Solar klimateknikk kan gi uønskede klimaendringer.

Av

 Red./Reg

 –

8. oktober 2023

0

En illustrasjon av noen av de tiltakene som er foreslått for såkalt . Kilde: Shutterstock

– ifølge nye analysemodeller.

Vi har tidligere vist at såkalt geoengineering ikke er noen skrullete idé om en hemmelig konspirasjon. Det er aktuell politikk og industri og det drives i minst 50 land over hele verden. De som driver med det hevder at de vil løse eventuelle klimaproblemer gjennom å «dimme sola» eller manipulere været på andre måter. Dette er igjen å «leke Gud» uten noen forståelse av hva dette vil kunne føre til. Dette drives fram av kapitalsterke grupper som bak sin «klima»retorikk først og fremst er ute etter enda et område der de kan høste profitt.

I 2020 publiserte PhysicsWorld en artikkel om forskning på mulige av slik klimamanipulasjon og advarer om at dette få alle mulige slags uforutsette virkninger, som blant annet uvanlige hetebølger. Vi har bearbeidet artikkelen Solar geoengineering could cause unwanted changes in climate, new modelling suggests og gitt den en enklere språkdrakt.

Geoengineering av sol kan forårsake uønskede klimaendringer, antyder ny modellering

20. juni 2020

Uønskede effekter
Uønsket endring: solgeoengineering kan påvirke arten av hetebølger noen steder. ( Courtesy: Shutterstock / kwest )

Å bruke aerosoler for å reflektere sollys og avkjøle planeten vil svekke stormspor i de tempererte breddegradene i begge halvkule, advarer et internasjonalt team av forskere. Modelleringen deres antyder at selv om slike solgeoengineering-ordninger kan redusere alvorlighetsgraden av vinterstormer, ville de også stagnere værsystemer om sommeren. Dette kan føre til mer intense hetebølger, økning i luftforurensning og endringer i havsirkulasjonen.

Geoengineering av sol innebærer å avkjøle jorden ved å reflektere innkommende sollys og blir av noen forskere sett på som en måte å dempe virkningene av global oppvarming. En populær strategi innebærer å plassere reflekterende aerosoler i stratosfæren – ved å bruke fly, ballonger eller blimps – for å blokkere sollys.

Men effekten av sol geoengineering er ukjent. Det ville ikke fungere så enkelt som å avkjøle planeten og derfor returnere jordas klima til preindustrielle nivåer. Klima under sol geoengineering ville være annerledes, da det fremdeles vil være markante økninger i atmosfæriske karbondioksidnivåer.

Ekstratropiske stormspor

Charles Gertler, en doktorgradsstudent ved Institutt for jord, atmosfæriske og planetariske vitenskaper ved Massachusetts Institute of , i USA, og kollegene var interessert i hvordan injeksjon av aerosoler i atmosfæren ville påvirke polen ‐ til ‐ ekvatortemperaturgradient i begge halvkule, og effekten som kan ha på ekstratropiske stormspor. Dette er regioner i midten og høye breddegrader med økte forekomster av stormer kjent som ekstratropiske sykloner, som spiller en betydelig rolle i å bestemme de daglige værforholdene i mange deler av verden.

“ Omtrent halvparten av verdens befolkning bor i de ekstratropiske regionene der stormspor dominerer været, ” Gertler forklarer. Han legger til, “ Stormspor fôrer av meridionale temperaturgradienter, og stormspor er interessante fordi de hjelper oss å forstå ekstreme vær. ”

Teamet brukte forskjellige klimamodeller for å utforske effekten av solgeoengineering på stormspor. Først analyserte de simuleringer fra eksperiment G1 av Geoengineering Model Intercomparison Project som gir solstrålingsstyringsordninger for forskere å bruke med klimamodeller.

Kommentar: Her benyttes også klimamodeller??

Balanserer oppvarmingen

I G1-scenariet reduseres solstråling til balanseoppvarming forårsaket av en firedobling av karbondioksidkonsentrasjoner, relativt til preindustrielle nivåer. Dette ble kjørt i 50 år og sammenlignet med en modell som holdt karbondioksid på preindustrielt nivå og en som simulerte en firedobling av karbondioksidkonsentrasjoner, å gi henholdsvis en grunnlinje og et globalt oppvarmingsscenario.

Teamet kjørte to andre klimasimuleringer. Den første, kjent som ‘ halv G1 ', tar sikte på å modellere et scenario halvveis mellom G1 geoengineering-simulering og en fremtid der karbondioksidkonsentrasjoner firedobles. I den andre modellen injiseres aerosoler i stratosfæren på fire forskjellige breddegrader kontrollert av en tilbakemeldingsalgoritme.

Resultatene deres, beskrevet i Geofysiske forskningsbrev, vis at å reflektere solstråling for å motvirke global oppvarming ville svekke stormspor i både den nordlige og den sørlige halvkule. Disse effektene blir drevet av endringer i gjennomsnittstemperatur og fuktighet på forskjellige breddegrader som reduserer polen ‐ til ‐ ekvatortemperaturgradient i begge halvkule. I hovedsak avkjøler innkommende solstråling ekvator mens polene fortsetter å varme.

“ Nye endringer i klima ”

“ Resultatene våre viser at sol geoengineering ikke bare vil reversere , ” Gertler forklarer. “ I stedet har det potensialet i seg selv å indusere nye klimaendringer. ”

På den nordlige halvkule er det også spådd at stormporene svekkes med klimaendringene. Det siste arbeidet antyder at dette vil skje i samme størrelsesorden som med solgeoengineering. På den sørlige halvkule forventes imidlertid global oppvarming å øke intensiteten til stormsporene og forskyve dem sørover. Med solenergi ville disse stormsporene svekkes, med noen av modellene som indikerer at det også kan være et kraftig skifte i disse systemene.LES MERKan geoengineering noen gang være lav risiko?

“ Et svekket stormspor, i begge halvkule, vil bety svakere vinterstormer, men også føre til mer stillestående vær, noe som kan påvirke hetebølger, ” sier Gertler. “ I alle årstider kan dette påvirke ventilasjonen av luftforurensning. Det kan også bidra til en svekkelse av den hydrologiske syklusen, med regionale reduksjoner i nedbør. Dette er ikke gode endringer, sammenlignet med et grunnleggende klima som vi er vant til. ” På den sørlige halvkule kan endringer i stormsporintensitet påvirke vind ‐ drevne havsirkulasjoner og påvirke stabiliteten til antarktiske isark, advarer forskerne.

“ Dette arbeidet fremhever at solgeoengineering ikke reverserer klimaendringene, men erstatter en enestående klimatilstand for en annen, ” sier Gertler.

Solar klimateknikk

Bruk av aerosol – ørsmå dråper eller partikler av enten fast stoff eller væske som svever i en gass, spesielt i atmosfæren (SNL) – til å reflektere sollys og avkjøle kloden, vil kunne svekke stormsporene i de tempererte sonene på begge halvkulene. Dette advarer et internasjonalt forskerteam om, på bakgrunn av nye modeller.

Deres modeller antyder at selv om ingeniørskapt, solar klimateknikk kan redusere vinterstormenes alvorsgrad, kan den også bidra til å stagnere sommerens værsystemer. I sin tur kan dette medføre mer intense hetebølger, økt luftforurensning og endringer i havstrømmene.

Solar klimateknikk innebærer å avkjøle kloden ved å reflektere innkommende sollys. Flere forskere betrakter dette som en måte å dempe virkningene av den globale oppvarmingen på. En populær strategi innebærer å anbringe reflekterende aerosoler ute i stratosfæren. Dette skjer ved hjelp av fly, luftskip eller luftballonger, for å blokkere sollys. Aerosoler er for ordens bittesmå partikler av fast eller flytende stoff som svever i en gass, særlig i atmosfæren. Stormspor er de ganske smale sonene over hav og vann hvor stormer beveger seg, drevet av de rådende vindforholdene.

Virkningene av solar klimateknikk er ennå ukjente. Det fungerer ikke nødvendigvis så enkelt som bare å kjøle ned kloden og på den måten tilbakestille klimaet til førindustrielle nivåer. Klimaet vil under påvirkning av solar klimateknikk vil være annerledes, ettersom det uansett vil preges av en kraftig økning i atmosfærisk karbondioksid.

Tempererte stormspor

Sammen med kolleger fattet doktorgradsstudenten Charles Gertler ved Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences ved Massachusetts Institute of Technology i USA interesse for hvordan injisering av aerosoler i atmosfæren ville påvirke temperaturgradienten mellom polene og ekvator på begge halvkulene – og hvordan virkningen ville bli på stormsporene utenfor tropene.

Dette er områdene som ligger i midlere og høyere breddegrader og som opplever en økning i antallet stormer av den typen som kalles ekstratropiske sykloner. De spiller en avgjørende rolle i å bestemme værforholdene i mange områder i verden.

«Omtrent halvparten av jordas befolkning bor i de ekstratropiske områdene hvor stormsporene bestemmer været», forklarer Gertler. «Stormsporene henter næring fra temperaturvariasjonene langs meridianene, og nettopp stormsporene er interessante for vår forståelse av ekstremvær.»

Gertlers forskerteam benyttet flere klimamodeller for å utforske den solare klimateknikkens virkning på stormsporene. Først undersøkte de simuleringer fra eksperiment G1 fra Geoengineering Model Intercomparison Project som gir forskere skjemaer for håndtering av solstråler til bruk i klimamodeller.

Oppvarmingens balansegang

I scenariet fra G1 reduseres solstrålingen for å balansere ut en oppvarming forårsaket av en firedobling av konsentrasjonen av karbondioksid sammenlignet med førindustrielle nivåer. G1 ble kjørt i femti år og sammenlignet med en modell som holdt karbondioksidnivåene på førindustrielt nivå og en annen modell som simulerte en firedobling av CO2-nivåene. Dette skulle gi henholdsvis en grunnlinje og et scenario med global oppvarming.

Forskerteamet kjørte dessuten to andre klimasimuleringer. Den første av en er kjent som «en halv G1». Den tar sikte på å skissere et scenario halvveis mellom G1-simulasjonen med bearbeiding av klimaet og en fremtid der CO2-nivåene er fire ganger så høye. I den andre modellen injiseres aerosoler i stratosfæren over fire ulike breddegrader, styrt av en feedback-algoritme.

Resultatene er beskrevet i tidsskriftet Geophysical Research Letters, og de viser at å reflektere solstrålingen for å motvirke den globale oppvarmingen vil svekke stormsporene på både den nordlige og sørlige halvkulen. Disse virkningen drives frem av endringer i gjennomsnittstemperaturen og fuktigheten på begge halvkuler. Det betyr at å redusere mengden solstråling som når jorda kjøler ned ekvator samtidig som polene fortsetter å varmes opp.

Klimaendringer på en ny måte

«Resultatene våre viser at solar klimateknikk ikke simpelthen vil reversere klimaendringene», forklarer Gertler. «I stedet kan det potensielt iverksette helt nye klimaendringer.»

På den nordlige halvkule spås det at stormsporene også vil svekkes gjennom klimaendringene. De nyeste studiene antyder at dette vil inntreffe med samme styrke som med solar klimateknikk. På den sørlige halvkule vil derimot den globale oppvarmingen øke intensiteten til stormsporene og vende dem sørover. Med solar klimateknikk vil disse stormsporene svekkes. Enkelte modeller antyder endog at det også vil skje en dreining i retning av polene i disse systemene.

«På begge halvkuler vil svekkede stormspor medføre mindre intense vinterstormer, men det kan også gi mer stillestående vær – noe som igjen kan gi hetebølger», sier Gertler. «Uansett årstid kan dette påvirke utluftingen av luftforurensning. Det kan også bidra til å svekke vannets kretsløp, ettersom lokal nedbør reduseres. Disse endringene er ikke av det gode, sammenlignet med den klimatiske basislinjen vi er vant til.»

På den sørlige halvkule vil endringene i stormsporenes intensitet kunne påvirke vinddrevene havstrømmer og påvirke stabiliteten i de antarktiske isbremmene, advarer forskerne.

«Dette arbeidet legger vekt på at solar klimateknikk ikke reverserer den globale oppvarmingen, men erstatter en enestående klimatilstand med en annen», sier Gertler.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.