bak navnene deres? Det gjør jeg ikke. Jeg anser dem som den mest feige og motbydelige fiaskoen av menneskelig karakter og integritet kjent i menneskets historie. How can you still have any respect for such liars with MD or PhD's behind their names? I don't. I consider them the most cowardly and disgusting failure of human character and integrity known in human history.

Dette inkluderer helsepersonell som gir denne giften til folk fordi deres administrasjon og betaler for ytelse krever det – så vel som tilsynsorganene, forsikringsselskapene, legeforeninger som krever det. Selvfølgelig er de hensynsløse og kriminelle mediene som har presset denne avfolkingsagendaen på vegne av det kriminelle Big Pharma-komplekset også på denne listen. That includes the health care providers who give this poison to people because their administration and pay for performance requires it – as well as the regulatory bodies, insurance companies, medical associations demanding it. Of course the reckless and criminal media who has been pushing this depopulation agenda on behalf of the criminal Big Pharma complex is also on this list.

Hvor mye bevis er nok? How much evidence is enough?

Bli modig og konfronter disse liggende monstrene av hensyn til dine barns overlevelse. Si nei til alle , til alle giftstoffer. Vis dem lister over tenåringer og unge som ble myrdet etter å ha fått skuddene. Hvis noen dør av en biovåpeninjeksjon innen 30 minutter etter å ha mottatt den, er det ikke en vaksinesideffekt – det er en UTFØRELSE.Become courageous and confront these lying monsters for the sake of your children's survival. Say no to all vaccines, to all poisons. Show them lists of teenagers and young people who were murdered after getting the shots. If someone dies of a bioweapon injection within 30 minutes of receiving it that is not a vaccine side effect – it is an EXECUTION.

Meslinger, kusma, Rubella og Varicella vaksine for barn viser Nanobot svermer, kvanteprikker og selvmontering HydrogelMeasles, Mumps, Rubella And Varicella Vaccine For Children Shows Nanobot Swarms, Quantum Dots And Self Assembly Hydrogel

Human Papilloma Virus Vaccine HPV for 9-12 år gamle barn viser nanobots,

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.