Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur

and The Parliament of Norway is a TOTAL FRAUD! That is and will be costing thousands of life lost in Norway!

That is impressive! Or not if you know about the systems built in dissident suppressor.

Hvilken fatalitet har det skjulte maktsystemet gjort klart til oss på den okkulte dato 02.02.2020???

http://fampo.blog.se/fatalitet/embed/#?secret=cZAPtxqo1p

2. februar, 2020 er en viktig dato i den sataniske kalenderen for menneskeofring.

http://fampo.blog.se/dato/embed/#?secret=83KCUOQ09P

STATUS NORGE: FIRSTHOUSE * HOUSE OF CORRUPTION / OCCUPATION. * 14. MARS. 2019.

http://fampo.blog.se/firsthouse/embed/#?secret=vWfbk6wWvq

Dårligste resultat på over ti år for Høyre i VG-måling

http://fampo.blog.se/hoyre/embed/#?secret=mDOi9egCB0

IS-kvinnen pågrepet av PST på Gardermoen! m.m

http://fampo.blog.se/ispst/embed/#?secret=TipB58y6q9

SVERIGE / Migrasjon: Med risk för hatstorm och bli utkastad från grupper här på FB och kanske från FB i sig, vräker jag ur mig lite till.

http://fampo.blog.se/linda/embed/#?secret=BJtlSAmCVb

– Da jeg gikk av hadde vi tretti prosent. Nå har vi cirka ti prosent, sier Carl I. Hagen.

http://fampo.blog.se/hagen/embed/#?secret=tDN6sHQwZfhttps://www.facebook.com/v6.0/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df768f15aebf3c4%26domain%3Dfampo.blog.se%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffampo.blog.se%252Ff57d4be2583f1%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fernasolberg%2Fvideos%2F212534143242712%2F%3Ft%3D0&locale=en_GB&sdk=joey&width=792

4. FEB. 2020 / Siv og Sylvi om Trygves Frp-oppgjør: – Helt villmann

http://fampo.blog.se/siv/embed/#?secret=uU9rGdC4pT

Impressive that the head of the Norwegian government, Team Child Traffickers, Erna Solberg, from the party Høyre, is still prime minister 6 years after she first assumed the role. She has been relentlessly targeted to achieve increased profits as the leader for the Norwegian transformation of small living children, into hard currency.

Eva Bowen har delt en direktesendt video.

Her er relaterte lenker til saken:Oppsummering av Familien Bowen saken.Eva Bowen forteller om marerittet hun har sittet midt inne i de siste årene.

The tools have been in place long before Erna. Child welfare service, police, and court. Everything organized for maximum profit recovery at all stages of child destruction.

Politi og rettsvesen bruker vold mot fakta!

http://faktasiden.no/heksepeking/embed/#?secret=Syiyj7vZR7https://www.facebook.com/v6.0/plugins/post.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df33b502ccb00d18%26domain%3Dfampo.blog.se%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffampo.blog.se%252Ff57d4be2583f1%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnotes%2Fdennis-bowen%2Fhei-snut-dere-er-terrorister%2F207680799993676%2F&locale=en_GB&sdk=joey&width=750

Such an industry is justified by the idea that children are renewable resources. New children are born every day. It is just a matter of managing the collection of sales items so that it does not go beyond reproduction.

I ti måneder kjempet paret innbitt for å få ungene sin tilbake etter at de ble hentet av barnevernet i oktober 2017. Boken retter sterk kritikk til barnevernstjenesten i Tysvær kommune.

http://fampo.blog.se/bok/embed/#?secret=u2BFH1gSZ9

In societies like the Norwegian, we are manipulated by the authorities. Whatever is presented as truth from that front is accepted as truth. A type of indoctrinated political correctness. The correctness that, without exception, causes further damage, and despair.

Kongen måtte godkjenne PST-informasjon i rettssak: FRODE BERG ( *Erna Solberg KGB / FSB / ILLUMINATI AGENT, UTOYA, BARNEVERN m.m ).

http://fampo.blog.se/kongpst/embed/#?secret=XA71eePUquhttps://www.facebook.com/v6.0/plugins/post.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df39cf7119ff9d04%26domain%3Dfampo.blog.se%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffampo.blog.se%252Ff57d4be2583f1%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmarius.reikeras%2Fposts%2F10156743969916875&locale=en_GB&sdk=joey&width=750

NAV skandalen kom som ingen overraskelse for slike som meg som har kjempet i rettssystemet!

På tross av alle våre Olje-milliardær er det full krise i det offentlige Norge, har vi tapt noe på veien for å bli så rike?

Politi og rettsvesen bruker vold mot fakta!

Trude Lobben

http://fampo.blog.se/trude/embed/#?secret=dhs3jCi0rB

“In particular, minors can apply to the Court even, or indeed especially”

http://fampo.blog.se/minors/embed/#?secret=HPI6T4D8jq

Hva hjelper det at Lobben vinner i EMD når hun likevel ikke får hjem sin sønn! Og at to saker til har vunnet? Skal vi se på de?

http://fampo.blog.se/emd/embed/#?secret=3SA40XgQIy

Det antas at den norske dommeren forstår norsk…

http://fampo.blog.se/antas/embed/#?secret=4DaSrDONQc

Voteringsoversikt for sak: Representantforslag om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng

http://alitcia.blog.se/votering/embed/#?secret=g6srwjGZzl

Hun sa opp etter ti år i Nav: – Jeg hadde ikke samvittighet til å jobbe der lenger

http://fampo.blog.se/nav/embed/#?secret=ahVzRicnMU

If you succeed with the manipulation, you can expect the production capital of this profitable, but completely meaningless and destructive industry, to be supplied with stable birth rates. The way this is done is to push the lid on all communication and criticism directed at the Child Trafficking industry. Like the Germans under Hitler, we are under Erna Solberg's Team Child Traffickers merciless profit-maximizing parasite-state..

Obey from the paygrade above, be politically correct, and don't question the government's' basis for their decisions.

So we do not ask, but accept that 11,000 children are kidnapped from their homes, as part of Erna Solberg's anti-social plan for Norway. A plan born from deadly profit demands placed on Norwegian Child Trafficker by the government's own parties, the Supreme Court, private capital holders, and the country's lawyers to mention just a few.

And the issue of why 1,000 children have been killed in this care promoted by Prime Minister Erna Solberg, does not seem to exist in the population. Norwegians can't accept such horrific truths, and something is keeping it from getting through. – To sink into the consciousness of the population. It's too brutal to understand is my guess. So we rely on Erna Solberg's assurances that these are the costs we must bear in order to have such a large and extensive child trafficking industry. – The prize of modernity.

Converting children into money can be a dangerous process for children and parents. Approximately 1,200 parents choose to take their lives because of the terror they have to endure in association with the authorities' kidnapping of their children.

Bekymringsmeldinger til barnevernet er for dårlig begrunnet: – Du skal melde bekymring først når det er snakk om omsorgssvikt i hjemmet, mener forsker

http://fampo.blog.se/bente/embed/#?secret=eV36LWzOxe

To ensure that parents are unable to fight the injustice, the Norwegian authorities tend to deprive parents of their jobs, their properties, and all their dignity, in order to make them as small, scared, and frustrated as possible.

MENNESKER I NORGE ER OKKUPERT AV SIN EGEN STAT / PEOPLE IN NORWAY ARE OCCUPIED BY THEIR OWN STATE

http://fampo.blog.se/okkupert/embed/#?secret=WWRXDf4mWP

In addition, child welfare lawyers depend on the goodwill of the authorities and therefore assist the authorities in their deception. The lawyers are also often involved on the owner side in the child welfare industry.

The incentives to increase profits often come through the retention of information to parents, and through assistance to undermine parents' knowledge of their rights. False documents and reports are methodically used as tools of manipulation and are reinforced through the courts' adoption of obviously false evidence, as well as the use of administrative orders, fees and other obstructions to parental legal security.

In this way, the state wins 97% of trials. Where the starting point was often an unprovoked and unfounded kidnapping of children, at school, in the classroom. By armed police. Anywhere or wherever there are children the authorities believe the right to steal.

The methods are old and proven, and brilliantly simple. The kidnapping of children, for resale to commercialized homes, assembly-line care, alleged therapy needs of a psychologist or psychiatrist, and often sexual abuse, which in Norway has proven to be a very common problem when children are placed with child psychiatrists or child psychologists.

Institutions are also often involved, which can increase their benefits by further destroying the children, manipulations, drug use and delinquency. Imprinting false, conflicting memories. Also, new ones for use against parents, to create a split in the family, darker outlooks for reparation, and create less focus on the important thing. All in the name of sabotaging individuals, in secret, to prevent them from getting justice. The state uses such manipulation against individuals.

If you think about what this means, you completely lose respect for what is Rotary, Freemason and Odd Fellow, and understand immediately that any welldoing they announce form the welldoers in the lodge-clubs of various names, will stay in the community until nothing's left of value, that they can steel.

Å være medlem av en hemmelig orden er uforenlig med sann kristen tro

Men for en som bekjenner Jesus som sin Frelser og Herre er det fullstendig uforenlig å være medlem av en hemmelig organisasjon, som f.eks Tempelridderordenen eller Frimurerne. Av minst to opplagte årsaker:

1. Man avlegger løfte om å være lojal først og fremst mot ordenen, ikke mot Kristus. Alt som sies og gjøres kan ikke komme frem i lyset. En kristen kan ikke leve med en dobbelt agenda på denne måten. En kristen er først og fremst lojal mot Jesus og mot Guds Ord. En edavleggelse strider også i mot Guds ord. Jesus sier at vi ikke kan sverge og avlegge noen ed.

“Igjen har dere hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falskt, men du skal holde din eder for Herren. Men Jeg sier dere: Sverg ikke i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er Hans fotskammel. Heller ikke ved Jerusalem, for den er den store Konges stad. Du skal heller ikke sverge ved ditt hode, for du kan ikke gjøre ett hår hvitt eller svart. Men la deres “ja” være “ja” og deres “nei” være “nei”. For det som er mer enn dette, ER AV DET ONDE.” (Matt 5,33-37)

2. For det andre: Tempelridderordenen, som Frimurerordenen, har bygget på okkulte riter, og begir man seg inn på dette, får man med onde åndsfyrster å gjøre. Her er Guds ord krystallklart:

“Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet med lovløshet? Og hvilket har lyset med mørket? Og hvilken samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hvilken delaktighet har en troende med en ikke-troende? Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder? For dere er den levende Guds tempel. Som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk. Derfor: Kom ut av dem og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal jeg ta imot dere. Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal være Mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.” (2.Kor 6,14-18)

Bjørn O. Hansen: Å være medlem av en hemmelig orden er uforenlig med sann kristen tro

http://fampo.blog.se/medlem/embed/#?secret=GGDydZTNT0

Kongen måtte godkjenne PST-informasjon i rettssak: FRODE BERG ( *Erna Solberg KGB / FSB / ILLUMINATI AGENT, UTOYA, BARNEVERN m.m ).

http://fampo.blog.se/kongpst/embed/#?secret=XA71eePUqu

Styr druider och frimurare Älmhult?

http://fampo.blog.se/frimurer/embed/#?secret=zBore2QmGx

Vad är Illuminati? Om hemliga sällskap, symboler, blodslinjer och New World Order

http://fampo.blog.se/illuminati/embed/#?secret=N7yBPu6glR

Inside the warped mind of Anders Breivik

http://fampo.blog.se/inside/embed/#?secret=W4cyA3yDee

Høyesterett ser jo ikke hva som egentlig er problemet, Er de så trangsynte at de ikke ser at det er barnevernet og rekttsakskyndige sin fremlegging av sakene som er problemet.

http://alitcia.blog.se/hoyesterett/embed/#?secret=VMXvYBDHER

TEMA: HOYESTERETT / Dette leser jeg i aftenposten i dag.

http://alitcia.blog.se/dette/embed/#?secret=bwXOxdRM7w

https://fampo.blog.se/hvordan

Norges Menneskehandel – Barnevernet. Grusomheter imot Barn – 2.gangs utsendelse av Arrestordre mot Vennesla BV om kidnappingen av de 4-fire barna til Aliticia og Armend Forsberg Caushi

http://fampo.blog.se/statarrest/embed/#?secret=Gag1DvEZsl

NHO Service og Handel: Høringssvar Ny Barnevernslov * 2016 – 2019

http://fampo.blog.se/nho/embed/#?secret=ttxvPvDK5g

Robert Scott: So starts my pursuit to point out that Greta Thunberg !

http://alitcia.blog.se/greta/embed/#?secret=6g1TfC5C9Q-politiet med føring om å ikke anmelde økonomisk • Må prioritere utlendingssaker

ØKOKRIM: Pålagt å ikke gripe inn

DNBs tidligere antihvitvaskingssjef Roar Østby ga nesten opp å ringe Økokrim om mistenkelige transaksjoner. For beskjeden var som regel: «Det har vi ikke kapasitet til».

Ludvigsen!

http://fampo.blog.se/lud/embed/#?secret=Te4oDNLPKa

Wuhan Coronavirus Likely to Soon Be Declared a Pandemic, Scientists Warn!

http://fampo.blog.se/pandemic/embed/#?secret=QnXGUy6XaB

Jan Fougner: Økokrim bør bestå *2017 / Morten Kinander: Økokrim bør omorganiseres * 2016

http://fampo.blog.se/okokrim/embed/#?secret=Szr4v82hen

Har de ansatte i barnevernet i Norge provisjonslønn?

http://fampo.blog.se/provisjon/embed/#?secret=4Q1o3Yaa5P

Forfalskningen av barnevernets historie

http://fampo.blog.se/historie/embed/#?secret=heDXcGXtrO

Journalisten som har skrevet denne artikkelen har kanskje ikke selv noen erfaring med hverken norsk barnevern, norsk helsevesen, norske NAV og/eller norsk psykiatri, blant alle de norske, offentlige systemene, og da burde ikke Journalisten få skrive i offentlig tidsskrift

http://fampo.blog.se/journalist/embed/#?secret=UvKF0Z8aZu

WE ALL KNOW THAT COURT'S OF NORWAY HAS VERY SERIOUS CORRUPTION CRISIS! INDEED.

http://fampo.blog.se/corruption/embed/#?secret=Yl09jKteJR

Projects, harassment or it's like can last for years, and have its end with the community, or leave before total ruin, to find a new town or community, to start all over again. It is an expertise that has long profit traditions related to such deceptive traits. It must be understood that this lodge knowledge exists in families over generations, and keeps its knowledge close.

But like so much else, the lodges were “capped” in northern Europe by several of these, living according to a doctrine that pedicures fraud, theft, and deception, which facilitate methods of profit, as long as this grip on the community can be maintained without to expose their dividend role.

That's why, for example, you can read about the lodges, that Rotary, Odd Fellow and Lion call themselves charitable clubs, with seemingly altruistic desires for their local and immediate environment. It offers voluntary efforts and spends new time and resources building on their brought image. As long as it takes. With all the accumulated fraud knowledge accumulated in clubs that over time, it always seems to have been there.

https://www.facebook.com/v6.0/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df31baf3ac753b6%26domain%3Dfampo.blog.se%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffampo.blog.se%252Ff57d4be2583f1%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKnut.Arild.Hareide%2Fvideos%2F2166831703330538%2F&locale=en_GB&sdk=joey&width=792

«KNUT ARILD HAREIDE, HVA MED FEM NORSKE BARN SOM TAS DAGLIG AV BARNEVERNET?»

https://kristenkoalisjon.no/kkn-taler/les1/knut-arild-hareide-fem-norske-barn-tas-daglig-barnevernet

Statansatte har lagat IMUNITET for sig selv, og vi far 3 til 5 år fengsel fra offentlige tjenestemenn uten bevis

http://fampo.blog.se/lov/embed/#?secret=byGpb0Tpkb

Dommerne er ansatt i konsulentfirmaer som påtar seg oppgaven med å etterforske, påtale og dømme personer mot betaling.

http://fampo.blog.se/dommere/embed/#?secret=nM3yUoS6Eg

Øyvind Furnes har delat en länk

Administratör · 10 min

Slik manipulerer de barn i flere timer til å fortelle ting som aldri har hendt.. de presses å lyver for!!! E dette barnest beste?? Eller til løgnerene beste.. hva e hensikten dems… 

Turid Kavli, manipulerer barn til å beskrive overgrep!

https://youtube.com/watch?v=vPjgV3btWDg%3Ffeature%3Doembed

Turid Kavli, Kongens fortjenestemedlaje!

https://youtube.com/watch?v=mnGXs_jEs_U%3Ffeature%3Doembed

Tonje Omdahl: POLITIET FÅR INNLEGGENE OG VIDEOENE MINE SLETTET

http://fampo.blog.se/tonje/embed/#?secret=zspEngJlFG

Er dette noe du ville ha gjennomgått som BARN? Er det lov å gjøre dette under Tvang? *TONJE OMDAHL !

https://youtube.com/watch?v=rpvMryCzZcY%3Ffeature%3Doembed

Tonje Omdahl: Besluting om ransaking, sør-vest politidistrikt!

http://fampo.blog.se/ransaking/embed/#?secret=LUtgXIMCOz

https://youtube.com/watch?v=IbrQeKEYjpY%3Ffeature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=qhWIX5-6uB0%3Fstart%3D58%26feature%3Doembed

Døden i barnevernet! I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….

http://fampo.blog.se/dode/embed/#?secret=XpqnlTLylJ

https://youtube.com/watch?v=QhY_1eS-U_g%3Ffeature%3Doembed

WHERE IS HELENE IREN ANGEL MICHAELSEN?

http://fampo.blog.se/iren/embed/#?secret=pkucB6olou

https://youtube.com/watch?v=umqZGSLCO7w%3Fstart%3D22%26feature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=C3vHPY8QpIo%3Fstart%3D2%26feature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=cjaEdGEp400%3Ffeature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=HtqYXTpQz-E%3Ffeature%3Doembed

Mødrehjem Sudmannske 18.3.2017 https://is.gd/O73ic2 Sitat: “Nina Søviknes, Lise Johansen i samtale med Rune Fardal om opplevelser på Sudmanske Mødrehjem i Bergen. Lise mistet 3 barn på bakgrunn av hva som fremstår som ren faglig svindel fra en rekke ansatte på Sudmanske og i Barnevernet.” – Barnevern, korporativ forretningsvirksomhet, menneskehandel, statlig maktmisbruk, kriminelt syndikat https://is.gd/Cv6i1O

https://youtube.com/watch?v=MhLXLF8kaY0%3Ffeature%3Doembed
https://youtube.com/watch?v=144MA_QHdVs%3Ffeature%3Doembed

Magnar Gripsgård: I Mai 2017 fikk jeg innkalling som vitne i en rettsak. Innkallingen var klar. Dersom du ikke stiller, kan politiet hente deg og bringe deg til retten. Du skal selv betale reisen til retten..

http://fampo.blog.se/magnar/embed/#?secret=9bBYPAMs28

https://youtube.com/watch?v=xhuwZHxrasU%3Ffeature%3Doembed

Magnar Gripsgård: I Mai 2017 fikk jeg innkalling som vitne i en rettsak. Innkallingen var klar. Dersom du ikke stiller, kan politiet hente deg og bringe deg til retten. Du skal selv betale reisen til retten..

http://fampo.blog.se/magnar/embed/#?secret=9bBYPAMs28

BARNEVERNET: 50 milliard industri / Menneskehandel / FOLKEMORD!

http://fampo.blog.se/industri/embed/#?secret=Z65hPjeSah

https://fampo.blog.se/industri/
https://youtube.com/watch?v=1vSD0y0C7N0%3Ffeature%3Doembed

Dette er akkurat hva kommunenorge har oppdaget når det gjelder barnevern og refusjonsordninger…

http://fampo.blog.se/refusjon/embed/#?secret=NVYXN796RJhttps://www.facebook.com/v6.0/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df37b957083a6b58%26domain%3Dfampo.blog.se%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffampo.blog.se%252Ff57d4be2583f1%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frune.fardal%2Fvideos%2F10155693203631150%2F&locale=en_GB&sdk=joey&width=792

NORSK STAT = FOLKEMORD / FOLKEDRAP

http://fampo.blog.se/folkedrap/embed/#?secret=knBQRrv4be

https://www.facebook.com/v6.0/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df34fd1e9723dea%26domain%3Dfampo.blog.se%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffampo.blog.se%252Ff57d4be2583f1%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKjellIngolfRopstad%2Fvideos%2F232971904286177%2F&locale=en_GB&sdk=joey&width=792

https://youtube.com/watch?v=Er35lm-neSA%3Ffeature%3Doembed

Jørgen Arne: Merk dere navnet, Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius.

http://fampo.blog.se/jorunn/embed/#?secret=xhzXfbZ7Nn

MENNESKER I NORGE ER OKKUPERT AV SIN EGEN STAT / PEOPLE IN NORWAY ARE OCCUPIED BY THEIR OWN STATE

http://fampo.blog.se/okkupert/embed/#?secret=WWRXDf4mWP

https://www.facebook.com/v6.0/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1df5de0392b55%26domain%3Dfampo.blog.se%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ffampo.blog.se%252Ff57d4be2583f1%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKjellIngolfRopstad%2Fvideos%2F516655805731954%2F&locale=en_GB&sdk=joey&width=792

I møte med Bv i går, fikk jeg dette fra bv. barnehagen har sendt dette som tilleggsopplysninger.

http://fampo.blog.se/dette/embed/#?secret=7OGlG7Li7G

Høyesterett ser jo ikke hva som egentlig er problemet, Er de så trangsynte at de ikke ser at det er barnevernet og rekttsakskyndige sin fremlegging av sakene som er problemet.

http://alitcia.blog.se/hoyesterett/embed/#?secret=VMXvYBDHER

The patience club's patience becomes profitable if a doctrine lays the guts for long cynical plans. . with all the knowledge that exists about subtle manipulative influences that, with full guarantee from me and more, do not stop until the resistance costs them more than they think they can profit from continued harassment. A genuine deceptive will that unfortunately has become established as a normal practice in Norwegian police.

. many times that effort vile robbed from the community, once they have to offer the community.

These lodges, or jolly clubs, are collections of losers who, through their fellowship in misery, and social quirks, character traits, such as mood, anger and revenge, a penchant for hidden agendas, and vendetta with no information on who or why.

Suggestions from us, whether such things feel or are perceived as likely, are, the sooner you conclude that these coincidences that constantly interfere with your ability to help yourself should not be judges, police or political.

– alongside at least a hint of psychopathy quickly learns that they can continue their cowardly, and deceptive lifestyles, with the prospect of solid profits through this cowardly, cynical manipulative game, such individuals possess as their own preferred trait.

is just what it sound like. Children are even sold to absurd private interests as abnormally wealthy owners of eccentric islands.

We also have examples that the capital-strong Freemason, with trapped fetishes for young kiddy boys, can order as desired, and some suggest that these boys can be replaced as often as the eccentric wants. Just return and bring a new item home.

Pedocracy in Norway sells its own children, solely to make money from them. So that is why Norway has built up its monstrous mortal Child Trafficking industry, by corrupting all levels of public administration, courts, and the judiciary. The solution is simple and ingenious.

Take away all the bodies in the community that can assist or corrupt families with justice and protection.

The state's last method of preventing families from attaining justice is then to isolate family members from one another, and change the mandate of from being in the public service to the task of protecting the authorities from us, the people. Parents are defined as “at risk to the authorities” and subjected to massive harassment and repression, to hinder their parents' justice.

Use the methods you need to get the parents worn out. Destroy hope and motivation to fight. The state suddenly becomes a demon with the resources and willingness to do whatever it takes to gag everyone trying to tell stories about this cruel idea of ​​using our children as fuel and the basis for activities in the big so-called knowledge business, which basically does not function in a healthy democratic society.

But these do exist and appear to be willing to participate in child trafficking due to the low ether demand for unnecessary expert services.

Prime Minister Erna Solberg's plan argues for increased employment in general and sought the asset of the country's many unnecessary academics.

These academics who, due to many factors, must or are willing to accept the role of facilitating fictitious needs. Fictitious needs that then create demand for the services they can offer. The effects of such child trafficking have obvious positive effects in large parts of society's economic activity, though figures are the basis for assessing society's success. According to the Government, such profit-seeking and GDP growth are the set priorities.

I feel that motives that far away depend on a masquerade that portrays this industry as a well-meaning and well-meaning. Therefore, a methodological system has been developed for the production of reasons why the children cannot be returned. The methods implemented in the system are, in almost all Norwegian municipalities today, managed by the VISMA AS group.

NHO Service og Handel: Høringssvar Ny Barnevernslov * 2016 – 2019

http://fampo.blog.se/nho/embed/#?secret=ttxvPvDK5g

This company has tremendous interest in maintaining this child trafficker industry. Creates a lot of assets for this profit-maximizing, monopoly group. Thus, it is obvious interests that WISMA AS devotes considerable resources to counteract the use of human rights in connection with litigation concerning children.

The Supreme Court in Norway, of course, accepts such profit guarantees, and therefore, in 2019, decides that our children are not to be counted as human beings until they are 7 years of age. By doing so, the Supreme Court is legalizing the entire corrupt system that holds this deadly and destructive industry with good profits and growth potential. The prime minister sees the way to success is to lure families with children from abroad into the deadly but profitable traps of the Norwegian Child Trafficker industry.

Protected by Norwegian police, Child Trafficking is a completely safe and recognized business model in Norway.

An industry that relies on society organizing family devastating policies, such as child welfare in exchange for contracts, or else providing good returns in the form of allegedly increased employment, better profitability, and allocation of resources through fees and false pretenses that all children are sick and in need of a diagnosis of a type that increases the money transfers from the state, in compensation for the created need for care and the inclusion of medical costs that should never exist.

All the motivation in the system called Team Child Trafficker seems to be solely about profit maximization.

Moral issues have been resolved by the Supreme Court, through their insane interpretations of the country's human rights , and even stranger interpretations of the European Court of Human Rights ruling against Norway.

The verdict against Norway is for breach of the country's own human rights laws and attempts to legitimize children as a commodity in Norway. The method is boringly transparent in Norwegian courts;
‘Decrees that really deal with something else are presented as being relevant.

If it is discovered that it is irrelevant, or that the documents are false in every way, the court uses false grounds, changes the wording, and corrupts trials so that it is less problematic for the law of Norway that children are sold, abused and murdered on the basis of greed. and disfavoured opportunities for bereavement, without regard to such deadly value creation to cover up new and worse abuse. Profit is the goal.

The Supreme Court defends itself from a bad conscience. This is by only considering the values ​​that do not relate to the necessary facts about children's actual humanity. A cunning way to get away from unpleasant issues. And, in a manipulative way, is presumed to have grounded judgment in actual knowledge, but which in reality is a misinterpretation, misapplication of law and what must be said to be mere nonsense, lies and deception and relational directions to insane literature like no adult, without hidden profit agenda, will be supportive behind.

The Supreme Court of Norway is actively facilitating the trafficking of children in Norway. Thus, political motivation for the kidnapping of children is the profit potential of the consequences of such devastating interventions in families. The prime minister wants profits and jobs. The kidnapping of children generates a great deal of activity for those occupational groups who like to sit in the various controlling bodies, congregations, committees and as owners of private welfare professions, who buy political goodwill through bribery lobbying.

Here, the state of Norway is very easy to understand.

As a knockout, the authorities secretly communicate with the parents' lawyer not to use the important laws. Human rights laws, and the laws that give us protection against crime identical to this state, expose parents to when their children are to be stolen.

Attorneys most think of the next source of income and do wisely as the authorities demand. All lawyers know that you will be professionally corrupted as a lawyer if you oppose these corrupt claims of this abusive state.

The only leaders found in Norway today are parasites. Parasites like these in the government Team Child Trafficker.

Let us shed light on those who are behind the idea. The architects behind the methods used. Should such a goal be expected from a state, and such a willingness to disregard the laws agreed upon by the alleged democracy.

The people who announce such profit plans. Who are these people? Can they explain the reason behind such cynical industrialized abuse of other people's longevity and joy of life? And robbing of choices and well-known family relationships.

Some people think we need to answer some simple questions from the top level of the government. There are probably many who want answers to various questions. I'm not going to suggest any, but write down my question if I could ask 2.

– Why is the state spending so many resources on producing false grounds in cases involving regular theft of children?

– What value does it have for the authorities that power is so corrupt that it is possible to maintain an abusive system, which kills children to such an extent as in Norway, kidnaps 2000 children every year?

Norway is recognized, under consensus among other European countries, as Europe's worst nation in terms of human rights violations against its own population, especially such abusive acts against the weakest groups in society.

The Supreme Court in Norway is the body that secures the country's large and meaningless, and not least destructive Child Trafficking industry. Some believe that it is a coincidence that Prime Minister Erna Solberg appointed Judge Toril M Øie as the Supreme Court leader, while the Government changed its ideological character and changed its expression nationally to be more in line with the name of the government team;

Government Team Child Traffickers.

Everyone who lives in Norway, and sees that the entire Norwegian institution is thoroughly corrupt, and governed by the actors' contact network and private profit potential. But excluded from the public. Hidden and distributed as resources among those already established welfare fraudsters, such as Stendi AS, or the madness “The Factory of Change”, which is actually an institution for manipulating children's truth relationships.

Organize in secret and hidden under the well-used concoction of local, or regional charities. But who actually knows the profit potential that lies in finding causes, whatever, that can be used to intervene in families' internal affairs. When done, the inertia in our institutions takes over and generates crazy profits for those involved as a player on the Child Trafficker side exclusively by now having started the process, which must be dealt with in court before the conflict can lead to the return of the wrongly kidnapped child.

There are tremendous profit potentials in such systems, when an improper intervention, generates such values, at the expense of child life and their parents.

When the time for court arrives, the government uses enormous resources to counteract repair. The Mafia problem in state affair, is traceable to lodges hiding the betrayal behind a false facade of various. Same pattern all over, they find their way to such opportunities, whether they choose to call themselves Rotary, Freemason or the Norwegian Women's Sanitary Association.

Many people are interested in predictable profits. And the potential for profit is made soaring, as a way to make the potential in child trafficking to hard to turn down. Norway's prime minister Erna Solberg wants profit-oriented Child traffickers, with determination, to make sure conditions are at its maximum capacity.

Lastly, taxpayers' money, on a large scale, is used to generate as many costly obstacles as possible for the trial, repair and compensation. Not only is this reinforcing and prolonging any trauma and unlawfully inflicted suffering, but it is increasing the costs of taxpayers to the extreme, as at this point in such methodical terrorist routines, pressure is also placed on the unimportant parts of the case to prevent actual and real insight into the matter, by creating confusion and despair.

The Norwegian and most other such systems are nothing about the children. It is about the cynical exploitation of individual abuse by the authorities, against single individuals, and families. The method is as written above, proven and well documented as profit maximization.

Thus, such cynicism has been included in this Norwegian welfare system, that it is all the way being awarded high-profit opportunities for the interventions that generate the most activity. The asset in this context is income, profits, and other profits.

It is obvious that the reward-system from central authorities to those contributing to Norwegian Child Trafficking as providers of services, premises or material. Must understand that they participate in the maintenance of a fictitious social need, which uses the resources of society in the context only in the methodology incompatible with expressed threats, and intentions, as enshrined in the laws governing such social behavior.

The fact that the Norwegian Supreme Court believes in being able to legitimize kidnappings of children founded on fictional grounds shows the grotesque truth that we have given up control over our democracy, to someone who works intensely to discharge all our rights as a living and thinking individual. We would be most profitable to empower if we were institutionalized and separated from the vital family relationship social beings to have in order to thrive and feel as belonging.

It is a consequence to the future, that Erna's stated policy and her actual policy seem to be from two completely independent ideologies or doctrines. That indicates democratic fraud.

I have learned that one should avoid people who are often changed, – who can be perceived as very different characters in the same person, without this being due to anything other than trying to adapt to the situations to get into position.

The authorities then pay the entire profit party with the taxpayer's money. They also use taxpayers' money to pay the police to protect those who steal Norwegian children, against the parents of these stolen children, who try to do their duty to protect children from expulsion from the likes of Erna Solberg, and other psychopathic profit hunters.

The cynicism of this blind profit focus opens up opportunities and willingness to manipulate situations to profit from the industrial destruction of mankind, in new ways, for which reimbursement may be demanded from the humble, and thus even more profitable, by destroying children or their parents even more.

For the destruction that is caused by the original, fraudulent use of false “letters of concern” to CPS, and constant deception form all parties claiming to be neutral. The government is using old tricks. – By pretending to be support, or just a person expressing understanding for the problematic situation. Offering a helping hand.

If on get approached like this in Norway, while in conflict, or considering conflict, for good reasons or not, this approach may well be an actor that is paid by the government to sabotage or counteract your ability to detect that you are deceived, interfering and distracting you form deadlines, and one of the most cynical of these methods, is that the deceiver, through mimick and language, can appear to be in the same or similar situation. This results in a quick social consensus.

When trust is gained from the victim to be deceived, friendly, trusting, or other forms of offerings of assistance come from the victim. This need for help is set to equal, and will basically feel like sharing common experiences, and thus supporting one another so that you feel that this help, or the need for help, is all-consuming from this new acquaintance. Without knowledge of such methodology in society, most people are deceived without ever knowing that the new “friend” is the reason.

The goal is the same every time. Maximum profit back on what they will refer to til as their investment. The target is feeding information to the outside, and the part of the plot the target is unaware of. Trains to provoke in ways that give feedback to the imposter on the targets emotional patterns, reaction and what creates stress or anger. This perspective into the targets weak points, or emotions. Once they got this and made a choice of method on how to achieve the panned goal.

The cheater's contract is to sabotage your goals, or opportunities to achieve justice where none exists. Or they decided to rob you in ways that you did not believe were possible before you got the experience. The authorities thus use such, far from acceptable methods, to sabotage individuals' access to justice, as Vendetta for expressed opposition to the government of Erna Solberg in Norway, that is called Team Child Trafficker.

Bekymringsmeldinger til barnevernet er for dårlig begrunnet: – Du skal melde bekymring først når det er snakk om omsorgssvikt i hjemmet, mener forsker

http://fampo.blog.se/bente/embed/#?secret=eV36LWzOxe

The cynical ugliness, when one realizes that it is not only possible, but quite common for authorities to undertake such “missions”, by proxy by hiring such professional saboteurs, is probably that these come from lodging, a foundation or association that you have knowledge of, or relationships within another way. Why? Because it gives you access to “get to know” you, in an environment that is quite similar to what might be called the normal version of yourself. Everyday edition of yourself.

DEN NORSKE STAT HAR SKAPAT DEN ABID Q. RAJA VI SER IDAG! (NORGE 2020).

http://fampo.blog.se/raja/embed/#?secret=VxuHAJKz1N

This is used to “calibrate” the first “random” meeting, – for the victim, the meeting between the fraudster and selected target for the first time, this manipulation has a fixed agenda sett before the first random greeting.. .The fraud is methodical, and willing to invest time in “helping” the target bettering the situation,- trust-building. – and exposed kindness just for the show. To get emotions as a response for later use in the goals to create obstacles, and disturbances. Stop you from noticing the scale of the fraud. Realizing that we live without a safety net against oppressive power holders in this nondemocratic perhaps state.

Ordering such services can be done most easily through their local lodging network when one is available, otherwise, access to such services and coarser can be found in all cities and towns. The person will always be, for example, Rotary, or perhaps Odd Fellow, who would be the place to know someone in Tønsberg if you want to buy such services, but you must, however, have clearance from a member of the club before you can access. It is important that such information is extended. If this is recognized as a phenomenon in Norwegian society, then the possibilities of this oppressive method will be far less.

Hvordan ligger det til med NORSK STAT's rettssikkerhet? How is the law of the NORWEGIAN STATE legal?

http://fampo.blog.se/hvordan/embed/#?secret=Bnmx2aVhjq

I know it's too sick to believe… think it was cynical in all ways… Nothing real in the facade that has to accompany the fraud, but must be solid enough to be preserved at the frauds repeatable “truth”.

Such an acknowledgment is often difficult to swallow, so one often makes the mistake of comforting oneself by producing a “comfort statement” as to why this person you thought you had respectful relations with and seeking support or assistance for something that is very pressured by time by deadlines. too long, far away, or demanding to get into..but you will get information on coordinates, or some part of the information that makes you see the hint of patterns that will trigger a trust response, and hopefully make the target take the first initiative.

Next ….

. Generate paranoid feelings and turn every little thing into “crises”. It may sound strange, but this is done so that you do not focus on the right thing, or to lure the target outside, while the police break-in…

MK ULTRA: Mind control research in Norway

http://fampo.blog.se/mkultra/embed/#?secret=gxrpwTdrMG

This is done by a person who is possibly only working on such tasks. They will be trained in various scenarios that normally create predictable psychic reactions and subsequently anticipated responses to this inflicted psychic emotion.

This is not very complicated once you have learned how to trigger such basic feelings, which can be predicted as a clock approximate, as long as the victim of this deception does not lose confidence in the impostor while the fraud is going on.

The basic structure of the system is designed to assist profiteers in maximizing their withdrawal of taxpayers' money, against as little as possible of services remaining, so that most are retained in the form of profits, in metals, or other real measurable value, that is easily transported…

Thomas Campbell Kelly: NORSK POLITI INFILTRERT

http://fampo.blog.se/infiltrert/embed/#?secret=urRU3tXjJN

Jeg ble en politiinformant i april 2017 etter at jeg ble frikjent for ett drap jeg ikke gjorde.

http://fampo.blog.se/informant/embed/#?secret=6C0Wme5g6Z

All of these things generate the asset that profiteers want to maximize. A circular effect that Rotary loves, as it offers countless opportunities to swindle and generate false claims and filing requirements that follow multiple settlements, refunds, and generally all that can generate profit.

Har de ansatte i barnevernet i Norge provisjonslønn?

http://fampo.blog.se/provisjon/embed/#?secret=4Q1o3Yaa5P

This culture seems to have gained a foothold in all kinds of institutions, administrations, offices and is obviously an enterprising participant with a view to Norwegian Child Trafficking. In this context, our Prime Minister is fortunate to have her own tailor-made facilitator for profit maximization in the child trafficking industry locally. Her husband and Freemason, or rat if you will, entered into the local business community using the method explained here. .

Truls Thue: Why did you not come and help us? 3 years with no contact at all…

http://fampo.blog.se/trulsthue/embed/#?secret=DWrPJJS5MB

Such is the case in a country governed by a Mafia state structure, which can excite trafficking plans completely without the worry of having to answer for the crimes being committed against people for no other reason than profit…

Ja og du skulle visst HVA jeg har sett på nært hold, og hørt barnesikrik, og drapstrusler jevnlig Ingen Logikk KUN Arne Bakken, eksnabo og psykopat som får HEVNET seg på det norske folk.

http://fampo.blog.se/vigdis/embed/#?secret=sCQJwlqBcA

We no longer know that such terror, harassment and social destruction is not common. Normal life in Norway to live a life without the right to be a human being, and to be considered as production capital for the welfare profit players in the market.

Connie Eng: Marius Reikerås står denne loven noe sted?

http://fampo.blog.se/connie/embed/#?secret=gXiCvvW4xV

Erna Solberg has, demonstrably making the people of lawless objects money-rich cynics can use as they please, if it makes more profit, at the expense of our lives, and the future of our children.

Døden i barnevernet! I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….

http://fampo.blog.se/dode/embed/#?secret=XpqnlTLylJ

Barnevern / Massiv svikt i Hannes vei mot døden!

http://fampo.blog.se/barnevern/embed/#?secret=W7t78qvT2y

Hvor er de tusental barn som er i statlig isolasjon? Hvor er Folket? Hvor er framtiden? Hur lenge dem tror dem kan utfor Folkomord mot Folket? Har disse kriminele stat ansatte aldrig hort om folkedomstol? Og Folkets Makt.

http://fampo.blog.se/isolasjon/embed/#?secret=zjZy5iOy17

The cost of selfishness shows how imbecile the egoist is when he realizes that he has used his latest production units to generate more profits in terms of reimbursement requirements for services no more money

Regjeringen, stortingets EU parti, utlendingsdirektoratet, diverse borgermestere, hele politiske partier og deres ledelse, vaksine pådrivere, barnevernet, det hemmelig politiet så vel som det vanlige politikorpset, militærets ledelse, olje og energidep., kartellvirksomhet med strømleverandører og Smart systemer, tele systemer og deres mikroølgesystemer…… listen er veldig lang…. også lider av den samme lovløse kulturen som lever fet av å være parasitt på folkets bekostning.

http://fampo.blog.se/alex/embed/#?secret=HOfR65YCed

Ruled by the greed of individuals, at the expense of the children of society and the intelligence of the community

Anne-Kathrine Eckbo-Fangan: Les og bli litt klokere.

http://alitcia.blog.se/fangen/embed/#?secret=7jFwiBRKoW

FOLKEDOMSTOL

http://fampo.blog.se/folkedomstol/embed/#?secret=k6WMBVcHK8

Bestialsk mordforsøk på Varsler

http://fampo.blog.se/mordforsok/embed/#?secret=D3vVbUV56a

Nordmenn er Europas mest naive

Nordmenn er Europas mest tillitsfulle – eller naive – folkeferd, viser europeisk undersøkelse. Fire av fem nordmenn sier de «stoler på folk flest».

Slik ser øst-europeere på det norske barnevernet!

http://fampo.blog.se/osteurope/embed/#?secret=LqXBuv8Db9

Barnevernet – Ondskap satt i System *BARNEFJERN

http://fampo.blog.se/ondskap/embed/#?secret=nVfTdBzzXw

KRISTIAN KAHRS: Hei, jeg har fått en politianmeldelse og et forelegg på 8000 kroner mot meg fordi jeg har delt en pressemelding med dere her i forumet!

http://fampo.blog.se/fbpost/embed/#?secret=A6Hi6gGcSb

Make Men Masculine Again

http://fampo.blog.se/men/embed/#?secret=k2iEOwiUIz

Tonje Omdahl: Besluting om ransaking, sør-vest politidistrikt!

http://fampo.blog.se/ransaking/embed/#?secret=LUtgXIMCOz

Klage på tvungent psykisk helsevern m.m (update 20. nov. 2019)

http://fampo.blog.se/tvungen/embed/#?secret=1Ja8iQH1u0

Alarmerende tall fra politiet: Dropper titusenvis av oppdrag – mangler kapasitet

http://fampo.blog.se/politistat/embed/#?secret=HDdo2NYhbc

Bodnariu-children's grandparents rebukes against Satanists in CPS

http://fampo.blog.se/satan/embed/#?secret=vI1JpYqLh6

FYLKESNEMNDA ER EN SATANIC AGENDA (NOV. 8 2019).

http://fampo.blog.se/satanic/embed/#?secret=MIqyPztjst

Nordmenn blir aldrig Franskmenn, gule vester blir mest sannsynlig ikkje til å oppstå i NORGE.

http://fampo.blog.se/ingen/embed/#?secret=k7kXL7Vd5v

FAMPO: POLITI er dei som er i fremste rekke når det gjeld utøvinga av terroren imot individer i folket.

http://fampo.blog.se/politi/embed/#?secret=CPah78KNb8

MK ULTRA: Mind control research in Norway

http://fampo.blog.se/mkultra/embed/#?secret=gxrpwTdrMG

WE ALL KNOW THAT COURT'S OF NORWAY HAS VERY SERIOUS CORRUPTION CRISIS! INDEED.

http://fampo.blog.se/corruption/embed/#?secret=Yl09jKteJR

Bestialsk mordforsøk på Varsler

http://fampo.blog.se/mordforsok/embed/#?secret=D3vVbUV56a

https://fampo.blog.se/mkultra
https://fampo.blog.se/dennis
https://fampo.blog.se/kritik
https://fampo.blog.se/lov

Statansatte har lagat IMUNITET for sig selv, og vi far 3 til 5 år fengsel fra offentlige tjenestemenn uten bevis

http://fampo.blog.se/lov/embed/#?secret=byGpb0Tpkb

https://fampo.blog.se/stat

RETTSLØSHET- Barnevernet: En stat i staten

http://fampo.blog.se/stat/embed/#?secret=WoWu6s9CZf

https://fampo.blog.se/bvstat
https://fampo.blog.se/grov
https://fampo.blog.se/dommere

Dommerne er ansatt i konsulentfirmaer som påtar seg oppgaven med å etterforske, påtale og dømme personer mot betaling.

http://fampo.blog.se/dommere/embed/#?secret=nM3yUoS6Eg

https://fampo.blog.se/we
https://fampo.blog.se/why

Marius Reikerås: Centimetere fra døden, på Oslo City.

http://fampo.blog.se/why/embed/#?secret=gGbqI5U95l

https://fampo.blog.se/hvordan
https://fampo.blog.se/vaksine
https://fampo.blog.se/sara

SARA: Et frastjålet liv.

http://fampo.blog.se/sara/embed/#?secret=fG8VczpiYk

https://fampo.blog.se/justismord

JUSTISMORD: Norway is a “de facto” rogue territory which has been under Soviet rule since the early 20th century.

http://fampo.blog.se/justismord/embed/#?secret=r86i8RhItz

https://fampo.blog.se/mordforsok
https://fampo.blog.se/informant
https://fampo.blog.se/infiltrert

Thomas Campbell Kelly: NORSK POLITI INFILTRERT

http://fampo.blog.se/infiltrert/embed/#?secret=urRU3tXjJN

https://fampo.blog.se/fatalitet
https://fampo.blog.se/arrestordre
https://fampo.blog.se/statarrest
https://fampo.blog.se/alex
https://fampo.blog.se/okokrim

Jan Fougner: Økokrim bør bestå *2017 / Morten Kinander: Økokrim bør omorganiseres * 2016

http://fampo.blog.se/okokrim/embed/#?secret=Szr4v82hen

https://fampo.blog.se/trulsthue
https://fampo.blog.se/politistat
https://alitcia.blog.se/hoyesterett
https://alitcia.blog.se/dette
https://fampo.blog.se/trude
https://fampo.blog.se/minors
https://fampo.blog.se/stine
https://fampo.blog.se/bente
https://fampo.blog.se/tonje
https://fampo.blog.se/ransaking
https://fampo.blog.se/barnevern
https://fampo.blog.se/dode
https://fampo.blog.se/steven
https://fampo.blog.se/nilsen
https://fampo.blog.se/historie

Forfalskningen av barnevernets historie

http://fampo.blog.se/historie/embed/#?secret=heDXcGXtrO

https://fampo.blog.se/signer

SIGNER: JA til tokjønnsmodellen – NEI til radikal kjønnsideologi

http://fampo.blog.se/signer/embed/#?secret=J5vCwrQaTU

https://fampo.blog.se/ida
https://fampo.blog.se/silje
https://fampo.blog.se/tvungen
https://fampo.blog.se/sikkerheten
https://alitcia.blog.se/votering
https://fampo.blog.se/nav
https://fampo.blog.se/folkedomstol

FOLKEDOMSTOL

http://fampo.blog.se/folkedomstol/embed/#?secret=k6WMBVcHK8

https://fampo.blog.se/pst

PST *Politi og BARNEVERN = OKKUPASJONSMAKT

http://fampo.blog.se/pst/embed/#?secret=Y4gs2fzqPA

https://fampo.blog.se/pedo

Norway: Pedo-rings, Barnevern, Elite Politic Order International

http://fampo.blog.se/pedo/embed/#?secret=6R0TVn2axx

https://fampo.blog.se/urett

URETT: Pedofileliten bruker Tystnadsplikt og Personvern!

http://fampo.blog.se/urett/embed/#?secret=RzgRtUOely

https://fampo.blog.se/illuminati

Vad är Illuminati? Om hemliga sällskap, symboler, blodslinjer och New World Order

http://fampo.blog.se/illuminati/embed/#?secret=N7yBPu6glR

https://alitcia.blog.se/reality-check-av-norge

Reality check av NORGE!

http://alitcia.blog.se/reality-check-av-norge/embed/#?secret=ktb1taRTBi

https://fampo.blog.se/politistat

Alarmerende tall fra politiet: Dropper titusenvis av oppdrag – mangler kapasitet

http://fampo.blog.se/politistat/embed/#?secret=HDdo2NYhbc

https://fampo.blog.se/kongpst

Kongen måtte godkjenne PST-informasjon i rettssak: FRODE BERG ( *Erna Solberg KGB / FSB / ILLUMINATI AGENT, UTOYA, BARNEVERN m.m ).

http://fampo.blog.se/kongpst/embed/#?secret=XA71eePUqu

https://fampo.blog.se/dauntless
https://fampo.blog.se/linda
https://fampo.blog.se/nora

FORBILDENE MISTER MAKKTEN

http://fampo.blog.se/nora/embed/#?secret=SeSsJcR0de

https://fampo.blog.se/barr
https://fampo.blog.se/durek

Kongens nye svigersønn, heil prins Durek! 

http://fampo.blog.se/durek/embed/#?secret=NslD2gniF6

https://fampo.blog.se/un
https://fampo.blog.se/ispst

– Da jeg gikk av hadde vi tretti prosent. Nå har vi cirka ti prosent, sier Carl I. Hagen.

http://fampo.blog.se/hagen/embed/#?secret=tDN6sHQwZf

https://fampo.blog.se/hagen
https://fampo.blog.se/boikott

ENDA EN TIL LOSNING AV Å BOIKOTTE ALT AKKURAT ALT SOM HAR EN DARLIG HISTORIA OAVSET OM DET ER POLITI BARNVERN ELLER NEMND ELLER HOYSTERETT SAKKYNDIG ELLER ADVOKAT

http://fampo.blog.se/boikott/embed/#?secret=NRMpf4rfmQ

https://alitcia.blog.se/boikott

Boikott er eneste veien til a fa dette systemet i kollaps / Boycott is the only way to collapse this system!

http://alitcia.blog.se/boikott/embed/#?secret=oits0GhOF3

https://fampo.blog.se/kongen

GRUNNLOVEN: Et Kongedømme er et enevelde, og et enevelde er et DIKTATUR.

http://fampo.blog.se/kongen/embed/#?secret=PgQgYYQjN7

Bestialsk mordforsøk på Varsler

http://fampo.blog.se/mordforsok/embed/#?secret=D3vVbUV56a

Jordan Maxwell 2018 * Government / TV / Court / Religion / Rome via Pope gave the Divine Right to the Royalties /and more. * TV = Collective Mind Control Medium!

http://alitcia.blog.se/maxwell/embed/#?secret=pe9IIAIcWz

https://fampo.blog.se/qanon

QANON / WE THE PEOPLE

http://fampo.blog.se/qanon/embed/#?secret=TcPVw7dLDK

Hvordan ligger det til med NORSK STAT's rettssikkerhet? How is the law of the NORWEGIAN STATE legal?

http://fampo.blog.se/hvordan/embed/#?secret=Bnmx2aVhjq

PST *Politi og BARNEVERN = OKKUPASJONSMAKT

http://fampo.blog.se/pst/embed/#?secret=Y4gs2fzqPA

https://fampo.blog.se/sikkerheten

Hemmelig rapport lekket: Sikkerheten i Norge er for dårlig

http://fampo.blog.se/sikkerheten/embed/#?secret=2uHWVS3ypA

JUSTISMORD: Norway is a “de facto” rogue territory which has been under Soviet rule since the early 20th century.

http://fampo.blog.se/justismord/embed/#?secret=r86i8RhItz

Voteringsoversikt for sak: Representantforslag om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng

http://alitcia.blog.se/votering/embed/#?secret=g6srwjGZzl

Hun sa opp etter ti år i Nav: – Jeg hadde ikke samvittighet til å jobbe der lenger

http://fampo.blog.se/nav/embed/#?secret=ahVzRicnMU

IS-kvinnen pågrepet av PST på Gardermoen! m.m

http://fampo.blog.se/ispst/embed/#?secret=TipB58y6q9

– Da jeg gikk av hadde vi tretti prosent. Nå har vi cirka ti prosent, sier Carl I. Hagen.

http://fampo.blog.se/hagen/embed/#?secret=tDN6sHQwZf

SVERIGE / Migrasjon: Med risk för hatstorm och bli utkastad från grupper här på FB och kanske från FB i sig, vräker jag ur mig lite till.

http://fampo.blog.se/linda/embed/#?secret=BJtlSAmCVb

DEN NORSKE STAT HAR SKAPAT DEN ABID Q. RAJA VI SER IDAG! (NORGE 2020).

http://fampo.blog.se/raja/embed/#?secret=VxuHAJKz1N

MENNESKER I NORGE ER OKKUPERT AV SIN EGEN STAT / PEOPLE IN NORWAY ARE OCCUPIED BY THEIR OWN STATE

http://fampo.blog.se/okkupert/embed/#?secret=WWRXDf4mWP

Norway: Pedo-rings, Barnevern, Elite Politic Order International

http://fampo.blog.se/pedo/embed/#?secret=6R0TVn2axx

URETT: Pedofileliten bruker Tystnadsplikt og Personvern!

http://fampo.blog.se/urett/embed/#?secret=RzgRtUOely

Vad är Illuminati? Om hemliga sällskap, symboler, blodslinjer och New World Order

http://fampo.blog.se/illuminati/embed/#?secret=N7yBPu6glR

https://fampo.blog.se/illuminati

QANON / WE THE PEOPLE

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.