Omorganisering av helseforvaltningen: Endringer i helselovgivningen

Nyhet | Dato: 03.11.2023

Helse- og omsorgsdepartementet la 3. november frem et med endringer i helselovgivningen som er nødvendige for å kunne gjennomføre varslede endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen.

Det foreslås endringer i blant annet folkehelseloven, smittevernloven, legemiddelloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Etatene som er direkte berørt av lovendringene er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk.

Målet med omorganiseringen er blant annet å få mer avklarte roller og fordeling av ansvar mellom de ulike etatene. Helsedirektoratet skal for eksempel rendyrkes som en «myndighetsetat», mens FHI skal være en ren «kunnskapsetat».

Dagens helseforvaltning bygger på en tredeling av roller mellom myndighetsoppgaver, tilsynsvirksomhet og kunnskapsproduksjon. Endringene skal gjøre denne tredelingen tydeligere og mer konsekvent

Departementet foreslår også å overføre kompetansen til å behandle klager på vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven fra Klagenemnda for behandling i utlandet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Forslaget gjelder vedtak om dekning av utgifter til behandling i utlandet når det ikke finnes et tilbud i , eller det er dokumentert at helsehjelpen i utlandet er mer virkningsfull. Forslaget innebærer at Klagenemnda for behandling i utlandet legges ned.

Lovendringene skal etter planen tre i kraft 1. januar 2024.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.