Okkupasjonsmakt: Jødiske Erna Solberg, avløser jødiske Jonas Gahr Støre ved makten

Written by Jarle Johansen on 5. september, 2023

Stor takk til Jarle Johansen som har gitt oss tillatelse til å formidle hans meget interessante blogg.

More in Samfunn:

Uansett hvem som hersker i av de jødiske okkupasjonsstyrker, og dem de henter inn fra hele verden til å hjelpe seg i krigen mot Norge og norske kvinner og menn daglig, så blir politikken den samme i de viktige forhold.

  • Globalisme. Jødenes sataniske Verdensrike, NWO.
  • Multikultur for Norge, og hvite nasjoner. KUN dem.
  • Import av menn i stridsdyktig alder fra hele verden, som de gjorde i 1917 i .
  • Ran ved høylys dag av vår statskasse; Klima-Kovid-Krig AS
  • Full 100% i Stortinget av Klima-Kovid-Krig AS agendaer.
  • De trenger barnevern og psykiatri som «management of fear», Sovjet style.
  • De har innsatt sin proffe mann i oljefondet til å tømme det til deres kontoer.

De som ikke kjenner til at Edoms (Jødenes) hat mot Jacob (hvite kristne folk) skal materialisere seg i de siste tider, de vet egentlig ikke hva som foregår. De kan bare fantasere i vilden sky. Om de ikke forstår at vi er i verdens åndelige skjebnekamp mellom de Gode, og de Onde. Når edom har invadert og kuppet den instans som skulle bevare landet kristent, da er vi sjanseløs, i de Ondes vold. https://www.riksavisen.no/norges-kongehus-israelitter-eller-joder/

John Piper: Eagle Edom Will Come Down
https://www.desiringgod.org/messages/eagle-edom-will-come-down

Okkupasjonsmakthaverne kuppet nasjonen i 1945
https://www.riksavisen.no/norge-ble-kuppet-i-august-45/ §§§ https://www.riksavisen.no/frigjoeringen-1945-norge-solgt-til-england/ §§§
https://www.riksavisen.no/deepstate-norway-1945-2023-from-nazi-occupation-to-askenazi-occupation/

From Genesis to Revelation; God's Keeping of a Remnant in Norway
https://www.riksavisen.no/from-genesis-to-revelation-gods-remnant-in-norway/

INGEN på Stortinget får lov av dem å protestere på disse hovedlinjer i politikken. Jødene har en «panama» på absolutt alle som blir valgt, ingen blir valgte om jødene ikke har en «panama» på dem.

Jødiske (H) og Jonas Gahr Støre (AP) fordeler makten mellom seg, – hver sin gang å bedra velgerne og det norske folk liksom, men makten bevares i familien kan en si. Talmud og Protokollene til De Vise av Sion sier de skal ha all makt etter hvert i verden. Det har de tatt, vi nasjonens borgere har ingenting å si… Problemet deres er bare at jeg personlig hater løgn, urett og bedrag. Jeg liker ærlige mennsker. oG jeg liker ikke å bli frastjålet penger fra deres korrupte dommere, til sine venners underhold.

#Okkupasjonsmakthaverne. Høyt flyr de, men dess lenger og langt skal de falle, Ob. 1:4.

Her er ondskapen de har planlagt med restene av Jacob-Israels slekt, det hvite folk, som de startet med 66 million å myrde i RUSsland. RUS betyr Skandinav. Vårt folk som grunnla den nasjonen, boøsjevik-jødene erstattet hele vårt folk der med asiater, negere og mongoler, samme plan de har med våre hjemland i Vesten nå, kalt Kalergi-Planen. https://www.riksavisen.no/den-store-befolkningsutskiftning-the-great-replacement/

https://www.riksavisen.no/vi-minnes-66-million-holocaustede-som-stod-i-veien-for-jodenes-nye-verdensorden-og-great-reset-i-russland-i-1917/. Husk at det ikke finnes grenser for deres ondskap. Vi kan ikke selv beskytte oss mot dem. De kontrollerer ALLE makt institusjoner. Uten Gud er vi ferdig, for godt.

https://www.riksavisen.no/jesus-kristus-forbys-i-israel-og-jerusalem-na-skal-talmud-jodene-utslettes-holocaustes/

Norge er / var på alle måter Guds eksempelnasjon, som jødene prøver med løgn og bedrag Israel å være idag. DE må ødelegge Nprge for å skape Israel-bedraget sannsynlig. De kan ikke ha konkurranse med sannheten, når løgnene skal implementeres i verden, notiorisk løgnene og bedragere, ref Joh. 8:44.

Om det Bibelske eksempelfolket, skrev noen et sted :

«Norge er 0,67 promille av verdens befolkning, mellom 2 og 3 promille av verdens landareal og sjøareal, og formelt 1,2 promille av verdas utslepp av klimagassar (når internasjonal sjøfart og luftfart, samt importerte og eksporterte utslepp ikkje er medrekna). Likevel har Noreg ein rikdom som ikkje står i forhold til dette. Frå 1971 til 2015 gikk Noreg frå 12. til 1. plass i brutto nasjonalprodukt pr. innbyggar. I dag har Noreg eit oljefond på ufattelige 15.299 milliarder kr, eller 2,78 millioner kr pr. nordmann»

Våre hvite forfedre av Jakob-Israel slekten bragte Evangeliet til hele verden, som instruksen var, Apostlene gikk til Israelittene i , når jødene forkastet Jesus Kristus som verdens Messias; Mat. 10_6. Vi har oppfylt NYE PAKTEN med Jesus Kristus. Jødene er ikke av oss, som de ikke var det på Jesus sin tid, Erna Solberg er av den antikristne fienderasen til Kristus og det norske folk.. de var forbudt å bo her i landet i av 1814…. når kloke menn styrte, og ikke dumme damer og barn, ref. Is. 3:12.

Det var en meget god grunn til at jøder Jewsuitter var forbudt i vår nasjon i Grunnloven av 1814. Problemet er idag at Bolsjevik-Jødene har kuppet vår nasjon, og raner oss ren på høylys dag via Klima-Kovid-Krig AS opplegget sitt, hvor «støtten» og «krisene» penger går rett i deres lommer og bankkonto. Å sette notorisk tyver og mordere til å «passe på» verdens største pengefond, så vet vi hvordan det går.

En får ikke ligge på jødisk kirkegård uten å være Jøde

Vi kan lett gjenkjenne jøder av Edom (khazarer) som ikke-nordmenn, er den chutzpah som jødene fører seg med, som nordmenn som Israelitter ikke har, Ob. 1:3 , Ob. 1:4, fordi vi er eslet i den kristne tro med ydmykhet, mens jødene er talmudiske hovmodig, kneisende, stolt. Jesus sa vi kjenner dem på fruktene. Det stemmer.. det gjør vi… Erna Solberg på morssiden er Vallem (Torgersen).

BEVISENE

Erna Solbergs slektstre på morsiden, til jødiske Vallem. Her er slektstavlen dit.

Trygve Nicolai Torgersen er far til Erna Solbergs mor Inger Wenche Torgersen; #Okkupasjonsmakthaverne av Sion….

Tror noen goyim får bli begravet på Jødiske gravplasser, tror du på Flat Jordklode også ?

Jeg har gitt hennes chutzpah som er utpreget Jødisk, ikke norsk Israelittisk. Ob. 1:3.

Jeg har herved gitt referanse Protokollene, Protocol Of The Elders of Zion og Talmud som sier de skal bli verdens Sjefer, tilhører ikke Erna Solberg kremen i Verdens antikristne Sjefskompleks, med eneste kompetanse å være satanist?

Det er jo videre ganske åpenbart at Heiberg slekten, inklusivt Stoltenberg

og Harlem

som toppleder of the Elders of Zion, er det dem som representanter for det jødiske antikristne Verdensriket. de opererer ALDRI på vegne av den som Gud selv gjorde til verdens kongers og presidenters Herre; Jesus Kristis, i Is. 9:6.

På det VERDENSRIKET er de lett gjenkjennelig, dets tilhengerne, alle de som tjener dem i å virkeliggjøre Satans Synagoge sine våte drømmer om verdensmakten for Satan, Chabad og Sabattistene har jo en Mosciah i hver generasjon omtrent, som skal sikre deres Verdensrike med våpenmakt.

Det Jødiske Verdensriket. Nye Weimar Republikken. Tel Aviv er verdens homo hovedstad.

Det var jo hva Jesus sa til dem «mitt rike er ikke av denne verden» og de valgte seg Barrabas, fordi Jesus ikke ville hjelpe dem i deres globale aspirasjoner om å ha hele verden som slaver, og eie hele verdens ressurser, som de sataniske talmudikerne prediker. Vi fra Norden bragte Evangeliet, sømmelighet og dannethet til verden, jødene bringer perversjoner og urett.

Homo, pedofili, 8 kjønn, feminisme, , barnevern, psykiatri og porno, alt er Jødisk

Satans Synagoge misforstår at de skal bli verdens eiendomsfolk og «lys for nasjonene», ved at de skal herske over alle, eie alt, bestemme alt; Vi reelle Israelittene vet OG gjør, som Jesus instruerte oss, Den som vil være hersker skal være tjener, sier Jesus, ref. Mat. 20:26Luk. 22:26. Det kristne ledelsesprinsipp i samfunnet er at Staten er vår TJENER, i det Jødiske er Statens funksjonærer våre HERSKERE, som jødiske Herodes (sosialisme). Samme ellers, de bringer suksess, for nasjon og folk, jødenes system bringer armod, nød og død, som i Sovjet, 66 million av oss de industrielt myrdet der;

og jeg har jo i utallige artikler utropt Klaus Schwab som deres antikristne sataniske Moschiah…

Jesus sier at det er bare hedninger og satanister som blir hersket over slik som det er i det jødiske babylonske system, Mat. 20:25 «Men Jesus kalte dem til side og sa: «Dere vet at hedningenes herskere hersker over dem, og deres overordnede utøver myndighet over dem. 26 Slik skal det ikke være blant dere. I stedet, den som vil bli stor blant dere, må være deres tjener»

Så jøder er per definisjon hedninger. ALLE jøder som ikke taler imot de babylonske talmud jøder, er med dem Is. 14:12Jer. 51:53). Deres antikristne Babylonske Verdensrike som Klaus Schwab, alternativt jødiske Vladimir i samarbeid med chabad lojale Donald Trump skal sikre dem om Schwab faller, er en 2500 år gammel våt drøm blant Babylonerne. ALLE i verden er kontrollert av Jødene, uten unntak. Dersom unntak kommer, dør de fort, eller kommer ikke i posisjon til å ha makt.

De kontrollerer alle våre institusjoner;
https://www.riksavisen.no/heiberg-familien-dominerer-fullstendig-norsk-medisin-politikk-og-rettspleie/
spesielt den viktigste , domstolene :
Sejersted-Heiberg-Stoltenbergs rett til å bedrive juridisk faenskap og krig mot hvem de vil (norsk adel)
https://www.riksavisen.no/sejersted-heiberg-stoltenbergs-rett-til-a-bedrive-juridisk-faenskap-og-krig-mot-hvem-de-vil-norsk-adel/
Johan Wannberg urettmessig ruinert av den jødiske dommer Richard Saue ?
https://www.riksavisen.no/johan-wannberg-urettmessig-ruinert-av-den-jodiske-dommer-richard-saue/
Per Einar Guthus fengslet av jødisk dommer for å tale imot #Okkupasjonsmakthavernes interesser
https://www.riksavisen.no/per-einar-guthus-fengslet-for-a-tale-imot-okkupasjonsmakthavernes-interesser/
Den Jødiske dommer Karstein Rye dømmer Egil Klubben for krenkelse av sin egen eiendom
https://www.riksavisen.no/den-jodiske-dommer-karstein-rye-dommer-egil-klubben-for-krenkelse-av-sin-egen-eiendom/

Siden de kontrollerer domstolen, som dømmer KUN i deres folks og tjeneres fordel, og IKKE til beskyttelse av borgerne mot deres uretter, så er norske borgere ferdig. De har ingen å henvende seg til, bortsett fra Gud. Det gjelder å ha rette offerlam blodet på dørkarmen (Jesus Kristus).

Her avslører jeg at lederen i Advokatforeningen er inne i Heiberg-slekt også, jeg foreslo på Twitter at han tar et par boostere til (så vi blir kvitt ham) 🙂 Han så det ikke, siden han har blokkert meg for lenge siden.

Det blir utrolig vanskelig for satanister og ugudelige å protestere på Bibelens sannhetsgehalt etter hvert, idet vi ser den daglig de antikristne jødene i aktivitet som i Åpenbaringen,… vi kan vel egentlig idioterklære dem for ikke å se det, men i virkeligheten er det Gud som har gjort dem «REPROBATE» er ordet Bibelen bruker… siden de elsker løgnene og hater Sannheten, så fortjener de ikke å forstå… de skal holdes i mørket til siste slutt.

Hans Magnus Nilsen : «Råttenskapen er så pill råtten at den ødelegger verden og alle . Det gode er at folk våkner, men det spørs om det går for sakte. Så sakte at hundretusener er allerede drept og lemlestet i en krig som var og er helt unødvendig, som kunne ha vært forhindret hvis det ikke var for korrupte, kriminelle politikere og samfunnstopper over hele den vestlige verden, inkludert Norge. Det er rett ut AVSKYELIG.» – Bestemor

Hva jødene har gjort med Norge på egne vegne, bomnber uskyldige i Libya, Syria, og andre steder, flyr rundt i verden i sitt hovmod og dårskap og gir sine egne våre penger, rent ran, deres ondskaper, til sine jødiske venner rundt omkrong i verden, løgn og bedrag, all uretten skal komme over deres eget hode. Ob. 1:15.

Faktisk skal de utryddes, hvis all ondskap skal utryddes i verden når Jesus kommer, så må de nesten det, siden de er ondskapen inkarnert, straff venter for all den ondskapen, løgn, urett og bedrag, de bedriver, daglig. Ob. 1:18.

Creedence – Long As I Can See The Light

https://youtube.com/watch?v=PZY93dqNeJE%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Dnb-NO%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Dele artikkel (Share article by Email)

Dele artikkel:

Lik dette:

https://widgets.wp.com/likes/#blog_id=52807061&post_id=63471&origin=www.riksavisen.no&obj_id=52807061-63471-64f7e7d94486b

Spread the love – Sharing is caring

https://www.facebook.com/v17.0/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df20b773cf2d1aec%26domain%3Dwww.riksavisen.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.riksavisen.no%252Fff6ce3d8476288%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.riksavisen.no%2Fokkupasjonsmakt-jodiske-erna-solberg-avloser-jodiske-jonas-gahr-store-ved-makten%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=false&show_faces=falsehttps://www.facebook.com/v17.0/plugins/share_button.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df23c1a27e67413%26domain%3Dwww.riksavisen.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.riksavisen.no%252Fff6ce3d8476288%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.riksavisen.no%2Fokkupasjonsmakt-jodiske-erna-solberg-avloser-jodiske-jonas-gahr-store-ved-makten%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joeyhttps://www.facebook.com/v17.0/plugins/like.php?action=recommend&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2e91936cbbf464%26domain%3Dwww.riksavisen.no%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.riksavisen.no%252Fff6ce3d8476288%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.riksavisen.no%2Fokkupasjonsmakt-jodiske-erna-solberg-avloser-jodiske-jonas-gahr-store-ved-makten%2F&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=false&show_faces=falsehttps://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.2b2d73daf636805223fb11d48f3e94f7.no.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=no&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.riksavisen.no%2Fokkupasjonsmakt-jodiske-erna-solberg-avloser-jodiske-jonas-gahr-store-ved-makten%2F&size=m&text=Okkupasjonsmakt%3A%20J%25C3%25B8diske%20Erna%20Solberg%252C%20avl%25C3%25B8ser%20j%25C3%25B8diske%20Jonas%20Gahr%20St%25C3%25B8re%20ved%20makten&time=1694199490217&type=share&url=https%3A%2F%2Fwww.riksavisen.no%2Fokkupasjonsmakt-jodiske-erna-solberg-avloser-jodiske-jonas-gahr-store-ved-makten%2F&via=riksavisen0Shares

Jarle Johansen

  

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2006-2023. “Du blir ikke en ‘dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende.” Vaclav Havel http://www.dissident-net.info Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook JJ. Email me here

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.