Kritisk journalistikk for bedre folkestyre! STEIGAN 02.10 2023.

Av Jens Frøseth.

I sangen heter det visstnok «slike gutter det vil gamle ha».

Etter å ha hørt foredrag av Bård Wormdal om spionasje og etterretning, kunne en sang med «slike journalister det vil gamle Norge ha», rettes til denne (ensomme) forkjemper for en journalistikk som avdekker realiteter og virkelighet som vanligvis tåkelegges og skjules for oss.

Wormdal har i sin nye bok Spionkrigen gransket og fått fram i lyset Etterretningstjenestens og topp-politikeres skjulte samarbeid med USA Han har avdekket Norges funksjon som slags underavdeling under USA og deres militære (etterretningstjenester).

Wormdal siterer USAs omtale av sin trofaste tjener i et brev til Norge, representert av den famøse tidligere statsminister, «Norway is our eyes and ears in the North».

Ellers viser han til at Stoltenberg 2-regjeringa, ledet av nåværende generalsekretær i , uten forbehold, uten å gi det norske folk informasjon om hva dette var og innebærer, og uten å gi folk anledning til å debattere, godtok utbygging av verdens mest avanserte spionradar og avlyttingsanlegg i . Russerne anser og frykter at anlegget i tillegg til overvåking og hacking, bl.a. kan brukes til sabotasje av atomanlegg som ligger 20 mil unna i , slik at deres mulighet for gjengjeldelse ved et amerikansk førsteslag med atomvåpen ikke vil fungerer.

Dette er anlegg som Russerne har bygd opp i tråd med teorien om atombalanse mot USA og som USA også har.

Så lenge man ikke er belemret med en eller annen grad fra Forsvarets Forskningsinstitutt, eller lignende, forstår nok mange hvilken fare denne virksomheten, på vegne av USA i den globale atombalansen utgjør for nordmenn.

Forøvrig står det tydeligvis dårlig til når mange ikke forstår at samme trussel gjelder for oss trøndere, ettersom ett 50-talls jagerbombere utviklet for å kunne bestykkes med atomraketter er stasjonert på Ørlandet og at vi har 7 fjellagre fulle av amerikanske våpen og annet militærutstyr.

GLOBUS-radaranlegget Vardø (foto: Forsvarets etterretningstjeneste)

Anlegget i Vardø foretar mye mere og er så avansert at det kan vise en bordtennisball i Roma på skjermene i Vardø – men interessen er selvsagt rettet østover.

Vardø-radaren er slett ikke den eneste i tjeneste for USA i Norge, men sikkert den mest avanserte.

Det fører for langt å gå inn på mange, men på Eggemoen/Hønefoss er det et anlegg som tapper over 100 satellitter for data – bygd sammen med NSA/USA.

På Fauske finnes lignende anlegg.

Fra Norge føres sjøkabler og annet overvåkingsutstyr i havet. Norge fungerer i overvåking-sammenheng som et område, til sjøs og til lands, fritt tilgjengelig til bruk for amerikansk etterretning.
Kablene går til Andøya og derfra til Oslo. Antagelig direkte til USA uten omvei om Oslo.

Noen sjøkabler går til/fra tilsynelatende eneboliger og naust, f.eks. i Tana og Kvalfoss

Det siste er plan om å legge ut sjøkabel mot Svalbard.

Slik skal Norge (ved Norsk etterretning) holde rede på ubåter for USA.
USA lar Norge utføre slik aktivitet og dermed bli mål for militære mottiltak – som bombemål.

USA satser enormt på Norge som spydspiss og enklave for amerikansk spionasje/etterretning og fysisk militær.

Med første besøk på 25 år av (verdens største) hangarskip og atomubåt i havn demonstreres deres makt i Nordområdene/Norge.

Wormdal nevnte en rekke steder fra sør til nord i landet hvor overvåkingsanlegg er etablert. 

Mange anlegg ble etablert like etter krigen.

Som en kuriositet, som trønder, vil jeg nevne at et av de første anleggene var på Heimdalsmyrene (Tiller), hvor en av bygningene som ble benyttet visstnok fremdeles står, ved forbrenningsanlegget. Et annet anlegg i Skage i Overhalla er trolig i funksjon fremdeles.
Hva Ørnes kampflybase og militæranlegget på Værnes i Stjørdal har, kan man jo spekulere på.

Spionskipene som opererer på kysten, og oppover mot Kola f.eks Marjatta, er hovedsaklig finansiert av USA.

Folkevalgt kontroll og styring mangler

Ved Wormdals intervju av stortingsrepresentanter om etterretnings-virksomheten og anlegg og utstyr, avdekket det nærmest total mangel på kunnskap og innsikt.

Det gjelder også forsvarskomiteen.

Så har også Stortinget ordnet seg med komiteer og kontrollorgan som skal utføre Stortingets plikter, men de skal «ta hensyn til samarbeidende tjenester». Ivrige lojale tjenere vil nok tolke slike begrensninger vidt.

Når øverste og myndigheter ikke setter seg inn i, eller bevisst skjuler, hva som avtales og foretas, betyr det at USA har styringa og at Norge blir uforbeholdent del av USAs strategi mot Russland – mest alvorlig og farlig USAs atomstrategi.

Tilsvarende aktiviteter, handlinger og løgner fra våre (unasjonale) politikere og militære er egentlig ikke prinsipielt nytt.

Noen husker kanskje U2-saken på 60-tallet..

U2 var et amerikansk spionfly (kalt rekognoserings-fly av Natopresse o.l.)
Det fløy fra Pakistan/Tyrkia høyt over Sovjet mens det filmet og spionerte og avsluttet toktene med landing i Bodø.

Amerikanerne trodde flyet gikk så høyt at det var usårbart, men så klarte Sovjeterne å skyte ned et U2- fly og piloten Gary Powers overlevde.

Etter hvert presenterte Sovjet restene av flyet og Powers på TV fra Moskva.

I Norge blånektet myndigheter og politikere at de kjente til noe om dette.

Arbeiderpartiets utenriksminister Halvard Lange sto fram på Stortingets talerstol og benektet bramfritt:

Ingen slike fly – U2 – hadde landet i Norge/Bodø.

Men Selmer Nilsen hadde ligget utafor flyplassen i Bodø og fotografert U2-flya.

Dermed ble det umulig å opprettholde løgnen.

Men allerede da ble maktas, inkludert medias kanskje mest effektive, men ihvertfall feigeste middel tatt i bruk: Fortielse – i tillegg til bortforklaringer og løgn.

Det er de samme midlene som brukes fra statsminister til utenriksminister og skammens representant fra vårt distrikt, forsvarsminister Gram.

Fortielse og boikott brukes konsekvent i forhold til boka og dens innhold.

«Trøndelags frie røst», Adresseavisen, uteble eksemplarisk fra Wormdal's foredrag, men lar kommentatorer og militær-journalister fritt boltre seg med ensidig hets og militarisme framstilt som fredstiltak.

Ingen kommentarer, ikke svar på henvendelser til menige journalister eller fra Norges forsvarsminister, Gram.

Wormdals oppsummering/ ønsker:

Etterretningstjenesten brukes av USA i stormaktsspillet i Nordområdene i det skjulte og med mangelfull norsk demokratisk styring.
Hva må skje:

– Offentlighet og politikere må tvinge fram større åpenhet om Etterretningstjenesten.

må overholde sin informasjonsplikt til Stortinget

– Rammeavtalene i det tosidige etterretningssamarbeidet mellom USA og Norge utenfor Nato-samarbeidet må offentliggjøres.

Til slutt:

Russerne driver selvsagt etterretning og virksomhet som kan betegnes som spionasje.

Men Norges egen etterretning og Norges rolle i (USAs) etterretning tas aldri opp f.eks av Stortinget.

Etter innledende benektninger og løgner om U2-spionasje og nylig om spionen Berg sin virksomhet i Russland vet alle at også Norge spionerer og driver etterretning.
Dessverre er kunnskap om det tosidige etterretningsarbeidet mellom Norge og USA (i hvert fall formelt utenom NATO) fortiet og skjult. Dette samarbeidet mellom Norge og USA hvor USA får Norge til å foreta overvåkinga og bære risikoen ved den på , er noe helt annet og mere alvorlig enn når etterretningstjenesten lurer(?) en naiv grensekommisær, Frode Berg, til spionasjeoppdrag i Russland.
Avtalene og det praktiske samarbeidet omtales i USA som «Grunnfjellet» og ha «Gullstandard».
Ingen protester, ingen debatt og ingen offentliggjøring fra norsk side..

Den unasjonale virksomhet som Etterretningstjenesten deltar i, kan ikke være helt utafor alle topp-politikeres kjennskap og at det faktisk innebærer søknad om å få delta i et eventuelt Armadeggon ved alvorlig konfrontasjon mellom USA og for eksempel Russland.

At stortingsrepresentanter visste (og vet?) minimalt om disse sakene, viser deres unnfallenhet og deres uansvarlige holdning til disse sakene, eller rettere sagt deres mangel på ansvar overfor folks liv og her til lands.

Spionkrigen – det hemmelige spionsamarbeidet mellom Norge og USA

Har Forsvarsdepartementet ført Stortinget bak lyset?

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.