Offisielt frå statsrådet 15. september 2023

Offisielt fra statsråd | Dato:15.09.2023I statsrådet i dag vart det godkjent ein tilskotsordning til godstogselskap etter ekstremværet «Hans».Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 15. september 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:
1. Sanksjonar og iverksetjingarJustis- og beredskapsdepartementetDelt ikraftsetting av lov 23. mai 2023 nr. 20 om endringer i utlendingsloven (fjernmøter i Utlendingsnemnda mv.). Følgende trer i kraft 1. januar 2025:Endringsloven del I § 77 fjerde ledd første punktum, § 77 sjette ledd, § 78 første ledd tredje punktum og § 78 annet ledd.Nærings- og fiskeridepartementetIkraftsetting av lov 23. april 2021 nr. 25 om endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer mv.).Loven trer i kraft straks.
2. Utnemningar m.m.FinansdepartementetUtnevning av fagsjef Thomas Klev til avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.Justis- og beredskapsdepartementetKonstitusjon av statsadvokat Oddbjørn Søreide som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet fra 30. september 2023 til 30. november 2023.Statsministerens kontorStatssekretær Maria Schumacher Walberg gis avskjed i nåde med virkning fra 15. september 2023 kl. 12.00 som statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
3. Klagesaker m.m.Nærings- og fiskeridepartementetKlage fra Geir Magne Wiik på Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 10. januar 2023 om avslag på søknad om dispensasjon fra aktivitetskravet etter deltakerloven § 6 tredje ledd i forbindelsen med søknad om ervervstillatelse for fartøy over 15 meter største lengde, tas ikke til følge.
4. Andre sakerUtanriksdepartementetNorge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:Forordning (EU) 2018/1807 av 14. november 2018 om en ramme for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger i EU.KunnskapsdepartementetMed hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 1-2 annet ledd får Høyskolen for ledelse og teologi med virkning fra 15. september 2023 status som akkreditert høyskole.Olje- og energidepartementetTildeling av letetillatelse i henhold til forskrift 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen § 3-1.Statkraft Energi AS gis tillatelse til fortsatt regulering av Øvre Glomvatn i Neverdalslåga og fortsatt drift av Neverdalslåga kraftverk i Meløy kommune.Nye navn på Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.Oljedirektoratets navn endres til Sokkeldirektoratet fra og med 1. januar 2024.Petroleumstilsynets navn endres til Havindustritilsynet fra og med 1. januar 2024.SamferdselsdepartementetI statsregnskapet for 2023 utgiftsføres uten bevilgning inntil 75 mill. kroner under kapittel 1352 Jernbanedirektoratet, post 77 (ny) Tilskudd til godstogselskaper etter ekstremværet «Hans».Statsministerens kontorOppnevning av statsråd som settestatsråd for statsråd Lubna Jaffery ved behandling av saker som Kultur- og likestillingsdepartementet får til behandling hvor statsråd Jaffery, på grunn av sine relasjoner til Lennart Fjell, Joakim Aadland, Håkon Matti Skrede, eller tidligere styreverv i stiftelsen Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans, Norsk scenekunstbruk AS og Voksenåsen AS, er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.