KONSEKVENSENE AV CHEMTRAILS

Årene går og spraying er tydelig som aldri før, og offisielt er alt contrails. Militære fly som KC135 (den militære versjonen av Boeing 707) og radarflyene AWACS er alle utstyrt for å sprøyte ut aerosoler. Våre myndigheter åpner for geo-engineering eller manipulering av Jordas geosystemer og dette henger sammen! Det er klart for alle som kan se at det foregår sprøyting av luftrommet fra fly, at de stripene man kan se på himmelen inneholder ukjente stoffer og at hensikten med denne sprøytingen ikke opplyses for allmenheten! 

Myndigheter i alle land benekter at dette foregår til tross for store mengder visuelle observasjoner. Begrepet chemtrails finnes, og flere og flere tar innover seg at det er en realitet som er her og kanskje har vært her i mer enn 20 år.. | Saken fortsetter under bildet :

-Barium er et av metallene som benyttes, du vil aldri finne det som metall (utenfor en lab), som det oksiderer raskt i luften.

-I stedet vil du finne forbindelser, vanligvis bariumsulfat eller barium karbonat.

Barium forbindelser brukes i plast, gummi, elektronikk og tekstilindustrien, i keramiske glasurer og emaljer, i glass-making, murstein-making og papir for å lage, som en additiv, i legemidler og kosmetikk, i tilfelle-herding av stål og i olje-og gassindustrien som et fuktemiddel for boreslam.

-Barium i vannet kommer først og fremst fra naturlige kilder som det er til stede som en trace element i både magmatiske og sedimentære bergarter. Barium er vanligvis til stede i luften i partikkelform som et resultat av industrielle utslipp, spesielt fra forbrenning av kull og dieselolje og søppelforbrenningsanlegg.

-Når du måle konsentrasjonen av et stoff i vann, kan du uttrykke det på ulike måter. Du må ta hensyn til enheter ved konvertering fra en vei til en annen.

1 liter vann veier 1 kilogram, som er 1000 gram. | 1 milligram er 1/1000 (ett tusen) av et gram. 1mg = 1 milligram = 0.001g

Men 1 mikrogram er 1/1000000 (en milliondel) av et gram. 1ug = 1 ug = 1 mikrogram | Merk at siste linje, fordi det er viktig. Symbolet μ er den greske bokstaven “mu”.

I måling, er det brukt til å bety “micro”, eller “million”. (Til typen μ, hold nede Alt-tasten, type 230 på det numeriske tastaturet, og deretter slipper Alt-tasten). Siden det er vanskelig å skrive, er det ofte skrevet med bokstaven “u”. Sørg for at du forstår forskjellen mellom et milligram (mg, 1/1000 eller et gram) og en mikrogram (ug, ug, 1 / 1000000th av et gram). Et milligram er tusendel, ikke en milliondel. Det er litt forvirrende noen ganger.

Et mikrogram er en milliondel av et gram, så det er en milliarddel av en kilo. Siden det er 1000 gram i en kilo og 1.000.000 mikrogram i et gram, er det 1000000000 ug i et kilogram. Alt dette er grunnleggende high school vitenskap.

Konsentrasjon i vann måles som ppm, ppb, g / l mg / l mg / l. Disse er deler per million, deler per milliard, gram per liter, milligram per liter og mikrogram pr liter. Vi kan konvertere mellom disse lett: 1 ppm = 1 mg / L = 1.000 ppb = 1,000 pg / L | 1 ppb = 1 mikrogram / ​​L = 0,001 ppm = 0,001 mg / L

Husk at 1 liter er 1000 gram, så 1 mg i en liter er en tusendels gram i ett tusen gram, eller en del i en million).

-Barium har alltid vært i vann

WHO også rapportert om barium nivåer i drikkevann : Det var i gjennomsnitt 43 ug / L, men de fleste var under 100 pg / L.

Dette betyr at mengden av Barium også finnes i chemtrailene, omtrent det samme ble funnet i den kommunale vannforsyningen i USA, tilbake i 1990 Dette er ganske lav, varierer det med geografi basert på den type bergarter i akviferen . I Toscana, Italia, barium i drikkevann var rundt 1000 ug / L (1 ppm), høy, men fortsatt innenfor trygge grenser. | Mengden av barium vil også variere basert på været. Svært kraftig regnvær vil lekke mer barium ut i grunnvannet.

Vi vet at dette har foregått lenge og foregår nå.  Regjeringen har siden 2009 hatt omtale av : “Geo -Engineering & Klimamanipulasjon :

I dokumentene som er publisert om saken. | Det hele blir med IPCCs rapport mer tydelig for oss alle og uklarheter rundt dette er helt borte.Det forskes nå på klimamanipulering, det er konkrete prosjekter i gang, og har vært det i nærmere 60 år. Det kan være nasjonale prosjekter eller multinasjonale.Et skjult internasjonalt samarbeid i stor stil er i gang, og vi blir ikke informert om det som foregår. (Offisielle organer i alle land holder fortsatt ærlightene tilbake. Ingenting om virkningene er sikkert ennå, og det er skapt dyp skepsis til myndigheter i mange land. Det er flere versjoner ute om hva som egentlig foregår, &  “Den gode historien er at man vil gjøre skyene lysere for derved å holde temperaturene på jorda lav..” Den andre derimot : -Er at sprayingen av aerosoler, er et ledd av en langsom depopulasjons-program ved å forsure jordsmonnet for så å modifiserte planter som tåler det. 

MÅLET VÅRT, ER Å FINNE SANNHETEN

Det er i dag ingen som bryr seg om å verifisere chemtrails påstander og det er ingen som måler hva contrails inneholder. Det er på tide at vi får innsyn i contrails og chemtrails som egentlig er samme sak.

Det er klinkende klart at værmodifikasjons -prosjekter foregår.. | Det er nå vår plikt å etterlyse nærmere opplysninger om hvilke prosjekter som er i gang i luftrommet over oss. “Myndighetene kan ikke i en slik sak holde tilbake opplysninger og skylde på nasjonal ..” 

PÅLEGG OM INFO FRA NORSKE -MYNDIGHETER ER DET FØRSTE STEG & DE INFORMASJONS -PLIKTIGE ER :

  • Regjering og Storting | Forurensningsmyndighetene og deres institusjoner
  • Metereologene           | Luftforurensnings institusjonene
  • Forskningsmiljøene & Universitetene, samt Politiet & E-Tjenesten

http://www.examiner.com/x-10438-Human-Rights-Examiner~y2010m3d13-video-White-Clouds-of-Death-Aussie-exposes-geoengineered-chemtrail-contents?#comments

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.