Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.

Published by HUMAN SYNTHESIS NEWS ARCHIVE, 2019-10-30 02:04:34

https://fliphtml5.com/qydua/icmb/basic

Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. SKJULT MAKT Tempelridderne til Vatikanstaten, The Knights of Malta Mange tenker på Norge som nasjonalstaten langt mot nord, med demokrati og rettstat som fundamentet for en fredelig og samstemt kultur, basert på sunne tradisjoner med hardingfele og samisk joik, i skjønn forening. De fleste vet faktisk ikke at Norge for lengst er infiltrert av fremmede makter, som styrer Norge fra kulissene, og at demokratiet i Norge er fallitt siden rettstaten vår er korrupt. I dag styres Norge av en Jesuittisk konspirasjon direkte fra Vatikanet i Roma, som ødelegger denne nasjonen innenfra, dag for dag. Dette er en del av en større plan internasjonalt, hvor Vatikanet har planer om å ta kontroll på hele verdens befolkning, og innføre New World Order – NWO, og innstifte en verdensregjering, hvor alle mennesker skal tvinges til å underkaste seg den katolske kirke og den satanistiske pavemakten. De som ikke underkaster seg, skal fjernes fra denne jord, det er Vatikanets onde plan. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Det er ingen hemmelighet lengre at Jonas Gahr Støre tilhører Vatikanets Jesuitt orden, og denne øverste maktinstitusjonen Jesuitt-ordenen, er Pavens og Kardinalenes øverste generaler i krig mot menneskeheten, på vegne av den katolske kirken, som har som målsetning å utrydde alle som ikke er katolikker. Jesuitt ordenen i Vatikanet står over Vatikanets Malteserordenen i rang. Malteser ordenen eller deres gamle navn Tempelridderordenen, er de som styrer NATO og all etterretning i de vestlige land og i midtøsten. Jesuittene som står over Malteserordenen, har full kontroll på alle de sentrale etterretnings organisasjonene i verden, gjennom Malteserordenen, spesielt gjennom CIA, MI5, MI6, russiske FSB, israelske Mossad og også vår egen etterretningstjeneste (Forsvarets etterretning), som igjen styrer PST, som er politiets etterretning. Jesuittene opprettet EU, FN og CFR – Counsil of Foreign Relation, som er det nye FN. De har opprettet sionismen (falske jøder) som politisk organisasjon, og de opprettet også Det Muslimske Brorskapet og islam, for å føre krig mot menneskeheten. Det er bare å se hva som skjer i midtøsten, hvor Jesuittene gjennom sin politiske datterorganisasjon sionismen, står hardt mot islam og Det Muslimske Brorskap sine avdelinger Hamas, Fatah og Hezbollah. Alt dette er bare et spill, og kontrolleres fra Jesuittene i Vatikanet. Men spillet med menneskeliv og hele vår sivilisasjon, er så farlig og så brutalt ond, at Vatikanet kalkulerer med at splitt og hersk er beste metode for å kunne overta hele midtøsten og hele verden, med sin demoniske plan om verdensherredømmet for den katolske kirke, gjennom å starte 3 verdenskrig Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Jesuittene har også opprettet det hemmelige selskap illuminati, frimurerorganisasjonen og bilderberger organisasjonen, for å ta kontroll på politiske partier og kommersielle selskaper i verden. En orientering om The Templars (video). I den forbindelse har Jesuittene også fra gammelt av opprettet det moderne pengesystemet som er i bruk i verden i dag, og de kontrollerer Rotchild finanskonglomeratet, som igjen kontrollerer den amerikanske “statsbanken” FED og storbanken BIS – Bank of International Settlement. BIS er “alle sentralbankers mor” og som Norges Bank får sine penger fra som regel, ved innlån av frisk kapital. Med andre ord, Jesuittene og Vatikanet kontrollerer også vår pengebeholdning i Norge. IMF og Verdensbanken er også under Jesuittisk kontroll, og disse “monsterpengemaskinene” brukes av jesuittene til å føre økonomisk krig mot stater, for å underlegge dem Vatikanets kontroll. Libya var under Gadaffi en stat som ikke ville legge seg under kontroll av IMF, og ble sannsynligvis angrepet av EU og NATO, som Jesuittene og Vatikanet kontroller. Libya var Afrika sin mest moderne stat og stod i mot Jesuittenes forsøk på å kontrollere landet. Krigen handlet ikke om menneskerettigheter, men om å drepe Gadaffi, som riktignok var en diktator, men likefullt hadde bygget opp Libya som den mest vellykkede staten i Afrika. NRK sin nylige dokumentar viser tydelig, hva Libya måtte bøte med for denne motstanden Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Pave Ratzinger og Malteserordenens høyeste posisjoner Jesuittene og Vatikanet står bak og de finansierte og kontrollerte Hitler og Nazistene. Før de gjorde dette, så konstruerte de motpolen kommunismen, hvor Lenin som var kontrollert av Jesuittene, stod bak den russiske revolusjon. Revlusjonen førte til at den kristne Tsar familien og inntil 66 millioner kristne og intellektuelle russiske statsborgere ble drept av kommunistene. Dette er meget godt dokumentert gjennom Juri Lina sin dokumentarfilm i skyggen av Hermes , om hvordan illuminati (det Jesuitt kontrollerte hemmelige selskap) stod bak nedslaktingen av Russland sin kristne og intellektuelle befolkning. Når begge motpolene var konstruert, slik Islam og Sionismen også er, så lot Jesuittene disse partene gå til krig mot hverandre, for å skape kaos, og ta kontroll gjennom kaos og ufattelige myrderier i 2 verdenskrig. Den ortodokse kirke i Russland (søsterkirke til Vatikanet) har nå full kontroll i Russland etter at de kristne ble drept. Stalin og Hitler kom begge fra Rotschild blodslinjen, som er den sentrale onde blodslinjen til Vatikanet og Jesuittene. Det er i tillegg 12 onde blodslinjer til Vatikanet som går igjen i verdenshistorien. Det er det familienavn som Bush, Clinton, Rockefeller, Onassis og Kennedy, kjente illuminati familier som jobber som marionetter for Jesuittene på verdensbasis. John F. Kennedy forstod etterhvert hvilken satanistisk organisasjon Vatikanet og Illuminati er, og ble belønnet med flere kuler i kroppen da han ble drept i Dallas, bare få dager etter han avslørte dem gjennom verdens mest berømte tale som han holdt om denne satanistiske verdenskonspirasjonen, som undergraver vår sivilisasjon. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Man ser derfor her hvordan staten Vatikanet, har infiltrert alle nasjoner i verden omtrent, via sin Jesuitt orden og Malteser ordenen, og forsøkt og faktisk lyktes svært ofte med å ødelegge nasjonalstatene de får og fikk innpass hos. Jesuittene hadde ikke adgang til Norge inntil 1956, og det er det faktisk en grunn til. Jesuitten Jonas Gahr Støre og russisk kontrollerte Jens Stoltenberg, er derfor i følge vår kjære Grunnlov og frihetsbrev, høyst legalt å betrakte som spioner og landsforrædere av Norge. Dette fordi stilles klare spørsmål om også Jens Stoltenberg faktisk er russiske agent, som også har infiltrert den norske nasjonalstaten, med det formål å legge Norge under fremmed makt, på vegne av sin oppdragsgiver. Norges kanskje aller dyktigste journalist, Alf R. Jakobsen fra NRK Brennpunkt redaksjonen, i oppslag fra Dagbladet, avslørte Jens Stoltenberg som den russisk/sovjetiske spionen “Steklov” basert på materiale fra den avhoppede KGB arkivaren Mitrokhin, som skrev boken “KGB in the vest – The Mitrokhin Archive” hvor Jens Stoltenberg og flere AP ledere skal være avslørt som russiske/sovjetiske spioner, eller med svært nær tilknytning til russisk etterretning. Alt til syvende og sist, styrt av Jesuittene i Vatikanet, siden disse også kontrollerer russiske FSB etterretningen, til Putin. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. En kjent Tempelridder (Malteser ordenen) i Norge, er Janne Haaland Matlary som er aktivt medlem av Malteserordenen, og hun har nå infiltrert partiet Høyre for å fullføre Vatikanets imperialisme også i Norge, med å gjøre Norge til et katolsk land. Haaland Matlary er professor i statsvitenskap og en meget slu person, som jobber hardt for Pavemakten i Norge.  Siden Jesuittene og Tempelridderne til Vatikanet kontrollerer all vestlig etterretning, så kontrollerer de også den norske etterretningen (Forsvares Etterretning, som igjen kontrollerer PST til politiet). Anders Bering Breivik sin føreroffiser er ingen ringere enn den tidligere etterretningssjefen i Norge, Torgeir Hagen, som er en av de øverste Tempelridderne i Norge, direkte underlagt Jesuitten Gahr Støre. Dette kommer frem fra Norulv Øvrebotten, som satt som statsekretær i Forsvarsdepartementet under Arbeiderpartiets egen Johan Jørgen Holst. Øvrebotten sin avhandling om Torgeir Hagen, kan leses her (det er en serie artikler, så trykk nederst på les mer knappen for alle artiklene). Tempelridderne i Norge er tungt infiltrert i det norske samfunnet. Mer om tempelridderne finnes på deres egen webside her om Tempelridderordenen i Norge Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Jonas Gahr Støre et tohodet troll? Jonas Gahr Støre som agent for Jesuittordenen, er derfor en meget farlig mann for Norge, og det må settes fokus på hva han, Jens Stoltenberg, Thorvald Stoltenberg, Grethe Faremo, som alle er medlem av Vatikanets onde verdensorganisasjon i ulike ordener, gjør med denne nasjonen Norge. Alle bør lese denne artikkelen som Synnøve Fjellbakk Taftø, den tidligere toppjuristen under EØS delegasjonen som skulle forhandle med EU (Vatikanets organ), skrev om EØS avtalen og Gahr Støre. Hun skrev artikkelen Globalistenes fremste agent om Jonas Gahr Støre, og hvordan Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland lurte Norge inn i EU gjennom den grunnlovstridige EØS avtalen. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Få dager etter at hun skrev artikkelen på Nyhetspeilet, ble hun pågrepet i sitt eget hjem av korrupt politi, dratt ut av sin bolig, og tvangsinnlagt på Bodø Mentale Sykehus, neddopet med medisiner og behandlet på den ynkeligste måte som menneske, fordi hun avslørte Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland sine ulovlige og grunnlovstridige handlinger om EØS prosessen. Her forteller Synnøve om sin egen behandling og hvordan Gahr Støre behandlet henne. I disse videoene forteller også Taftø Fjellbakk om Gahr Støre som Jesuitt. Denne horrible handlingen med å pågripe Synnøve Fjellbakk Taftø, må sees i lys av hvilken rolle Jonas Gahr Støre har som medlem av Jesuitt ordenen til Vatikanstaten, siden nasjonalstatene etter deres plan skal ødelegges og samles i en stor suppe, hvor alle skal tilbe Vatikanstaten eller falle i unåde og bøte for det, på verst tenkelig måte. Synnøve fikk merke Jesuitten Gahr Støre sin vrede, for at han ble avslørt. Derfor må disse menneskene må stoppes nå, de er meget farlige mennesker! Per-Vidar Nikolaisønn Grunnlovsaktivist, freelancejournalist og webredaktør Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. NORGES FORVALTNING ER KUPPET AV FRIMURERIET Okkupasjonsmakten, staten AS NORGE, tilhørende Bilderberggruppen og under kontroll av Norges frimurerdominerende politiske etablissement, har tilstjålet seg eierskap til og full kontroll over det som tidligere var landet Norges forvaltning. Landet Norges forvaltning eksisterte for å ivareta det norske folks felleseie, beskytte folks rettigheter, skaffe og levere folkets livsnødvendigheter som mat, vann, strøm og alt annet vi trenger for overlevelse – men som den IKKE lenger gjør fordi den nå er kuppet som del av STATEN AS NORGEs maktapparat mot oss. Det er det norske frimureris infiltrasjon av Norges forvaltning som har gjort opprettelsen av STATEN AS NORGE mulig. Frimureriets totale innfiltrasjon har medført at deler av forvaltningen arbeider mot folket. Barnevernet er en av de verste, med NAV som en god nummer to. Overgrepsaksjoner samkjøres på tvers av offentlige instanser, for eksempel Barnevernet, Politiet, Domstolene samt frimureravtalte \”tjenester\” som for eksempel leger som bistår med tvangsinnleggelser; frimureroverleger på norske sykehus som sørger for å holde dissidenter fengslet i psykiatriske avdelinger uten mulighet for kontakt med omverdenen – og til og med i enkelte tilfeller – IKKE EN GANG INNSKREVET. Hvorfor ikke? Kan det være at uten journal er disse lettere å holde innesperret på ubestemt tid eller til og med drepes? Begge deler bidrar med falske diagnoser, rapporter, tvangsinnleggelser, dødssprøyter med mer – og for hva? Dette er Norge i dag. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Alt peker i retning av forhåndsavtalt spill hvor medvirkende har fått klar beskjed om å stenge ofrene ute fra, for eksempel, den hjelp de rettsmessig har rett til, for eksempel bostøtte, stønader, trygder og/eller pensjoner med mer. Andre statlige terrortiltak mot befolkningen er ekspropriasjon av eiendom og førerkort, fengsling av uskyldige mennesker, medisinsk kidnapping for langsom avliving for profitt for legemiddelindustrien i tillegg til Barnevernets kidnapping av barn. Denne ødeleggende infiltreringen av forvaltningen er alene god nok grunn til å avvikle parlamentarismen. Infiltreringen går utover befolkningens liv, helse og økonomi. Medieval Knights and Freemasonry Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. New evidence is causing us to take a second look at possible connections between Freemasons and Crusader knights. And the knightly degrees in Masonry are starting to take on additional meaning. In 1737, Chevalier Ramsay raised the prospect that Masonry was connected to the knights of the Crusades — in particular the Knights Templar. That set off an explosion of interest in Freemasonry and membership soared. But he failed to provide supporting evidence, so that assertion eventually faded. Others attempted to back Ramsay's explanation by claiming that — after the Knights Templar were disbanded — a troop of them rode to the aid of Robert the Bruce at the battle of Bannockburn. The king was said to have rewarded them by creating Freemasonry. This claim failed, leading over-zealous critics to conclude no possible connection could ever exist between the Templars and Masonry. Yet a resurgence in Masonic knighthood came when John Robinson wrote  Born in Blood  and revealed many similarities between the Templars and Masonry in terms of their words, symbols and practices. Unfortunately this 1989 work stopped short of demonstrating a full connection between Freemasonry and the crusading knights. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Now the emergence of many facts and documents from the \”lost years of Freemasonry\” are filling in missing pieces of the relationship between Masons and the original Knights Templar. Going far beyond Robinson's discoveries, the importance and clarity of knightly impacts on Masonry's beliefs, practices and ritual is now very much in evidence. The documents and manuscripts shown in Sworn in Secret reveal the lives of individual people during major events involved in the rise of Masonry. And the actions taken in those times continue to be reflected in the symbols and words of Masonic rituals and practices. Among these is the pyramid-and-all-seeing-eye. The sword-bearing officer outside the door. The Grand Hailing Sign of distress. Countless pieces of Masonry begin to take on new meaning for us today, when we see how they arose long ago. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. For those who do not want to see all the documents and details, similar insights are experienced through personal stories of real-life people who lived through these remarkable events. Templars is much more of an easy-reading experience, with 45 illustrations and maps to help bring this exploration to life. Knight Templar Magazine Says: \”Well-written and nicely illustrated . . . easy to read, well researched, and highly recommended.\” Posted by u/Veritas__Aequitas in 2018 This post will provide facts and quotations in support of the notion that the Jesuit monastic military order is the successor to the Knight Templar monastic military order. First, a pertinent quote from Scottish historian George Lillie Craik speaking directly to this issue: The suppression of the Jesuits, to which allusion has been made above, was the most remarkable event in the history of the Roman Catholic church abroad during this century, or at least during so much of it as had yet elapsed. This mighty society, which may be regarded as the successor and representative of that of the Templars in a new age of the world, when the pen had succeeded to the sword as the chief power in human affairs, was destined, after a splendid career of two centuries, to undergo the same fate with its predecessor, and in a great measure from the operation of the like causes. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. [The pictorial history of England during the reign of George the Third, by George L. Craik & Charles MacFarlane, Book I, Vol I, pg 522] () Just as the Jesuits, the Templars were a monastic order whose members, like all monastics are mandated, took the communistic vow of poverty and the pietistic perfectionist vow of chastity. Like the Jesuits with their unwavering obedience to the superior, the Templars also had a strict structure of hierarchical command: The rule of the order was modeled after the Benedictine Rule, especially as understood and implemented by the Cistercians. The Knights Templar swore an oath of poverty, chastity, and obedience and renounced the world, just as the Cistercians and other monks did. https://www.britannica.com/topic/Templars The Templars were organized as a monastic order similar to Bernard's Cistercian Order, which was considered the first effective international organization in Europe. [65] The organizational structure had a strong chain of authority. Each country with a major Templar presence (France, Poitou, Anjou, Jerusalem, England, Aragon, Portugal, Italy, Tripoli, Antioch, Hungary, and Croatia)[66] had a Master of the Order for the Templars in that region. https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar#Organization Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Both the Templars and Jesuits are therefore duel monastic-military orders practicing the ascetic mysticism characteristic of the monastic disciplines – the Jesuits namely with their Spiritual Exercises – while not withdrawing from society like the other monkish orders such as the Franciscans and Dominicans and Benedictines who totally isolate themselves from the outside world in the monasteries; rather the functional focus of the Templars and Jesuits has been to conduct practical, tangible, wordly actions. Continuing, one of the goals of the Jesuits was to take Jerusalem from the Saracens, just as the Templars set out to do: Among the wonderful things shown to Ignatius Loyola by special revelation was a vision of two great camps. The centre of the one was placed at Babylon; and over it there floated the gloomy ensign of the prince of darkness. The Heavenly King had erected his standard on Mount Zion, and made Jerusalem his head-quarters. In the war of which these two camps were the symbols, and the issues of which were to be grand beyond all former precedent, Loyola was chosen, he believed, to be one of the chief captains. He longed to place himself at the centre of action.   The way thither was long. Wide oceans and gloomy deserts had to be traversed, and hostile tribes passed through. But he had an iron will, a boundless enthusiasm, and what was more, a Divine call—for such it seemed to him in his delusion. He set out penniless (1523), and begging his bread by the way, he arrived at Barcelona. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.  There he embarked in a ship which landed him on the shore of Italy. Thence, travelling on foot, after long months, and innumerable hardships, he entered in safety the gates of Jerusalem…Loyola thought of doing in his single person what the armies of the Crusaders had failed to do by their combined strength. The history of Protestantism, Volume 2, pg 382 James Aitken Wylie The war in which Loyola and his nine companions enrolled themselves, when on the 15th of August, 1534, they made their vow in the Church of Montmartre, was to be waged against the Saracens of the East. Ibid, pg 386 The next point is how, in addition to Loyola's military background, Loyola's handler, Francis Borja who later became the Superior General of the Jesuits, was a Knight Commander of the Templaristic Order of Santiago with Borja's half-brother having been the Grand Master of the Order of Montessa whose members considered themselves Templar Knights and which Order inherited all former Templar properties in the Kingdom of Valencia after the Templars were disbanded by the pope as can be read in Juan Garcia Atienza's The Knights Templar in the Golden Age of Spain pgs 237-238. So there is a strong connection of the early Jesuits to the surviving Templar factions in Spain. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Next, both the Jesuits and Knights Templar are and were respectively answerable to the pope alone; the former only in a nominal sense however, especially after their assassination of Clement XIV and post-1814 with the Jesuit restoration and the conquering of the traditional feudal church: They [veritas: the templars] were answerable only to the Pope.[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Trials_of_the_Knights_Templar#Humble_origins Thus the Jesuits, in accordance with the constitutions and prerogatives granted them by the Popes, consider themselves as independent of all civil power. On this ground the society has never presented its titles, laws, and privileges, with the papal bulls confirming them, to the government of any country in which it has been established, to obtain a legal sanction: they recognise no other authority than the Pope's; and constituted governments are, by their account, bound, not to authorise their existence, but simply to proteot their privileges and prerogatives, under pain of excommunication. A History of Political and Religious Persecutions F. Garrido & C.B. Cayley, Vol 2, page 349 Other similarities include how both orders gained special concessions from the pope, how both became abundantly wealthy, and the influence which both Orders had over the monarchs of Europe: Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. Throughout these years, the Templar Order became wealthy and powerful.[5] They received massive donations of money, manors, churches, even villages and the revenues thereof, from Kings and European nobles interested in helping with the fight for the Holy Land.[5] The Templars, by order of the Pope, were exempt from all taxes, tolls and tithes, their houses and churches were given the right to asylum and were exempt from feudal obligations.[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Trials_of_the_Knights_Templar#Humble_origins But what happened to their once powerful order which, at its peak, had a key influence within every major royal house and capital in Europe, with many significant sites in Jerusalem? https://www.theguardian.com/uk/the-northerner/2011/jun/27/whatever-happened- to-the-knights-templar The bull issued by Paul III. in 1549, declares the company and its members free and exempt from all superiority, jurisdiction, and correction of the ordinaries; no prelate can excommunicate a Jesuit, or suspend him, or place him under an interdict. The same privilege is extended to the external disciples, servants, and workmen of the company… Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. …As if all these privileges had not been sufficient, the Jesuits obtained from Pope Pius V. a bull, declaring, \”that all privileges, past, present, or future, obtained or to be obtained by other religious orders, and all prerogatives that might have been conceded to them, including those most specially noteworthy; all immunities, exemptions, faculties, concessions, privileges, graces spiritual and temporal, that might have been granted, or might be hereafter granted, to any congregations, monasteries, chapters, or individuals of either sex, or their monasteries, houses, hospitals, and other places, should be also conceded ipso facto to the Jesuits, without their needing any special concession.\” And the bull adds, that it forbids the derogation of any of these privileges; and that, if they were to be derogated, the general of the company might re-establish them by his own authority. A History of Political and Religious Persecutions F. Garrido & C.B. Cayley, Vol 2, pgs 350-351 By the middle of the 18th century the Jesuits worldwide consisted of 24 professed-houses, 369 colleges, 170 seminaries, 61 novitiate-houses, 335 residences, 273 missions in heathen and Protestant countries, and 22,589 members of all ranks, half of whom were ordained priests. There was not a country, no matter how remote, or difficult of access, where they were not at work. The society possessed immense wealth; it controlled to a large extent the education of rich and prominent youths in many countries, and its members were the confessors of kings and princes. It exerted a powerful political influence in the civil administration of Catholic countries. In fact, in Spain in 1765 some 80 per cent of people in public office, such as councillors and judges, were ex-students of the Jesuits. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. In Spanish America the Jesuits main activity involved educating elite criollos (American-born Spanish men), some of whom themselves became Jesuits. So the Jesuits had power, influence and money. https://www.raabcollection.com/foreign-figures-autographs/charles-iii-1767 And finally, as was mentioned in the first quotation, which is well-known, is how both Orders were dissolved by the popes, only with the Jesuits having ultimately survived what was intended to be a deadly decree. To conclude, it can be said that the Jesuits are the new Knights Templars operating under added Joachimite parameters, modified as Craik wrote to more frequently use covert and politcal means, harnessing their intellectual capabilities for achieving their ends over the temporal world, as opposed to the overt brute force that the Templars were known for. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge. WHO and WHAT is behind it all ? : > The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehavior acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil. Commentary: Administrator HUMAN SYNTHESIS All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of \”fair use\” in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than \”fair use\” you must request permission from the copyright owner. Norge er en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.