200 forskere til Støre: Ikke klimaleder så lenge vi pumper opp olje. SKAL MAN LE ELLER…AV DISSE FORSKERNE?

200 norske forskere gir statsministeren klar beskjed: Ta klimalederskap – og sett en sluttdato for utvinning av olje og gass. Jonas Gahr Støre tror ikke en sluttdato er noen løsning.

Publisert:

For mindre enn 3 timer siden

Kortversjonen

 • 200 norske forskere sender brev til statsminister Jonas Gahr Støre, ber om klimalederskap og en sluttdato for olje- og gassutvinning.
 • Initiativtaker Karen O'Brien og forskerkolleger oppfordrer Støre til å vise mot og lede det grønne skiftet globalt.
 • Støre mener en sluttdato ikke er løsningen og vil heller gå gradvis over til fornybare energikilder.
 • Klimatoppmøtet i Dubai starter 30. november, gir en sjanse for å vise lederskap og utfasing av fossil energi.
 • Forskere ønsker å investere i Norges kompetanse og erfaring for å sikre en bærekraftig fremtid og grønne arbeidsplasser.

Vis mindre

I et uvanlig brev fra topp motiverte norske forskere, inviterer de regjeringssjefen til dialog om en reell grønn omstilling.

Initiativtaker og klimaforsker Karen O'Brien anerkjenner sammen med underskriverne at den grønne omstillingen er vanskelig. Men at de er klare til å støtte Støre i arbeidet.Info

Forskerne

Vis mindre

 • Forskerne som står bak brevet kommer fra mer enn 34 forskjellige utdannings- og forskningsinstitusjoner over hele landet.
 • Disse inkluderer universitetene i , Bergen, , Stavanger, NTNU, Fridtjof Nansens Institutt, NMBU (Ås), , Fredsforskingsinstituttet PRIO, Bjerknessenteret, Havforskningsinstituttet, Norsk polarinstitutt og Meteorologisk institutt.
 • På listen er noen av Norges mest anerkjente forskere, som Eystein Jansen, Karen O' Brien, Grete Hovelsrud, Thomas Hylland Eriksen, Siri Eriksen, Helge Drange, Vigdis Vandvik, Frode Stordal, Kikki Kleiven og Cecilie Mauritzen. 

Det er imidlertid intet parfymert kjærlighetsbrev forskerne leverer til Statsministerens kontor. Intiativtaker Karen O'Brien sier:

– Dette er et brev fra forskere der mange jobber daglig med klimaet. Norge har et stort ansvar her. Hver enkelt forsker har ikke bare skrevet under, men satt ord på sin motivasjon for å be regjeringen sette en sluttdato for olje- og gassutvinning, sier professor Karen O' Brien til VG.

TOK INITIATIV: Forsker og professor Karen O'Brien tok initiativ til klimabrevet fra 200 forskere til regjeringssjef Jonas Gahr Støre.
TOK INITIATIV: Forsker og professor Karen O'Brien tok initiativ til klimabrevet fra 200 forskere til regjeringssjef Jonas Gahr Støre. Foto: Privat

Hun er en av Norges mest anerkjente klimaforskere – og er tildelt høythengende priser for sine bidrag for å forklare konsekvensene av klimaendringene.

I brevet til statsministeren skriver O'Brien og de over 200 forskerne at Norge har en unik mulighet til å vise mot nok til å handle og lede det grønne skiftet som verden må gjennom.

De fremhever årets klimatoppmøte i Dubai som starter 30. november – som en mulighet for Jonas Gahr Støre.

EKSTREMVÆR I SOMMER: Bildet viser blant annet oversvømmelser i Aurdal i Valdres som følge av ekstremværet Hans tidlig i august.
EKSTREMVÆR I SOMMER: Bildet viser blant annet oversvømmelser i Aurdal i Valdres som følge av ekstremværet Hans tidlig i august. Foto: Kim Atle Kleven /

Der oppfordrer de statsministeren til å vise globalt klimalederskap, og støtte arbeidet for en utfasing av fossil energi med en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon.

Tidligere klimaminister – nå utenriksminister Espen Barth-Eide skal sammen med Singapores klima- og miljøminister Grace Fu forsøke å bygge bro mellom alle verdens land om hvordan øke innsatsen og holde 1,5-gradersmålet levende.

– Vi som underskriver dette brevet er forskere som er personlig engasjert i klimasaken, ikke på grunn av politisk overbevisning, men på grunn av vårt vitenskapelige ståsted, heter det i brevet.Info

Noen sitater fra forskerne

Vis mindre

 • – Jeg siterer deg stadig vekk, statsminister, på at klima er en ramme rundt alt. Nå bare må det bety at vi skaper akkurat de jobbene som kutter mest utslipp. (Andreas Ytterstad, Professor, Oslo Met.) 
 • – Jeg skriver under fordi et oljeproduserende land som Norge trenger et modig politisk lederskap og tydelige samfunnsforskere for å klare omstillingen. (David Jordhus-Lier, Professor, Universitet i Oslo)
 • – Sustainability beyond growth fetishism will be necessary for survival. (Bærekraft utover vekst-fetisjisme vil være nødvendig for å overleve.) (Thomas Hylland Eriksen, Professor, Universitet i Oslo.
 • – Stopp i leiting etter nye forekomstar av olje/gass vil vere eit kraftfullt signal om at Norge tar klimakrisa på alvor. (Nils Aarsæther, Professor Emeritus, UiT Norges Arktiske Universitet.)
 • – Vår felles fremtid avhenger av en storstilt omstilling, og det krever at vi tar ansvar og lederskap. Kun gjennom handling skaper vi håp. (Wenche Aas, Seniorforsker, NILU.)

De skriver også at ved å investere kompetansen og erfaringen til Norge i å bygge en fornybar fremtid – vil vi kunne levere på både «vårt globale ansvar» og sikre morgendagens grønne arbeidsplasser hjemme.

Les også

Isbreene i Jotunheimen smelter: – Det er rød alarm

VISDALEN (VG) I 25 år har breforsker Liss Marie Andreassen fulgt med på utviklingen til isbreene i Jotunheimen.

Klimaforsker og samfunnsgeograf O'Brien fant inspirasjon i et lignende initiativ fra Storbritannia der 700 forskere skrev brev til statsministeren om manglende klima-lederskap.

– Hva er din egen viktigste motivasjon for å skrive under på brevet?

– Å gjøre noe, ikke bare snakke. Det er så viktig at flere involverer seg mer i klimasaken. Da jeg startet som forsker hadde jeg ikke ventet så mange av klimaendringene. Forskere, folk, flere må ut av komfortsonen. Det har vi et ansvar for overfor våre barn og barnebarn, insisterer professoren.

– Når er din sluttdato for når Norge bør slutte å utvinne olje og gass?

– Vi har ingen tid å miste. Vi må begynne nå, og vi har mer enn nok kunnskap og motivasjon til å skape alternativene i dag, svarer O'Brien.

LESER OG SVARER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar brevet fra forskerne på alvor - og skriver at han deler mange av deres målsettinger.
LESER OG SVARER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar brevet fra forskerne på alvor – og skriver at han deler mange av deres målsettinger. Foto: Helge Mikalsen / VG

Støre: Ingen sluttdato

Statsminister Jonas Gahr Støre skriver i en e-post til VG at han deler mange av forskernes mål.

Men han vil ikke gi etter for kravet om en sluttdato for utvinning av olje- og gass.

– Vi vet at etterspørselssiden etter olje og gass vil falle, og det betyr at utfasingen vil skje gradvis. Jeg har ikke tro på at en sluttdato vil gi den energien landene trenger, eller at vi får utnyttet den teknologiske kompetansen i energinæringen, skriver Støre.

https://www.finn.no/distribution-front/703027/external?channel=vg.no&pos=netboard_article&rec=false&limit=100&distribution=JOB,REALESTATE,REALESTATE_LEISURE,CAR&requireImage=true&theme=light&articleId=69GpXr&pageloadEventId=54b96c6b-3a9f-4eb4-9a2d-48a636710ab5

Han lover imidlertid å «stå på for å utvikle energisystemer uten klimagassutslipp.»

– Vi må gå vekk fra å bruke fossil energi uten karbonfangst og lagring, til å bruke mer fornybar energi. Vi må arbeide for energieffektivisering og en kraftig økning av fornybar energi, skriver statsministeren.

SLEIPNER A: Den produktive Sleipner A-plattformen i Nordsjøen på en godværsdag i mai.
SLEIPNER A: Den produktive Sleipner A-plattformen i Nordsjøen på en godværsdag i mai. Foto: Bjørn Haugan / VG

Leting på gamle felt

Han legger til at Norge vil lede an i disse forhandlingene – samt i arbeidet med å redusere utslippet fra skipsfart og tropisk regnskog.

Støre minner om at Norge nå konsentrerer letingen på gamle felt.

– Vi vil utvikle, ikke avvikle norsk sokkel – der vi kutter utslipp og utvikler teknologien for fangst og lagring av CO2. Norge satser nå mest på leting rundt eksisterende olje- og gassplattformer, ikke på åpning av helt nye felt. Analyser fra det internasjonale energibyrået (IEA) sier at det fortsatt trengs investeringer i eksisterende olje- og gassfelt, skriver Jonas Gahr Støre i sitt svar til forskerne.

– På klimatoppmøtet i Dubai skal vi gjøre vårt for at verdens land kan nå målet om å holde global oppvarming til 1,5 grader, forsikrer han.Info

Brevet

Vis mindre

Kjære statsminister

I anledning klimatoppmøtet COP28 i Dubai ber vi, som medlemmer av det vitenskapelige samfunnet, deg om å gjenopprette Norges klimalederskap. Dette kan bare oppnås om du forplikter deg, på tilsvarende måte som vårt naboland Danmark, til en sluttdato for utvinning av olje og gass. Et første skritt på den veien er nå å avslutte ny utvinning av olje og gass i Norge, samt stopper Equinors investeringer i nye olje- og gassprosjekter i utlandet.

Samlet bryr vi oss dypt om likeverd, og om integritet. Å ha integritet krever at vi gjør som vi sier, forankret i verdier som er sentrale for Norge og for regjeringen du leder. På toppmøtet for klimaambisjoner i september kom FNs generalsekretær António Guterres med en klar oppfordring til verdens ledere om å øke sine ambisjoner og komme med troverdige omstillingsplaner for energi, som inkluderer forpliktelser slutt på ny kull, olje og gass ved toppmøtet. Norge ble nektet en plass på talerstolen, et tydelig budskap om at Norge ikke blir sett på som en troverdig klimaaktør så lenge vi fortsetter å lete etter mer olje og gass. 

Forskning viser at en grønn omstilling starter med evnen til å forestille oss et alternativ, for så å igangsette endringsprosessene. Norge har en unik mulighet til å vise at vi er modige nok til å handle og til å lede det grønne skiftet som verden må gjennom. Ved å investere ressursene, kompetansen og erfaringen vår i å bygge en fornybar fremtid vil vi ikke bare levere på vårt globale ansvar, men sikre morgendagens grønne arbeidsplasser her hjemme. Studier av de økonomiske effektene av å stanse nye olje- og gassfelt viser at de langsiktige konsekvensene for norsk økonomi vil være beskjedne. Frem mot 2050 vil BNP være 0,5 prosent mindre enn referansebanen. 

Beskjeden fra verdens forskere og FNs generalsekretær er klar: Norge kan ikke kalle seg en klimaleder så lenge vi tillater ny olje- og gassutvinning. Vi kan ikke lenger unngå farlige , men jo raskere vi handler desto mindre blir konsekvensene. Klimakrisen er vår tids største utfordring, men også en unik mulighet for Norge til å vise klimalederskap.

Norge må følge eksempelet til land som Frankrike, Danmark, , Costa Rica, Ecuador og Irland i deres arbeid for å fase ut produksjonen av olje og gass. Norge har økonomien og kunnskapen til å ta ytterligere et steg til, og lede omstillingen til fornybar energi, og sikre fremtidens arbeidsplasser ved å støtte opp om grønn industri. Der Norge går foran, vil andre land følge etter.

I sommer har vi sett en forsmak på hvordan klimakrisen vil føre til hyppigere og kraftigere ekstremvær, med ekstremværet Hans her hjemme, katastrofale skogbranner i Hellas og rekordtemperaturer i store deler av Sør-Europa. Klimakrisen er her allerede og rammer klimasårbare land og folk hardest, men klimaeffekter også har en stor betydning for Norge. 

Som statsminister har du muligheten til å gjøre Norge til et ledende eksempel på hvordan vi gjør en fossil avhengig økonomi til et fyrtårn for grønn omstilling i praksis. Årets klimatoppmøte i Dubai er en mulighet for deg til å vise globalt klimalederskap, og støtte arbeidet for en utfasing av fossil energi ved å sette en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon.

Vi som underskriver dette brevet er forskere som er personlig engasjert i klimasaken, ikke på grunn av politisk overbevisning, men på grunn av vårt vitenskapelige ståsted. Vi anerkjenner at dette er vanskelig, og som forskere –  og mennesker – er vi klare til å støtte deg i å lede en reell grønn omstilling.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.