Det store dimensjonsskiftet.

DEL ARTIKKELEN OG DELTA I Å SETTE MENNESKEHETEN FRI, ÆREDE LYSKRIGERE!

AV FRANK AUNE 21. 06. 2010

Vi er inne i et skifte hvor livet til samtlige mennesker på denne planeten endres. Hva er det som egentlig skjer, hvor vil vi ende opp og hva kan vi gjøre for å forberede oss? En ting er helt klart. Perioden «2012» er ikke en undergang – det er jordens overgang.

I denne artikkelen vil vi gi et helhetlig bilde av hva begrepet «2012» egentlig innebærer for oss og hvilke spesifikke endringer vi kan forvente å oppleve ved dimensjonsskiftet. Hvis noe av informasjonen medfører en fryktbasert respons er dette et signal på at mer personlig arbeid trengs å utføres, noe de fleste har behov for ennå. Informasjonen understreker viktigheten av vår større enhet og dypere forberedelse som nå er nødvendig på et personlig plan.

«2012» = En tidsperiode over MANGE år

Vi er allerede godt inne i skiftet og «2012»-profetiene gjelder ikke en bestemt dato, men en tidsperiode over mange år.

Grunnsteinen for den neste store 26.000 års syklusen er den første 20-år Mayasyklusen kalt Katun som går fra 2012 til 2032. Denne perioden vil bli svært intens for alt liv på denne planeten. Det er denne Katunsyklusen som representerer «2012»-profetiene; fallet av dualitet og oppstigningen til enhet. I 2022 er vi midtveis i denne særdeles turbulente overgangen.

Nå er tiden for deg å være absolutt fryktløs og være klar for å omfavne alle endringer og nye muligheter som åpner seg opp for deg. Endringen i vibrasjonen er en invitasjon til å legge fra oss dualitetens bedømmelser. Gå inn i lysets rolle i dette storartede skiftet til en ny tidsalder og bruk din egen intuisjon som din leder.

Det er vesentlig at du høster essensiell kunnskap om det store skiftet slik at du kan være best mulig forberedt dimensjonsskiftet med den påfølgende gylne tidsalder både spirituelt, mentalt, følelsesmessig og fysisk. Dernest er det av stor betydning at du viderebringer denne informasjonen til dine medmennesker slik at flest mulig av oss kommer oss gjennom dette fantastiske skiftet på en best mulig måte.

Poenget med å være forberedt er at ettersom endringene øker og dimensjonene sklir tettere sammen så er du forberedt de nye tingene som dukker opp og kan fryktløst ta imot enhver endring med glede. Det første du tenker når et interdimensjonelt vesen dukker opp gjennom stueveggen din er at dette er superkult og at du må ringe og fortelle vennene dine om dette med en gang. De som ikke er forberedt vil derimot kunne bli lammet av . Å forløse alle traumer og frykt du måtte ha i sinn og kropp er essensielle forberedelser til tiden som kommer.

Vi er kommet hit på jorden for å være et smilende lys i alt kaos og endringer som kommer. Vi er ankeret som sprer ro og glede i hvert av våre lokalsamfunn når samfunnsstrukturene kollapser. Dette er det vi er kommet hit for å gjøre frem mot 2032 og forbi.

Ettersom tiden går vil du endre deg fra et jordisk vesen med begrenset kunnskap til et galaktisk vesen med full bevissthet. Du vil bli mesteren du egentlig er og uttrykke ditt fulle potensiale. Det vesenet du er nå med begrenset bevissthet kan ikke sammenlignes. Etter 13.000 år siden Atlantis undergang har du sakte funnet veien tilbake til å bli opplyst. Du er i ferd med å starte en reise med storartet betydning og enorme muligheter. Det vil bli som om du akkurat har forlatt barnehagen og ser verden for første gang med egne øyne. Undere og utrolige opplevelser venter deg. Dine erfaringer i dualitet vil bringe med seg nyttig visdom og du vil aldri måtte eller ønske å gå den veien igjen.

Den galaktiske føderasjonen og det spirituelle hierarki mener du er tilstrekkelig oppvåknet til å akseptere muligheten for oppstigning som tilbys deg. Det kreves lite i gjengjeld. Du vil vite at du er klar til å ta et kvantesprang inn i fremtiden om du er på veien til oppstigning. Mange har allerede tatt avgjørelsen, men de som ennå ikke har bestemt seg vil ikke bli fratatt muligheten til å bli med deg. Et valg må bli tatt på en eller annen måte ettersom alternativet til oppstigning er fortsatt erfaring i et sted med dualitet. Jeg skulle gjerne sett at alle ble oppstegne mestre, men fri vilje til å velge annerledes overgår alt annet i dette universet.

Vi er i ferd med å tre inn i et galaktisk med (utenomjordiske) mennesker som i stor grad er lik deg og meg, med full bevissthet og forståelse for at vi alle er fra en og samme kilde. Det er det «2012»-profetiene går ut på. Dette er tiden for alle å gå sammen som en stamme i oppriktig spirituell modenhet og kløktig forståelse for oppdraget vi er her for å fullføre sammen med de assisterende stjernenasjonene og oppstegne mestere.

Innhold

 • Kilder og anerkjennelser
 • Del 1: Mayaenes visdom
  • Inn i Mayaenes jungel
  • Tidsvokterne
  • Mayaenes opprinnelse
  • Mayaene i dag
  • Et annerledes syn på verden
  • Hellige steder
  • Menneskets kobling til kosmos
  • Din sjelevenn
  • Mayaenes hellige bøker
  • Sykluser
  • Et levende univers
  • Portaler
  • Tidens funksjon
  • Mayaenes kalendre
 • Del 2: En kosmisk plan
  • Jordklodens uregelmessigheter
   • Årets lengde
   • Eksentrisitetssyklusen
   • Skjevhetssyklusen
   • Vaklende klode
  • Sola
   • Solflekker
   • Solstormer
   • Magnetisk påvirkning på været
  • Påvirkning fra Venus
  • Den galaktiske ekvator
  • Fotonbeltet
  • Oppstillinger i 2012
  • Resonans
  • Cellulær frekvens
 • Del 3: Profetier for 2012
  • Renselsen
   • Sosial spenning og undertrykkelse
   • Jordendringer
   • Fremvekst av sjelen
  • Hopienes profetier
  • Bibelske endetider
  • Nostradamus profetier
  • Den sovende profet
  • Hindu Kali Yuga
  • I Ching
  • Remote viewing
  • Tibetanske munker
  • Egypterne
  • Web bot-prosjektet
  • Bibelkoden
  • Tidligere dommedager
  • Tegn på endringer
   • Jordendringer
   • Kornsirkler
   • Finanskrise
   • Media våkner
   • Personlig oppvåkning
 • Del 4: Dimensjonsskiftet
  • Det essensielle bevissthetsnettet
  • Stegene i et typisk dimensjonsskifte
   • De første tegnene
   • Fasen før skiftet
   • Fem til seks timer før skiftet
   • Syntetiske objekter oppløses
  • Du har opplevd dimensjonsskifter før
  • Det store dimensjonsskiftet i praksis
   • Seks timer før skiftet
   • Tre dager med mørke
   • Den nye fødselen
   • Din innstilling gir uttelling
   • Erstatt frykt med glede
   • Perfeksjonering av manifestering
   • Nye foreldre
  • De utenomjordiske
  • Jordklodens nye fødsel
  • Etter dimensjonsskiftet
 • Del 5: Praktiske tips
  • Hvordan forberede deg
  • Hemmeligheten med hverdagslivet
  • Fornuftige fysiske forberedelser
   • En plan
   • Kriseutstyr
   • Ressurser
   • Din indre guru
  • Resultatet er ikke skrevet i stein
  • Livet er herlig

Kilder og anerkjennelser

For å gi deg et innblikk i hvilke kilder jeg baserer arbeidet på samt hvilket grunnlag du bør inneha for å få best mulig nytte av denne artikkelen så tar vi en gjennomgang av dette nå. Mye av informasjonen er hentet fra forskning og erfaringer gjort av Drunvalo Melchizedek som han har dokumentert i bøkene The Ancient Secret of the Flower of Life. Videre har jeg deltatt i Guatemala og Honduras i tre uker sammen med Aluna Joy Yaxk'in, en spirituell leder og ekspert på hellige steder bygd av Mayaene og Inkaindianerne. Hun er også et talerør for The Star Elders som overvåker jordens syklus og arbeider for å vekke opp menneskehetens indre styrke og veilede oss gjennom dimensjonsskiftet vi er inne i.

Don Alejandro Cirillo Perez Oxlaj er 13. generasjon Quiche Maya høyesteprest, omreisende ambassadør for Mayaene, Xinca og Garifuna av Guatemala, og president for den nasjonale rådet av eldre Mayas, Xinca og Garifuna. Han er også personlig rådgiver for presidenten i Guatemala. Jeg fikk muligheten å møte Don Alejandro i Guatemala hvor vi fikk høre hans personlige syn på overgangen med påfølgende oppklarende spørsmål i den forbindelse.

Jeg setter også sammen informasjon hentet fra Mayashaman Viktor Chavarria med sin innfødte visdom og imponerende handlinger som beviser at vi kun lever i en illusjon, Sheldan Nidle som er telepatisk talsmann for GFLCarl Johan Calleman som har studert Mayakalenderen i over 35 år, Synthia og Colin Andrews som har studert Mayaprofetier med Hunbatz Men og dokumentert sine kunnskaper i boka 2012 An ancient look at a critical timeChristine Core som har dybdeinnsikt i Merkaba og Angelic Reiki, James Gilliland og hans forskning på sin UFO-ranch, Peter Grün som den inspirerende spirituelle mester han er, Iliuka med sin tidløse visdom, Ra og deres budskap samt en rekke andre inspirasjonskilder jeg føler er troverdig.

Alle disse kildene og mange flere er benyttet i denne artikkelen for å sette alt sammen i en helhet i det som jeg oppfatter som potensielle scenarioer. Du får relativt få henvisninger til vitenskapelig forskning. Er du kommet hit for å få harde beviser for «2012» så er du kommet til feil sted. Visdommen som presenteres her ligger langt utenfor det den offisielle vitenskapen i dag har forståelse for. Krav om vitenskapelige beviser er et tegn på at man mangler forståelse for den spirituelle essensen som eksisterer i alt. Vitenskapen har rett og slett ikke kommet langt nok. Inntil de innfører noen naturlover om interdimensjonal fysikk og bevissthet i alt, blir vitenskapens beregninger feil.

I dag er det stammer blant urbefolkningen som sitter på den sanne kunnskapen om livet, kosmos og det store dimensjonsskiftet. Hvis du greier å være åpen for denne muligheten så er denne artikkelen for deg.

Mange har valgt inkarnasjoner hvor det ikke er meningen at man skal våkne opp og forstå hva bevissthet er og har valgt å sanke visdom på andre måter. Andre sjeler har lagt inn ulike utløsere for oppvåkning i sitt liv. Ingen av de to gruppene er noe bedre enn den andre. Det er bare to alternativer på veien tilbake til kilden. Det er et fritt valg om du ønsker å lese videre. Jeg oppfordrer derimot samtlige til å lese denne artikkelen da viktigheten av denne informasjonen er monumental.

Ressurser for meningen med livet

Jeg vil anbefale at du leser artikkelen En kosmisk plan da det er en viktig forløper til denne artikkelen. Det er samtidig essensielt å ha en forståelse av at sjelen har evig liv og at reinkarnasjon er en sentral del av forståelsen av meningen med livet, den kosmiske planen og det store skiftet. I den forbindelse kan følgende artikler anbefales som et grunnlag før du leser videre:

» Døden og dødsprosessen.
» Hvis du tror at du lever bare én gang.
» Forklaring på noe av det uforklarlige.
» Ut av kroppen-opplevelser.
» Hjerneforsker ser lyset.

Ressurser for den kosmiske plan

Disse artiklene tar for seg at livet på jordkloden og i kosmos er administrert av høyere bevisstheter som er en sentral del av forståelsen for hensikten med transformasjonen til en ny bevissthet.

» En kosmisk plan.
» Veien til et galaktisk menneske.
» Den Galaktiske Føderasjonen av Lys taler.
» Betydningen av offisiell utenomjordisk kontakt.
» Månen og Mars: NASAs bedrag gjennom 40 år.

Ressurser for den nye tidsalder

Du anbefales også å ta en nærmere titt på flere artikler rundt det store skiftet som du finner i følgende publiseringer:

» På kanten til en ny sivilisasjon.
» Klimaendringer i perspektiv.
» Verden vil ikke gå under.
» En visjon om paradis.
» Profetier for 2012.

FORTS………

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.