Karbondioksid Informasjon

Karbondioksid

PubChem CID280
StrukturFinn lignende strukturer
Kjemisk sikkerhetLaboratory Chemical Safety Summary (LCSS) Datablad
Molekylær formelC O 2
SynonymerkarbondioksidkarbonsyreanhydridTørris124-38-9karbonsyregassMer…
Molekylær vekt44.009
Dato sEndre2022-06-05Skape2005-03-26
Karbondioksid fremstår som en fargeløs luktfri gass ved atmosfæriske temperaturer og trykk. Relativt giftfri og ikke brennbar. Tyngre enn luft og kan kveles ved fortrengning av luft. Løselig i vann . Danner karbonsyre , en mild syre. Ved langvarig eksponering for varme eller brann kan beholderen sprekke voldsomt og . Brukes til å fryse mat, kontrollere kjemiske reaksjoner og som brannslukningsmiddel.CAMEO-kjemikalierKarbondioksid er en ett- karbonforbindelse med formel CO2 der karbonet er festet til hvert oksygenatom med en dobbeltbinding. En fargeløs, luktfri gass under normale forhold, den produseres under respirasjon av alle dyr, sopp og mikroorganismer som direkte eller indirekte er avhengige av levende eller råtnende planter for mat. Det har en rolle som et løsemiddel, et vasodilatormiddel, et bedøvelsesmiddel, en antagonist, et medlem av klimagass, en menneskelig metabolitt, et medlem av matemballasjegass, et matdrivmiddel, et kjølemiddel, en Saccharomyces cerevisiae metabolitt, en Escherichia coli metabolitt og en musemetabolitt. Det er en ett- karbonforbindelse , en gassmolekylær enhet og et karbonoksid.ChEBIKarbondioksid er en fargeløs, luktfri, ubrennbar gass som oppstår ved oksidasjon av karbon .NCI Thesaurus (NCIt)

1 Strukturer

Hjelp

Nytt vindu

1.1 2D-struktur

Hjelp

Nytt vindu

Finn lignende strukturerFå bildenedlasting

Skildring av kjemisk strukturKarbondioksid.pngFull skjermZoom innZoome ut

PubChem

1.2 3D Conformer

Hjelp

Nytt vindu

Finn lignende 3D-strukturerFå bildenedlasting

Interaktiv kjemisk strukturmodellBall og stokkPinnerWire-FramePlassfyllingVis HydrogenAnimerFull skjermZoom innZoome ut

PubChem

2 navn og identifikatorer

Hjelp

Nytt vindu

2.1 Beregnet beskrivelser

Hjelp

Nytt vindu

2.1.1 InChI

Hjelp

Nytt vindu

InChI=1S/CO2/c2-1-3Beregnet av InChI 1.0.6 (PubChem utgivelse 2021.05.07)PubChem

2.1.2 InChI-nøkkel

Hjelp

Nytt vindu

CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-NBeregnet av InChI 1.0.6 (PubChem utgivelse 2021.05.07)PubChem

2.1.3 Kanoniske SMIL

Hjelp

Nytt vindu

C(=O)=OBeregnet av OEChem 2.3.0 (PubChem utgivelse 2021.05.07)PubChem

2.2 Molekylformel

Hjelp

Nytt vindu

CO2CAMEO Kjemikalier; EU Food Improvement Agents; ILO International Chemical Safety Cards (ICSC); Wikipedia; PubChem

2.3 Andre identifikatorer

Hjelp

Nytt vindu

2.3.1 CAS

Hjelp

Nytt vindu

124-38-9CAMEO Kjemikalier; CAS felles kjemi; ChemIDplus; DrugBank; EPA Chemicals under TSCA; EPA DSSTox; European Chemicals Agency (ECHA); Databank for farlige stoffer (HSDB); Human Metabolome Database (HMDB); ILO International Chemical Safety Cards (ICSC); Occupational Safety and Health Administration (OSHA); Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

14485-07-5CAS felles kjemi

18923-20-1European Chemicals Agency (ECHA)

2.3.2 Relatert CAS

Hjelp

Nytt vindu

26796-46-3Forbindelse: Karbondioksid , dimerCAS felles kjemi

2.3.3 Utdatert CAS

Hjelp

Nytt vindu

18923-20-1, 957761-35-2, 1053656-66-8, 1053659-60-1, 1202865-27-7, 1173022-42-8ChemIDplus

2.3.4 EU-nummer

Hjelp

Nytt vindu

204-696-9EU Food Improvement Agents; European Chemicals Agency (ECHA)

606-167-1European Chemicals Agency (ECHA)

2.3.5 ICSC-nummer

Hjelp

Nytt vindu

0021ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

2.3.6 RTECS-nummer

Hjelp

Nytt vindu

FF6400000Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

2.3.7 FN-nummer

Hjelp

Nytt vindu

1013CAMEO Kjemikalier; DOT Emergency Response Guidebook; ILO International Chemical Safety Cards (ICSC); NJDOH RTK Liste over farlige stoffer; Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

2187CAMEO Kjemikalier; Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

1845CAMEO Kjemikalier; Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

2.3.8 UNII

Hjelp

Nytt vindu

142M471B3JFDA/SPL-indekseringsdata

2.3.9 DSSTox-stoff-ID

Hjelp

Nytt vindu

DTXSID4027028EPA DSSTox

2.3.10 Wikipedia

Hjelp

Nytt vindu

KarbondioksidWikipedia

2.3.11 Wikidata

Hjelp

Nytt vindu

Q1997Wikidata

2.3.12 NCI synonymordbokkode

Hjelp

Nytt vindu

C65288NCI Thesaurus (NCIt)

2.3.13 RXCUI

Hjelp

Nytt vindu

2034NLM RxNorm terminologi

2.4 Synonymer

Hjelp

Nytt vindu

2.4.1 MeSH-påmeldingsvilkår

Hjelp

Nytt vindu

Anhydrid, Karbonsyre

Karbondioksid

Karbonsyreanhydrid

Dioksid, karbonMedisinske emneoverskrifter (MeSH)

2.4.2 Synonymer levert av innskytere

Hjelp

Nytt vindu

karbondioksid

karbonsyreanhydrid

Tørris

124-38-9

karbonsyregass

Karbonsyreanhydrid

Carbonica

Karbonoksid, di-

metandion

Kohlendioxyd

Kohlensaure

Khladon 744

CO2

Anhydrid karbonique

Dioksometan

Cardice

Drikold

HSDB 516

R 744

UN1013

UN1845

UN2187

UNII-142M471B3J

Karbonoksid (CO2)

CHEBI:16526

142M471B3J

E290

Etterfukt

E-290

AER Fixus

18923-20-1

Kohlensaure [tysk]

Caswell nr. 163

Kohlendioxyd [tysk]

Dioksido de carbono

Dioksid av karbon

Dioxyde de carbone [fransk]

Dioxido de carbono [spansk]

Anhydride carbonique [fransk]

Karbondioksid [USP]

EINECS 204-696-9

EPA plantevernmiddel kjemisk kode 016601

karbondioksid

dioksidkarbon

epoksyketon

Dricold

karbondioksid

tørris

Dioksometan #

metan, diokso-

Karbondioksid, nedkjølt væske

Karbonsyre, gass

Makr karbondioksid

Karbon-12-dioksid

Karbondioksid (TN)

KARBONDIOKSID

Tørris (fast form)

Karbondioksid (JP17/USP)

Karbondioksid, >=99,8 %

INS NR.290

CHEMBL1231871

DTXSID4027028

BDBM10856

Karbondioksid, fast eller tørris

INS-290

[CO2]

NSC-81688

DB09157

FN 1013

FN 1845

FN 2187

Karbondioksid, renhet, >=99,998 %

E 290

FT-0690212

Q1997

C00011

Karbondioksid [UN1013] [Ikke-brennbar gass]

Karbondioksid, Messer(R) CANgas, 99,995 %

D00004

Karbondioksid, fast eller tørris [UN1845] [Klasse 9]

Karbondioksid (99,8%), sylinder på 14 L, analytisk standard

Karbondioksid (99,8%), sylinder på 48 L, analytisk standard

Karbondioksid, nedkjølt væske [UN2187] [Ikke-brennbar gass]PubChem

3 Kjemiske og fysiske egenskaper

Hjelp

Nytt vindu

3.1 Beregnet egenskaper

Hjelp

Nytt vindu

EiendomsnavnEiendomsverdiReferanse
Molekylær vekt44.009Beregnet av PubChem 2.1 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
XLogP3-AA0,9Beregnet av XLogP3 3.0 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Antall donorer for hydrogenobligasjoner0Beregnet av Cactvs 3.4.8.18 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Antall hydrogenbindingsakseptorer2Beregnet av Cactvs 3.4.8.18 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Roterbart bindeantall0Beregnet av Cactvs 3.4.8.18 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Nøyaktig messe43.989829239Beregnet av PubChem 2.1 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Monoisotopisk masse43.989829239Beregnet av PubChem 2.1 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Topologisk polar overflateareal34,1 ŲBeregnet av Cactvs 3.4.8.18 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Tunge atomer3Beregnet av PubChem
Formell siktelse0Beregnet av PubChem
Kompleksitet18.3Beregnet av Cactvs 3.4.8.18 (PubChem utgivelse 2021.05.07)
Antall isotoperatomer0Beregnet av PubChem
Definert Atom Stereocenter Count0Beregnet av PubChem
Undefined Atom Stereocenter Count0Beregnet av PubChem
Definert Bond Stereocenter Count0Beregnet av PubChem
Undefined Bond Stereocenter Count0Beregnet av PubChem
Antall kovalent bundne enheter1Beregnet av PubChem
Sammensetningen er kanonisertNeiBeregnet av PubChem (utgivelse 2021.05.07)

PubChem

3.2 Eksperimentelle egenskaper

Hjelp

Nytt vindu

3.2.1 Fysisk beskrivelse

Hjelp

Nytt vindu

Karbondioksid fremstår som en fargeløs luktfri gass ved atmosfæriske temperaturer og trykk. Relativt giftfri og ikke brennbar. Tyngre enn luft og kan kveles ved fortrengning av luft. Løselig i vann . Danner karbonsyre , en mild syre. Ved langvarig eksponering for varme eller brann kan beholderen sprekke voldsomt og raketter. Brukes til å fryse mat, kontrollere kjemiske reaksjoner og som brannslukningsmiddel.CAMEO-kjemikalier

Karbondioksid, nedkjølt væske fremstår som en fargeløs væske. Relativt tyngre enn luft og kan kveles ved fortrengning av luft. Ved langvarig eksponering for varme eller brann kan beholderen sprekke voldsomt og raketter. Brukes som kjølemiddel og til å lage kullsyreholdige drikker. Brukes til å fryse mat, kontrollere kjemiske reaksjoner og som brannslukningsmiddel.CAMEO-kjemikalier

Karbondioksid, fast stoff fremstår som et luktfritt, hvitt fast stoff. Kan forårsake skadelige frostskader. Ikke-brennbar og ikke-giftig. Gjør flytende ved -109°F. Kan kveles ved fortrengning av luft. Brukes som kjølemiddel.CAMEO-kjemikalier

Gassdamp; gassdamp, væske; Væske; Annet Fast, flytende; Pellets Store krystaller, gassdampEPA Chemicals under TSCA

En fargeløs gass under normale miljøforhold med en lett skarp lukt. Kommersiell karbondioksid sendes og håndteres som en væske i trykksylindre eller bulklagringssystemer, eller i komprimerte faste blokker av “tørris”. Faste (tørris) former inneholder vanligvis tilsatte stoffer, som propylenglykol eller mineralolje, som bindemidlerEU Food Improvement Agents

Fargeløs, luktfri gass; Merk: Sendes som en flytende komprimert gass. Fast form brukes som tørris; [NIOSH]Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommer

VæskeHuman Metabolome Database (HMDB)

LUFTLØS FARGELØS KOMPRESSERT FLYTENDE GASS.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

Fargeløs, luktfri gass.Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Fargeløs, luktfri gass. [Merk: Sendes som en flytende komprimert gass. Fast form brukes som tørris.]Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

3.2.2 Farge/Form

Hjelp

Nytt vindu

Fargeløs gassHaynes, WM (red.). CRC Håndbok for kjemi og fysikk. 95. utgave. CRC Press LLC, Boca Raton: FL 2014-2015, s. 4-56Databank for farlige stoffer (HSDB)

Væske: fargeløsLewis, RJ Sr.; Hawley's Condensed Chemical Dictionary 15. utgave. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY 2007., s. 233Databank for farlige stoffer (HSDB)

Fast (tørris): hvite, snølignende flak eller terningerLewis, RJ Sr.; Hawley's Condensed Chemical Dictionary 15. utgave. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY 2007., s. 239Databank for farlige stoffer (HSDB)

Fargeløs … gass [Merk: Sendes som en flytende komprimert gass. Fast form brukes som tørris].NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Institutt for helse og menneskelige tjenester, Sentre for sykdomskontroll og forebygging . Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . DHHS (NIOSH) Publikasjon nr. 2010-168 (2010). Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/niosh/npg

Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.3 Lukt

Hjelp

Nytt vindu

LuktfriLewis, RJ Sr. (red) Sax's farlige egenskaper til industrielle materialer. 12. utgave. Wiley-Interscience, Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ. 2012., s. 868Databank for farlige stoffer (HSDB)

Svakt skarp luktPierantozzi R; Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. (2005). NY, NY: John Wiley & Sons; Karbondioksid . Online publiseringsdato : 17. oktober 2003 .Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.4 Smak

Hjelp

Nytt vindu

Svak syre smakO'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, 2013., s. 315Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.5 Kokepunkt

Hjelp

Nytt vindu

Sublimes (NIOSH, 2016)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (full nettsideversjon ). https://www.cdc.gov/niosh/npg (åpnet august 2016).

CAMEO-kjemikalier

-78,48 °CEPA DSSTox

-78,464 °C (sublimerer)Haynes, WM (red.). CRC Håndbok for kjemi og fysikk. 95. utgave. CRC Press LLC, Boca Raton: FL 2014-2015, s. 4-56Databank for farlige stoffer (HSDB)

sublimerOccupational Safety and Health Administration (OSHA)

SublimerNasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

3.2.6 Smeltepunkt

Hjelp

Nytt vindu

-109,3 °F (USCG, 1999)US Coast Guard. 1999. Chemical Hazard Response Information System (CHRIS) – data om farlige kjemikalier . Kommandantinstruks 16465.12C . Washington, DC: US ​​Government Printing Office.CAMEO-kjemikalier

-109 °F (Sublimes) (NIOSH, 2016)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (full nettsideversjon ). https://www.cdc.gov/niosh/npg (åpnet august 2016).

CAMEO-kjemikalier

-56,5 °CEPA DSSTox

-56,558 °C (trippelpunkt)Haynes, WM (red.). CRC Håndbok for kjemi og fysikk. 95. utgave. CRC Press LLC, Boca Raton: FL 2014-2015, s. 4-56Databank for farlige stoffer (HSDB)

-56,5°CHuman Metabolome Database (HMDB)

-109 °F (sublimerer)Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

-109 °F (Sublimes)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

3.2.7 Flammepunkt

Hjelp

Nytt vindu

Ikke aktueltSigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.8 Løselighet

Hjelp

Nytt vindu

0,2 % ved 77 ° F (NIOSH, 2016)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (full nettsideversjon ). https://www.cdc.gov/niosh/npg (åpnet august 2016).

CAMEO-kjemikalier

0,03 MYALKOWSKY,SH & DANNENFELSER,RM (1992)EPA DSSTox

vann , 2,9X10+3 mg/L ved 25 °CYalkowsky, SH, He, Yan, Jain, P. Handbook of Aqueous Solubility Data Second Edition. CRC Press, Boca Raton, FL 2010, s. 18Databank for farlige stoffer (HSDB)

Løselighet i vann (ml CO2/100 ml H2O ved 760 mm Hg): 171 ved 0 °C; 88 ved 20°C; 36 ved 60 °CO'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, 2013., s. 315Databank for farlige stoffer (HSDB)

Løselighet i vann : 0,704X10-3 molfraksjon av CO2 i væskefasen ved 25 °C (gass ved et partialtrykk på 101,325 kPa i likevekt med løsningen)Haynes, WM (red.). CRC Håndbok for kjemi og fysikk. 95. utgave. CRC Press LLC, Boca Raton: FL 2014-2015, s. 5-153Databank for farlige stoffer (HSDB)

Blandbar med vann (1,7 v/v ved 0 °C, 0,76 v/v ved 25 °C ved 760 mm Hg partialtrykk av CO2).Lewis, RJ Sr.; Hawley's Condensed Chemical Dictionary 15. utgave. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY 2007., s. 233Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere løselighetsdata (komplett) for karbondioksid (totalt 6), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

1,48 mg/ml ved 25 °CHuman Metabolome Database (HMDB)

Løselighet i vann , ml/100 ml ved 20 °C: 88ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

(77 °F): 0,2 %Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

3.2.9 Tetthet

Hjelp

Nytt vindu

1,56 ved -110,2 °F (USCG, 1999)US Coast Guard. 1999. Chemical Hazard Response Information System (CHRIS) – data om farlige kjemikalier . Kommandantinstruks 16465.12C . Washington, DC: US ​​Government Printing Office.CAMEO-kjemikalier

Absolutt tetthet: 0,1146 lb/cu ft ved 25 °C; tetthet: (gass ved 0 °C) 1,976 g/L ved 760 mm Hg; (væske ved 0 °C) 0,914 ved 34,3 atm; (fast) ved -56,6 °C) 1,512; kritisk tetthet: 0,464O'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, 2013., s. 315Databank for farlige stoffer (HSDB)

Tetthet: 1.799 g/LHaynes, WM (red.). CRC Håndbok for kjemi og fysikk. 95. utgave. CRC Press LLC, Boca Raton: FL 2014-2015, s. 4-56Databank for farlige stoffer (HSDB)

Væske: flyktig, luktfri, tetthet 1,101 ved -37 °C, spesifikt volum 8,76 cu ft/lb ved 70 °FLewis, RJ Sr.; Hawley's Condensed Chemical Dictionary 15. utgave. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY 2007., s. 233Databank for farlige stoffer (HSDB)

Absolutt tetthet, gass ved 101,325 kPa ved 0 °C: 1,9770 kg/m3; relativ tetthet, gass ved 101,325 kPa ved 0 °C (luft = 1): 1,53Braker W, Mossman A; Matheson Gas Data Book 6th ED s.120 (1980)Databank for farlige stoffer (HSDB)

Latent fordampningsvarme = 353,4 J/g ved trippelpunktet; 231,3 J/g ved 0 °C; viskositet = 0,015 mPa-sek ved 298 K og 101,3 kPa; gasstetthet = 1,976 g/L ved 273 K og 101,3 kPaPierantozzi R; Karbondioksid . Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. (1999-2015). New York, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 13. oktober 2003Databank for farlige stoffer (HSDB)

1,56 ved -110,2 °FOccupational Safety and Health Administration (OSHA)

1,53 (relativ gasstetthet)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

3.2.10 Damptetthet

Hjelp

Nytt vindu

1,53 ved 78,2 °C (luft = 1)Lewis, RJ Sr. (red) Sax's farlige egenskaper til industrielle materialer. 11. utgave. Wiley-Interscience, Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ. 2004., s. 705Databank for farlige stoffer (HSDB)

Relativ damptetthet (luft = 1): 1,5ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

1,53Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

3.2.11 Damptrykk

Hjelp

Nytt vindu

56,5 atm (NIOSH, 2016)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (full nettsideversjon ). https://www.cdc.gov/niosh/npg (åpnet august 2016).

CAMEO-kjemikalier

4,83e+04 mmHgEPA DSSTox

Damptrykk = 10,5 mm Hg ved -120 °C; 104,2 mm Hg ved -100 °C; 569,1 mm Hg ved -82 °CO'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, 2013., s. 315Databank for farlige stoffer (HSDB)

4,83X10+4 mm Hg ved 25 °CDaubert, TE, RP Danner. Fysiske og termodynamiske egenskaper ved datasamling av rene kjemikalier . Washington, DC: Taylor og Francis, 1989.Databank for farlige stoffer (HSDB)

Damptrykk, kPa ved 20 °C: 5720ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

56,5 atmOccupational Safety and Health Administration (OSHA); Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

3.2.12 LogP

Hjelp

Nytt vindu

0,83 (LogP)HANSCH,C ET AL. (1995)EPA DSSTox

0,83HANSCH,C ET AL. (1995)Human Metabolome Database (HMDB); ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

3.2.13 Stabilitet/holdbarhet

Hjelp

Nytt vindu

Stabil under anbefalte lagringsforhold.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Gass påvirkes ikke av varme før temperaturen når ca. 2000 °CO'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2006., s. 293Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.14 Dekomponering

Hjelp

Nytt vindu

Stoffet spaltes ved oppvarming over 2000 °C og produserer giftig karbonmonoksid .Internasjonalt program for kjemikaliesikkerhet /kommisjonen for De europeiske fellesskap; Internasjonalt kjemikaliesikkerhetskort for karbondioksid ( oktober 2006 ) . Tilgjengelig fra 17. november 2009 : https://www.inchem.org/pages/icsc.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.15 Viskositet

Hjelp

Nytt vindu

21,29 uPa-sek ved 300 K /26,85 °C/Haynes, WM (red.). CRC Håndbok for kjemi og fysikk. 95. utgave. CRC Press LLC, Boca Raton: FL 2014-2015, s. 6-236Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.16 Forbrenningsvarme

Hjelp

Nytt vindu

0 J/kmolDaubert, TE, RP Danner. Fysiske og termodynamiske egenskaper ved datasamling av rene kjemikalier . Washington, DC: Taylor og Francis, 1989.Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.17 Fordampningsvarme

Hjelp

Nytt vindu

83,12 g-kal/gO'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, 2013., s. 315Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.18 pH

Hjelp

Nytt vindu

pH-verdien til mettede CO2-løsninger varierer fra 3,7 ved 101 kPa (1 atm) til 3,2 ved 2370 kPa (23,4 atm)Pierantozzi R; Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. (2005). NY, NY: John Wiley & Sons; Karbondioksid . Online publiseringsdato : 17. oktober 2003 .Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.19 Overflatespenning

Hjelp

Nytt vindu

0,0162 Newton/meter ved smeltepunktDaubert, TE, RP Danner. Fysiske og termodynamiske egenskaper ved datasamling av rene kjemikalier . Washington, DC: Taylor og Francis, 1989.Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.20 Ioniseringspotensial

Hjelp

Nytt vindu

13,77 eVOccupational Safety and Health Administration (OSHA); Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

3.2.21 Luktterskel

Hjelp

Nytt vindu

Luktfrimiljø Canada; Teknisk info for problemsøl : Carbon Dioxide s.1 (1984)Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.22 Brytningsindeks

Hjelp

Nytt vindu

Brytningsindeks: 1,6630 ved 24 °CLide, DR CRC Handbook of Chemistry and Physics 88TH Edition 2007-2008. CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, FL 2007, s. 4-148Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.23 Kovats Retention Index

Hjelp

Nytt vindu

Halvstandard ikke-polar152 , 152 , 153 , 154

NIST massespektrometridatasenter

3.2.24 Andre eksperimentelle egenskaper

Hjelp

Nytt vindu

Formasjonsvarme: -393,51 kJ/mol; Entropi: 213,785 J/K-molTopham S et al; Karbondioksid . Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry. 7. utg. (1999-2015). New York, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 30. mai 2014Databank for farlige stoffer (HSDB)

Varmekapasitet: 37,13 J/mol-KTopham S et al; Karbondioksid . Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry. 7. utg. (1999-2015). New York, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 30. mai 2014Databank for farlige stoffer (HSDB)

Hastighetskonstant for annenordens reaksjon med O(1D): 1,1X10-10 cu cm/molekyl-sek. ved 25 °C; med singlett O2-reaksjon: <2X10-20 cu cm/molekyl-sek ved 25 °CLide, DR CRC Handbook of Chemistry and Physics 88TH Edition 2007-2008. CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, FL 2007, s. 5-87Databank for farlige stoffer (HSDB)

van der Waals konstanter: a = 3,658 bar-sq L/sq mol; b = 0,0429 L/molHaynes, WM (red.). CRC Håndbok for kjemi og fysikk. 95. utgave. CRC Press LLC, Boca Raton: FL 2014-2015, s. 6-56Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere andre eksperimentelle egenskaper (komplett) data for karbondioksid (totalt 15), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

3.2.25 Kjemiske klasser

Hjelp

Nytt vindu

Giftige gasser og damper -> Enkle kvelningsmidlerHaz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommer

3.3 SpringerMaterials egenskaper

Hjelp

Nytt vindu

Schoenflies-notasjon

Absorbans

Aksentrisk faktor

Vinkelfrekvens

Atommiljø

Bandstruktur

Kokepunkt

Bond type

Kjemisk forbindelse

Kjemisk diffusjon

Kjemisk skifte

Komposisjon

Komprimerbarhet

Komprimering

Kjernenivåovergang

Korrosjon

Kritisk tetthet

Kritisk punkt

Krystallstruktur

Krystallografisk punktgruppe

Tetthet

Dielektrisk konstant

Diffusjon

Diffusiv fluks

Spredning

Dissosiasjonsenergi

Elektronledningsevne

Elektronisk tilstand

Elektronisk struktur

Elektronisk overgang

Emissivitet

Energi

Entalpi

Entalpi endring

Entropi

Overflødig entalpi

Fluorescens

Fusjonstemperatur

Innhold av geotermisk energi

Brutto formel

Varmekapasitet

Varmestrømningshastighet

Forbrenningsvarme

Oppløsningens varme

Sublimasjonsvarme

Varmeoverføringskoeffisient

Høytrykks væskefaselikevekt

Internnukleær avstand

Kinetiske egenskaper

Gitterstivhet

Linjeform

Magnetisk permeabilitet

Betyr fri vei

Smeltepunkt

Blandbarhetsgap

Blanding entalpi

Molar masse

Molekylær struktur

Kjernefysisk quadrupol kobling

Kjernefysisk quadrupol moment

Optisk koeffisient

Oksygeninnhold

Fasediagram

Faselikevekt

Faseovergang

Fotoemisjon

Fotoemisjonsspektroskopi

Poenggruppe

Reaksjonskoordinat

Brytningsindeks

Rotasjonseksitasjonstverrsnitt

Selvdiffusjon

Sjokkbølger

Lydabsorpsjon

Lydspredning

Lydhastighet

Romgruppe

Spektroskopiske data

Overflatespenning

Symmetriakse

Termisk kapasitet

Termisk ledningsevne

Termisk diffusivitet

Termisk ekspansjonskoeffisient

Trikritisk poeng

Ultrafiolett fotoelektronspektroskopi

Valence band

Damptrykk

Damp-væske likevekt

Vibrasjonsmodusfrekvens

Viriell koeffisient

Viskositet

Volumetrisk kapasitetSpringerMaterials

4 Spektralinformasjon

Hjelp

Nytt vindu

4.1 1D NMR-spektra

Hjelp

Nytt vindu

4.1.1 13C NMR-spektra

Hjelp

Nytt vindu

opphavsrettCopyright © 2016-2021 W. Robien, Inst. av Org. Chem., Univ. av Wien. Alle rettigheter forbeholdt.
Miniatyrbilde

SpectraBase

InstrumentnavnBruker WM-250
opphavsrettCopyright © 2002-2021 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Alle rettigheter forbeholdt.
Miniatyrbilde

SpectraBase

4.2 Massespektrometri

Hjelp

Nytt vindu

4.2.1 GC-MS

Hjelp

Nytt vinduViser 2 av 7

Se mer

Spectra ID27076
InstrumenttypeEI-B
Ioniseringsmoduspositivt
SPRUTsplash10-0006-9000000000-ffb540455919d1e43969
Topp 5 topper44,0 99,9928,0 12,6716,0 9,2512,0 5,3522,0 1,75
Miniatyrbilde
Notaterinstrument=HITACHI RMU-5B

Human Metabolome Database (HMDB)

MoNA IDJP001576
MS-kategoriEksperimentell
MS-typeGC-MS
MS-nivåMS1
InstrumentHITACHI RMU-5B
InstrumenttypeEI-B
Ioniseringsmoduspositivt
Topp 5 topper44 99,9928 12,6716 9,2512 5,3522 1,75
SPRUTsplash10-0006-9000000000-ffb540455919d1e43969
Miniatyrbilde
InnsenderUniversity of Tokyo Team, Fakultet for ingeniørvitenskap, University of Tokyo

MassBank of North America (MoNA)

4.2.2 Andre MS

Hjelp

Nytt vindu

Andre MSMASSE: 61298 (NIST/EPA/ MSDC Mass Spectral Database 1990 versjon); 89 (Atlas of Mass Spectral Data, John Wiley & Sons, New York)

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Tiltredelses-IDJP001576
ForfattereMASSESPEKTROSKOPI SOC. AV JAPAN (MSSJ)
InstrumentHITACHI RMU-5B
InstrumenttypeEI-B
MS-nivåMS
IoniseringsmodusPOSITIV
IoniseringENERGY 80 eV
Topp 5 topper44 99928 12716 9312 5422 18
SPRUTsplash10-0006-9000000000-ffb540455919d1e43969
Miniatyrbilde
TillatelseCC BY-NC-SA

MassBank Europe

4.3 IR-spektra

Hjelp

Nytt vindu

IR-spektraIR: 1924 (Sadtler Research Laboratories Prism Collection)

Databank for farlige stoffer (HSDB)

4.3.1 Dampfase IR-spektra

Hjelp

Nytt vindu

InstrumentnavnDIGILAB FTS-14
TeknikkDampfase
opphavsrettCopyright © 1980, 1981-2021 John Wiley & Sons, Inc. Med enerett.
Miniatyrbilde

SpectraBase

Kilde til spektrumSigma-Aldrich Co. LLC.
Kilde til prøveSigma-Aldrich Co. LLC.
Katalognummer295108
opphavsrettCopyright © 2021 Sigma-Aldrich Co. LLC. – Databasesamling Copyright © 2021 John Wiley & Sons, Inc. Med enerett.
Miniatyrbilde

SpectraBase

5 relaterte poster

Hjelp

Nytt vindu

5.1 Relaterte forbindelser med merknad

Hjelp

Nytt vindu367 varer

Se flere rader og detaljernedlastingSORTER ETTERSynkende

Sammensatt CID

StrukturSammensatt CIDNavnMolekylær formelMolekylvekt , g/mol
280KarbondioksidC O 244.009
878MetantiolCH 4S _ _48.11
948Nitrogenoksid2 O44.013
1119Svoveldioksid2 S64.069
4113O-metylhydroksylaminCH 5 N O _47.057
 • 1
 • 2
 • 3
 • 74
 • Neste

PubChem

5.2 Beslektede forbindelser

Hjelp

Nytt vindu

Samme tilkobling14 poster
Samme forelder, tilkobling115 poster
Samme forelder, nøyaktig100 poster
Blandinger, komponenter og nøytraliserte former41 356 poster
Lignende forbindelser26 poster
Lignende konformere349 poster

PubChem

5.3 Stoffer

Hjelp

Nytt vindu

5.3.1 Beslektede stoffer

Hjelp

Nytt vindu

Alle42.457 poster
Samme216 poster
Blanding42 241 poster

PubChem

5.3.2 Stoffer etter kategori

Hjelp

Nytt vindu6 kategorier _

Utvidet visningnedlasting

 • Kjemikalieleverandører (18)
 • Kuratorarbeid (24)
 • Offentlige Organisasjoner (136)
 • Tidsskriftutgivere (4)
 • Forskning Og Utvikling (39)
 • Abonnementstjenester (6)
 • Eldre Innskytere (24)

PubChem

5.4 Entrez Crosslinks

Hjelp

Nytt vindu

PubMed399 poster
Proteinstrukturer120 poster
Taksonomi8 poster
OMIM4 poster
Gene29 poster

PubChem

6 Kjemikalieleverandører

Hjelp

Nytt vinduViser 1 stoff per leverandør

Se alt

Utsikt i Entreznedlasting

Sigma-AldrichPubChem SID: 

329747082Kjemikalie som kan kjøpes: 

00486_SIAL

BioTekPubChem SID: 

446809405Kjemikalie som kan kjøpes: 

bt-1194571

Finetech Industry LimitedPubChem SID: 

164843092Kjemikalie som kan kjøpes: 

FT-0690212

Yick-Vic Chemicals & Pharmaceuticals (HK) Ltd.PubChem SID: 

441067387Kjemikalie som kan kjøpes: 

CC-2996AA (URL ikke oppgitt…)

AmbinterPubChem SID: 

369555891Kjemikalie som kan kjøpes: 

Amb17673558

ParchemPubChem SID: 

354740948Kjøpbart kjemikalie: 

37762

Yuhao ChemicalPubChem SID: 

347740478Kjemikalie som kan kjøpes: 

HL1493

SmolekylPubChem SID: 

439366351Kjøpbart kjemikalie: 

S597126

MuseChemPubChem SID: 

355153534Kjemikalie som kan kjøpes: 

M067087

BenchChemPubChem SID: 

445717904Kjemikalie som kan kjøpes: 

B089486

ClearsynthPubChem SID: 

347908305Kjemikalie som kan kjøpes: 

CS-BE-00065PubChem

7 Legemiddel- og medisininformasjon

Hjelp

Nytt vindu

7.1 Legemiddelindikasjon

Hjelp

Nytt vindu

Karbondioksid brukes ofte som en insufflasjonsgass for minimal invasiv kirurgi (laparoskopi, endoskopi og artroskopi) for å forstørre og stabilisere kroppshulene for å gi bedre synlighet av det kirurgiske området. Det har også blitt brukt i kryoterapi og som respirasjonsstimulerende før og etter anestesi. Det kan også brukes til utvidelse av blodårer om nødvendig, for å øke karbondioksidnivået etter rask pusting, og for å stimulere pusten etter en periode uten å puste.DrugBank

7.2 FDA National Drug Code Directory

Hjelp

Nytt vindu

30 items

View More Rows & DetailsDownloadSORT BYDescending

Start Marketing Date

Product NDCStart Marketing DateDosage FormStrengthLabeler
63961-0102022-01-10GAS998 mL/LMiddlesex Gases & Technologies, Inc.
14961-0082021-10-18GAS990 mL/LHaun Specialty Gases, Inc.
59788-0032020-05-13GAS990 mL/LArcet Equipment Company dba Arc3 Gases North
73468-0012019-12-10GAS1 L/LMagnegas Welding Supply-South, LLC
10297-0202019-06-17GAS990 mL/LA-OX WELDING SUPPLY CO., INC.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
 • Next

National Drug Code (NDC) Directory

KARBONDIOKSID er en aktiv ingrediens i 12 produkter, inkludert: ‘LUFT 90% KARBONDIOKSID 10%', ‘KARBONDIKSIKSID LUFTMIXTURE' og ‘KARBONDILKASSID LUFT'.National Drug Code (NDC) Directory

7.3 Kliniske studier

Hjelp

Nytt vindu

7.3.1 ClinicalTrials.gov

Hjelp

Nytt vindu

16 items

View More Rows & DetailsDownloadSORT BYDescending

Date

CTIDTitlePhaseStatusDate
NCT04406818Metabolic and Hemodynamic Reserve in Pediatric SCAN/ARecruiting2022-03-29
NCT04541667Is End Tidal CO2 Level Elevation During Upper Endoscopy With CO2 Gas Insufflation Physiologically SignificantPhase 3Active, not recruiting2022-03-07
NCT02473354Predictors of Opioid-Induced Respiratory Depression (OIRD)Phase 1Completed2020-03-10
NCT03264027Carbon Dioxide Versus Air Insufflation for the Application of Argon Plasma to Reduce the Gastrojejunal AnastomosisN/AUnknown status2019-05-28
NCT02381795Pilot Study Evaluating the Use of Nasal Carbon Dioxide for the Treatment of Cluster HeadachePhase 2Terminated2018-08-14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Next

ClinicalTrials.gov

7.3.2 EU Clinical Trials Register

Hjelp

Nytt vindu

4 itemsDownloadSORT BYDescending

Date

EudraCTTitlePhaseStatusDate
2020-001322-54Carbon Dioxide Insufflation and Brain Protection During Open Heart Surgery: A Randomised Controlled TrialPhase 3GB – no longer in EU/EEA2020-06-15
2011-001403-12Carbon Dioxide for the Treatment of Febrile SeizuresPhase 2Prematurely Ended2012-03-14
2010-019464-37effects of dynamic co2 therapy in periodic breathing in heart failure patientsPhase 2Ongoing2011-04-14
2004-003973-10Multi-Center, Randomized Double-Blind Study to Evaluate the Efficacy and Safety of CAP3 in the Treatment of Acute MigrainePhase 2Completed2005-07-21

EU Clinical Trials Register

7.3.3 NIPH Clinical Trials Search of Japan

Hjelp

Nytt vindu

35 items

View MoreDownloadSORT BYDescending

Date

CTIDTitlePhaseStatusDate
UMIN000044774An analysis of the function of lower gastrointestinal tract using Endoscopic pressure study integrated system (EPSIS)Recruiting2021-07-06
UMIN000040569The clinical trial of portable capnometer for mechanically ventilated preterm infants immediately after birthComplete: follow-up continuing2020-05-29
jRCTs031200038ALA-CPMPending2020-05-28
UMIN000034436Evaluation of the efficacy of icing treatment of carbon dioxide-rich icePending2019-10-15
UMIN000038187Influence of new carbon dioxide paste on ‘artificial Bohr effect'Pending2019-10-05
 • 1
 • 2
 • 3
 • 7
 • Next

NIPH Clinical Trials Search of Japan

7.4 Terapeutisk bruk

Hjelp

Nytt vindu

CO2 kan brukes til å oversvømme operasjonsfeltet under hjertekirurgi. På grunn av sin tetthet fortrenger karbondioksid luften som omgir det åpne hjertet slik at eventuelle gassbobler som er fanget i hjertet er karbondioksid i stedet for uløselig nitrogen . På samme måte brukes CO2 til å deboble kardiopulmonal bypass og ekstrakorporal membran oksygenering (ECMO) kretser. Den brukes til å justere pH under kardiopulmonale bypass-prosedyrer når en pasient er avkjølt.Brunton, L. Chabner, B, Knollman, B. Goodman og Gillmans The Pharmaceutical Basis of Therapeutics, Twelth Edition, McGraw Hill Medical, New York, NY. 2011, s. 558Databank for farlige stoffer (HSDB)

Hypokarbi resulterer i … redusert blodtrykk og vasokonstriksjon i hud, tarm, hjerne, nyre og hjerte. Disse handlingene utnyttes klinisk ved bruk av hyperventilering for å redusere intrakraniell hypertensjon.Brunton, L. Chabner, B, Knollman, B. Goodman og Gillmans The Pharmaceutical Basis of Therapeutics, Twelth Edition, McGraw Hill Medical, New York, NY. 2011, s. 557Databank for farlige stoffer (HSDB)

CO2 brukes til insufflasjon under endoskopiske prosedyrer (f.eks. laparoskopisk kirurgi) fordi det er svært løselig og ikke støtter forbrenning. Utilsiktede gassemboli løses dermed opp og elimineres lettere via .Brunton, L. Chabner, B, Knollman, B. Goodman og Gillmans The Pharmaceutical Basis of Therapeutics, Twelth Edition, McGraw Hill Medical, New York, NY. 2011, s. 558Databank for farlige stoffer (HSDB)

Medisinering (Veterinær): vorteødeleggelseRossoff, IS Handbook of Veterinary Drugs. New York: Springer Publishing Company, 1974., s. 82Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere terapeutiske bruksdata (komplett) for karbondioksid (totalt 8), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

7.5 Advarsler om narkotika

Hjelp

Nytt vindu

Hos pasienter som hypoventilerer av /CNS-depressiva/ eller anestetika, kan økende PCO2 resultere i ytterligere CNS-depresjon, som igjen kan forverre respirasjonsdepresjonen.Brunton, L. Chabner, B, Knollman, B. Goodman og Gillmans The Pharmaceutical Basis of Therapeutics, Twelth Edition, McGraw Hill Medical, New York, NY. 2011, s. 558Databank for farlige stoffer (HSDB)

Siden karbondioksid er den mest potente cerebrovaskulære dilatatoren som er kjent, bør den ikke brukes til pasienter med økt intrakranielt trykk, intrakraniell blødning, ekspanderende lesjoner, hodeskade eller i koma.American Medical Association, Council on Drugs. AMA- medisinevalueringer . 2. utg. Acton, Mass.: Publishing Sciences Group, Inc., 1973., s. 507Databank for farlige stoffer (HSDB)

Innånding av høye konsentrasjoner av karbondioksid (ca. 50 %) gir markert kortikal og subkortikal depresjon av en type som ligner den som produseres av anestesimidler.Brunton, L. Chabner, B, Knollman, B. Goodman og Gillmans The Pharmaceutical Basis of Therapeutics, Twelth Edition, McGraw Hill Medical, New York, NY. 2011, s. 558Databank for farlige stoffer (HSDB)

8 Mattilsetninger og ingredienser

Hjelp

Nytt vindu

8.1 Klasser for mattilsetningsstoffer

Hjelp

Nytt vinduJECFA funksjonelle klasser

FOOD_ADDITIVE;Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)

8.2 FDA-stoffer lagt til mat

Hjelp

Nytt vindu

SubstansKARBONDIOKSID
Brukes til (teknisk effekt)LØSEMIDDEL
Dokumentnummer (21 CFR)184,1240

FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN)

8.3 Evalueringer av Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – JECFA

Hjelp

Nytt vindu

Kjemisk navnKARBONDIOKSID
Evalueringsår1985
ADIIKKE SPESIFISERT
RapportereTRS 733-JECFA 29/39

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)

9 Agrokjemisk informasjon

Hjelp

Nytt vindu

9.1 Agrokjemisk kategori

Hjelp

Nytt vindu

Insektmidler, RodenticiderEUs plantevernmiddeldatabase

9.2 EU-data for plantevernmidler

Hjelp

Nytt vindu

Aktivt stoffkarbondioksid (grunnstoff)
StatusIkke godkjent [Reg. (EF) nr. 1107/2009]

EUs plantevernmiddeldatabase

Aktivt stoffkarbondioksid (aktivt stoff)
StatusGodkjenningsdato: 01/09/2009 Utløp av godkjenning: 31/08/2022 [Reg. (EF) nr. 1107/2009]
KategorierInsektmidler, Rodenticider

EUs plantevernmiddeldatabase

10 Farmakologi og biokjemi

Hjelp

Nytt vindu

10.1 Farmakologi

Hjelp

Nytt vindu

Data ikke funnet.DrugBank

10.2 FDA farmakologisk klassifisering

Hjelp

Nytt vindu

FDA UNII142M471B3J
Aktiv delKARBONDIOKSID
Farmakologiske klasserEtablert farmakologisk klasse [EPC] – radiografisk kontrastmiddel
Farmakologiske klasserVirkningsmekanismer [MoA] – Røntgenkontrastaktivitet
FDA-farmakologisammendragKarbondioksid er et radiografisk kontrastmiddel. Virkningsmekanismen til karbondioksid er som en røntgenkontrastaktivitet.

FDA-farmklasser

Ikke-eiendomsbeskyttet navnKARBONDIOKSID
Farmakologiske klasserRøntgenkontrastaktivitet [MoA]; Radiografisk kontrastmiddel [EPC]

National Drug Code (NDC) Directory

10.3 ATC-kode

Hjelp

Nytt vindu

V – Diverse

V03 – Alle andre terapeutiske produkter

V03A – Alle andre terapeutiske produkter

V03AN – Medisinske gasser

V03AN02 – KarbondioksidWHO Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) klassifisering

10.4 Biologisk nødvendighet

Hjelp

Nytt vindu

… Viktig for fotosyntese og plantevekst. CO2 absorbert av blader og vann absorbert av røttene omdannes til enkle sukkerarter av solens energi i planteklorofyll.Farm Chemicals Handbook 1984. Willoughby, Ohio: Meister Publishing Co., 1984., s. B-28Databank for farlige stoffer (HSDB)

… Nødvendig for respirasjonssyklusen til … dyr.O'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2006., s. 293Databank for farlige stoffer (HSDB)

10.5 Absorpsjon, distribusjon og utskillelse

Nytt vinduAbsorpsjon

Data ikke funnet.DrugBank

Karbondioksid skilles ut av lungene og, i form av bikarbonation , av nyrene, tarmen og huden.Osol, A. og R. Pratt. (red.). USAs dispensatorium . _ 27. utg. Philadelphia: JB Lippincott, 1973., s. 231Databank for farlige stoffer (HSDB)

Karbondioksid produseres ved metabolisme i omtrent samme hastighet som O2 forbrukes. I hvile er denne verdien omtrent 3 ml/kg per minutt, men den kan øke dramatisk ved tung trening. Karbondioksid diffunderer lett fra cellene inn i blodet, hvor det dels transporteres som bikarbonation (HCO3-), dels i kjemisk kombinasjon med hemoglobin og plasmaproteiner, og dels i løsning ved et partialtrykk på ca. 6 kPa (46 mmHg) i blandet veneblod. CO2 transporteres til lungen, hvor det normalt pustes ut i samme hastighet som det produseres, og etterlater et partialtrykk på ca. 5,2 kPa (40 mmHg) i alveolene og i arterielt blod.Brunton, L. Chabner, B, Knollman, B. Goodman og Gillmans The Pharmaceutical Basis of Therapeutics, Twelth Edition, McGraw Hill Medical, New York, NY. 2011, s. 557Databank for farlige stoffer (HSDB)

Gasser og damper som er kjent for å absorberes (eller skilles ut) av huden inkluderer … karbondioksid. … Omtrent 2,7 % av karbondioksidet som produseres skilles ut av /huden/.Hayes, WJ, Jr., ER Laws Jr., (red.). Handbook of Pesticide Toxicology bind 1. Generelle prinsipper. New York, NY: Academic Press, Inc., 1991., s. 139Databank for farlige stoffer (HSDB)

10.6 Metabolisme/metabolitter

Hjelp

Nytt vindu

Ikke metabolisert.DrugBank

Karbondioksid produseres av kroppens metabolisme og er alltid tilstede i kroppen i ca. 6 % konsentrasjon. Et gjennomsnittlig voksent menneske vil produsere mer enn 500 g karbondioksid daglig under hvileforhold, og vil produsere mye mer når det er aktivt. Ytterligere karbondioksid har flere effekter på kroppen, og responsene er umiddelbare. Det stimulerer pusten, som puster ut karbondioksidet som føres til lungene fra cellene av blodet. En økning i karbondioksidkonsentrasjonen stimulerer hjertefrekvensen, øker blodtrykket, øker adrenalinstrømmen og slapper av de glatte vaskulære musklene. I tillegg reagerer karbondioksid med vann i kroppen for å danne karbonsyre , som dissosieres til hydrogenionog bikarbonat . En økning i karbondioksid i kroppen øker surheten, og deretter virker nyrene for å gjenopprette normal surhet.USEPA/Office of Pesticide Programs; Beslutningsdokument for omregistrering – Carbon and Carbon Dioxide s.8-9 EPA – 4019 (september 1991). Tilgjengelig fra 23. november 2009 : https://www.epa.gov/pesticides/reregistration/status.htm _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Forstyrrelse av mitokondriell metabolisme, oksidativ fosforylering eller Krebs-syklus påvirker embryogenese. Disse studiene vurderer effekten av å endre pyruvatmetabolismen i 3-5 somittmuseembryoer i hel embryokultur. … For å fastslå at pyruvat metaboliseres under organogenese, ble hastighetene for (14)C-karbondioksidproduksjon fra 3-(14)C- pyruvat ved konsepter in vitro målt på dag 9-12. Produksjonen av karbondioksid øker med økende svangerskapsalder. … Raten av karbondioksidproduksjon fra pyruvat på dag 10 plommesekk var 10 ganger større enn det som ble utført av selve embryoet. Fluoracetatproduserte en tids- og koncn-avhengig reduksjon i karbondioksidproduksjon i dag 10 konsepter. Disse studiene viser at pyruvat metaboliseres av Krebs-syklusen under organogenese. alpha-Cyano-4-hydroxycinnamate hemmer transport av pyruvat fra cytosol til mitokondrier. Embryoer eksponert for alfa-Cyano-4-hydroksycinnamat viste nevrale rørdefekter (11/12 ved 1000 uM). Endringer i bruken av pyruvat er således teratogene for dyrkede embryoer. Pyruvatdehydrogenase hemmes via fosforylering av E1-kinase. Dikloracetat hemmer e1-kinase resulterende incr pyruvatdehydrogenaseaktivitet og øker metabolismen av pyruvat ved Krebs-syklus. Dikloracetat produserte nevralrørsdefekter i 0/12 embryoer ved 100 uM og 6/15 embryoer ved 500 uM. … Pyruvat metaboliseres under organogenese og at riktig regulering av pyruvat metaboliseres under organogenese og at riktig regulering av pyruvattransport og metabolisme er avgjørende for normal utvikling.Hunter ES; Teratol 49 (5): 394 (1994)Databank for farlige stoffer (HSDB)

10.7 Biologisk halveringstid

Hjelp

Nytt vindu

Data ikke funnet.DrugBank

10.8 Virkemekanisme

Hjelp

Nytt vindu

Data ikke funnet.DrugBank

Superkritisk karbondioksid har bakteriedrepende (bakteriedrepende og sporicide) effekt. Til tross for at denne effekten brukes i industrielle steriliseringsprosesser, er steriliseringsmekanismen på molekylært nivå uklar. Våre hypoteser kan gi en molekylærbiologisk forklaring på fenomenet. Vi tror at CO(2) i superkritisk tilstand reagerer konkurransedyktig med Met-tRNA( fMet ), vil dannelseshastigheten og mengden av formyl-metionyl-tRNA ( fMet -tRNA( fMet )) reduseres ved irreversibelt substratforbruk. fMet -tRNA ( fMet ) har en nøkkelrolle i prokaryot proteinsyntese, og er nesten utelukkende initiatoren aminoacyl-tRNA. Det dannede karbamoyl-metionyl-tRNA (cMet-tRNA(fMet )), sannsynligvis kun stabil under trykk og høy CO(2)-konsentrasjon, stabiliseres ved å danne et ternært molekylkompleks med GTP – formen av translasjonsinitieringsfaktor 2 ( GTP -IF2). Dette komplekset er ikke i stand til å dissosiere fra preinitierings 70S ribosomalt kompleks på grunn av sterk polar binding mellom protein C-2-domenet og det modifiserte initiator-aminoacyl-tRNA. Det IF2 -fMet- tRNA( fMet )-blokkerte 70S ribosomale preinitieringskompleks brytes ikke ned etter GTPhydrolyse, blir ute av stand til å syntetisere proteiner. Død av den mikrobielle cellen er forårsaket av hemming av proteinsyntesen og energetisk utarming. Dessuten foreslår vi en mulig mekanisme for akkumulering av cMet-tRNA( fMet ) i bakteriecellen. Siden translasjonsprosessen er et viktig mål for antibiotika, kan den foreslåtte mekanismen være en arbeidshypotese for oppdagelse av nye antibiotika. Laget av høy konservativ karakter av prokaryot translasjonsinitiering, kan den foreslåtte IF2-forverringsstrategien føre til å oppnå selektive (med lav pattedyrtoksisitet) antimikrobielle midler og på samme tid med redusert mulighet for utvikling av medikamentresistens.

PMID:19765910Andras CD et al; Med Hypotheses 74 (2): 325-9 (2010)Databank for farlige stoffer (HSDB)

… Godt matet C. elegans (rundorm) unngå CO2-nivåer over 0,5%. Dyr kan reagere på både absolutte CO2-konsentrasjoner og endringer i CO2-nivåer i løpet av sekunder. Responser på CO2 reflekterer ikke unngåelse av sur pH, men ser ut til å definere en ny sensorisk respons. Følelse av CO2 fremmes av de cGMP -gatede ionekanalunderenhetene TAX-2 og TAX-4, men andre veier er også viktige. Robust CO2-unngåelse hos dyr med god mat krever hemming av DAF-16-gaffeltranskripsjonsfaktoren av den insulinlignende reseptoren DAF-2. Sult, som aktiverer DAF-16, undertrykker sterkt CO2-unngåelse. Eksponering for hypoksi (<1 % O2) undertrykker også CO2-unngåelse via aktivering av den hypoksi-induserbare transkripsjonsfaktoren HIF-1. npr-1 215V-allelen til den naturlig polymorfe nevropeptidreseptoren npr-1, i tillegg til å hemme unngåelse av høyt omgivende O2 ved fôring av C. elegans, fremmer også unngåelse av høy CO2. C. elegans integrerer konkurrerende O2- og CO2-sensoriske input slik at én respons dominerer. Mat og allelvariasjon ved NPR-1 regulerer hvilken respons som råder. Disse resultatene tyder på at flere sensoriske input koordineres av C. elegans for å generere forskjellige sammenhengende fôringsstrategier.

PMID:18524954Fulltekst : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2410288

Bretscher AJ et al; Proc Nat Acad Sci USA 105 (23): 8044-9 (2008)Databank for farlige stoffer (HSDB)

… Voksen Caenorhabditis elegans (rundorm) viser en akutt unngåelsesrespons ved eksponering for CO2 som er preget av opphør av bevegelse fremover og rask initiering av bevegelse bakover. Denne responsen formidles av en cGMP – signalvei som inkluderer den cGMP -gatede heteromere kanalen TAX-2/TAX-4. CO2-unngåelse moduleres av flere signalmolekyler, inkludert nevropeptid Yreseptor NPR-1 og kalsineurin-underenhetene TAX-6 og CNB-1. Ernæringsstatus modulerer også CO2-respons via insulin- og TGFbeta-signalveiene. CO2-responsen formidles av en nevral krets som inkluderer BAG-nevronene, et par sensoriske nevroner med tidligere ukjent funksjon. TAX-2/TAX-4 fungerer i BAG-nevronene for å mediere akutt CO2-unngåelse. … C. elegans sanser og reagerer på CO2 ved hjelp av flere signalveier og et nevralt nettverk som inkluderer BAG-nevronene, og denne responsen moduleres av ormens fysiologiske tilstand.

PMID:18524955Fulltekst : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430355

Hallem EA, Sternberg PW; Proc Nat Acad Sci USA 105 (23): 8038-43 (2008)Databank for farlige stoffer (HSDB)

10.9 Informasjon om menneskelig metabolitt

Hjelp

Nytt vindu

10.9.1 Vevsplasseringer

Hjelp

Nytt vindu

Nyre

LeverHuman Metabolome Database (HMDB)

10.9.2 Mobilplasseringer

Hjelp

Nytt vindu

Cytoplasma

Endoplasmatisk retikulum

Ekstracellulært

Golgi-apparatet

Mitokondrier

Cellekjernen

PeroksisomHuman Metabolome Database (HMDB)

10.9.3 Metabolittbaner

Hjelp

Nytt vindu

2-aminoadipin 2-oksoadipin aciduri

2-Hydroxyglutric Aciduria (D- og L-form)

2-ketoglutarat dehydrogenase kompleks mangel

2-metyl-3-hydroksybutryl CoA-dehydrogenase-mangel

3-hydroksy-3-metylglutaryl-CoA-lyase-mangel

3-hydroksyisosmørsyredehydrogenase-mangel

3-hydroksyisosmørsyreuri

3-Methylcrotonyl Coa Carboxylase Deficiency Type I

3-Methylglutacon Aciduria Type I

3-Methylglutacon aciduria Type III

Totalt 2073 veier, besøk HMDB-siden for detaljerHuman Metabolome Database (HMDB)

10.10 Biokjemiske reaksjoner

Hjelp

Nytt vindu934 varer

Se flere rader og detaljernedlastingSORTER ETTERSynkende

Rhea-tiltredelse

Rhea-tiltredelseReaksjonPubChem enzymBevis PMID
RHEA:10104gibberellin A 20 + 2-oksoglutarat + 2 = gibberellin A 1 + CO 2 + succinatEM 1.14.11.15923807692861129625708
RHEA:101166- fosfo- D -glukonat + NADP + = D -ribulose 5-fosfat + NADPH + CO 2EC 1.1.1.351EC 1.1.1.441757083490200516402366735090915231785
RHEA: 10136+ + glyoksylat = CO 2 + 2-hydroksy-3-oksopropanoatEC 4.1.1.471817655814257608157097351947648613363977
RHEA:10180NADP + + 6S )-10-formyltetrahydrofolat + 2 O = NADPH + CO 2 + + + (6 S )-5,6,7,8-tetrahydrofolatEC 1.5.1.6173024341705733143844431472966817884809
RHEA: 103162 + 2-oksoglutarat + tymin = 5-hydroksymetyluracil + CO 2 + succinatEC 1.14.11.66684117119464944274083
 • 1
 • 2
 • 3
 • 187
 • Neste

Rhea – Annotated Reactions Database58.718 varer

Se flere rader og detaljernedlastingSORTER ETTERSynkende

Vennligst velg en

ReaksjonPubChem PathwayKildeTaksonomi
+ + 3-metyl-2-oksobutanoat + et [ apo BCAA dehydrogenase E2 protein] 6 -lipoyl-L-lysin ⟶ CO 2 + et [ apo BCAA dehydrogenase E2 protein] 6 – S – [2-metylpropanoyl] dihydrolipoyl -L-lysin2-oksoisovalerat dekarboksylering til isobutanoyl-CoAPlantCycAmborella trichopoda
Malonyl-CoA ⟶ karbondioksid + Ac-CoAMetabolismeReaktomArabidopsis thaliana (thalekarse)
MVA5PP + ATP ⟶ Pi + IPPP + karbondioksid + ADPMetabolismeReaktomArabidopsis thaliana (thalekarse)
4C4MZYMOL + NAD ⟶ H+ + dh4MZYMOL + karbondioksid + NADHMetabolismeReaktomArabidopsis thaliana (thalekarse)
4CZYMOL + NAD ⟶ H+ + ZYMONE + karbondioksid + NADHMetabolismeReaktomArabidopsis thaliana (thalekarse)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 11.744
 • Neste

PubChem

10.11 Transformasjoner

Hjelp

Nytt vindu1 vare

Se flere detaljernedlasting

ForgjengerForgjengerens navnEtterfølgerEtterfølgernavnTransformasjonEnzymBevis DOI
PFPAKarbondioksidHydroksylering/mineralisering10.1021/acs.est.8b07031

NORMAN Suspekt List Exchange

11 Bruk og produksjon

Hjelp

Nytt vindu

11.1 Bruker

Hjelp

Nytt vinduEPA CPDat Kjemikalie- og produktkategorier

56 items

View MoreDownloadSORT BYDescending

Category

CategoryCategory DescriptionCategorization Type
Arts and crafts/office supplies -> general arts and crafts supplies -> arts and crafts adhesiveGlue sticks, glitter glues, fabric glues, craft glue, spray mounts, stencil sprays, and other adhesives used for primarily craft purposesProduct Use Category (PUC)
Arts and crafts/office supplies -> home office -> pens and markersWriting utensils containing liquid or gel inkProduct Use Category (PUC)
antimicrobial agentReported Functional Use
antioxidantOECD Functional Use
antioxidantReported Functional Use
 • 1
 • 2
 • 3
 • 12
 • Next

Kjemikalie- og produktdatabasen , en ressurs for eksponeringsrelevante data om kjemikalier i forbrukerprodukter , Scientific Data, bind 5 , Artikkelnummer : 180125 (2018), DOI:10.1038/sdata.2018.125

EPA Chemical and Products Database (CPDat)Kilder/bruk

Brukes i kullsyreholdige drikker, brannslukningsapparater, tørris og drivmidler; Et produkt av gjæring; [ACGIH] Et produkt av animalsk metabolisme og frigjøres når organiske materialer brenner; en bestanddel av jordens atmosfære på omtrent 0,03 volum%; [Merck Index # 1809] Brukes i avkalkingsstadiet av lærproduksjon; [PMID 21938525]ACGIH – Dokumentasjon av TLV – ene og BEI-ene, 7. utgave. Cincinnati: ACGIH Worldwide, 2020.Merck Index – O'Neil MJ, Heckelman PE, Dobbelaar PH, Roman KJ (red.). Merck Index, An Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals, 15. utg . Cambridge, Storbritannia: The Royal Society of Chemistry, 2013. # 1809

PMID:21938525Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommerIndustrielle prosesser med risiko for eksponering

Aluminiumsproduksjon [Kategori: Industri]

Sveising [Kategori: Sveising]

Gruvedrift [Kategori: Industri]

Kloakk- og avløpsvannbehandling [Kategori: Industri]

Brannslokking [Kategori: Annet]

Garving og behandling av skinn [Kategori: Industri]

Oppdrett (luftveisfarer) [Kategori: Industri]Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommerAktiviteter med risiko for eksponering

Røyke sigaretter [Kategori: Mat og narkotika]Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommer

For karbondioksid (USEPA/OPP plantevernmiddelkode: 016601) AKTIVE produkter med etiketter. /SRP: Registrert for bruk i USA, men godkjent bruk av plantevernmidler kan endres med jevne mellomrom, og derfor må føderale, statlige og lokale myndigheter konsulteres for gjeldende godkjent bruk./National Pesticide Information Retrieval Systems database om karbondioksid (124-38-9) . Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://npirspublic.ceris.purdue.edu/ppis/ _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Karbondioksid brukes som plantevernmiddel for insektkontroll i lagret korn under modifisert atmosfære som inneholder ca. 60 % karbondioksid.USEPA/Office of Pesticide Programs; Beslutningsdokument for omregistrering – Carbon and Carbon Dioxide s.5 EPA -4019 (september 1991). Tilgjengelig fra 23. november 2009 : https://www.epa.gov/pesticides/reregistration/status.htm _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Rodenticid (mus og rotter)EU- kommisjonen, ESIS; Biocidproduktdirektivet Pt 14 98/8/EC, Carbon Dioxide (124-38-9) s.7 ( november 2007 ). Tilgjengelig fra 20. oktober 2009 : https://esis.jrc.ec.europa.eu/ _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Kjølemiddel; bearbeiding av matvarer; konservering av matvarer; skorpedannelse av mat; kryogen frysing av mat; produkter av urea , natriumkarbonat (Solvay-prosessen), metanol , karbonsyre , blykarbonat , kaliumkarbonat , kaliumbikarbonat , ammoniumkarbonat , ammoniumbikarbonat , natriumsalisylat , kullsyreholdig petroleum, hydrokarbonprodukter; gir en inert atmosfære for brannslukningsapparater, raffineriprodukter, petroleumsprodukter; fortrenger oksygenfor å forhindre forringelse og smakstap; i høytrykksapplikasjoner; oljebrønnstimulering; ved slakting av husdyr; som gjødsel; herding av støpeformer for metallstøpegodsSRIDatabank for farlige stoffer (HSDB)

For flere bruksdata (komplett) for karbondioksid (totalt 13), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

11.1.1 Bruksklassifisering

Hjelp

Nytt vindu

MattilsetningsstofferEU Food Improvement Agents

Landbrukskjemikalier -> Insektmidler, gnagermidlerEUs plantevernmiddeldatabase

FOOD_ADDITIVE; -> JECFA funksjonelle klasserJoint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)

Kosmetikk -> DrivmiddelS13 | EUCOSMETICS | Kombinert inventar av ingredienser brukt i kosmetiske produkter (2000) og revidert inventar (2006) | DOI:10.5281/zenodo.2624118

NORMAN Suspekt List Exchange

11.1.2 Bransjebruk

Hjelp

Nytt vindu

Landbrukskjemikalier (ikke-plantevernmidler)

Drikketilsetning

CO2 produsert av anlegget, injisert for økt oljeutvinning av kjøperen.

Kullsyre/kjøling

Komprimert karbondioksidgass og flytende karbondioksid.

Tørrisapplikasjoner

Filtrering, kondensering, ompakking

Matingrediens i kullsyreholdige drikker

Matforedling og pakking.

Frysetørkemiddel for bearbeidet fjærfe

Drivstoff og drivstofftilsetninger

Funksjonelle væsker (lukkede systemer)

Mellomprodukter

Prosesshjelpemidler, ikke ellers oppført

Prosesshjelpemidler, spesifikke for petroleumsproduksjon

Drivmidler og blåsemidler

Brukes som kjølemiddel eller drikketilsetning for kullsyre.

markedet for kullsyreholdig drikke

inert

https://www.epa.gov/chemical-data-reportingEPA Chemicals under TSCA

11.1.3 Forbrukerbruk

Hjelp

Nytt vindu

CO2 produsert av anlegget, brukt av kommersielle kjøpere for å gjenopprette formasjonstrykket og forbedre hydrokarbonfortrengningen eller væskestrømmen for brønner.

Komprimert karbondioksidgass og flytende karbondioksid

Branndempende kjemikalie

Matemballasje

Drivstoff og relaterte produkter

Intern råstoff

Ikke-TSCA bruk

Brukes for økt oljeutvinning.

Brukes i gass- og oljeleting og produksjon

drivmiddel

https://www.epa.gov/chemical-data-reportingEPA Chemicals under TSCA

11.1.4 Husholdningsprodukter

Hjelp

Nytt vinduHusholdnings- og kommersielle/institusjonelle produkter

Informasjon om 244 forbrukerprodukter som inneholder karbondioksid i følgende kategorier er gitt:

• Bilprodukter

• Kommersiell / institusjonell

• Hobby/Håndverk

• Vedlikehold av hjemmet

• Inne i hjemmet

• Landskapsarbeid/Gard

• Personlig pleie

• SprøytemidlerDatabase for forbrukerproduktinformasjon (CPID)

11.2 Fremstillingsmetoder

Hjelp

Nytt vindu

Mye av karbondioksidet som genereres i verden er et biprodukt av ammoniakk- og hydrogenproduksjon , som produserer mye mer karbondioksid enn det som noen gang gjenvinnes. Andre kilder utnyttes fortsatt, men disse er generelt mindre effektive og økonomisk mindre attraktive.Topham S et al; Karbondioksid . Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry 7. utg. (1999-2014). NY, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 30. mai 2014Databank for farlige stoffer (HSDB)

/Karbondioksid fra ammoniakk : Ved produksjon av ammoniakk / avsvovling av hydrokarbonråstoffet (f.eks. naturgass, nafta) utføres før katalytisk dampreforming av hydrokarbonet for å gi en gassformig blanding av hydrogen , karbondioksid og karbonmonoksid . Luft tilsettes og ytterligere dampreforming utføres i en gassblanding som da også inneholder nitrogen . Fordi bare hydrogen og nitrogen er nødvendig for å lage ammoniakk , fjernes karbonoksidet fra gasstrømmen. Mesteparten av karbonmonoksidetomdannes katalytisk til karbondioksid, og sistnevnte fjernes ved oppløsning under trykk.Topham S et al; Karbondioksid . Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry 7. utg. (1999-2014). NY, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 30. mai 2014Databank for farlige stoffer (HSDB)

Karbondioksid fra røykgasser. Karbondioksid er en komponent i alle røykgasser som produseres ved fullstendig forbrenning av karbonholdig brensel. Typiske konsentrasjoner av karbondioksid i slike gasser er 10 – 18 vol%. … Avgassene, etter å ha blitt avkjølt og renset ved å passere gjennom en vannvasker , føres gjennom en alkalisk karbonatløsning eller en aminløsning som absorberer karbondioksid. I motsetning til karbondioksid fra et ammoniakkanlegg , er produktet oppnådd fra røykgasser vanligvis forurenset med små mengder svovelforbindelser. Selv om produksjon av karbondioksid ved denne metoden en gang var av betydelig kommersiell betydning, er den nå sjelden økonomisk levedyktig. Det gjenopplives imidlertid i USA for økte oljeutvinningsprosjekter, som krever enorme mengder CO2.Topham S et al; Karbondioksid . Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry 7. utg. (1999-2014). NY, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 30. mai 2014Databank for farlige stoffer (HSDB)

Store mengder karbondioksid genereres ved fermenteringsprosesser, og opptil 80 % av denne gassen kan utvinnes. Før det er egnet for videre bruk, må imidlertid karbondioksidet frigjøres for urenhetene som ligger i denne fremstillingsmetoden, dvs. hydrogensulfid , svoveldioksid og forskjellige organiske forbindelser som aldehyder, syrer og høyere alkoholer og dioler. To generelle metoder er tilgjengelige for å rense fermenteringskarbondioksid. Begge bruker vannskrubber for å fjerne hoveddelen av det medførte materialet. Urenhetene blir deretter fjernet ved å passere gjennom enten et aktivt kulllag eller løsninger av kaliumpermanganat og kaliumdikromat. Den første metoden er avhengig av adsorpsjon, mens den andre involverer kjemiske reaksjoner. I det andre tilfellet må gassen behandles videre nedstrøms for å fjerne oksidasjonsprodukter dannet i de tidligere stadiene samt eventuelle spor av reagensene som ble brukt i rensingen.Topham S et al; Karbondioksid . Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry 7. utg. (1999-2014). NY, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 30. mai 2014Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere produksjonsmetoder (komplett) data for karbondioksid (totalt 8), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

11.3 Urenheter

Hjelp

Nytt vindu

Kan inneholde spor av hydrogensulfid og svoveldioksid .Pierantozzi R; Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. (2005). NY, NY: John Wiley & Sons; Karbondioksid . Online publiseringsdato : 17. oktober 2003 .Databank for farlige stoffer (HSDB)

De viktigste urenhetene som finnes i … karbondioksid / fra naturlige kilder / er metan og hydrogensulfid .Topham S et al; Karbondioksid . Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry 7. utg. (1999-2014). NY, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 30. mai 2014Databank for farlige stoffer (HSDB)

Den nødvendige renhetsgraden er avhengig av den endelige bruken som karbondioksidet brukes til. Fordi en stor andel brukes i mat- og drikkeindustrien, er hovedkriteriene for kvaliteten på karbondioksidet at det skal være fritt for lukt og smak. Derfor bør alle forurensninger som kan bidra til disse to egenskapene (f.eks. svovelforbindelser , oljer og hydrokarboner) fjernes, helst til mindre enn mg/kg nivåer. De viktigste urenhetene som er tilstede i betydelig grad i det endelige rensede produktet er vanligvis nitrogen , oksygen og argon (fra luft), og hydrogen og karbonmonoksid (hvis karbondioksidet kom fra en prosessgasskilde).Topham S et al; Karbondioksid . Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry 7. utg. (1999-2014). NY, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 30. mai 2014Databank for farlige stoffer (HSDB)

11.4 Formuleringer/preparater

Hjelp

Nytt vindu

Karakterer: Technical, United States Pharmacopeia, kommersiell og sveising, 99,5 %, beintørr (99,95 %).Lewis, RJ Sr.; Hawley's Condensed Chemical Dictionary 15. utgave. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY 2007., s. 233Databank for farlige stoffer (HSDB)

Vanligvis markedsført i stålsylindere (under tilstrekkelig trykk til å holde det flytende) eller i fast form som tørris.O'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, 2013., s. 315Databank for farlige stoffer (HSDB)

Tilgjengelig i gass, flytende og fast formSYNOPSIS AV KJEMISKE PRODUKTER : Karbondioksid , 1983Databank for farlige stoffer (HSDB)

RADAR aerosol rodenticid som inneholder 2,8 g CO2 under trykk, renhet > 99 % (v/v) (Rentokil)EU- kommisjonen, ESIS; Biocidproduktdirektivet Pt 14 98/8/EC, Carbon Dioxide (124-38-9) s.7 ( november 2007 ). Tilgjengelig fra 20. oktober 2009 : https://esis.jrc.ec.europa.eu/ _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere formuleringer/preparater (komplett) data for karbondioksid (7 totalt), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

11.5 Forbruksmønstre

Hjelp

Nytt vindu

44 % brukes i fangenskap (42 % som et kjemisk råmateriale for ureaprodukter ; og 2 % i produksjonen av metanol og natriumkarbonat , for inertisering, trykksetting i kullgruvedrift og oljeutvinning); 56 % brukes som karbondioksid (11 % i kjøling; 5 % i kullsyre; 3 % som kjemisk råmateriale; 3 % i inertering; 1 % for trykksetting i brusfabrikanter, bryggerier, vinprodusenter og som aerosoldrivmiddel i noen matprodukter, 30 % i oljebrønnstimulering og 3 % i andre applikasjoner). (1973)SRIDatabank for farlige stoffer (HSDB)

Kjøleskap, 35%; Drikkekarbonisering, 25 %; Inertisering og trykksetting, 10 %; Forbedret oljeutvinning, 10 %; Diverse, 20 % (1983)SYNOPSIS AV KJEMISKE PRODUKTER : Karbondioksid , 1983Databank for farlige stoffer (HSDB)

En stor del (ca. 50 %) av all karbondioksid som gjenvinnes brukes ved produksjonspunktet til å lage ytterligere kjemikalier av kommersiell betydning, hovedsakelig urea og metanolGerhartz, W. ( eksk. red.). Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry. 5. utg . Vol A1: Deerfield Beach, FL: VCH Publishers, 1985 til nåtid., s. VA5 179Databank for farlige stoffer (HSDB)

Omtrent 51 % av karbondioksidet som brukes i USA brukes i næringsmiddelindustrien … det brukes vanligvis til frysing eller kjøling av mat; ca. 18 % brukes til kullsyre til drikke… både brus og ølproduksjon bruker den største mengden for kullsyre; ca. 10 % brukes til kjemisk produksjon; andre bruksområder inkluderer metallbearbeiding (4 %) og olje- og gassutvinning (6 %).Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. 4. utg. Bind 1: New York, NY. John Wiley og sønner, 1991-nåtid., s. V5 49Databank for farlige stoffer (HSDB)

11.6 Produksjon i USA

Hjelp

Nytt vinduSamlet produktvolum (EPA CDR 2016)

>200.000.000.000 lb

https://www.epa.gov/chemical-data-reportingEPA Chemicals under TSCA

(1972) 1,46X10+12 gramSRIDatabank for farlige stoffer (HSDB)

(1975) 1,68X10+12 gramSRIDatabank for farlige stoffer (HSDB)

(1985) 3,92X10+12 g /kun flytende og fast/Chem & Engineering News 64 (16): 13 (1986)Databank for farlige stoffer (HSDB)

(1990) 10,37 milliarder lbChem & Engineering News 70 (15): 17 (13.4.92)Databank for farlige stoffer (HSDB)

For mer amerikansk produksjonsdata (komplett) for karbondioksid (totalt 11), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

11.7 Import fra USA

Hjelp

Nytt vindu

(1972) UbetydeligSRIDatabank for farlige stoffer (HSDB)

(1975) UbetydeligSRIDatabank for farlige stoffer (HSDB)

11.8 Eksport fra USA

Hjelp

Nytt vindu

(1972) UbetydeligSRIDatabank for farlige stoffer (HSDB)

(1975) UbetydeligSRIDatabank for farlige stoffer (HSDB)

11.9 Generell produksjonsinformasjon

Hjelp

Nytt vinduIndustriforedlingssektorer

All annen grunnleggende organisk kjemisk produksjon

Bruksområder hvor tørris brukes.

Produksjon av mat, drikke og tobakksprodukter

Industriell gassproduksjon

Olje- og gassboring, utvinning og støtteaktiviteter

Papirproduksjon

Plantevernmidler, gjødsel og annen landbrukskjemikalieproduksjon

Petroleumsraffinerier

Verktøy

Engros- og detaljhandelEPA Chemicals under TSCAEPA TSCA kommersiell aktivitetsstatus

Karbondioksid: AKTIV

https://www.epa.gov/tsca-inventoryEPA Chemicals under TSCA

Industrielle produksjonskilder inkluderer ammoniakkbiprodukt , gjæringsbiprodukt, hydrogenbiprodukt fra raffinerier, etylenoksydbiprodukt , naturlige brønner, syrenøytraliseringsbiprodukt, kraftvarme, avfallsnøytraliseringsbiprodukt, SNG-biprodukt, kull gassifiseringsbiprodukt , natriumfosfatbiproduktSRI Rådgivning. 2009 Katalog over kjemiske produsenter. SRI Rådgivning. Menlo Park, CA 2009, s. 484Databank for farlige stoffer (HSDB)

Karbondioksid (CO2) er den primære drivhusgassen som slippes ut gjennom menneskelig aktivitet. I 2013 utgjorde CO2 om lag 82 % av alle amerikanske klimagassutslipp fra menneskelige aktiviteter. Karbondioksid er naturlig tilstede i atmosfæren som en del av jordens karbonsyklus (den naturlige sirkulasjonen av karbon blant atmosfæren, hav, jord, planter og dyr). Menneskelige aktiviteter endrer karbonsyklus – både ved å tilføre mer CO2 til atmosfæren og ved å påvirke evnen til naturlige synker, som skog, til å fjerne CO2 fra atmosfæren. Mens CO2-utslipp kommer fra en rekke naturlige kilder, er menneskerelaterte utslipp ansvarlige for økningen som har skjedd i atmosfæren siden den industrielle revolusjonen. Den viktigste menneskelige aktiviteten som slipper ut CO2 er forbrenning av fossilt brensel (kull, naturgass og olje) for energi og transport, selv om visse industrielle prosesser og endringer i arealbruk også slipper ut CO2. De viktigste kildene til CO2-utslipp i USA er … elektrisitet … transport … /og/ industri.USEPA. Klimaendringer . Oversikt over drivhusgasser . Karbondioksidutslipp . _ Tilgjengelig fra 18. februar 2015 : https://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/co2.html#ref1 _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Karbondioksid finnes i forbrenningsprodukter av alt karbonholdig brensel, i naturlig forekommende gasser og som et produkt av animalsk metabolisme.Pierantozzi R; Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. (2005). NY, NY: John Wiley & Sons; Karbondioksid . Online publiseringsdato : 17. oktober 2003 .Databank for farlige stoffer (HSDB)

Vanligvis markedsført i stålsylindre9under tilstrekkelig trykk til å holde den flytende) eller i fast form som tørris (komprimert karbondioksidsnø, tetthet 1,35).O'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, 2013., s. 315Databank for farlige stoffer (HSDB)

For mer generell produksjonsinformasjon (fullstendig) data for karbondioksid (totalt 6), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

11.10 Prøvetakingsprosedyrer

Hjelp

Nytt vindu

Prøvetaking … kan utføres ved oppsamling av karbondioksid i en gassprøvetakingspose.Mackison, F.W. , R.S. Stricoff og L.J. Partridge, Jr. ( red .). NIOSH /OSHA – Arbeidshelseretningslinjer for kjemiske farer . DHHS(NIOSH) publikasjon nr. 81-123 (3 VOLS). Washington, DC: US ​​Government Printing Office, januar 1981., s. 2Databank for farlige stoffer (HSDB)

12 Identifikasjon

Hjelp

Nytt vindu

12.1 Analytiske laboratoriemetoder

Hjelp

Nytt vindu

Metode: NIOSH 6603; Prosedyre: bærbar gasskromatograf, med termisk konduktivitetsdetektor; Analytt: karbondioksid; Matrise: luft; Deteksjonsgrense: 1 ppm.CDC; NIOSH Manual of Analytical Methods, 4. utgave. Karbondioksid ( 124-38-9 ). Tilgjengelig fra 20. februar 2015 : https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Metode: OSHA ID-172; Prosedyre: gasskromatograf og termisk ledningsevnedetektor; Analytt: karbondioksid; Matrise: luft; Deteksjonsgrense: 200 ppm (kvalitativ), 500 ppm (kvantitativ).US Department of Labor / Occupational Safety and Health Administrations indeks over prøvetaking og analysemetoder . Karbondioksid ( 124-38-9 ). Tilgjengelig fra 20. februar 2015 : https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/toc.html_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Analyse av karbondioksid (totalt) i bakepulver ved bruk av gasometrisk bestemmelse. Gjelder for bakepulver som inneholder tilsatt kalsiumkarbonat .Foreningen av offisielle analytiske kjemikere. Offisielle analysemetoder . _ 15. utg. og kosttilskudd. Washington, DC: Association of Analytical Chemists, 1990, s. V2 685Databank for farlige stoffer (HSDB)

Metode: AOAC 940.17; Prosedyre: manometrisk metode; Analytt: karbondioksid; Matrise: øl; Deteksjonsgrense: ikke oppgitt.Offisielle metoder for analyse av AOAC International, 18. utgave online. Karbondioksid ( 124-38-9 ). Tilgjengelig fra 24. november 2009 : https://www.aoac.org_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere analytiske laboratoriemetoder (komplett) data for karbondioksid (11 totalt), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

12.2 NIOSH-analytiske metoder

Hjelp

Nytt vindu

KARBONDIOKSID 6603NIOSH Manual of Analytical Methods

13 Sikkerhet og farer

Hjelp

Nytt vindu

13.1 Fareidentifikasjon

Hjelp

Nytt vindu

13.1.1 GHS-klassifisering

Hjelp

Nytt vinduViser 1 av 3

Se mer

Piktogram(er)Komprimert gass
SignalAdvarsel
GHS-faresetningerH280 (80,57%): Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming [ Advarselsgasser under trykk]H281 (27,85%): Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake kryogene brannskader eller skade [ Advarselsgasser under trykk]
Koder for forholdsreglerP282, P336+P317, P403 og P410+P403(Den korresponderende uttalelsen til hver P-kode finner du på GHS-klassifiseringssiden .)
Sammendrag av ECHA C&L NotificationsAggregert GHS-informasjon gitt av 1506 selskaper fra 9 meldinger til ECHA C&L Inventory. Hver melding kan være knyttet til flere selskaper.Rapportert som ikke oppfyller GHS-farekriteriene av 127 av 1506 selskaper. For mer detaljert informasjon, vennligst besøk ECHA C&L-nettstedet.Av de 8 varslene gitt av 1379 av 1506 selskaper med kode(r) for faresetning.Informasjonen kan variere mellom varsler avhengig av urenheter, tilsetningsstoffer og andre faktorer. Prosentverdien i parentes angir varslet klassifiseringsforhold fra selskaper som oppgir farekoder. Kun farekoder med prosentverdier over 10 % vises.

European Chemicals Agency (ECHA)

13.1.2 Fareklasser og -kategorier

Hjelp

Nytt vindu

Trykk. Gass (komp.) (80,57 %)

Trykk. Gass (Ref. Liq.) (27,85 %)European Chemicals Agency (ECHA)

Gasser under trykk – Høytrykks flytende gass

Spesifikk målorgantoksisitet – Enkel eksponering – Kategori 3 (narkotiske effekter)NITE-CMC

13.1.3 Helsefarer

Hjelp

Nytt vindu

Innånding forårsaker økt respirasjonsfrekvens, hodepine, subtile fysiologiske endringer i opptil 5 % konsentrasjon og langvarig eksponering. Høyere konsentrasjoner kan forårsake bevisstløshet og død. Fast stoff kan forårsake forbrenninger ved kald kontakt. Flytende eller kald gass kan forårsake fryseskader på hud eller øyne som ligner en brannskade. (USCG, 1999)US Coast Guard. 1999. Chemical Hazard Response Information System (CHRIS) – data om farlige kjemikalier . Kommandantinstruks 16465.12C . Washington, DC: US ​​Government Printing Office.CAMEO-kjemikalier

Utdrag fra ERG Guide 120 [Gasser – Inert (inkludert nedkjølte væsker)]: Damp kan forårsake svimmelhet eller kvelning uten forvarsel. Damp fra flytende gass er i utgangspunktet tyngre enn luft og spres langs bakken. Kontakt med gass eller flytende gass kan forårsake brannskader, alvorlige skader og/eller frostskader. (ERG, 2016)US Department of Transportation, Transport Canada, og Secretariat of Communications and Transport of Mexico, med samarbeid fra Argentinas Centro de Información Química para Emergencias. 2016 Emergency Response Guidebook. https://www.phmsa.dot.gov/hazmat/outreach-training/erg (åpnet 26. april 2016 ).

CAMEO-kjemikalier

13.1.4 Brannfare

Hjelp

Nytt vindu

Atferd ved brann: Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. (USCG, 1999)US Coast Guard. 1999. Chemical Hazard Response Information System (CHRIS) – data om farlige kjemikalier . Kommandantinstruks 16465.12C . Washington, DC: US ​​Government Printing Office.CAMEO-kjemikalier

Utdrag fra ERG Guide 120 [Gasser – Inert (inkludert kjølte væsker)]: Ikke-brennbare gasser. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Sprukket sylindre kan raketre. (ERG, 2016)US Department of Transportation, Transport Canada, og Secretariat of Communications and Transport of Mexico, med samarbeid fra Argentinas Centro de Información Química para Emergencias. 2016 Emergency Response Guidebook. https://www.phmsa.dot.gov/hazmat/outreach-training/erg (åpnet 26. april 2016 ).

CAMEO-kjemikalier

Ikke brennbart.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.1.5 Faresammendrag

Hjelp

Nytt vindu

Mulig frostskader fra kontakt med væske; [NIOSH] Enkel kvelning; [ICSC]Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommer

13.1.6 Brannpotensial

Hjelp

Nytt vindu

Ikke-brennbar gass.O'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2006., s. 293Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.1.7 Irritasjoner i hud, øyne og luftveier

Hjelp

Nytt vindu

Kortvarig hudkontakt med tørris har forårsaket alvorlige frostskader og blemmer.O'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2006., s. 293Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.2 Sikkerhet og fareegenskaper

Hjelp

Nytt vindu

13.2.1 Brannfarlige grenser

Hjelp

Nytt vinduBrennbarhet

Ikke-brennbar gassNasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

13.2.2 Kritisk temperatur og trykk

Hjelp

Nytt vindu

Kritisk temperatur: 304,13 K; kritisk trykk: 7.375 MPaHaynes, WM (red.). CRC Håndbok for kjemi og fysikk. 95. utgave. CRC Press LLC, Boca Raton: FL 2014-2015, s. 6-83Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.2.3 Fysiske farer

Hjelp

Nytt vindu

Gassen er tyngre enn luft og kan samle seg i senkede rom og forårsake oksygenmangel . Frittflytende væske kondenserer og danner ekstremt kald tørris.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.2.4 Eksplosjonsgrenser og potensial

Hjelp

Nytt vindu

Når karbondioksidgass føres over en blanding av pulverisert aluminium og natriumperoksid , eksploderer blandingen.National Fire Protection Association; Brannvernveiledning for farlige materialer . _ 14. utgave, Quincy, MA 2010, s. 491-16Databank for farlige stoffer (HSDB)

Beholdere kan sprekke i varmen fra en brann!Internasjonalt program for kjemikaliesikkerhet /kommisjonen for De europeiske fellesskap; Internasjonalt kjemikaliesikkerhetskort for karbondioksid ( oktober 2006 ) . Tilgjengelig fra 17. november 2009 : https://www.inchem.org/pages/icsc.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Fast karbondioksid med natrium-kalium-legering vil eksplodere under en liten støt.National Fire Protection Association; Brannvernveiledning for farlige materialer . _ 14. utgave, Quincy, MA 2010, s. 491-184Databank for farlige stoffer (HSDB)

Blanding av faste former av kalium og karbondioksid (som tørris) eksploderer når de utsettes for støt.National Fire Protection Association; Brannvernveiledning for farlige materialer . _ 14. utgave, Quincy, MA 2010, s. 491-154Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.2.5 OSHA-standarder

Hjelp

Nytt vindu

Tillatt eksponeringsgrense: Tabell Z-1 8-timers tidsvektet gjennomsnitt: 5000 ppm (9000 mg/m3).29 CFR 1910.1000 (USDOL); US National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal Regulations. Tilgjengelig fra 4. februar 2015 : https://www.ecfr.gov_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Fraflyttet 1989 OSHA PEL TWA 10 000 ppm (18 000 mg/cu m); STEL 30 000 ppm (54 000 mg/cu m) håndheves fortsatt i noen stater.NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. DHHS (NIOSH) publikasjon nr. 97-140. Washington, DC US Government Printing Office, 1997., s. 360Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.2.6 NIOSH-anbefalinger

Hjelp

Nytt vindu

Anbefalt eksponeringsgrense: 10 timers tidsvektet snitt: 5 000 ppm (9 000 mg/m3).NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Institutt for helse og menneskelige tjenester, Sentre for sykdomskontroll og forebygging . Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . DHHS (NIOSH) Publikasjon nr. 2010-168 (2010). Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/niosh/npg

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Anbefalt eksponeringsgrense: 15 min. korttidseksponeringsgrense: 30 000 ppm (54 000 mg/m3).NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Institutt for helse og menneskelige tjenester, Sentre for sykdomskontroll og forebygging . Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . DHHS (NIOSH) Publikasjon nr. 2010-168 (2010). Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/niosh/npg

Databank for farlige stoffer (HSDB)

10 timer tidsvektet snitt: 10 000 ppm (18 000 mg/m3); 10 min Takverdi: 30 000 ppm (54 000 mg/cu m).NIOSH/CDC. NIOSH Recommendations for Occupational Safety and Health Standards 1988, Aug. 1988. (Suppl. to Morbidity and Mortality Wkly. Vol. 37 No. 5-7, Aug. 26, 1988). Atlanta, GA: National Institute for Occupational Safety and Health, CDC, 1988., s. V37(S7) 7Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.3 Førstehjelpstiltak

Hjelp

Nytt vindu

13.3.1 Førstehjelp

Hjelp

Nytt vindu

Øye: Hvis øyevev er frosset, søk legehjelp umiddelbart; hvis vevet ikke er frosset, skyll øynene umiddelbart og grundig med store mengder vann i minst 15 minutter, og løft av og til nedre og øvre øyelokk. Hvis irritasjon, smerte, hevelse, tåreflod eller fotofobi vedvarer, kontakt lege så snart som mulig. Hud: Hvis det har oppstått frostskader, søk legehjelp umiddelbart; IKKE gni de berørte områdene eller skyll dem med vann . For å forhindre ytterligere vevsskade, IKKE forsøk å fjerne frosne klær fra frostskadde områder. Hvis frostskader IKKE har oppstått, vask umiddelbart og grundig forurenset hud med såpe og vann. Puste: Hvis en person puster inn store mengder av dette kjemikaliet, flytt den eksponerte personen til frisk luft med en gang. Hvis pusten har stoppet, utfør munn-til-munn-redning. Hold den berørte personen varm og i ro. Få legehjelp så snart som mulig. (NIOSH, 2016)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (full nettsideversjon ). https://www.cdc.gov/niosh/npg (åpnet august 2016).

CAMEO-kjemikalier

Se prosedyrer )

Øye: Frostskader – Hvis øyevev er frosset, søk legehjelp umiddelbart; hvis vevet ikke er frosset, skyll øynene umiddelbart og grundig med store mengder vann i minst 15 minutter, og løft av og til nedre og øvre øyelokk. Hvis irritasjon, smerte, hevelse, tåreflod eller fotofobi vedvarer, kontakt lege så snart som mulig.

Hud: Frostskader – Komprimerte gasser kan skape lave temperaturer når de utvider seg raskt. Lekkasjer og bruk som tillater rask ekspansjon kan forårsake frostskader. Bruk passende personlige verneklær for å forhindre at huden fryser.

Pust: ÅndedrettsstøtteNasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

13.3.2 Førstehjelp ved innånding

Hjelp

Nytt vindu

Frisk luft, hvile. Kunstig åndedrett kan være nødvendig. Henvis til legehjelp.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.3.3 Hud førstehjelp

Hjelp

Nytt vindu

VED FROSTBIT: skyll med mye vann , IKKE fjern klær. Se for legehjelp.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.4 Brannslokking

Hjelp

Nytt vindu

Utdrag fra ERG Guide 120 [Gasser – Inert (inkludert nedkjølte væsker)]: Bruk brannslukningsmiddel som er egnet for typen omkringliggende brann. Flytt beholdere fra brannområdet hvis du kan gjøre det uten risiko. Skadede sylindre skal kun håndteres av spesialister. BRANN MED TANKER: Bekjemp brann fra maksimal avstand eller bruk ubemannede slangeholdere eller monitordyser. Avkjøl beholdere med oversvømmende mengder vann til lenge etter at brannen er slukket. Ikke rett vann mot lekkasjekilden eller sikkerhetsinnretninger; ising kan forekomme. Trekk ut umiddelbart ved stigende lyd fra ventilasjonssikringer eller misfarging av tanken. Hold deg ALLTID unna tanker som er oppslukt av brann. (ERG, 2016)US Department of Transportation, Transport Canada, og Secretariat of Communications and Transport of Mexico, med samarbeid fra Argentinas Centro de Información Química para Emergencias. 2016 Emergency Response Guidebook. https://www.phmsa.dot.gov/hazmat/outreach-training/erg (åpnet 26. april 2016 ).

CAMEO-kjemikalier

Ved brann i omgivelsene, bruk egnede brannslukningsmidler. Ved brann: hold sylinderen kjølig ved å spraye med vann . Bekjemp brann fra en skjermet posisjon.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.4.1 Brannslokkingsprosedyrer

Hjelp

Nytt vindu

Egnede brannslukningsmidler: Bruk vannspray , alkoholbestandig skum, pulver eller karbondioksid.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Råd til brannmenn: Bruk selvforsynt åndedrettsvern for brannslukking om nødvendig.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Brannslokking: selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske som drives i trykk-påkrevd eller annen overtrykksmodus.Mackison, F.W. , R.S. Stricoff og L.J. Partridge, Jr. ( red .). NIOSH /OSHA – Arbeidshelseretningslinjer for kjemiske farer . DHHS(NIOSH) publikasjon nr. 81-123 (3 VOLS). Washington, DC: US ​​Government Printing Office, januar 1981., s. 4Databank for farlige stoffer (HSDB)

Hvis stoffet brenner eller er involvert i brann: Slukk brannen med et middel som er egnet for typen omkringliggende brann. (Materialet i seg selv brenner ikke eller brenner vanskelig.) Avkjøl alle berørte beholdere med oversvømmende vannmengder . Ikke bruk vann på selve materialet. Påfør vann fra så lang avstand som mulig. /Karbondioksid; karbondioksid, nedkjølt væske/Association of American Railroads; Bureau of Explosives. Nødhåndtering av farlige materialer i overflatetransport . _ Association of American Railroads, Pueblo, CO. 2005, s. 175Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.4.2 Brannslokkingsfarer

Hjelp

Nytt vindu

/Karbondioksid/ er ikke effektiv for bruk på branner som involverer kjemikalier som har sin egen oksygentilførsel (dvs. cellulosenitrat ); eller på branner som involverer reaktive metaller (som kalium , natrium , magnesium , aluminium , titan og zirkonium ) eller deres hydrider da disse materialene bryter ned karbondioksid.Braker W, Mossman A; Matheson Gas Data Book 6th ED s.121 (1980)Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.5 Tiltak ved utilsiktet utslipp

Hjelp

Nytt vindu

13.5.1 Isolering og evakuering

Hjelp

Nytt vindu

Utdrag fra ERG-veiledning 120 [Gasser – Inert (inkludert kjølte væsker)]: Som et umiddelbart forholdsregler, isoler søl eller lekkasjeområde i minst 100 meter (330 fot) i alle retninger. STORT SØL: Vurder innledende evakuering av motvind i minst 100 meter (330 fot). BRANN: Hvis tank, jernbanevogn eller tankbil er involvert i en brann, ISOLERER du i 800 meter (1/2 mil) i alle retninger; Vurder også innledende evakuering i 800 meter (1/2 mil) i alle retninger. (ERG, 2016)US Department of Transportation, Transport Canada, og Secretariat of Communications and Transport of Mexico, med samarbeid fra Argentinas Centro de Información Química para Emergencias. 2016 Emergency Response Guidebook. https://www.phmsa.dot.gov/hazmat/outreach-training/erg (åpnet 26. april 2016 ).

CAMEO-kjemikalier

13.5.2 Avhending av søl

Hjelp

Nytt vindu

Personlig beskyttelse: selvforsynt åndedrettsvern. Ventilasjon. IKKE bruk vann .ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.5.3 Oppryddingsmetoder

Hjelp

Nytt vindu

Tiltak ved utilsiktet utslipp. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Unngå innånding av damp, tåke eller gass. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Evakuer personell til trygge områder.; Miljømessige forholdsregler: Ikke la produktet komme i avløp.; Metoder og materialer for inneslutning og opprydding: Rydd opp umiddelbart ved å feie eller støvsuge.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

1) Ventiler området med lekkasje for å spre gass. 2) Stopp strømmen av gass. Hvis kilden til lekkasje er sylinder og lekkasje ikke kan stoppes på plass, fjern…til et trygt sted i friluft, og reparer lekkasje eller la sylinderen tømmes.Mackison, F.W. , R.S. Stricoff og L.J. Partridge, Jr. ( red .). NIOSH /OSHA – Arbeidshelseretningslinjer for kjemiske farer . DHHS(NIOSH) publikasjon nr. 81-123 (3 VOLS). Washington, DC: US ​​Government Printing Office, januar 1981.Databank for farlige stoffer (HSDB)

Vannspray kan brukes til å omdanne enhver form for karbondioksid til karbonsyre som deretter kan nøytraliseres med alkali.miljø Canada; Teknisk info for problemsøl : Carbon Dioxide s.57 (1984)Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.5.4 Avhendingsmetoder

Hjelp

Nytt vindu

SRP: Resirkuler enhver ubrukt del av materialet for godkjent bruk eller returner det til produsenten eller leverandøren. Den endelige deponeringen av kjemikaliet må ta hensyn til: materialets innvirkning på luftkvaliteten; potensiell migrasjon i luft, jord eller vann ; effekter på dyre-, vann- og planteliv; og samsvar med miljø- og folkehelseforskrifter. Hvis det er mulig eller rimelig, bruk et alternativt kjemisk produkt med mindre iboende tilbøyelighet til yrkesskade/skade/toksisitet eller miljøforurensning.Databank for farlige stoffer (HSDB)

Produkt: Tilby overskudds- og ikke-resirkulerbare løsninger til et lisensiert avhendingsselskap. Kontakt en autorisert profesjonell avfallshåndteringstjeneste for å avhende dette materialet.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Forurenset emballasje: Kast som ubrukt produkt.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Vent til atmosfæren.Sittig M; Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals s.134 (1981)Databank for farlige stoffer (HSDB)

Fordampning: Fjern lekkasje /karbondioksid/sylinder eller skrap faststoff (snø eller tørris) til en hette med tvungen ventilasjon eller til et avsidesliggende uteområde. La gassen renne ut med moderat hastighet eller fast til sublim.FN . Metoder for behandling og avhending av avfallskjemikalier (IRPTC- fil ). Dataprofilserie nr . 5. Genève, Sveits: FNs miljøprogram , des. 1985. , s . 131Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.5.5 Forebyggende tiltak

Hjelp

Nytt vindu

Egnede tekniske kontroller: Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis. Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidsdagen.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Hansker må inspiseres før bruk. Bruk riktig teknikk for fjerning av hansker (uten å berøre hanskens ytre overflate) for å unngå hudkontakt med dette produktet. Kast kontaminerte hansker etter bruk i samsvar med gjeldende lover og god laboratoriepraksis. Vask og tørk hendene.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

SRP: Lokal avtrekksventilasjon bør brukes der det er forekomst av punktkildeutslipp eller av regulerte forurensninger i arbeidsområdet. Ventilasjonskontroll av forurensningene så nær genereringspunktet er både den mest økonomiske og sikreste metoden for å minimere personelleksponering for luftbårne forurensninger. Sørg for at lokal ventilasjon flytter forurensningene bort fra arbeideren.Databank for farlige stoffer (HSDB)

Vri den lekkende sylinderen med lekkasjen opp for å forhindre utslipp av gass i flytende tilstand.Internasjonalt program for kjemikaliesikkerhet /kommisjonen for De europeiske fellesskap; Internasjonalt kjemikaliesikkerhetskort for karbondioksid ( oktober 2006 ) . Tilgjengelig fra 17. november 2009 : https://www.inchem.org/pages/icsc.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere forebyggende tiltak (komplett) data for karbondioksid (totalt 12), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.6 Håndtering og lagring

Hjelp

Nytt vindu

13.6.1 Ikke-brannsølrespons

Hjelp

Nytt vindu

Utdrag fra ERG Guide 120 [Gasser – Inert (inkludert kjølte væsker)]: Ikke berør eller gå gjennom sølt materiale. Stopp lekkasjen hvis du kan gjøre det uten risiko. Bruk vannspray for å redusere damp eller avlede dampskydrift. Unngå at vannavrenning kommer i kontakt med sølt materiale. Ikke rett vann mot søl eller lekkasjekilde. Hvis mulig, snu lekkende beholdere slik at gass slipper ut i stedet for væske. Hindre inntrengning i vannveier, kloakk, kjellere eller avgrensede områder. La stoffet fordampe. Ventiler området. FORSIKTIG: Ved kontakt med nedkjølte/kryogene væsker blir mange materialer sprø og vil sannsynligvis gå i stykker uten forvarsel. (ERG, 2016)US Department of Transportation, Transport Canada, og Secretariat of Communications and Transport of Mexico, med samarbeid fra Argentinas Centro de Información Química para Emergencias. 2016 Emergency Response Guidebook. https://www.phmsa.dot.gov/hazmat/outreach-training/erg (åpnet 26. april 2016 ).

CAMEO-kjemikalier

13.6.2 Sikker lagring

Hjelp

Nytt vindu

Brannsikker hvis i bygningen. Kul. Ventilasjon langs gulvet.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.6.3 Lagringsbetingelser

Hjelp

Nytt vindu

Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenligheter: Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Innhold under press. Unngå oppvarming over: 50 °C.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Brannsikker hvis i bygningen. Kul. Ventilasjon langs gulvet.Internasjonalt program for kjemikaliesikkerhet /kommisjonen for De europeiske fellesskap; Internasjonalt kjemikaliesikkerhetskort for karbondioksid ( oktober 2006 ) . Tilgjengelig fra 17. november 2009 : https://www.inchem.org/pages/icsc.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Tørris bør ikke oppbevares i beholder som ikke er laget for å tåle trykk. Beholdere med andre stoffer lagret over tørris i lengre perioder absorberer vanligvis karbondioksid med mindre de er nøye forseglet. Når slike beholdere fjernes fra lagring og får komme raskt til romtemperatur, kan karbondioksidet utvikle tilstrekkelig trykk til å sprenge beholderen med eksplosiv vold. Ved fjerning av slike beholdere fra lagring, bør proppen løsnes eller selve beholderen skal pakkes inn i håndklær og holdes bak et skjold.Nasjonalt forskningsråd ; Forsiktig praksis i laboratoriet . Håndtering og håndtering av kjemiske farer. National Academies Press , Washington, DC 2011, s. 136Databank for farlige stoffer (HSDB)

Oppbevar væskebeholdere i godt ventilerte områder. Hold sylindrene borte fra varmekilder. Oppbevaring bør ikke være i områder med mye trafikk for å forhindre utilsiktet velting eller skade fra passerende eller fallende gjenstander. Ventilhetter skal forbli på sylindere som ikke er tilkoblet for bruk. Skille fulle og tomme sylindere. … Lagre karbondioksidflasker med ventilenden opp.miljø Canada; Teknisk info for problemsøl : karbondioksid (utkast) s.59 ( 1984)Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.7 Eksponeringskontroll og personlig beskyttelse

Hjelp

Nytt vinduMaksimal tillatt konsentrasjon (MAK)

5000,0 [ppm]Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommer

13.7.1 Anbefalt eksponeringsgrense (REL)

Hjelp

Nytt vinduREL-TWA (tidsvektet gjennomsnitt)

5000 ppm (9000 mg/m³)Occupational Safety and Health Administration (OSHA)REL-STEL (kortsiktig eksponeringsgrense)

30 000 ppm (54 000 mg/m³)Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

TWA 5000 ppm (9000 mg/m 3 ) ST 30 000 ppm (54 000 mg/m 3 )Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

13.7.2 Tillatt eksponeringsgrense (PEL)

Hjelp

Nytt vindu

5000,0 [ppm]Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommerPEL-TWA (8-timers tidsvektet gjennomsnitt)

5000 ppm (9000 mg/m³)Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

TWA 5000 ppm (9000 mg/m 3 ) Se vedlegg GNasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

13.7.3 Umiddelbart farlig for liv eller helse (IDLH)

Hjelp

Nytt vindu

40 000 ppm (NIOSH, 2016)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (full nettsideversjon ). https://www.cdc.gov/niosh/npg (åpnet august 2016).

CAMEO-kjemikalier

40000,0 [ppm]

Utdrag fra dokumentasjon for IDLHs: Andre menneskelige data: Tegn på forgiftning har blitt produsert ved 30 minutters eksponering ved 50 000 ppm [Aero 1953], og noen få minutters eksponering ved 70 000 til 100 000 ppm gir bevisstløshet [Flury og Zernik 1931]. Det har blitt rapportert at ubåtpersonell som ble eksponert kontinuerlig ved 30 000 ppm bare ble i liten grad påvirket, forutsatt at oksygeninnholdet i luften ble holdt ved normale konsentrasjoner [Schaefer 1951]. Det er rapportert at 100 000 ppm er den atmosfæriske konsentrasjonen som er umiddelbart farlig for liv [AIHA 1971] og at eksponering for 100 000 ppm i bare noen få minutter kan forårsake bevissthetstap [Hunter 1975].AIHA – Guider for miljøeksponering på arbeidsplassen , komplett sett og oppdateringssett . Fairfax, VA: AIHA, 2008. 1971Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommer

40 000 ppmNIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Institutt for helse og menneskelige tjenester, Sentre for sykdomskontroll og forebygging . Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . DHHS (NIOSH) Publikasjon nr. 2010-168 (2010). Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/niosh/npg

Databank for farlige stoffer (HSDB); Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

40 000 ppm

Se: 124389Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

13.7.4 Terskelgrenseverdier (TLV)

Hjelp

Nytt vindu

5000,0 [ppm]Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommerTLV-STEL

30000,0 [ppm]Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommer

8 timers tidsvektet gjennomsnitt (TWA): 5000 ppm; 15 min korttidseksponeringsgrense (STEL): 30 000 ppm.American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Terskelgrenseverdier for kjemiske stoffer og fysiske midler og biologiske eksponeringsindekser . _ _ ACGIH, Cincinnati, OH 2014, s. 18Databank for farlige stoffer (HSDB)

5000 ppm som TWA; 30000 ppm som STEL.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

9100 mg/m3, 5000 ppm; toppbegrensningskategori: II(2).ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)TLV-TWA (tidsvektet gjennomsnitt)

5000 ppm [1983]Occupational Safety and Health Administration (OSHA)TLV-STEL (Short Term Exposure Limit)

30 000 ppm [1983]Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

13.7.5 Andre standarder forskrifter og retningslinjer

Hjelp

Nytt vindu

Australia: 5000 ppm, STEL 30 000 ppm (1990); Forbundsrepublikken Tyskland: 5000 ppm, korttidsnivå 10 000 ppm i 60 minutter, 3 ganger per skift (1989); : 5000 ppm, 15-minutters korttidsnivå 10 000 ppm (1984); Storbritannia: 5000 ppm, 10-minutters STEL 15 000 ppm (1987).American Conference of Governmental Industrial Hygienists , Inc. Dokumentasjon av terskelgrenseverdiene og biologiske eksponeringsindekser . _ _ 6. utg. Bind I, II, III. Cincinnati, OH: ACGIH, 1991., s. 223Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.7.6 Innåndingsrisiko

Hjelp

Nytt vindu

Ved tap av inneslutning kan dette stoffet forårsake alvorlig kvelningsfare i trange områder.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.7.7 Effekter av kortvarig eksponering

Hjelp

Nytt vindu

Rask fordampning av væsken kan forårsake frostskader. Innånding av høye nivåer kan forårsake bevisstløshet. Kvelning.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.7.8 Effekter av langtidseksponering

Hjelp

Nytt vindu

Stoffet kan ha effekter på stoffskiftet.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.7.9 Tillatte toleranser

Hjelp

Nytt vindu

Rester av karbondioksid er unntatt fra kravet om toleranse når de brukes i samsvar med god landbrukspraksis som inerte (eller tidvis aktive) ingredienser i plantevernmiddelformuleringer som påføres voksende avlinger eller på rå landbruksvarer etter innhøsting. Bruk: drivmiddel. Grens: ingen.40 CFR 180.910 (USEPA); US National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal Regulations. Tilgjengelig fra 4. februar 2015 : https://www.ecfr.gov_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Rester av karbondioksid er unntatt fra kravet om toleranse når de brukes i samsvar med god landbrukspraksis som inerte (eller tidvis aktive) ingredienser i plantevernmiddelformuleringer påført dyr. Bruk: drivmiddel. Grens: ingen.40 CFR 180.930 (USEPA); US National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal Regulations. Tilgjengelig fra 4. februar 2015 : https://www.ecfr.gov_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Insektmiddelet karbondioksid er unntatt fra kravet om toleranse når det brukes etter høsting i modifiserte atmosfærer for lagret insektkontroll på matvarer.40 CFR 180.1049 (USEPA); US National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal Regulations. Tilgjengelig fra 4. februar 2015 : https://www.ecfr.gov_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.7.10 Personlig verneutstyr (PPE)

Hjelp

Nytt vindu

Hud: Bruk passende personlige verneklær for å forhindre at huden fryser fra kontakt med væsken eller fra kontakt med kar som inneholder væsken. Øyne: Bruk passende øyebeskyttelse for å forhindre øyekontakt med væsken som kan føre til brannskader eller vevsskade fra frostskader. Vask hud: Det gis ingen anbefaling som spesifiserer behovet for å vaske stoffet fra huden (enten umiddelbart eller ved slutten av arbeidsskiftet). Fjern: Det gis ingen anbefaling som spesifiserer behovet for å fjerne klær som blir våte eller forurenset. Endring: Det gis ingen anbefaling som spesifiserer behovet for at arbeideren skal skifte klær etter arbeidsskiftet. Oppgi: Rask gjennomvåtningsanlegg og/eller øyeskyllefontener bør være tilgjengelig innenfor det umiddelbare arbeidsområdet for nødbruk der det er mulighet for eksponering for væsker som er ekstremt kalde eller raskt fordamper. (NIOSH, 2016)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (full nettsideversjon ). https://www.cdc.gov/niosh/npg (åpnet august 2016).

CAMEO-kjemikalier

Øye-/ansiktsbeskyttelse: Bruk utstyr for øyevern som er testet og godkjent i henhold til passende myndighetsstandarder som NIOSH (US) eller EN 166(EU).Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Håndteres med hansker.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Kroppsbeskyttelse: ugjennomtrengelige klær. Type verneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesifikke arbeidsplassen.Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Åndedrettsvern: Der risikovurdering viser at luftrensende åndedrettsvern er hensiktsmessig, bruk en helmaske med flerbrukskombinasjon (US) eller type AXBEK (EN 14387) åndedrettsvern som en backup til tekniske kontroller. Hvis åndedrettsvernet er den eneste beskyttelsen, bruk en luftmaske med full ansiktsforsyning. Bruk åndedrettsvern og komponenter som er testet og godkjent i henhold til passende myndighetsstandarder som NIOSH (US) eller CEN (EU).Sigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

For mer personlig verneutstyr (PPE) (komplett) data for karbondioksid (totalt 10), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

Se beskyttelseskoder )

Hud: Frostskader – Komprimerte gasser kan skape lave temperaturer når de utvider seg raskt. Lekkasjer og bruk som tillater rask ekspansjon kan forårsake frostskader. Bruk passende personlige verneklær for å forhindre at huden fryser.

Øyne: Frostskader – Bruk passende øyebeskyttelse for å forhindre øyekontakt med væsken som kan føre til brannskader eller vevsskader fra frostskader.

Vask hud: Ingen anbefaling

Fjern: Ingen anbefaling

Endring: Ingen anbefaling

Sørg for: Frostvask – Rask gjennomvåtningsanlegg og/eller øyeskyllefontener bør finnes innenfor det umiddelbare arbeidsområdet for nødbruk der det er mulighet for eksponering for væsker som er ekstremt kalde eller raskt fordamper.Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

13.7.11 Respiratoranbefalinger

Hjelp

Nytt vindu

NIOSH/OSHA

Opptil 40 000 ppm:

(APF = 10) Enhver åndedrettsvern med tilført luft

(APF = 50) Ethvert selvforsynt pusteapparat med en hel ansiktsmaske

Nød eller planlagt inntreden i ukjente konsentrasjoner eller IDLH-forhold:

(APF = 10 000) Ethvert selvforsynt pusteapparat som har en hel ansiktsmaske og drives i en trykkkrav- eller annen positivt trykkmodus

(APF = 10 000) Enhver åndedrettsvern med tilført luft som har en hel ansiktsmaske og drives i en trykk-krav- eller annen positivt trykk-modus i kombinasjon med et ekstra selvforsynt pusteapparat med positivt trykk

Flukt:

Ethvert passende, selvforsynt pusteapparat av rømningstype

Viktig tilleggsinformasjon om valg av respiratorNasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

13.7.12 Forebygging av innånding

Hjelp

Nytt vindu

Bruk ventilasjon.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.7.13 Hudforebygging

Hjelp

Nytt vindu

Kuldeisolerende hansker.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.7.14 Øyeforebygging

Hjelp

Nytt vindu

Bruk vernebriller.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.8 Stabilitet og reaktivitet

Hjelp

Nytt vindu

13.8.1 Luft- og vannreaksjoner

Hjelp

Nytt vindu

Vannløselig . Danner karbonsyre , en mild syre i vann .CAMEO-kjemikalier

13.8.2 Reaktiv gruppe

Hjelp

Nytt vindu

Syrer, svakCAMEO-kjemikalier

Ikke kjemisk reaktivCAMEO-kjemikalier

13.8.3 Reaktivitetsprofil

Hjelp

Nytt vindu

Støv av magnesium , litium , kalium , natrium , zirkonium , titan og noen magnesium-aluminiumlegeringer , og oppvarmet aluminium , krom og magnesium når de er suspendert i karbondioksid er antennelige og eksplosive. Dette gjelder spesielt i nærvær av sterke oksidasjonsmidler, slik som peroksider. Tilstedeværelsen av karbondioksid i løsninger av aluminiumhydridi eter kan forårsake voldsom dekomponering ved oppvarming av resten, [J. Amer. Chem. Soc., 1948, 70, 877]. Farer som oppstår ved bruk av karbondioksid i brannforebyggende og slokkesystemer av innestengte luftvolumer og brennbare damper undersøkes. Faren forbundet med bruken dreier seg om det faktum at store elektrostatiske utladninger kan skapes som initierer eksplosjon, [Quart. Saf. Summ., 1973, 44(1740, 10]. Kontakt av veldig kald flytende/fast karbondioksid med vann kan føre til kraftig eller voldsom koking av produktet og ekstremt rask fordamping på grunn av de store temperaturforskjellene som er involvert. Hvis vannet er varmt , er det mulighet for at en flytende “overhetingseksplosjon” kan oppstå. Trykk kan bygge seg opp til farlige nivåer hvis flytende gass kommer i kontakt medvann i en lukket beholder. Danner svak karbonsyre i ufarlig reaksjon med vann .CAMEO-kjemikalier

Støv av magnesium , litium , kalium , natrium , zirkonium , titan og noen magnesium-aluminiumlegeringer , og oppvarmet aluminium , krom og magnesium når de er suspendert i karbondioksid er antennelige og eksplosive. Dette gjelder spesielt i nærvær av sterke oksidasjonsmidler, slik som peroksider. Tilstedeværelsen av karbondioksid i løsninger av aluminiumhydridi eter kan forårsake voldsom dekomponering ved oppvarming av resten, [J. Amer. Chem. Soc., 1948, 70, 877]. Farer som oppstår ved bruk av karbondioksid i brannforebyggende og slokkesystemer av innestengte luftvolumer og brennbare damper undersøkes. Faren forbundet med bruken dreier seg om det faktum at store elektrostatiske utladninger kan skapes som initierer eksplosjon, [Quart. Saf. Summ., 1973, 44(1740, 10]. Kontakt med vann av veldig kald flytende/fast karbondioksid kan føre til kraftig eller voldsom koking av produktet og ekstremt rask fordamping på grunn av de store temperaturforskjellene som er involvert. Hvis vannet er varmt , er det mulighet for at en flytende “overhetingseksplosjon” kan oppstå. Trykk kan bygge seg opp til farlige nivåer hvis flytende gass kommer i kontakt medvann i en lukket beholder. Med vann danner svak karbonsyre i ufarlig reaksjon.CAMEO-kjemikalier

Kontakt av svært kald væske/fast karbondioksid med vann kan føre til kraftig eller voldsom koking av produktet og ekstremt rask fordamping på grunn av de store temperaturforskjellene som er involvert. Hvis vannet er varmt, er det mulighet for at det kan oppstå en flytende “overhetingseksplosjon”. Trykk kan bygges opp til farlige nivåer hvis flytende gass kommer i kontakt med vann i en lukket beholder. Med vann danner svak karbonsyre i ufarlig reaksjon. Støv av magnesium , litium , kalium , natrium , zirkonium , titan og noe magnesium-aluminiumlegeringer, og oppvarmet aluminium , krom og magnesium når de er suspendert i karbondioksid er antennelige og eksplosive. Dette gjelder spesielt i nærvær av sterke oksidasjonsmidler, slik som peroksider. Tilstedeværelsen av karbondioksid i løsninger av aluminiumhydrid i eter kan forårsake voldsom nedbrytning ved oppvarming av resten, [J. Amer. Chem. Soc., 1948, 70, 877]. Farer som oppstår ved bruk av karbondioksid i brannforebyggende og slokkesystemer av innestengte luftvolumer og brennbare damper undersøkes. Faren forbundet med bruken dreier seg om det faktum at store elektrostatiske utladninger kan skapes som initierer eksplosjon, [Quart. Saf. Summ., 1973, 44(1740, 10].CAMEO-kjemikalier

13.8.4 Farlige reaktiviteter og uforenligheter

Hjelp

Nytt vindu

Uforenlig med akrylaldehyd , aziridin , metallacetylider, natriumperoksid.Lewis, RJ Sr. (red) Sax's farlige egenskaper til industrielle materialer. 11. utgave. Wiley-Interscience, Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ. 2004., s. 706Databank for farlige stoffer (HSDB)

Støv av forskjellige metaller, som magnesium , zirkonium , titan , aluminium , krom og mangan er antennelige og eksplosive når de er suspendert i karbondioksid. Danner kullsyre i vann .NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Institutt for helse og menneskelige tjenester, Sentre for sykdomskontroll og forebygging . Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse . DHHS (NIOSH) Publikasjon nr. 2010-168 (2010). Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/niosh/npg

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Ved oppvarming brenner cesiummonoksid i … karbondioksid.National Fire Protection Association; Brannvernveiledning for farlige materialer . _ 14. utgave, Quincy, MA 2010, s. 491-48Databank for farlige stoffer (HSDB)

Når kaliumacetylenkarbid varmes opp med karbondioksid, blir massen glødende.National Fire Protection Association; Brannvernveiledning for farlige materialer . _ 14. utgave, Quincy, MA 2010, s. 491-157Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere farlige reaktiviteter og inkompatibiliteter (komplett) data for karbondioksid (totalt 16), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.9 Transportinformasjon

Hjelp

Nytt vindu

13.9.1 DOT-nødretningslinjer

Hjelp

Nytt vindu

/GUIDE 120 GASSER – INERT (inkludert nedkjølte væsker)/ Brann eller eksplosjon: Ikke-brennbare gasser. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Sprukket sylindre kan raketre. /Karbondioksid; Karbondioksid, komprimert; Karbondioksid, fast stoff; Tørris; Karbondioksid, nedkjølt væske/US Department of Transportation. 2012 Emergency Response Guidebook. Washington, DC 2012Databank for farlige stoffer (HSDB)

/GUIDE 120 GASSER – INERT (inkludert nedkjølte væsker)/ Helse: Damp kan forårsake svimmelhet eller kvelning uten forvarsel. Damp fra flytende gass er i utgangspunktet tyngre enn luft og spres langs bakken. Kontakt med gass eller flytende gass kan forårsake brannskader, alvorlige skader og/eller frostskader. /Karbondioksid; Karbondioksid, komprimert; Karbondioksid, fast stoff; Tørris; Karbondioksid, nedkjølt væske/US Department of Transportation. 2012 Emergency Response Guidebook. Washington, DC 2012Databank for farlige stoffer (HSDB)

/GUIDE 120 GASSER – INERT (inkludert nedkjølte væsker)/ Offentlig sikkerhet: RING nødtelefonnummeret på forsendelsespapiret først. Hvis forsendelsespapir ikke er tilgjengelig eller ikke svar, se det aktuelle telefonnummeret på baksiden av omslaget. Som en umiddelbar forholdsregel, isoler søl eller lekkasjeområde i minst 100 meter (330 fot) i alle retninger. Hold uautorisert personell unna. Hold deg i motvind. Mange gasser er tyngre enn luft og vil spre seg langs bakken og samles i lave eller trange områder (kloakk, kjellere, tanker). Hold deg unna lave områder. Ventiler lukkede rom før du går inn. /Karbondioksid; Karbondioksid, komprimert; Karbondioksid, fast stoff; Tørris; Karbondioksid, nedkjølt væske/US Department of Transportation. 2012 Emergency Response Guidebook. Washington, DC 2012Databank for farlige stoffer (HSDB)

/GUIDE 120 GASSER – INERT (inkludert nedkjølte væsker)/ Verneklær: Bruk selvforsynt pusteapparat med positivt trykk (SCBA). Strukturelle brannmenns verneklær vil kun gi begrenset beskyttelse. Bruk alltid termisk beskyttende klær ved håndtering av nedkjølte/kryogene væsker eller faste stoffer. /Karbondioksid; Karbondioksid, komprimert; Karbondioksid, fast stoff; Tørris; Karbondioksid, nedkjølt væske/US Department of Transportation. 2012 Emergency Response Guidebook. Washington, DC 2012Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere DOT Emergency Guidelines (komplett) data for karbondioksid (8 totalt), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.9.2 DOT ID og veiledning

Hjelp

Nytt vindu

1013 120DOT Emergency Response Guidebook

1013 120

1845 120 (tørris)

2187 120 (flytende)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

13.9.3 Forsendelsesnavn/nummer DOT/UN/NA/IMO

Hjelp

Nytt vindu

FN 1013; KarbondioksidDatabank for farlige stoffer (HSDB)

FN 1845; Karbondioksid, fast eller tørrisDatabank for farlige stoffer (HSDB)

FN 2187; Karbondioksid, nedkjølt væskeDatabank for farlige stoffer (HSDB)

IMO 2.2; KarbondioksidDatabank for farlige stoffer (HSDB)

For mer forsendelsesnavn/nummer DOT/UN/NA/IMO (komplett) data for karbondioksid (totalt 6), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.9.4 Standard transportnummer

Hjelp

Nytt vindu

49 045 09; Karbondioksid, flytende (kjølt)Databank for farlige stoffer (HSDB)

49 045 35; KarbondioksidDatabank for farlige stoffer (HSDB)

49 403 18; Karbondioksid, fast eller tørris eller karbonisDatabank for farlige stoffer (HSDB)

13.9.5 Forsendelsesmetoder og forskrifter

Hjelp

Nytt vindu

Ingen person kan /transportere,/ tilby eller akseptere et farlig materiale for transport i handel med mindre denne personen er registrert i samsvar … og det farlige materialet er riktig klassifisert, beskrevet, pakket, merket, merket og i stand for forsendelse etter behov eller autorisert av … /forskriften for farlige materialer (49 CFR 171-177)./49 CFR 171,2 (USDOT); US National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal Regulations. Tilgjengelig fra 17. februar 2015 : https://www.ecfr.gov_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations er publisert av IATA Dangerous Goods Board i henhold til IATA-resolusjonene 618 og 619 og utgjør en håndbok over bransjeforskrifter som skal følges av alle IATA-medlemsflyselskaper ved transport av farlige materialer.International Air Transport Association. Forskrift om farlig gods . 55. utgave. Montreal, Quebec Canada. 2014., s. 208Databank for farlige stoffer (HSDB)

International Maritime Dangerous Goods Code fastsetter grunnleggende prinsipper for transport av farlige kjemikalier. Detaljerte anbefalinger for enkeltstoffer og en rekke anbefalinger for god praksis er inkludert i klassene som omhandler slike stoffer. Det er også utarbeidet en generell indeks over tekniske navn. Denne indeksen bør alltid konsulteres når man forsøker å finne de riktige prosedyrene som skal brukes ved frakt av stoff eller gjenstand.Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen . IMDG- kode. International Maritime Dangerous Goods Code Volume 2 2012, s. 44, 93, 105Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.9.6 DOT-etikett

Hjelp

Nytt vindu

Ikke-brennbar gassCAMEO-kjemikalier

Klasse 9CAMEO-kjemikalier

13.9.7 FN-klassifisering

Hjelp

Nytt vindu

FNs fareklasse: 2.2ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

13.10 Forskriftsinformasjon

Hjelp

Nytt vindu

13.10.1 FIFRA-krav

Hjelp

Nytt vindu

Rester av karbondioksid er unntatt fra kravet om toleranse når de brukes i samsvar med god landbrukspraksis som inerte (eller tidvis aktive) ingredienser i plantevernmiddelformuleringer som påføres voksende avlinger eller på rå landbruksvarer etter innhøsting. Bruk: drivmiddel. Grens: ingen.40 CFR 180.910 (USEPA); US National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal Regulations. Tilgjengelig fra 4. februar 2015 : https://www.ecfr.gov_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Rester av karbondioksid er unntatt fra kravet om toleranse når de brukes i samsvar med god landbrukspraksis som inerte (eller tidvis aktive) ingredienser i plantevernmiddelformuleringer påført dyr. Bruk: drivmiddel. Grens: ingen.40 CFR 180.930 (USEPA); US National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal Regulations. Tilgjengelig fra 4. februar 2015 : https://www.ecfr.gov_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Insektmiddelet karbondioksid er unntatt fra kravet om toleranse når det brukes etter høsting i modifiserte atmosfærer for lagret insektkontroll på matvarer.40 CFR 180.1049 (USEPA); US National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal Regulations. Tilgjengelig fra 4. februar 2015 : https://www.ecfr.gov_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

EPA har tidligere identifisert og krevd innsending av generiske (dvs. aktive ingrediensspesifikke) data som kreves for å omregistrering av produkter som inneholder karbon og karbondioksid som aktive ingredienser. EPA har også konsultert og basert seg på publisert litteratur som en kilde for teknisk informasjon. EPA har fullført sin gjennomgang av disse generiske dataene, og har fastslått at dataene er tilstrekkelige til å støtte omregistrering av produkter som inneholder karbon og karbondioksid. … EPA har bestemt at alle produkter som inneholder karbon eller karbondioksid som den aktive ingrediensen er kvalifisert for omregistrering.USEPA/Office of Pesticide Programs; Omregistrering Kvalifikasjonsdokument – Karbon og karbondioksid s.13 ( september 1991 ) . Tilgjengelig fra 31. mars 2015 : https://www.epa.gov/pesticides/reregistration/status.htm _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Som den føderale plantevernmiddelloven FIFRA instruerer, gjennomfører EPA en omfattende gjennomgang av eldre plantevernmidler for å vurdere deres helse- og miljøeffekter og ta beslutninger om fortsatt bruk. Under dette omregistreringsprogrammet for plantevernmidler undersøker EPA nyere helse- og sikkerhetsdata for plantevernmiddelaktive ingredienser som opprinnelig ble registrert før 1. november 1984, og avgjør om bruken av plantevernmiddelet ikke utgjør en urimelig risiko i henhold til nyere sikkerhetsstandarder, slik som beskrevet i Food Quality Protection Act av 1996. Pesticider som EPA ikke hadde utstedt registreringsstandarder for før ikrafttredelsesdatoen for FIFRA '88 ble delt inn i tre lister basert på deres potensiale for menneskelig eksponering og andre faktorer, med liste B som inneholdt plantevernmidler av større bekymring enn de på liste C, og med liste C som inneholder plantevernmidler som gir større bekymring enn de på liste D. Karbondioksid finnes på liste D. Saksnummer: 4019; Pesticid type: insektmiddel, rodenticid; Saksstatus: RØD Godkjent 19/09; OPP har tatt en avgjørelse om at noen/alle bruksområder av plantevernmiddelet er kvalifisert for omregistrering, som reflektert i et Reregistration Eligibility Decision (RED) dokument.; Aktiv ingrediens (AI): karbondioksid; AI-status: OPP har fullført et Reregistration Eligibility Decision (RED) dokument for saken/AI. Aktiv ingrediens (AI): karbondioksid; AI-status: OPP har fullført et Reregistration Eligibility Decision (RED) dokument for saken/AI. Aktiv ingrediens (AI): karbondioksid; AI-status: OPP har fullført et Reregistration Eligibility Decision (RED) dokument for saken/AI.USAs miljøvernbyrå / forebygging , plantevernmidler og giftige stoffer ; Status for plantevernmidler i registrering, omregistrering og spesiell gjennomgang. (1998) EPA 738-R-98-002, s. 299Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.10.2 FDA-krav

Hjelp

Nytt vindu

Stoff som er tilsatt direkte til menneskemat, bekreftet som generelt anerkjent som trygt (GRAS).21 CFR 184.1240 (USFDA); US National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal Regulations. Tilgjengelig fra 4. februar 2015 : https://www.ecfr.gov_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

Karbondioksid brukt som tilsetningsstoff for generell bruk i legemidler til dyr, fôr og relaterte produkter er generelt anerkjent som trygt når det brukes i samsvar med god produksjons- eller fôringspraksis.21 CFR 582.1240 (USFDA); US National Archives and Records Administration's Electronic Code of Federal Regulations. Tilgjengelig fra 4. februar 2015 : https://www.ecfr.gov_

Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.11 Annen sikkerhetsinformasjon

Hjelp

Nytt vindu

13.11.1 Giftige forbrenningsprodukter

Hjelp

Nytt vindu

Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen: KarbonoksiderSigma-Aldrich; Sikkerhetsdatablad for karbondioksid . _ _ _ Produktnummer : 295108, versjon 3.7 (revisjonsdato 07.02.2014 ). Tilgjengelig fra 12. februar 2015 : https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.11.2 Andre farlige reaksjoner

Hjelp

Nytt vindu

Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.US Coast Guard, Department of Transportation. CHRIS – farlige kjemiske data. Bind II. Washington, DC: US ​​Government Printing Office, 1984-5.Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.11.3 Historie og hendelser

Hjelp

Nytt vindu

En industrihendelse var forårsaket av en beholder med flytende karbondioksid som utilsiktet ble åpnet i et lukket arbeidsmiljø. Tjuefem omkomne nådde /forfatternes/ akuttmottaket. Symptomer inkluderte dyspné, hoste, svimmelhet, brystsmerter og hodepine. EKG (n = 15) avslørte ST-segmentendringer hos 2 (13,3 %) pasienter, atrieflimmer hos 2 pasienter og ikke-Q-bølge hjerteinfarkt hos 1 pasient. Røntgenbilder av thorax (n = 22) avslørte diffuse eller flekkvis alveolære mønstre, i samsvar med pneumonitt, hos 6 (27 %) pasienter og lungeødem hos 2 (9 %) pasienter. Elleve (44 %) pasienter ble innlagt på sykehuset: 8 ble utskrevet 24 timer senere og de andre innen 8 dager. Ingen pasient . Eksponering for høye konsentrasjoner av karbondioksid resulterte i signifikant, men forbigående kardiopulmonal sykelighet uten når ofrene umiddelbart ble evakuert og gitt støttebehandling. Hjertekomplikasjoner ble ofte observert og bør aktivt søkes.

PMID:14747808Halpern P et al; Ann Emerg Med 43 (2): 196-9 (2004)Databank for farlige stoffer (HSDB)

Karbondioksid fikk skylden for dødsfallene til rundt 1700 mennesker i Kamerun, Vest-Afrika, i 1986 da et massivt gassutslipp skjedde fra Lake Nyos, en vulkansk kratersjø. De kliniske funnene hos 845 overlevende sett på eller innlagt på sykehus var forenlige med eksponering for en kvelende gass. Redningsmannskaper registrerte huderytem og bullae på en ukjent andel av lik og 161 (19 %) overlevende behandlet på sykehus; Selv om disse lesjonene i utgangspunktet ble antatt å være brannskader fra sure gasser, antydet videre undersøkelser at de var assosiert med komatilstander forårsaket av eksponering for karbondioksid i luft. Katastrofen ved Lake Nyos og en lignende hendelse ved Lake Monoun, Kamerun, to år tidligere gir ny informasjon om mulige medisinske effekter av store utslipp av karbondioksid,

PMID:2502283Fulltekst : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1836556

BMJ 298 (6685): 1437-41 (1989).Databank for farlige stoffer (HSDB)

13.11.4 Spesialrapporter

Hjelp

Nytt vindu

USEPA/Office of Pesticide Programs; Beslutningsdokument for omregistrering – Karbon og karbondioksid (september 1991). RED oppsummerer risikovurderingskonklusjonene og skisserer eventuelle risikoreduserende tiltak som er nødvendige for at plantevernmiddelet skal fortsette å være registrert i USA[Tilgjengelig fra 20. november 2009: http://www.epa.gov/pesticides/reregistration/ status.htm]Databank for farlige stoffer (HSDB)

USEPA. Klima forandringer. Oversikt over drivhusgasser. Karbondioksidutslipp. Denne siden oppsummerer kildene til karbondioksidutslipp og trender i USA, samt strategier for å redusere utslipp.[Tilgjengelig fra 18. februar 2015: http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/ co2.html#ref1]Databank for farlige stoffer (HSDB)

Havforsuring og dens potensielle effekter på marine økosystemer. Guinotte JM, Fabry VJ; Ann NY Acad Sci 1134: 320-42 (2008): Marine taxa som dekkes i denne anmeldelsen inkluderer tropiske revbyggende koraller, kaldtvannskoraller , skorpekorallalger, Halimeda, bentiske bløtdyr, pigghuder, kokkolitoforer, foraminiferer, grapteropoder, maneter og fisker.Databank for farlige stoffer (HSDB)

miljø Canada; Teknisk informasjon for problemsøl: karbondioksid (1984)Databank for farlige stoffer (HSDB)

14 Giftighet

Hjelp

Nytt vindu

14.1 Toksikologisk informasjon

Hjelp

Nytt vindu

14.1.1 Giftighetssammendrag

Hjelp

Nytt vindu

Tegn på forgiftning har blitt produsert ved en 30-minutters eksponering ved 50 000 ppm, og noen få minutters eksponering ved 70 000 til 100 000 ppm gir bevisstløshet.DrugBank

IDENTIFIKASJON OG BRUK: Karbondioksid (CO2) er en fargeløs gass og væske, eller fast (tørris): hvite, snølignende flak eller terninger. Det er registrert for bruk av plantevernmidler i USA, men godkjent bruk av plantevernmidler kan endres med jevne mellomrom, og derfor må føderale, statlige og lokale myndigheter konsulteres for gjeldende godkjent bruk. Karbondioksid brukes som plantevernmiddel for insektbekjempelse i lagret korn under modifisert atmosfære inneholdende ca. 60 % karbondioksid. Det brukes også som rodenticid (mus og rotter). Andre bruksområder inkluderer kjøling, kullsyreholdige drikker, aerosoldrivmiddel, kjemisk mellomprodukt (karbonater, syntetiske fibre, p-xylen , etc.), lavtemperaturtesting, brannslukking, inerte atmosfærer, kommunalt vannbehandling, medisin, anrikning av luft i drivhus, frakturering og surgjøring av oljebrønner, gruvedrift (Cardox-metoden), blandbar trykkkilde, herding av støpeformer og -kjerner, beskyttelsesgass for sveising, skysåing, moderator i enkelte typer atomreaktorer, immobilisering for humant avliving av dyr, spesielle lasere, blåsemiddel, som demulgeringsmiddel i tertiær oljeutvinning, mulig kilde til metan , (flytende) bærer for pulverisert kullslurry. Superkritisk eller flytende CO2 brukt i utvinning av koffeinog humle aroma; renseri; metall avfetting; rensing av halvlederbrikker; maling sprøyting; polymermodifikasjon. Karbondioksid brukes i hydraulisk frakturering. CO2 brukes også som medisin under kirurgiske inngrep. MENNESKELIG EKSPONERING OG TOKSISITET: Karbondioksid produseres av kroppens metabolisme og er alltid tilstede i kroppen i ca. 6 % konsentrasjon. Et gjennomsnittlig voksent menneske vil produsere mer enn 500 g karbondioksid daglig under hvileforhold, og vil produsere mye mer når det er aktivt. Gassen er et svakt CNS-dempende middel ved 30 000 ppm, noe som gir opphav til redusert hørselsskarphet og økende blodtrykk og puls. Eksponering ved 7%-10% gir bevisstløshet i løpet av få minutter. Ved lave konsentrasjoner ser gassformig karbondioksid ut til å ha liten toksikologisk effekt. Ved høyere konsentrasjoner fører det til økt respirasjonsfrekvens, takykardi, hjertearytmier og nedsatt bevissthet. Konsentrasjoner >10 % kan forårsake kramper, koma og død. Fast karbondioksid kan forårsake brannskader etter direkte kontakt. Hvis det varmes opp raskt, genereres store mengder karbondioksid, noe som kan være farlig, spesielt innenfor trange områder. Karbondioksid ved høy konsentrasjon i luft forårsaker stikkende følelse i øyne, nese og svelg. Kvelning med CO2 sies å ha indusert midlertidig proptose og mydriasis og forårsaket gult syn, med forbigående blindhet. Alvorlig skade på CNS og store mengder karbondioksid genereres, noe som kan være farlig, spesielt innenfor trange områder. Karbondioksid ved høy konsentrasjon i luft forårsaker stikkende følelse i øyne, nese og svelg. Kvelning med CO2 sies å ha indusert midlertidig proptose og mydriasis og forårsaket gult syn, med forbigående blindhet. Alvorlig skade på CNS og store mengder karbondioksid genereres, noe som kan være farlig, spesielt innenfor trange områder. Karbondioksid ved høy konsentrasjon i luft forårsaker stikkende følelse i øyne, nese og svelg. Kvelning med CO2 sies å ha indusert midlertidig proptose og mydriasis og forårsaket gult syn, med forbigående blindhet. Alvorlig skade på CNS ogretinalganglionceller er rapportert. DYRESTUDIER: Innånding av luft som inneholder 68 % karbondioksid i 5 minutter forårsaket død fra kvelning hos griser. Hunder ble gitt 30 % karbondioksid i 2 timer, deretter 40 % karbondioksid, og deretter brått tilbake til normal luft. Elleve hunder døde innen 10 minutter med ventrikkelflimmer. Fire overlevde med hjertearytmier, og to hadde ingen hjertesymptomer. Rotter utsatt for en atmosfære som inneholder 50 % karbondioksid døde innen 6 timer. Rotter utsatt for 25 % døde innen 36 timer.  var et resultat av lungeskade. Atmosfærer så lave som 20 % karbondioksid forårsaket cerebral depresjon. Alle rotter utsatt for 10 % karbondioksid overlevde. Marsvin som ble utsatt for 15 % karbondioksid i 7 dager gikk først ned i vekt, men gikk senere tilbake til normal vekt. De hadde også høyere blodkortikosteroider, lavere binyreepinefrin , redusert binyrekolesterol, høyere arterielle frie fettsyrer og reduserte lymfocytter i de første 3 dagene av eksponeringen. Ingen effekter ble sett hos mannlige rhesus-aper som tilbrakte 93 dager i en atmosfære med 3 % karbondioksid. Fertilitetstoksisitet (morfologiske endringer av sædceller hos mus på 1 % og testikkelforandringer hos rotter ved 2,5 %) og teratogenisitet (hjerte- og skjelettavvik hos rotter ved 6 %; skjelettavvik hos kaniner ved 10 %) ble observert. ØKOTOKSISITETSSTUDIER: Skadelig for enkelte arter av vannlevende liv i konsentrasjoner mindre enn 20 mg/L. Voksne insekter og larveinsekter bedøves raskt av karbondioksid. Grupper av bur, dronningløse Apis mellifera (honningbi)-arbeidere bedøvet med CO(2) på påfølgende dager tidlig i voksenlivet, viste et betydelig lavere nivå av eggstokkaktivering enn grupper av ubehandlede arbeidere. Denne samme eksperimentelle behandlingen, derimot, er kjent for å akselerere eggstokkaktivering og indusere egglegging hos jomfruelige honningbidronninger – en observasjon som antyder at CO(2)-narkose har kontrasterende effekter ved aktivering av dronning versus arbeidereggstokk. Forhøyede nivåer av atmosfærisk karbondioksid, en konsekvens av menneskeskapte globale endringer, kan i stor grad påvirke interaksjonene mellom avlingsplanter og skadeinsekter og kan fremme enda en form for global endring: rask etablering av invasive arter.Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.1.2 NIOSH toksisitetsdata

Hjelp

Nytt vindu31 varer

Se flere rader og detaljernedlastingSORTER ETTERSynkende

Vennligst velg en

MålSystemRute/OrganismeDoseEffektDato
Reproduktive effekterinnånding/rotte6 pph/24H (10D gravid)Reproduktiv: Spesifikke utviklingsavvik: Muskel- og skjelettsystemet; Reproduktiv: Spesifikke utviklingsavvik: Kardiovaskulær (sirkulær mars 2019
Reproduktive effekterinnånding/rotte6 pph/24H (10D gravid)Reproduktiv: Effekter på nyfødte: Vekststatistikk (f.eks. redusert vektøkning)mars 2019
Reproduktive effekterinnånding/mus55 pph/2H (3D hann)Reproduktive: Faderlige effekter: Spermatogenese (inkludert genetisk materiale, sædmorfologi, motilitet og antall)mars 2019
Reproduktive effekterinnånding/mus55 pph/4H (6D hann)Reproduktiv: Effekter på fruktbarhet: Mannlig fruktbarhetsindeks (f.eks. # hanner som impregnerer hunner per # hanner eksponert for fertile ikke-gravide kvinner)mars 2019
Reproduktive effekterinnånding/mus2 pph/8H (10D gravid)Reproductive: Effects on fertility: Post- implantation mortality (e.g., dead and/or resorbed implants per total number of implants); Reproductive: Specific developmental abnormalities: Musculoskeletal system March 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 7
 • Next

Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

14.1.3 Eksponeringsruter

Hjelp

Nytt vindu

Stoffet kan tas opp i kroppen ved innånding.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

innånding, hud- og/eller øyekontakt (flytende/fast)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

14.1.4 Symptomer

Hjelp

Nytt vindu

hodepine, svimmelhet, rastløshet, parestesi; dyspné (pustevansker); svette, ubehag (vag følelse av ubehag); økt hjertefrekvens, hjertevolum, blodtrykk; koma; asfyksi; kramper; frostskader (flytende, tørris)Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

14.1.5 Innåndingssymptomer

Hjelp

Nytt vindu

Svimmelhet. Hodepine. Forhøyet blodtrykk. Økt hjertefrekvens. Kvelning. Bevisstløshet.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

14.1.6 Hudsymptomer

Hjelp

Nytt vindu

VED KONTAKT MED GASS ELLER TØRRIS: FROSTBIT.ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)

14.1.7 Målorganer

Hjelp

Nytt vindu

luftveiene, kardiovaskulærsystemetNasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)

14.1.8 Bivirkninger

Hjelp

Nytt vindu

Annen gift – Enkel kvelningHaz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommer

14.1.9 Akutte effekter

Hjelp

Nytt vindu

2 itemsDownload

OrganismTest TypeRouteDoseEffectReference
humanLCLoinhalation9 pph/5MTabulae Biologicae., 3(231), 1933
mammal (species unspecified)LCLoinhalation90000 ppm/5MNaunyn-Schmiedeberg's Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie., 138(65), 1928

ChemIDplus

14.1.10 Interaksjoner

Hjelp

Nytt vindu

Reaktive oksygenarter (ROS) er skadelige fordi de kan oksidere biologiske makromolekyler. Vi viser her at atmosfærisk CO(2) (konsentrasjonsområde studert: 40-1000 ppm.) øker dødsraten på grunn av H(2)O(2)-stress i Escherichia coli på en dosespesifikk måte. Denne effekten er korrelert med en økning i H(2)O(2)-indusert mutagenese og, som vist ved 8-okso-guanin- bestemmelser i celler, DNA-baseoksidasjonshastigheter. Videre ser det ut til at overlevelsen av mutanter som er følsomme for aerobe forhold (Hpx(-) dps og recA fur), antagelig på grunn av deres manglende evne til å tolerere ROS, avhenger av CO(2)-konsentrasjon. Dermed forverrer CO(2) ROS-toksisitet ved å øke oksidative cellulære lesjoner.

PMID:21350502Fulltekst : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3077260

Ezraty B et al; EMBO Rep 12 (4): 321-6 (2011)Databank for farlige stoffer (HSDB)

Respirasjonssenterets reaksjonsevne overfor stimulering av CO2 … er deprimert av anoksi og forskjellige stoffer som eter, alkohol, kloroform , morfin , barbital , etc.Osol, A. og R. Pratt. (red.). USAs dispensatorium . _ 27. utg. Philadelphia: JB Lippincott, 1973., s. 232Databank for farlige stoffer (HSDB)

Rollen til CO2 i hyperbar oksygentoksisitet ble undersøkt ved å administrere acetazolamid …, trisbuffer (tris-hydroksymetyl) aminometan og NaHCO3 ved ip-injeksjon, og ved eksponering av andre grupper av dyr til en atmosfære på 5 % CO2 og 95 % O2. Alle dyrene ble plassert i et trykkkammer og holdt ved 50 psig i 100 % O2 til døden. Tris-bufferen og NaHCO3-bufferen forlenget /tiden/-tiden betydelig til krampetrekninger og til dødstidspunktet. Acetazolamidog også 5 % CO2 forkortet /tiden/-tiden for kramper og betydelig forkortet overlevelsestid. Tilsynelatende spiller økte vevsnivåer av CO2 en viktig rolle i hyperbar O2-toksisitet. Dødsårsaken hos dyrene som ble utsatt for hyperbar O2 var lungeødem sekundært til en systemisk hypertensjon.

PMID:6806959Wood CD; Undersea Biomed Res 9 (1): 15-20 (1982)Databank for farlige stoffer (HSDB)

Toksikologiske interaksjoner mellom karbonmonoksid og karbondioksid ble evaluert hos rotter. Grupper på seks Fischer hannrotter ble eksponert i 30 minutter for karbonmonoksid og CO2, enten individuelt eller i kombinasjon, eller for produktene av brennbare materialer. Eksponering for karbonmonoksid i luft forårsaket død i løpet av det første minuttet ved konsentrasjoner på 4600 til 5000 ppm, noe som ga karboksyhemoglobinnivåer større enn 83 %. Med 2500 ppm karbonmonoksid sank blodets pH fra 7,42 til 7,2. CO2-konsentrasjonene som ble testet (1,3 til 14,7 %) var verken invalidiserende eller dødelige. Når CO2 ble tilsatt til subletale konsentrasjoner av karbonmonoksid, døde noen av rottene i løpet av enten eksponeringsperioden på 30 minutter eller i løpet av de påfølgende 24 timene. Hastigheten for dannelse av karboksyhemoglobin ved eksponering for 2500 ppm karbonmonoksid var 1,5 ganger høyere i nærvær av 5,25 % CO2. Dette kunne imidlertid ikke forklare den økte dødsraten, siden karboksyhemoglobin-likevektsnivået (78%) ikke endret seg. Kombinasjonen av 2500 ppm karbonmonoksid og 5,25 % CO2 reduserte blodets pH til 6,8. Med de kombinerte gassene forble de totale CO2- og bikarbonatverdiene lave i minst 30 minutter etter eksponering, noe som indikerer at en kombinasjon av respiratorisk og metabolsk acidose oppstod hos dyr som ble eksponert for begge gassene. Karbonmonoksid, CO2- og karboksyhemoglobinnivåer produsert som et resultat av termisk forbrenning av 11 naturlige og syntetiske materialer ved deres median dødelige konsentrasjoner ble målt. Bare polyfenylsulfon produserte tilstrekkelige nivåer av karbonmonoksid og karboksyhemoglobin til å foreslå karbonmonoksid som det primære giftstoffet. For de andre materialene var karbonmonoksidkonsentrasjonen for lav til å ta høyde for dødsfallene som ble observert. Det ble konkludert med at i området 2500 til 4100 ppm har karbonmonoksid alene svært liten sannsynlighet for å forårsake død, men hvis det kombineres med nivåer av CO2 over 1,5 % er sannsynligheten for død mye høyere.

PMID:3120355Levin BC et al; Toxicology 47 (1-2): 135-64 (1987)Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere interaksjonsdata (komplett) for karbondioksid (totalt 6), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.1.11 Motgift og akuttbehandling

Hjelp

Nytt vindu

Øyeblikkelig førstehjelp: Sørg for at tilstrekkelig dekontaminering er utført. Hvis pasienten ikke puster, start kunstig åndedrett, fortrinnsvis med en resuscitator med behovsventil, pose-ventil-maske eller lommemaske, som opplært. Utfør HLR etter behov. Skyll umiddelbart forurensede øyne med forsiktig rennende vann . Ikke fremkall brekninger. Hvis det oppstår brekninger, len pasienten fremover eller plasser den på venstre side (hode ned-posisjon, hvis mulig) for å opprettholde en åpen luftvei og forhindre aspirasjon. Hold pasienten rolig og oppretthold normal kroppstemperatur. Skaff legehjelp. /Enkle kvelningsmidler og relaterte forbindelser/Currance, PL Clements, B., Bronstein, AC (red.); Nødhjelp for eksponering av farlige materialer . 3. reviderte utgave, Elsevier Mosby, St. Louis, MO 2007, s. 439Databank for farlige stoffer (HSDB)

Grunnbehandling: Etabler en fri luftvei (orofaryngeal eller nasopharyngeal luftvei, om nødvendig). Sug om nødvendig. Se etter tegn på respiratorisk insuffisiens og bistå med ventilasjon om nødvendig. Administrer oksygen med en nonrebreather-maske med 10 til 15 l/min. Forutse anfall og behandle om nødvendig … . Bruk raske oppvarmingsteknikker hvis frostskader oppstår … . /Enkle kvelningsmidler og relaterte forbindelser/Currance, PL Clements, B., Bronstein, AC (red.); Nødhjelp for eksponering av farlige materialer . 3. reviderte utgave, Elsevier Mosby, St. Louis, MO 2007, s. 439Databank for farlige stoffer (HSDB)

Avansert behandling: Vurder orotrakeal eller nasotrakeal intubasjon for luftveiskontroll hos pasienten som er bevisstløs eller i alvorlig pustebesvær. Overvåk hjerterytmen og behandle arytmier om nødvendig … . Start IV administrering av D5W /SRP: “For å holde åpen”, minimal strømningshastighet/. Behandle anfall med diazepam eller lorazepam … . /Enkle kvelningsmidler og relaterte forbindelser/Currance, PL Clements, B., Bronstein, AC (red.); Nødhjelp for eksponering av farlige materialer . 3. reviderte utgave, Elsevier Mosby, St. Louis, MO 2007, s. 439-440Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.1.12 Medisinsk overvåking

Hjelp

Nytt vindu

Vurder evaluering av kroppens kalsium- og syre-basebalanse.Pohanish, RP (red). Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemical Carcinogens 6. utgave bind 1: AK, bind 2: LZ. William Andrew, Waltham, MA 2012, s. 567Databank for farlige stoffer (HSDB)

Det er anerkjent at gjentatt daglig eksponering ved 0,5 til 1,5 % inspirert karbondioksid ved 1 atmosfære tolereres godt av normale individer. Arbeidsmedisinsk undersøkelse bør rettes mot å velge personer som er normale i kardiovaskulær, lunge-respiratorisk og nevrologisk funksjon. Spesifikke vurderinger og standarder bør inkludere … MEDISINSK HISTORIE- ALDER: /Beskytt mot eksponering/ personer over 65 år, selv ved tydelig god helse. Anamnese med nåværende og tidligere sykdom: Ekskluder personer med nylig (5 år) historie med: epilepsi av enhver form, slag, besvimelse, hjertedysfunksjon av enhver form … kronisk resp. lidelse av enhver form … glaukom, mental sykdom av enhver form form, nåværende endokrin lidelse og magesår eller duodenalsår. FYSIOLOGISK OG GENERELL MEDISINSK EKSAMEN: Generell medisinsk undersøkelse, blodtrykk, elektrokardiogram, røntgen av thorax, pulmonal vitalkapasitet, treningstoleranse trinntest (master), antall røde blodlegemer, antall hvite blodlegemer, og hemoglobinkons. og urinanalyse. Resultatene skal være innenfor normale grenser og disse undersøkelsene bør gjentas med jevne mellomrom; frekvens … bestemt … /av/ lege.American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc. Documentation of the Threshold Limit Values, 4. utgave, 1980. Cincinnati, Ohio: American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc., 1980., s. 69Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.1.13 Humantoksisitetsutdrag

Hjelp

Nytt vindu

/HUMAN EXPOSURE STUDIES/ … Tolv friske ubåtfrivillige som ble eksponert for 1 % karbondioksid i 22 dager. Serumkalsium og urinproduksjon av fosfor falt progressivt gjennom eksponeringsperioden. Dette ble tolket som å indikere mildt metabolsk stress hos de frivillige.American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Dokumentasjon av TLV – er og BEI- er med andre verdensomspennende yrkeseksponeringsverdier . 7. utgave. CD-ROM Cincinnati, OH 45240-1634 2013., s. 1-2Databank for farlige stoffer (HSDB)

/MENNESKELIG EKSPONERINGSTUDIER/ Eksperimenter ble utført på ti voksne menn for å avgjøre om rask øyebevegelsessøvn (REMS) reduserte ventilasjonsresponsen på to stabile respiratoriske belastninger sammenlignet med slow wave sleep (SWS). Et konstant tilsetning av 150 (eller 200) mL/min ren karbondioksid (CO2) til inspiratøren (7 forsøkspersoner) og 230 mL tilført dødrom (5 forsøkspersoner) var de to respirasjonsbelastningene. Inspiratorisk ventilasjon ble målt med pneumotakygraf i minst fem sammenhengende minutter i våkenhet, langsom bølgesøvn og rask øyebevegelsessøvn. Økningen i ventilasjon til begge stimuli var lik i søvn med langsom bølge og søvn med raske øyebevegelser, uten antydning av en svekket respons under sistnevnte: økning i ventilasjon under CO2-belastning er 49 og 51 %, søvn med langsom bølge og søvn med raske øyebevegelser, henholdsvis og under ytterligere dødrom var de henholdsvis 53 og 59 %, langsom bølgesøvn og rask øyebevegelsessøvn. Etter tillegg av ekstra dødrom, økte ikke endetidevanns P(CO2)-nivåer signifikant mer under rask øyebevegelsessøvn sammenlignet med langsom bølgesøvn (p > 0,5).

PMID:2496447Warley A et al; Respir Physiol 75 (2): 183-92 (1989)Databank for farlige stoffer (HSDB)

/MENNESKELIG EKSPONERINGSTUDIER/ Den cerebrovaskulære reaktiviteten overfor karbondioksid (CO2) i hjernebarken og den subkortikale hvite substansen ble målt hos 12 friske voksne frivillige (4 unge forsøkspersoner i alderen 21-24 år, 4 middelaldrende forsøkspersoner i alderen 34-40 år, og 4 eldre forsøkspersoner i alderen 62-85 år). Blodstrømmen ble beregnet fra koncn-historien til xenon-133 i volumet av interesse målt med et ultrarent germaniumdetektorarray. Endtidal arteriell karbondioksidspenning varierte fra 35,4 til 42,6 mm Hg. Gjennomsnittlig +/- SD baseline blodstrømmer i hjernebarken var 60 +/- 7, 51 +/- 9 og 33 +/- 4 mL/100 cu cm/min hos unge, middelaldrende og eldre. henholdsvis fag; den korresponderende subkortikale hvite substansens baseline-blodstrømmer var 21 +/- 1, 22 +/- 3 og 16 +/- 5 mL/100 cu cm/min. Gjennomsnittlig +/- SD cerebrovaskulær reaktivitet på CO2 i hjernebarken var 2,03 +/- 0,58, 1,36 +/- 0,41 og 0,72 +/- 0,19 ml/100 cu cm/min/mm Hg arteriell karbondioksidspenning for unge, henholdsvis middelaldrende og eldre fag; de tilsvarende reaktivitetene i den subkortikale hvite substansen var 0,69 +/- 0,11, 0,59 +/- 0,17 og 0,36 +/- 0,41 ml/100 cu cm/min/mm Hg arteriell karbondioksidspenning. Blodstrøm og cerebrovaskulær reaktivitet i hjernebarken hos de unge forsøkspersonene var signifikant høyere enn de for hvit substans og signifikant høyere enn hos de eldre forsøkspersonene (p < 0,001). Alder vs blodstrøm (for cortex) og alder vs cerebrovaskulær reaktivitet (for både kortikal grå og subkortikal hvit substans) viste også signifikant lineær korrelasjon (p < 0,05). Imidlertid var de aldersrelaterte endringene i blodstrømmen av hvit substans og cerebrovaskulær reaktivitet sakte, og forskjellene mellom aldersgruppene var ikke statistisk signifikante. Alder vs blodstrøm (for cortex) og alder vs cerebrovaskulær reaktivitet (for både kortikal grå og subkortikal hvit substans) viste også signifikant lineær korrelasjon (p < 0,05). Imidlertid var de aldersrelaterte endringene i blodstrømmen av hvit substans og cerebrovaskulær reaktivitet sakte, og forskjellene mellom aldersgruppene var ikke statistisk signifikante. Alder vs blodstrøm (for cortex) og alder vs cerebrovaskulær reaktivitet (for både kortikal grå og subkortikal hvit substans) viste også signifikant lineær korrelasjon (p < 0,05). Imidlertid var de aldersrelaterte endringene i blodstrømmen av hvit substans og cerebrovaskulær reaktivitet sakte, og forskjellene mellom aldersgruppene var ikke statistisk signifikante.

PMID:2494780Reich T, Rusinek H; Slag 20 (4): 453-7 (1989)Databank for farlige stoffer (HSDB)

/MENNESKELIG EKSPONERINGSTUDIER/ Elleve kvinnelige pasienter (40 til 50 år) etter radikal mastektomi ble studert mens de ble satt under en konstant dybde av enflurananestesi (1,1 minimum alveolær konn.). Irritasjon av luftrørsslimhinnen ble indusert ved injeksjon av destillert vann ved 3 forskjellige nivåer av karbondioksidventilasjonsdrift: hvilenivå av spontan pusting (grunnlinje, slutttidal CO2 partialtrykk = 50 Torr), relativ hypokapni (endtidal CO2 partialtrykk = 35 Torr, hvor spontan respirasjonsaktivitet forsvant), og relativ hyperkapni (end-tidal CO2 partialtrykk ble hevet til et nivå på 10 Torr over baseline). Med relativ hyperkapni, vanninstillasjon forårsaket bare en kort apné uten endringer i blodtrykk og hjertefrekvens. Selv om hosterefleks, ekspirasjonsrefleks og spasmodisk pesing ofte ble observert under relativ hypokapni og respirasjon ved baseline, var forekomsten av disse responsene mindre hyppige under relativ hyperkapni. Ingen signifikante endringer i blodtrykk og hjertefrekvens ble observert før irritasjon av luftrørets slimhinne ved de 3 forskjellige nivåene av CO2-ventilasjonsdrift. Imidlertid var under vannstimulering , responsvarighetene for respirasjon, blodtrykk og hjertefrekvens alle signifikant lengre ved relativ hypokapni og var signifikant kortere ved relativ hyperkapni, sammenlignet med baseline-verdiene.

PMID:2501289Nishino T et al; J Appl Physiol 66 (6): 2642-6 (1989)Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere humantoksisitetsutdrag (komplett) data for karbondioksid (totalt 31), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.1.14 Ikke-menneskelige toksisitetsutdrag

Hjelp

Nytt vindu

/LABORATORIEDYR: Akutt eksponering/ Målet med denne studien var å vurdere om en av de vanligste giftene ved cellulær respirasjon, dvs. karbondioksid, er proinflammatorisk. CO(2) er naturlig tilstede i atmosfæren på nivået 0,038 % og involvert i en rekke cellulære biokjemiske reaksjoner. Vi analyserte in vitro betennelsesresponsen indusert ved eksponering for CO(2) i 48 timer (0-20 % med en konstant O(2)-konsentrasjon på 21 %). In vivo-mus ble utsatt for økende konsentrasjoner av CO(2) (0, 5, 10 og 15 % med en konstant O(2)-konsentrasjon på 21 %) i 1 time. Eksponering for konsentrasjoner over 5 % av CO(2) resulterte i økt transkripsjon (RNase-beskyttelsesanalyse) og sekresjon (ELISA) av proinflammatoriske cytokiner [makrofag inflammatorisk protein-1alfa (MIP-1alfa), MIP-1beta, MIP-2, IL-8, IL-6, monocyttkjemoattraktant protein-1, og regulert ved aktivering, normal T-celle uttrykt, og antagelig utskilt (RANTES)] av epitelcellelinjene HT-29 eller A549 og primære lungeceller hentet fra de eksponerte musene. Lungebetennelse ble også demonstrert in vivo ved mucin 5AC-forbedret produksjon og induksjon av hyperreaktivitet i luftveiene. Denne responsen ble for det meste mediert av kjernefysisk translokasjon av p65 NF-kappaB, i seg selv en konsekvens av aktivering av proteinfosfatase 2A (PP2A). Korte hemmende RNA-er (siRNA-er) rettet mot PP2Ac reverserte effekten av karbondioksid, dvs. forstyrret NF-kappaB-aktiveringen og den proinflammatoriske cytokinsekresjonen. Som konklusjon antyder denne studien sterkt at eksponering for karbondioksid kan være mer giftig enn tidligere antatt … antagelig utskilt (RANTES)] av epitelcellelinjene HT-29 eller A549 og primære lungeceller hentet fra de eksponerte musene. Lungebetennelse ble også demonstrert in vivo ved mucin 5AC-forbedret produksjon og induksjon av hyperreaktivitet i luftveiene. Denne responsen ble for det meste mediert av kjernefysisk translokasjon av p65 NF-kappaB, i seg selv en konsekvens av aktivering av proteinfosfatase 2A (PP2A). Korte hemmende RNA-er (siRNA-er) rettet mot PP2Ac reverserte effekten av karbondioksid, dvs. forstyrret NF-kappaB-aktiveringen og den proinflammatoriske cytokinsekresjonen. Som konklusjon antyder denne studien sterkt at eksponering for karbondioksid kan være mer giftig enn tidligere antatt … antagelig utskilt (RANTES)] av epitelcellelinjene HT-29 eller A549 og primære lungeceller hentet fra de eksponerte musene. Lungebetennelse ble også demonstrert in vivo ved mucin 5AC-forbedret produksjon og induksjon av hyperreaktivitet i luftveiene. Denne responsen ble for det meste mediert av kjernefysisk translokasjon av p65 NF-kappaB, i seg selv en konsekvens av aktivering av proteinfosfatase 2A (PP2A). Korte hemmende RNA-er (siRNA-er) rettet mot PP2Ac reverserte effekten av karbondioksid, dvs. forstyrret NF-kappaB-aktiveringen og den proinflammatoriske cytokinsekresjonen. Som konklusjon antyder denne studien sterkt at eksponering for karbondioksid kan være mer giftig enn tidligere antatt … Lungebetennelse ble også demonstrert in vivo ved mucin 5AC-forbedret produksjon og induksjon av hyperreaktivitet i luftveiene. Denne responsen ble for det meste mediert av kjernefysisk translokasjon av p65 NF-kappaB, i seg selv en konsekvens av aktivering av proteinfosfatase 2A (PP2A). Korte hemmende RNA-er (siRNA-er) rettet mot PP2Ac reverserte effekten av karbondioksid, dvs. forstyrret NF-kappaB-aktiveringen og den proinflammatoriske cytokinsekresjonen. Som konklusjon antyder denne studien sterkt at eksponering for karbondioksid kan være mer giftig enn tidligere antatt … Lungebetennelse ble også demonstrert in vivo ved mucin 5AC-forbedret produksjon og induksjon av hyperreaktivitet i luftveiene. Denne responsen ble for det meste mediert av kjernefysisk translokasjon av p65 NF-kappaB, i seg selv en konsekvens av aktivering av proteinfosfatase 2A (PP2A). Korte hemmende RNA-er (siRNA-er) rettet mot PP2Ac reverserte effekten av karbondioksid, dvs. forstyrret NF-kappaB-aktiveringen og den proinflammatoriske cytokinsekresjonen. Som konklusjon antyder denne studien sterkt at eksponering for karbondioksid kan være mer giftig enn tidligere antatt … Korte hemmende RNA-er (siRNA-er) rettet mot PP2Ac reverserte effekten av karbondioksid, dvs. forstyrret NF-kappaB-aktiveringen og den proinflammatoriske cytokinsekresjonen. Som konklusjon antyder denne studien sterkt at eksponering for karbondioksid kan være mer giftig enn tidligere antatt … Korte hemmende RNA-er (siRNA-er) rettet mot PP2Ac reverserte effekten av karbondioksid, dvs. forstyrret NF-kappaB-aktiveringen og den proinflammatoriske cytokinsekresjonen. Som konklusjon antyder denne studien sterkt at eksponering for karbondioksid kan være mer giftig enn tidligere antatt …

PMID:19136578Abolhassani M et al; Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 296 (4): L657-65 (2009)Databank for farlige stoffer (HSDB)

/LABORATORIEDYR: Akutt eksponering/ Underjordisk lagring av karbondioksid (CO2) har blitt foreslått for å redusere atmosfærisk økning av denne drivhusgassen. For å bidra til risikovurdering av utilsiktet utslipp forbundet med håndtering, transport og lagring, ble rotter eksponert for høye konsentrasjoner (mål 40, 43 og 50 volum%) av CO2. Oksygenet _konsentrasjonene falt som et resultat, men ble ikke supplert. For hver konsentrasjon ble dyrepar eksponert for forskjellige eksponeringsvarigheter for å utlede en eksponeringskonsentrasjon-varighet-relasjon der dødelighet er beskrevet som en funksjon av C(n)x(t) (probit-relasjon). En svært høy “n”-verdi for probitfunksjonen kan utledes fra dataene oppnådd ved 40 % og 43 % CO2, noe som indikerer at for eksponeringsvarigheter lengre enn 30 minutter avtar LC50 knapt med økende eksponeringsvarighet. Under 30 minutter så det ut til at LC50 økte med avtagende eksponeringsvarighet. Variasjonen i dataene på 43 % og 50 % CO2 tillot imidlertid ikke å utlede en meningsfull verdi av “n”.

PMID:24713210Muijser H et al; Regul Toxicol Pharmacol 69 (2): 201-6 (2014)Databank for farlige stoffer (HSDB)

/LABORATORIEDYR: Akutt eksponering/ Den biocidale virkningen av karbondioksid skyldes først og fremst at det forårsaker “respiratorisk acidose” hos måldyr. Når karbondioksidet er sluppet, når den maksimale konsentrasjonen på 66 % i RADAR /gnagerfellen/ innen 45 sekunder; og 4 minutter senere faller til ca. 30 %. Fullstendig utgivelsestid fra RADAR til omgivelsene overskrider 15 min. Karbondioksidnivåer bygges opp i blodet og forårsaker svimling, pesing, koma og til slutt død, som sannsynligvis skjer i løpet av det første minuttet (tid da ingen flere bevegelser ble observert). Disse observasjonene ble utført på tre mus med kroppsvekt fra 14,5 til 17,8 g, som tilsvarer 3 eller 4 uker gamle mus.EU- kommisjonen, ESIS; Biocidproduktdirektivet Pt 14 98/8/EC, Carbon Dioxide (124-38-9) s.7 ( november 2007 ). Tilgjengelig fra 20. oktober 2009 : https://esis.jrc.ec.europa.eu/ _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

/LABORATORIEDYR: Akutt eksponering/ Hensikten med denne studien var å bestemme lengden på CO(2)-eksponeringen som kreves for å avlive neonatale rotter (0 til 10 d gamle). Flere grupper av rotter ble eksponert for 100 % CO(2) i 5 til 60 minutter. Etter CO(2)-eksponering ble rottene plassert i romluft i 20 minutter for å tillate mulig restitusjon. Det ble ikke funnet noen forskjell ved sammenligning av 1 innavlet stamme og 1 utavlet stamme av rotter. Tiden til døden varierte omvendt med dyrenes alder, og krevde så lenge som 35 minutter på fødselsdagen. Tiden til døden gikk jevnt ned med økende alder, med 100 % av rottene avlivet etter 5 minutter med CO(2) eksponering ved 10 dagers alder. Tiden som kreves for 100 % dødelighet ble redusert med 3 minutter for hver dagsøkning i alder mellom dag 0 og 10.

PMID:19245746Fulltekst : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2694698

Pritchett-Corning KR; J Am Assoc Lab Anim Sci 48 (1): 23-7 (2009)Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere ikke-menneskelige toksisitetsutdrag (komplett) data for karbondioksid (totalt 40), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.1.15 Økotoksisitetsverdier

Hjelp

Nytt vindu

LC50; Arter: /Oncorhynchus mykiss/ (Regnbueørret); Konsentrasjon: 240 mg/L i 1 time /Betingelser for bioassay ikke spesifisert i kilden/miljø Canada; Teknisk info for problemsøl : karbondioksid s.41 ( 1984)Databank for farlige stoffer (HSDB)

LC50; Arter: /Oncorhynchus mykiss/ (Regnbueørret); Konsentrasjon: 35 mg/L i 96 timer /Betingelser for bioassay ikke spesifisert i kilden/miljø Canada; Teknisk info for problemsøl : karbondioksid s.41 ( 1984)Databank for farlige stoffer (HSDB)

LC50; Arter: /Oncorhynchus mykiss/ (Regnbueørret); Konsentrasjon: 60-240 mg/L i 12 timer /Betingelser for bioassay ikke spesifisert i kilden/miljø Canada; Teknisk info for problemsøl : karbondioksid s.41 ( 1984)Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.1.16 Økotoksisitetsutdrag

Hjelp

Nytt vindu

/VANNARTER/ Karbonfangst og lagring blir i økende grad ansett som en av de mest effektive tilnærmingene for å redusere økningen av CO2 i atmosfæren assosiert med menneskeskapte utslipp. Imidlertid er miljøeffektene av potensielle CO2-lekkasjer stort sett ukjente. Amphipoden Ampelisca brevicornis ble eksponert for miljømessige sedimenter samlet i forskjellige områder av Cadizbukta og utsatt for flere pH-behandlinger for å studere effekten av CO2-indusert forsuring på sedimenttoksisitet. Etter 10 dagers eksponering indikerte de oppnådde resultatene at høye dødelige effekter var assosiert med de laveste pH-behandlingene, bortsett fra Ria of Huelva sedimenttesten. Mobiliteten til metaller fra sediment til det overliggende sjøvannet var korrelert til en pH-nedgang.

PMID:24988484Basallote MD et al; Environ Sci Technol 48 (15): 8864-72 (2014)Databank for farlige stoffer (HSDB)

/AKVATISKA ART/ Injeksjon og lagring av CO2 i marine geologiske formasjoner har blitt foreslått som et avbøtende tiltak for å forhindre global oppvarming. Lagringslekkasjer er imidlertid mulige som resulterer i flere effekter i økosystemet. Forsøk i laboratorieskala ble utført for å evaluere effekten av CO2-lekkasje på skjebnen til metaller og på veksten av mikroalgen Phaeodactylum tricornutum. Metallforurensede sedimenter ble samlet og underkastet forsuring ved hjelp av CO2-injeksjon eller ved tilsetning av HCl. Sediment-elutriat ble forberedt for å utføre toksisitetstester. Resultatene viste at forsuring av sediment økte frigjøringen av metaller til elutriater. Jern og sinkvar metallene som ble mest påvirket av denne prosessen, og deres konsentrasjon økte kraftig med pH-nedganger. Kiselalgervekst ble hemmet av begge prosessene: forsuring og tilstedeværelse av metaller. Data innhentet er at denne studien er nyttig for å beregne den potensielle risikoen for CCS-aktiviteter for det marine miljøet.

PMID:24148229De Orte MR et al; Mar Environ Res 96: 136-44 (2014)Databank for farlige stoffer (HSDB)

/VANNARTER/ Stigende atmosfærisk karbondioksid (CO2), primært fra menneskelig forbrenning av fossilt brensel, reduserer havets pH og forårsaker endringer i karbonatkjemien i sjøvann . Prosessen med havforsuring er godt dokumentert i feltdata, og hastigheten vil akselerere i løpet av dette århundret med mindre fremtidige CO2-utslipp dempes dramatisk. Forsuring endrer sjøvanns kjemiske spesifikasjoner og biogeokjemiske sykluser av mange grunnstoffer og forbindelser. En velkjent effekt er reduksjon av kalsiumkarbonatmetningstilstander, som påvirker skjelldannende marine organismer fra plankton til bentiske bløtdyr, pigghuder og koraller. Mange forkalkende arter viser reduserte forkalknings- og veksthastigheter i laboratorieforsøk under forhold med høy CO2. Havforsuring forårsaker også en økning i karbonfikseringshastigheter i noen fotosyntetiske organismer (både forkalkende og ikke-kalsifisere). Potensialet for marine organismer til å tilpasse seg økende CO2 og bredere implikasjoner for havets økosystemer er ikke godt kjent; begge er høyt prioritert for fremtidig forskning. Selv om havets pH har variert i den geologiske fortiden, kan paleo-hendelser bare være ufullkomne analoger til nåværende forhold.

PMID:21141034Doney SC et al; Ann Rev Mar Sci 1: 169-92 (2009)Databank for farlige stoffer (HSDB)

/VAKVATISKE ARTER/ Havforsuring beskriver den progressive, globale reduksjonen i sjøvannets pH som for tiden er i gang på grunn av det akselererende havopptaket av atmosfærisk CO(2). Forsuring forventes å redusere korallrevforkalkning og øke revoppløsningen. Uorganisk sementering i skjær beskriver utfellingen av CaCO(3) som virker til å binde rammeverkskomponenter og okkludere porøsitet. Lite er kjent om effektene av havforsuring på revsementering og om endringer i sementeringshastigheter vil påvirke revmotstanden mot erosjon. Korallrevene i det østlige tropiske Stillehavet (ETP) er dårlig utviklet og utsatt for rask bioerosjon. Upwelling-prosesser blander kjølig, subtermoklint vann med forhøyet pCO(2) (partialtrykket av CO(2)) og næringsstoffer inn i overflatelagene gjennom hele ETP. Bekymringer om havforsuring har ført til antydningen om at denne regionen med vann med naturlig lav pH kan tjene som en modell for utvikling av korallrev i en verden med høyt CO(2). Vi analyserte sjøvannskjemi og revrammeprøver fra flere revplasser i ETP og fant at en lavkarbonatmetningstilstand (Omega) og spormengder av sement er karakteristiske for disse skjærene. Disse lave sementforekomstene kan være en faktor i de høye bioerosjonsratene som tidligere er rapportert for ETP-rev, selv om forhøyede næringsstoffer i oppstrømsvann også kan begrense sementering og/eller stimulere bioerosjon. ETP-rev representerer et virkelig eksempel på korallrevsvekst i lav-Omega-vann som gir innsikt i hvordan det biologisk-geologiske grensesnittet til korallrevsøkosystemer vil endre seg i en verden med høyt CO(2)-innhold.

PMID:18663220Fulltekst : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2492517

Manzello DP et al; Proc Natl Acad Sci U S A 105 (30): 10450-5 (2008)Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere økotoksisitetsutdrag (komplett) data for karbondioksid (totalt 24), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.1.17 Proteinbinding

Hjelp

Nytt vindu

Ingen proteinbindingsdata.DrugBank

14.2 Økologisk informasjon

Hjelp

Nytt vindu

14.2.1 Naturlige forurensningskilder

Hjelp

Nytt vindu

Karbondioksid finnes i forbrenningsproduktene av alt karbonholdig brensel. Det finnes i naturlig forekommende gasser, og som et produkt av animalsk metabolisme. Karbondioksidinnholdet i atmosfæren er ca. 0,03 % vol som følge av normal balanse mellom dyre- og plantelivssykluser som påvirkes av karbondioksidløselighet i vann (1). Analyser av luft i de tempererte sonene på jorden viser 0,027 – 0,036 % (v/v) karbondioksid(2). Karbondioksid er en av de primære gassene som frigjøres fra vulkaner, sammen med svoveldioksid (3).(1) Pierantozzi R; Karbondioksid . Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. (1999-2015). New York, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 13. oktober 2003 (2) O'Neil MJ, ed; Merck- indeksen . 15. utgave, Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, s. 315 (2013) https://volcanoes.usgs.gov/activity/methods/gas/index.php (3)

USGS; Overvåking av vulkanske gasser. desember 2009.Databank for farlige stoffer (HSDB)

Vulkaner slipper ut store mengder karbondioksid. Karbondioksid er tyngre enn luft og samler seg på lave steder, og fortrenger luft på disse stedene. Hundrevis av mennesker har dødd av karbondioksidkvelning nær vulkaner de siste to tiårene, de fleste av dem i Kamerun, Afrika og i Indonesia.USGS; Faktaark om vulkanfarer . Vulkangass . Åpen fil- rapport 95-85. Mars 1995. Washington, DC: US ​​Dept Int., US Geol Survey.Databank for farlige stoffer (HSDB)

/Karbondioksid/ forekommer i atmosfæren til mange planeter. I solsystemet, … på Venus er den optiske lagtykkelsen på grunn av karbon /dioksid/ 100 000 cm/atm, men bare 220 cm/atm på jorden. Analyse av luft i tempererte soner av jorden viser 0,027 til 0,036% (vol/vol) av CO2 … Bestanddel av karbonat type mineraler og produkter av mineralmetabolisme. /Karbondioksid/ er nødvendig for respirasjonssyklusen til planter og dyr. … Når glukose fermenteres av gjær, er sjefproduktene etylalkohol og /karbondioksid/.O'Neil, MJ (red.). Merck Index – En leksikon av kjemikalier, stoffer og biologiske stoffer . Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, 2013., s. 315Databank for farlige stoffer (HSDB)

KARBONDIOKSID … FINNES I SOLN I KJÆRVANN SOM NOEN GANG ER SÅ LADET MED GASS UNDER TRYKK AT DET BRUSER. DET ER UTVIKLET I STORE MENGDER FRA VENTILER OG SPREKKER I JORDA I VULKANISKE REGIONER.Internasjonalt arbeidskontor . Encyclopedia of Occupational Health and Safety. Vols. I&II. Genève, Sveits: International Labour Office, 1983., s. 392Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.2.2 Kunstige forurensningskilder

Hjelp

Nytt vindu

Karbondioksid finnes i forbrenningsproduktene av alt karbonholdig brensel. Produksjonen som et biprodukt av syntetisk ammoniakkproduksjon , hydrogenproduksjon , erstatningsproduksjon av naturgass, gjæring, kjemisk produksjon, nedkjøling og karbonatisering(1) som tørris for nedkjøling, for å produsere ufarlig røyk eller røyk på scenen og som risfysingsmiddel (2) vil føre til direkte utslipp til miljøet (SRC).(1) Pierantozzi R; Karbondioksid . Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. (1999-2015). New York, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 13. oktober 2003 (2) O'Neil MJ, ed; Merck- indeksen . 15. utgave, Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, s. 315 (2013)Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.2.3 Miljøskjebne

Hjelp

Nytt vindu

De omfattende settene med globale CO2-målinger fra National Oceanic and Atmospheric Admin (NOAA) Geophysical Monitoring for Climatic Change (GMCC) divisjon og av Upper Atmosphere and Space Research Laboratory ved Tohoku University er kombinert med en todimensjonal transportmodell for å utlede, i en “invers” beregning, bredde- og sesongfordelingen av kilder og synker av CO2 som er nødvendig for å reprodusere den observerte konn. … Det er funnet at de sørlige havene er en vask av karbonpå 0,8 til 1,5 Gt/år (1 Gt = 1 x 10 +15 g) og at ekvatorialområdene er en kilde til atmosfæren på 1,4 til 2,8 Gt. Det ser ut til å være betydelig sesongvariasjon i kildene og synkene til CO2, både i tropene og i de sørlige hav. Sesongbasert netto økosystemproduksjon nord for 25 grader N er funnet å være 6,2 til 8,2 Gt karbon . … Den globale gjennomsnittlige nettokilden for atmosfærisk CO2 estimert fra Tohoku-dataene er 2,84 Gt C/år, mens den for GMCC-dataene er 2,98 Gt C/år.Tans PP et al; J Geophys Res 94 (D4): 5151-72 (1989)Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.2.4 Atmosfæriske konsentrasjoner

Hjelp

Nytt vindu

Analyser av luft i de tempererte sonene på jorden viser en karbondioksidkonsentrasjon på 0,027 – 0,036 % (v/v)(1). Det antas at karbondioksidnivået for 500 millioner år siden var nesten 20 ganger høyere enn i dag. For rundt 200 millioner år siden sank karbondioksidnivået til 4 eller 5 ganger høyere enn i dag. Karbondioksidnivåene har begynt å øke(2). I følge Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) ved US Dept of Energy, er det nåværende atmosfæriske CO2-nivået 401,52 ppm(3).(1) O'Neil MJ, red.; Merck- indeksen . 15. utgave, Cambridge, Storbritannia: Royal Society of Chemistry, s. 315 (2013) (2) Scripps Inst Oceanography; Earthguide. Karbondioksid gjennom geologisk tid . Scripps Inst Ocean, Geosci Res Div. Tilgjengelig fra 26. mai 2015 : https://earthguide.ucsd.edu/virtualmuseum/climatechange2/07_1.shtml ( 3) USA

Avd Energi; CDIAC. Senter for karbondioksidinformasjonsanalyse . _ US DOE, Off Sci. Tilgjengelig fra 26. mai 2015 : https://cdiac.esd.ornl.gov/ _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

KILDE DOMINERT: Karbondioksid er den viktigste drivhusgassen som frigjøres gjennom menneskelige aktiviteter(1). Målinger av atmosfærisk karbondioksid på den nordlige halvkule har vist en økning i gjennomsnittskonsentrasjonene fra 290 ppm før 1900 til 330 ppm på 1950-tallet(2). Mengden karbondioksid i atmosfæren øker ettersom økte mengder fossilt brensel forbrennes. Det er noen bevis på at hastigheten for utslipp av karbondioksid til atmosfæren kan være større enn jordens evne til å assimilere den. Amerikanske målinger viser en økning på 1,36 % av atmosfærisk karbondioksidinnhold i løpet av en femårsperiode, med indikasjoner på at innholdet kan ha økt med 25 % fra og med 2003(3). I 2013 utgjorde gassen omtrent 83 % av alle amerikanske klimagassutslipp.(1) US EPA; Oversikt over drivhusgasser . Karbondioksidutslipp . _ Washington, DC: US ​​Environ Protect Agency. Tilgjengelig fra 23. mai 2015: https://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/co2.html ( 2) Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology . 3. utgave, bind 1-26. New York, NY: John Wiley og sønner, 1978-1984. V1:

643 (1978) (3) Pierantozzi R; Karbondioksid . Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. (1999-2015). New York, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 13. oktober 2003Databank for farlige stoffer (HSDB)

De første 12 år (1974-1985) med kontinuerlige atmosfæriske karbondioksid (CO2) målinger fra NOAA Geophysical Monitoring for Climate Change (GMCC) programmet ved Mauna Loa Observatory på Hawaii analyseres. En digital filtreringsteknikk ved bruk av raske Fourier-transformasjoner og lavpassfiltre ble brukt for å jevne ut de valgte dataene og for å skille sesongsyklusen fra den langsiktige økningen i CO2. Amplituden til sesongsyklusen ble funnet å øke med en hastighet på 0,05 + eller -0,02 ppm/år. Gjennomsnittlig veksthastighet for CO2 var 1,42 + eller -,02 ppm/år, og andelen av CO2 som ble igjen i atmosfæren fra forbrenning av fossilt brensel var 59 %. En sammenligning mellom Mauna Loa kontinuerlige CO2-data og CO2-kolbeprøvedata fra havnivåstedet ved Cape Kumukahi, Hawaii,Thoning KW, Tans, PP; J Geophys Res (D) 94 (6): 8549-65 (1989)Databank for farlige stoffer (HSDB)

Delta13C-verdien av det oppløste uorganiske karbonet i overflatevannet i Stillehavet har sunket med ca. 0,4 deler per million mellom 1970 og 1990. Denne nedgangen er et resultat av opptak av atmosfærisk CO2 fra forbrenning av fossilt brensel og avskoging. Nettomengdene CO2 tatt opp av havene og frigjort fra biosfæren mellom 1970 og 1990 er bestemt ut fra endringene i tre måleverdier: konsentrasjonen av atmosfærisk CO2, delta13C av atmosfærisk CO2 og delta13C-verdien av oppløst uorganisk karbon i havet. Det beregnede gjennomsnittlige netto CO2-opptaket i havet er 2,1 gigatonn karbonper år. Denne mengden tilsier at havet er det dominerende nettavløpet for menneskeskapt produsert CO2 og at det ikke har vært noen betydelig netto CO2 frigjort fra biosfæren de siste 20 årene.

PMID:17802595Quay D et al; Science 256 (5053): 74-79 (1992)Databank for farlige stoffer (HSDB)

For flere atmosfæriske konsentrasjoner (komplett) data for karbondioksid (7 totalt), vennligst besøk HSDB-postsiden .Databank for farlige stoffer (HSDB)

14.2.5 Sannsynlige veier for menneskelig eksponering

Hjelp

Nytt vindu

I følge 2012 TSCA Inventory Update Reporting-data, anslår 98 rapporteringsanlegg antallet personer som med rimelighet vil bli eksponert under produksjon, prosessering eller bruk av karbondioksid i USA kan være så lavt som <10 arbeidere og så høyt som 9999 arbeidere per anlegg; dataene kan være sterkt undervurdert på grunn av konfidensiell forretningsinformasjon (CBI) eller ukjente verdier(1).(1) US EPA; Kjemisk datarapportering ( CDR ). Ikke – konfidensiell 2012 Kjemisk Data Rapporteringsinformasjon om kjemisk produksjon og bruk i USA . Tilgjengelig fra juni 2012 : https://www.epa.gov/cdr/pubs/guidance/cdr_factsheets.html _

Databank for farlige stoffer (HSDB)

NIOSH (NOES Survey 1981-1983) har statistisk estimert at 1 121 046 arbeidere (222 613 av disse var kvinner) potensielt ble utsatt for karbondioksid i USA(1). NOES-undersøkelsen inkluderer ikke gårdsarbeidere. Yrkesmessig eksponering for karbondioksid kan oppstå ved innånding og hudkontakt med denne forbindelsen på arbeidsplasser der karbondioksid produseres eller brukes. Karbondioksid er allestedsnærværende i miljøet(2), og derfor kan befolkningen generelt bli eksponert for karbondioksid via innånding av omgivelsesluft, inntak av mat og drikkevann og hudkontakt med karbondioksid (SRC).(1) NIOSH; NOES. National Occupational Exposure Survey utført fra 1981-1983. Estimert antall ansatte som potensielt kan eksponeres for spesifikke midler etter 2-sifret standard industriklassifisering ( SIC ). Tilgjengelig fra 26. februar 2015: https://www.cdc.gov/noes/ ( 2) Pierantozzi R ; Karbondioksid . Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical

. (1999-2015). New York, NY: John Wiley & Sons. Online publiseringsdato : 13. oktober 2003Databank for farlige stoffer (HSDB)

Innånding eller hudkontakt.Mackison, F.W. , R.S. Stricoff og L.J. Partridge, Jr. ( red .). NIOSH /OSHA – Arbeidshelseretningslinjer for kjemiske farer . DHHS(NIOSH) publikasjon nr. 81-123 (3 VOLS). Washington, DC: US ​​Government Printing Office, januar 1981., s. 3Databank for farlige stoffer (HSDB)

Konsentrasjon på 10 % eller mer kan forekomme i gruver, groper med råtnende vegetasjon, kornheiser og skipsrom lastet med landbruksprodukter (løk frigjør store mengder karbondioksid) og menn som går inn i lasterommet kan bli desorienterte eller bevisstløse.Thienes, C. og T.J. Haley. Klinisk toksikologi. 5. utg. Philadelphia: Lea og Febiger, 1972., s. 57Databank for farlige stoffer (HSDB)

Arbeidstakere i spesielle yrkesmiljøer, som ubåter, romfart eller bryggerier, kan tolerere daglig eksponering opptil 1,5 %. Slike eksponeringer … bør begrenses til medisinsk skikkete arbeidere.American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc. Documentation of the Threshold Limit Values, 4. utgave, 1980. Cincinnati, Ohio: American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc., 1980., s. 69Databank for farlige stoffer (HSDB)

15 Tilknyttede lidelser og sykdommer

Hjelp

Nytt vindu

9 items

View More Rows & DetailsDownload

DiseaseEvidence TypeEvidence PMID
Amnesia/mechanism11564462
Atherosclerosismarker/mechanism9601935
Cardiovascular Diseasesmarker/mechanism21193387
Hyperalgesiatherapeutic20561904
Hypercapniamarker/mechanism8957205
 • 1
 • 2
 • Next

Comparative Toxicogenomics Database (CTD)Assosierte yrkessykdommer med eksponering for forbindelsen

Kvelning, enkel [Kategori: Akutt forgiftning]Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommer

SykdomReferanser
Bartter syndrom, type 3PubMed: 28381550
Fruktose-1,6-difosfatase-mangelPubMed: 4341015, 4193749
Langkjedede fettsyrer, defekt ved transport avPubMed: 3185635
Oculocerebrorenalt syndromPubMed: 2017228
Pearson syndromPubMed: 25691415

Human Metabolome Database (HMDB)

16 Litteratur

Hjelp

Nytt vindu

16.1 NLM-kuraterte PubMed-siteringer

Hjelp

Nytt vindu

All NLM Curated PubMed CitationsDownload

administration and dosage

adverse effects

agonists

analogs and derivatives

analysis

antagonists and inhibitors

biosynthesis

blood

cerebrospinal fluid

chemical synthesis

chemistry

classification

complications

deficiency

drug effects

economics

etiology

history

immunology

isolation and purification

metabolism

pathogenicity

pharmacokinetics

pharmacology

physiology

physiopathology

poisoning

radiation effects

standards

supply and distribution

therapeutic use

therapy

toxicity

urinePubChem

16.2 Springer Nature References

Hjelp

Nytt vindu

192,603 items

View More Rows & DetailsDownloadSORT BYDescending

Relevance

ThumbnailTitlePublication NamePublication DatePMID
Visualization of gaseous and dissolved CO2 migration in porous mediaEnvironmental Earth Sciences2018
CO2 enrichment increased leaf initiation and photosynthesis in Doritaenopsis Queen Beer ‘Mantefon' orchidsHorticulture, Environment, and Biotechnology2018
Methodological clarification for estimating the input of plant-derived carbon in soils under elevated CO2 based on a 13C-enriched CO2 labeling experimentPlant and Soil2019
Vibrational Spectroscopy of CO2 in 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Ethyl Sulfate Ionic Liquid: A Quantum Chemical ApproachAdvances in Spectroscopy: Molecules to Materials2019
CO2 Flux in Tidal Flats and Salt MarshesBlue Carbon in Shallow Coastal Ecosystems2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 38,521
 • Next

Springer Nature

16.3 Thieme-referanser

Hjelp

Nytt vindu

538 items

View More Rows & DetailsDownloadSORT BYDescending

Publication Date

TitlePublication NamePublication DateDOI
Recent Advances in the Synthesis of Heterocycles by the Aza-Wittig ReactionSynthesis202110.1055/a-1394-7511
Milled Dry Ice as a C1 Source for the Carboxylation of Aryl HalidesSynlett202110.1055/a-1384-0159
Greenhouse Gas to Functional PolyesterSynfacts202110.1055/s-0040-1720740
Recent Advances in Visible-Light-Promoted Copper Catalysis in Organic ReactionsSynthesis202110.1055/a-1533-3597
Efficient Conversion of CO2 into Cyclic Carbonates with Durable and Recyclable Organoboron CatalystsSynfacts202110.1055/s-0040-1719388
 • 1
 • 2
 • 3
 • 108
 • Next

Thieme kjemi

16.4 Wiley-referanser

Hjelp

Nytt vindu

1 itemDownload

TitlePublication NamePublication DateDOI
Voltammetry in Room Temperature Ionic Liquids: Comparisons and Contrasts with Conventional Electrochemical Solvents.Chem. Asian J.201010.1002/asia.200900191

Wiley

16.5 Innskyter leverte PubMed sitater

Hjelp

Nytt vindu7.924 varer

Se flere rader og detaljernedlastingSORTER ETTERSynkende

Publiseringsdato

PMIDPubliseringsdatoTittelTidsskrift
292603962018-04-01Sopp- og planteetende utløsning av den nye mais-seskviterpenoiden, zealexin A4, svekkes av forhøyet CO2Planta
285068242017-09-01Hypoksi og nikotineffekter på hypofyseadenylatcyklaseaktiverende polypeptid (PACAP) og dets reseptor 1 (PAC1) i den utviklende smågris hjernestammeNevrotoksikologi
282355472017-05-01Intermitterende hyperkapniske hypoksi-effekter på nikotiniske acetylkolinreseptorer i den utviklende smågrisens hippocampus og hjernestammenNevrotoksikologi
273814572016-10-01Utvekslingsproteinets rolle direkte aktivert av syklisk AMP Isoform 1 i energihomeostase: Regulering av leptinekspresjon og sekresjon i hvitt fettvevMolekylær- og cellebiologi
267602762016-03-01The effects of arsenic and seawater acidification on antioxidant and biomineralization responses in two closely related Crassostrea speciesThe Science of the total environment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1,585
 • Neste

PubChem

16.6 Syntesereferanser

Hjelp

Nytt vindu

Callahan, Richard A. Prosess og apparat for å produsere flytende karbondioksid. US (1993), patent US5233837 (https://patents.google.com/patent/US5233837)Human Metabolome Database (HMDB)

16.7 Generelle referanser

Hjelp

Nytt vindu

 1. Cheong JY, Keshava A, Witting P, Young CJ: Effekter av intraoperativ insufflasjon med oppvarmet, fuktet CO2 under abdominal kirurgi: en gjennomgang. Ann Coloproctol. 2018 Jun;34(3):125-137. doi: 10.3393/ac.2017.09.26. Epub 2018 30. juni. [ PMID:29991201 ]
 2. produkthefte
 3. produktinformasjon
 4. FDA Compliance Program Guide Manual: Compressed Medical Gases

DrugBank

16.8 Kjemiske samtidige forekomster i litteraturen

Hjelp

Nytt vinduViser 3 av 25

Se flere data om samtidig forekomst og bevisnedlasting

KjemiskBevis fraHele tiden
OksygenCID 97713 447 artiklerLast ned CSVSe altKlaffovervåking ved bruk av transkutane oksygen- eller karbondioksidmålingerPMID 35256823 ; DOI 10.1055/s-0040-1718862 ; Journal of hand and microsurgery 2022 Jan; 14(1):10-18 (gjennomgangsartikkel)Navn samsvarer med: oksygen karbondioksidNylige fremskritt innen dual-atom site katalysatorer for effektiv oksygen og karbondioksid elektrokatalysePMID 35607754 ; DOI 10.1002/smtd.202200408 ; Små metoder 2022 mai; ?(?):e2200408 (anmeldelsesartikkel)Navn samsvarer med: oksygen karbondioksidNyere innsikt i måling av karbondioksidkonsentrasjoner for klinisk praksis i luftveismedisinPMID 34451079 ; DOI 10.3390/s21165636 ; Sensorer (Basel, Sveits) 2021 aug; 21(16): (Gjennomgangsartikkel)Navn samsvarer med: oksygen karbondioksid
KarbonCID 54623106 052 artiklerLast ned CSVSe altInntektsgenerering for fakkelgass og grønnere hydrogenproduksjon via kombinasjon med gruvedrift av kryptovaluta og karbondioksidfangstPMID 35146386 ; DOI 10.1016/j.isci.2022.103769 ; iScience 2022 feb; 25(2):103769 (gjennomgangsartikkel)Navn samsvarer med karbondioksidGlobal evaluering av karbonnøytralitet og maksimale karbondioksidutslipp: nåværende utfordringer og fremtidsutsikterPMID 35377119 ; DOI 10.1007/s11356-022-19764-0 ; Miljøvitenskap og forurensningsforskning internasjonal 2022 apr; ?(?): (Anmeldelsesartikkel)Navn samsvarer med karbondioksidUtforming av kobberbaserte katalysatorer for effektiv karbondioksidelektroreduksjonPMID 33913569 ; DOI 10.1002/adma.202005798 ; Avanserte materialer (Deerfield Beach, Florida) 2021 nov; 33(46):e2005798 (gjennomgangsartikkel)Navn samsvarer med karbondioksid
VannCID 9626 252 artiklerLast ned CSVSe altAnvendelse av superkritisk væske karbondioksid for å forbedre matens holdbarhet og sikkerhet ved å inaktivere sporer: en gjennomgangPMID 35185167 ; DOI 10.1007/s13197-021-05022-7 ; Tidsskrift for matvitenskap og teknologi 2022 feb; 59(2):417-428 (gjennomgangsartikkel)Navn samsvarer med: vann karbondioksidCarbon Dioxide Applications for Enhanced Oil Recovery Assisted by Nanoparticles: Recent DevelopmentsPMID 35382264; DOI 10.1021/acsomega.1c07123; ACS omega 2022 Mar; 7(12):9984-9994 (Review Article)Name matches: water carbon dioxideCarbon dioxide adsorption based on porous materialsPMID 35423803; DOI 10.1039/d0ra10902a; RSC advances 2021 Mar; 11(21):12658-12681 (Review Article)Navnetreff : iskarbondioksid

PubChem

16.9 Kjemisk-gen-samforekomster i litteraturen

Hjelp

Nytt vinduViser 3 av 100

Se flere data om samtidig forekomst og bevisnedlasting

Gen/protein/enzymBevis fraHele tiden
Karbonsyreanhydrase602 artikkel sLast ned CSVSe altProduserer aerob åndedrett karbondioksid eller hydrogenion og bikarbonat?PMID 29461272 ; DOI 10.1097/aln.0000000000002125 ; Anestesiologi 2018 05; 128(5):873-879 (gjennomgangsartikkel)Navnetreff: karbonsyreanhydrase karbondioksidBiosekvestrering av karbondioksid ved bruk av karbonsyreanhydrase fra nye Streptomyces kunmingensisPMID 35441896 ; DOI 10.1007/s00203-022-02887-w ; Arkiv for mikrobiologi 2022 apr; 204(5):270Navnetreff: karbonsyreanhydrase karbondioksidKarbonanhydrase-mediert karbondioksidbinding: løfter, utfordringer og fremtidsutsikterPMID 24740638 ; DOI 10.1002/jobm.201300849 ; Journal of basic microbiology 2014 Jun; 54(6):472-81 (gjennomgangsartikkel)Navnetreff: karbonsyreanhydrase karbondioksid
Ribulose-Bisfosfatkarboksylase246 artikler _Last ned CSVSe altAmmoniumpåføring reduserer effekten av forhøyet karbondioksid på karbon/nitrogenbalansen til Phoebe Bournei frøplanterPMID 33580964 ; DOI 10.1093/treephys/tpab026 ; Trefysiologi 2021 09; 41(9):1658-1668Navn samsvarer med: rubisco karbondioksidDesign og optimalisering av bioreaktor for å øke karbondioksidassimilering i RuBisCo-utstyrt Escherichia coliPMID 32652452 ; DOI 10.1016/j.biortech.2020.123785 ; Bioressursteknologi 2020 okt; 314(?):123785Navn samsvarer med: rubisco karbondioksidPyridoksal kinase PdxY mediert karbondioksid assimilering for å øke biomassen i Chlamydomonas reinhardtii CC-400PMID 33340949 ; DOI 10.1016/j.biortech.2020.124530 ; Bioressursteknologi 2021 feb; 322(?):124530Navn samsvarer med: rubisco karbondioksid
Menn-Fraværende På Det Første Proteinet184 artikler _Last ned CSVSe altGuanidyl-implantert UiO-66 som en effektiv katalysator for økt omdannelse av karbondioksid til sykliske karbonaterPMID 35048931 ; DOI 10.1039/d1dt04110j ; Dalton-transaksjoner (Cambridge, England: 2003) 2022 Jan; ?(?):Navnetreff: mof karbondioksidLigert løsningsmiddelpåvirkning på interpenetrasjon og karbondioksid- og vannsorpsjonshysterese i et system med 2D isoretikulære MOF-erPMID 35175770 ; DOI 10.1021/acs.inorgchem.1c03489 ; Uorganisk kjemi 2022 feb; ?(?):Navnetreff: mof karbondioksidModulerende karbondioksidlagring ved enkel syntese av nanoporøst søylelagdelt metall-organisk rammeverk med forskjellige syntetiske ruterPMID 35188750; DOI 10.1021/acs.inorgchem.1c03414; Inorganic chemistry 2022 Feb; ?(?):Navnetreff: mof karbondioksid

PubChem

16.10 Samforekomster av kjemiske sykdommer i litteraturen

Hjelp

Nytt vinduViser 3 av 25

Se flere data om samtidig forekomst og bevisnedlasting

SykdomBevis fraHele tiden
Hyperkapni2 173 artiklerLast ned CSVSe altKarbondioksidnivåer hos nyfødte: hva er sikre parametere?PMID 34230621 ; DOI 10.1038/s41390-021-01473-y ; Pediatrisk forskning 2021 jul; ?(?): (Anmeldelsesartikkel)Navn samsvarer med: hypercapnia karbondioksidBetydningen av karbondioksid i den kritiske pasienten: Implikasjoner på cellulært og klinisk nivåPMID 29486904 ; DOI 10.1016/j.medin.2018.01.005 ; Medicina intensiva 2019 mai; 43(4):234-242 (gjennomgangsartikkel)Navn samsvarer med: hypercapnia karbondioksidSøvnrelatert hypoventilasjon og hyperkapni ved multippel systematrofi oppdaget ved polysomnografi med transkutan karbondioksidovervåkingPMID 35025012 ; DOI 10.1007/s11325-022-02568-4 ; Søvn og pust = Schlaf & Atmung 2022 Jan; ?(?):Navn samsvarer med: hypercapnia karbondioksid
Hypoksi2 348 artiklerLast ned CSVSe altForstå karbondioksidgapenePMID 29561287 ; DOI 10.1097/mcc.0000000000000493 ; Aktuell mening i kritisk pleie 2018 06; 24(3):181-189 (gjennomgangsartikkel)Navn samsvarer med: vevshypoksi karbondioksidEffekt av ekstrakorporal fjerning av karbondioksid på respirasjonskvotient målt ved indirekte kalorimetri: Å løse mysterietPMID 35286745 ; DOI 10.1113/ep090282 ; Eksperimentell fysiologi 2022 Mar; ?(?):Navn samsvarer med: hypoksemi karbondioksidMatematisk analyse av oksygen- og karbondioksidutveksling i menneskets kapillær- og vevssystemPMID 35324366 ; DOI 10.1080/10255842.2022.2053115 ; Datametoder i biomekanikk og biomedisinsk ingeniørfag 2022 Mar; ?(?):1-10Navn samsvarer med: hypoksi karbondioksid
Pneumoperitoneum955 artikkel sLast ned CSVSe altParadoksal karbondioksidemboli under laparoskopisk kirurgi uten intrakardial høyre-til-venstre-shunt: to kasusrapporter og en kort gjennomgang av litteraturenPMID 32776784 ; DOI 10.1177/0300060520933816 ; The Journal of International Medical Research 2020 Aug; 48(8):300060520933816 (gjennomgangsartikkel)Navnetreff : pneumoperitoneum karbondioksidEffekt av karbondioksid på bispektral indeks av EEG under intravenøs målkontrollert anestesi basert på intelligent medisinsk behandlingPMID 35388314 ; DOI 10.1155/2022/4696128 ; Journal of healthcare engineering 2022; 2022(?):4696128Navnetreff : pneumoperitoneum karbondioksidSammenligning av forskjellige karbondioksidnivåer i endetiden for å forhindre postoperativ kvalme og oppkast hos gynekologiske pasienter som gjennomgår laparoskopisk kirurgiPMID 33045886; DOI 10.1080/01443615.2020.1789961; Journal of obstetrics and gynaecology : the journal of the Institute of Obstetrics and Gynaecology 2021 Jul; 41(5):755-762Name matches: pneumoperitoneum carbon dioxide

PubChem

17 patenter

Hjelp

Nytt vindu

17.1 Patentidentifikatorer levert av innskyter

Hjelp

Nytt vindu

24,260 items

View More Rows & DetailsDownloadSORT BYDescending

Priority Date

Publication NumberTitlePriority DateGrant Date
US-2015233655-A1System and method for simultaneous cooling and heating of sample matrix during solid and liquid phase extraction methods2015-05-02
US-2016264505-A1Bi-Component Catalyst And Method For Dehydrating Lactic Acid To Acrylic Acid2015-03-13
US-2016264507-A1Method For The Dehydration Of Lactate Salt To Acrylic Acid Or Acrylic Salt2015-03-13
US-2016264518-A1Alpha-cinnamide compounds and compositions as hdac8 inhibitors2015-03-13
US-2016244475-A1Substituted nucleoside derivatives useful as anticancer agents2015-02-24
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4,852
 • Next

PubChem

Link til alle deponerte patentidentifikatorerPubChem

17.2 WIPO-PATENTSKOP

Hjelp

Nytt vindu

Patenter er tilgjengelige for denne kjemiske strukturen:

https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?inchikey=CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-NPATENTSKOP (WIPO)

18 Biomolekylære interaksjoner og veier

Hjelp

Nytt vindu

18.1 Proteinbundne 3D-strukturer

Hjelp

Nytt vindu

123 items

View More Rows & DetailsDownloadSORT BYDescending

Resolution

Protein StructurePDB CodeDescriptionResolution, ÅEvidence PMID
5Y2S7.0 atm CO2-pressurized human carbonic anhydrase II0.929354275
6KM2Human Carbonic Anhydrase II V143I variant 15 atm CO20.933209313
2FVYHigh Resolution Glucose Bound Crystal Structure of GGBP0.9217473016
3U7Ccrystal structure of the V143I mutant of human carbonic anhydrase II0.93
6KM0Human Carbonic Anhydrase II V143I variant 07 atm CO20.9333209313
 • 1
 • 2
 • 3
 • 25
 • Next

RCSB Protein Data Bank (RCSB PDB)

Se 120 proteiner i NCBI-strukturenPubChem

18.1.1 Ligander fra proteinbundne 3D-strukturer

Hjelp

Nytt vindu

PDBe ligandkodeCO2
PDBe-strukturkode1KRC
PDBe ConformerMore Actions MenuInteractive Chemical Structure ModelBall and StickSticksWire-FrameSpace-FillingShow HydrogensAnimateFull screenZoom inZoome ut

Protein Data Bank in Europe (PDBe)

18.2 Kjemisk-geninteraksjoner

Hjelp

Nytt vindu

18.2.1 CTD Kjemisk- geninteraksjoner

Hjelp

Nytt vindu33 varer

Se flere rader og detaljernedlasting

PubChem GeneInteraksjonBevis PMID
ADCYAP1[karbondioksid samtidig behandlet med oksygenmangel] resulterer i redusert ekspresjon av ADCYAP1-proteinNikotin hemmer reaksjonen [[karbondioksid samtidig behandlet med oksygenmangel] resulterer i redusert ekspresjon av ADCYAP1-protein]28506824
ADCYAP1R1[Karbondioksid samtidig behandlet med oksygenmangel] resulterer i redusert ekspresjon av ADCYAP1R1-protein28506824
BDNFifenprodil hemmer reaksjonen [[oksygenmangel samtidig behandlet med karbondioksid] resulterer i redusert ekspresjon av BDNF-protein][Oksygenmangel samtidig behandlet med karbondioksid] resulterer i redusert ekspresjon av BDNF-proteinLovastatin hemmer reaksjonen [[oksygenmangel samtidig behandlet med karbondioksid] resulterer i redusert ekspresjon av BDNF-protein]24718106
CALCACarbon Dioxide inhibits the reaction [Capsaicin results in increased secretion of CALCA protein]Carbon Dioxide inhibits the reaction [Potassium Chloride results in increased secretion of CALCA protein]Carbon Dioxide results in increased secretion of CALCA proteinCarbon Dioxide inhibits the reaction [S-Nitroso-N-Acetylpenicillamine results in increased secretion of CALCA protein]18052948
CAMK2B[Oxygen deficiency co-treated with Carbon Dioxide] results in increased expression of CAMK2B proteinLovastatin inhibits the reaction [[Oxygen deficiency co-treated with Carbon Dioxide] results in increased expression of CAMK2B protein]ifenprodil inhibits the reaction [[Oxygen deficiency co-treated with Carbon Dioxide] results in increased expression of CAMK2B protein]24718106
 • 1
 • 2
 • 3
 • 7
 • Next

Comparative Toxicogenomics Database (CTD)

18.3 Veier

Hjelp

Nytt vindu

5,746 items

View More Rows & DetailsDownloadSORT BYDescending

Taxonomy

PathwaySourceExternal IDTaxonomy
arachidonate biosynthesis IV (8-detaturase, lower eukaryotes)PlantCycPWY-7601Aquilegia coerulea
UDP-sugars interconversionPlantCycPWY-5114Aquilegia coerulea
Spermine SynPlantCycARGSPECAT-PWYAquilegia coerulea
eumelanin biosynthesisPlantCycPWY-6498Aquilegia coerulea
L-lysine biosynthesis IPlantCycDAPLYSINESYN-PWYArabidopsis halleri
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1,150
 • Next

PubChem

19 Biologiske testresultater

Hjelp

Nytt vindu

19.1 Bioassay-resultater

Hjelp

Nytt vindu

14 items

View More Rows & DetailsDownloadSORT BYDescending

Activity Value

ActivityActivity Value, µMActivity TypeTarget NameBioAssay NameBioAssay AIDSubstance SID
UnspecifiedRatio of kcat to Km for Brucella suis carbonic anhydrase I577545104248051
UnspecifiedCA5A – carbonic anhydrase 5A (human)Ratio of kcat to Km for human carbonic anhydrase VA577543104248051
UnspecifiedRatio of kcat to Km for Brucella suis carbonic anhydrase II577546104248051
UnspecifiedCA12 – carbonic anhydrase 12 (human)Ratio of kcat to Km for human carbonic anhydrase XII577544104248051
UnspecifiedCA12 – carbonic anhydrase 12 (human)Activity at human carbonic anhydrase XII by spectrophotometry at pH 7.5577537104248051
 • 1
 • 2
 • 3
 • Next

PubChem

20 Taksonomi

Hjelp

Nytt vindu

Escherichia coli (stamme K12, MG1655)E. coli Metabolome Database (ECMDB)

1 item

View More DetailsDownload

TaxonomyEvidence DOI
Caenorhabditis elegans10.1080/21624054.2017.1373939

WormJam Metabolites Local CSV for MetFrag | DOI:10.5281/zenodo.3403364

WormJam: A consensus C. elegans Metabolic Reconstruction and Metabolomics Community and Workshop Series, Worm, 6:2, e1373939, DOI:10.1080/21624054.2017.1373939

ECI Group, LCSB, Universitetet i Luxembourg

1 item

View More DetailsDownload

TaxonomyEvidence DOI
Danio rerio (zebrafish)10.1093/nar/gkaa1024

Zebrafisk Pathway Metabolite MetFrag Local CSV (Beta) | DOI:10.5281/zenodo.3457553

ECI Group, LCSB, Universitetet i Luxembourg

1 item

View More DetailsDownload

TaxonomyEvidence DOI
Homo sapiens10.1007/S11306-016-1051-4

The LOTUS Initiative for Open Natural Products Research: frosne datasett union wikidata (med metadata) | DOI:10.5281/zenodo.5794106

LOTUS – databasen over naturprodukter

21 Klassifisering

Hjelp

Nytt vindu

21.1 Ontologier

Hjelp

Nytt vindu

21.1.1 MeSH-tre

Hjelp

Nytt vindu

Showing 1 of 1

View in Classification BrowserDownload

 • MeSH TreeChemicals and Drugs CategoryInorganic ChemicalsElectrolytesIonsAnionsOxidesCarbon DioxideA colorless, odorless gas that can be formed by the body and is necessary for the respiration cycle of plants and animals.

Medisinske emneoverskrifter (MeSH)

21.1.2 NCI synonymordbok

Hjelp

Nytt vindu

Showing 1 of 1

View in Classification BrowserDownload

 • NCI Thesaurus TreeDrug, Food, Chemical or Biomedical MaterialDrug or Chemical by StructureInorganic ChemicalCarbon DioxideA colorless, odorless, incombustible gas resulting from the oxidation of carbon.

NCI Thesaurus (NCIt)

21.1.3 ChEBI Ontologi

Hjelp

Nytt vindu

Showing 1 of 1

View in Classification BrowserDownload

 • ChEBI Ontologychemical entitymolecular entitymain group molecular entityp-block molecular entitycarbon group molecular entityorganic molecular entityone-carbon compoundcarbon dioxideA one-carbon compound with formula CO2 in which the carbon is attached to each oxygen atom by a double bond. A colourless, odourless gas under normal conditions, it is produced during respiration by all animals, fungi and microorganisms that depend directly or indirectly on living or decaying plants for food.

ChEBI

21.1.4 KEGG : Legemiddel

Hjelp

Nytt vindu

Showing 1 of 1

View in Classification BrowserDownload

KEGG

21.1.5 KEGG : ATC

Hjelp

Nytt vindu

Showing 1 of 1

View in Classification BrowserDownload

KEGG

21.1.6 KEGG : JP15

Hjelp

Nytt vindu

Showing 1 of 1

View in Classification BrowserDownload

KEGG

21.1.7 WHOs ATC-klassifiseringssystem

Hjelp

Nytt vindu

Showing 1 of 1

View in Classification BrowserDownload

 • ATC CodeV – VariousV03 – All other therapeutic productsV03A – All other therapeutic productsV03AN – Medical gasesV03AN02 – Carbon dioxide

WHO Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) klassifisering

21.1.8 FDA -farmklasser

Hjelp

Nytt vinduViser 2 av 2

Vis i klassifiseringsnettleserennedlasting

 • FDA farmakologisk klassifiseringVirkningsmekanisme [MoA]Fysiokjemisk aktivitet [MoA]Bildekontrastaktivitet [MoA]Røntgenkontrastaktivitet [MoA]
 • FDA farmakologisk klassifiseringEtablerte farmakologiske klasser [EPC]Klassenavnet begynner med RRadiografisk kontrastmiddel [EPC]

FDA-farmklasser

21.1.9 ChemIDplus

Hjelp

Nytt vinduViser 5 av 67

Se mer

Vis i klassifiseringsnettleserennedlasting

 • Klassifisering av ChemIDplus kjemisk informasjonAndre ressurser (internettsøkere)ROLLEDatastyrt styring av nødoperasjoner – CAMEO Chemicals er et bibliotek med dataark som inneholder responsrelatert informasjon og anbefalinger for farlige materialer som vanligvis transporteres, brukes eller lagres i USA
 • Klassifisering av ChemIDplus kjemisk informasjonAndre ressurser (internettsøkere)CTDComparative Toxicogenomics Database – CTD selects and organizes gene, sequence, chemical, reference, and taxonomic data about gene-chemical interactions. It is hosted at North Carolina State University (NCSU).
 • ChemIDplus Chemical Information ClassificationOther Resources (Internet Locators)ChEBIChemical Entities of Biological Interest – Dictionary of molecular entities focused on “small” chemical compounds. ChEBI is part of the EMBL-European Bioinformatics Institute.
 • ChemIDplus Chemical Information ClassificationNLM Resources (File Locators)ClinicalTrials.govClinicalTrials.gov – ClinicalTrials.gov offers up-to-date information for locating federally and privately supported clinical trials for a wide range of diseases and conditions
 • ChemIDplus Chemical Information ClassificationNLM Resources (File Locators)DARTDevelopmental and Reproductive Toxicology Database – Journal references covering developmental and reproductive toxicology

ChemIDplus

21.1.10 CAMEO Chemicals

Hjelp

Nytt vindu

Showing 2 of 2

View in Classification BrowserDownload

CAMEO-kjemikalier

21.1.11 ChEMBL måltre

Hjelp

Nytt vindu

Showing 1 of 1

View in Classification BrowserDownload

 • ChEMBL Protein Target TreeEnzymeLyaseA group of enzymes that catalyze the breaking of a chemical bond by means other than hydrolysis or oxidation

ChEMBL

21.1.12 FNs GHS-klassifisering

Hjelp

Nytt vindu

Showing 5 of 17

View More

View in Classification BrowserDownload

 • GHS Classification TreeHazard Statement CodesH200: Physical HazardsH280: Contains gas under pressure; may explode if heated [Warning Gases under pressure]
 • GHS Classification TreeHazard Statement CodesH200: Physical HazardsH281: Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury [Warning Gases under pressure]
 • GHS Classification TreeHazard Statement CodesH300: Health HazardsH336: May cause drowsiness or dizziness [Warning Specific target organ toxicity, single exposure; Narcotic effects]
 • GHS Classification TreeHazard ClassesPhysical HazardsGases under pressure
 • GHS Classification TreeHazard ClassesHealth HazardsSpesifikk målorgantoksisitet, enkelteksponering; Narkotiske effekter

FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS)

21.1.13 EPA CPDat-klassifisering

Hjelp

Nytt vinduViser 5 av 56

Se mer

Vis i klassifiseringsnettleserennedlasting

 • EPA CPDat-klassifiseringFunksjonell brukOECD funksjonell brukantioksidant
 • EPA CPDat-klassifiseringFunksjonell brukOECD funksjonell brukbiocid
 • EPA CPDat-klassifiseringFunksjonell brukOECD funksjonell brukikke-motiv drivmiddel
 • EPA CPDat-klassifiseringFunksjonell brukOECD funksjonell brukprosesshjelp som ikke er spesifisert på annen måte
 • EPA CPDat-klassifiseringFunksjonell brukOECD funksjonell brukløsemiddel

EPA Chemical and Products Database (CPDat)

21.1.14 NORMAN Mistenkt List Exchange Classification

Hjelp

Nytt vinduViser 5 av 9

Se mer

Vis i klassifiseringsnettleserennedlasting

 • NORMAN Suspekt List Exchange ClassificationS13 | EUCOSMETICS | Kombinert inventar av ingredienser brukt i kosmetiske produkter (2000) og revidert inventar (2006)Drivmiddel
 • NORMAN Suspekt List Exchange ClassificationS32 | REACH2017 | 2017 Liste over REACH-kjemikalierEn 2017-liste over REACH-kjemikalier inkludert InChIKeys og spektralinformasjon, levert av N. Alygizakis og J. Slobodnik, EI. Datasett DOI:10.5281/zenodo.2653020
 • NORMAN Suspekt List Exchange ClassificationS00 | SUSDAT | Sammenslått NORMAN-mistenkteliste: SusDatA merged list of >100,000 structures from the NORMAN Network Suspect List Exchange, available from https://www.norman-network.com/nds/susdat/. Compiled by Reza Aalizadeh, University of Athens, including RTI and toxicity values, support by Nikiforos Alygizakis, EI. Hazard and Exposure values provided by Stellan Fischer, KEMI. Dataset DOI:10.5281/zenodo.2664077
 • NORMAN Suspect List Exchange ClassificationS74 | REFTPS | Transformation Products and Reactions from LiteratureThis dataset is designed to provide an entry point for users to contribute transformation products and reactions documented in the literature for addition to the NORMAN SLE and PubChem Transformations section. Dataset DOI:10.5281/zenodo.4318838
 • NORMAN Suspect List Exchange ClassificationS71 | CECSCREEN | HBM4EU CECscreen: Screening List for Chemicals of Emerging ConcernHBM4EU CECscreen er en mistenkt screeningliste for Chemicals of Emerging Concern (CECs) pluss metadata og anslåtte fase 1-metabolitter; denne listen inneholder kun CEC-ene. CECScreen er en del av HBM4EU-prosjektet (koordinert UBA) > WP16 emerging chemicals (lead INRA, JP Antignac/L Debrauwer) > Task 16.1 (lead IRAS, J Vlanderen / R Vermeulen) > Main contributor (J Meijer) > Involved Partners ( M Lamoree, T Hamers, S Hutinet, A, Covaci, C Huber, M Krauss, DI Walker, EL Schymanski). Ytterligere detaljer i Meijer et al (2021) DOI:10.1016/j.envint.2021.106511. Datasett DOI:10.5281/zenodo.3956586

NORMAN Suspekt List Exchange

21.1.15 EPA DSSTox-klassifisering

Hjelp

Nytt vinduViser 5 av 43

Se mer

Vis i klassifiseringsnettleserennedlasting

 • CompTox Chemicals Dashboard KjemikalielisterVANN[CALWATERBDS] VANN: California Water Boards tilleggsinformasjonShort_Description: Liste over bestanddeler av tilsetningsstoffer iCalifornia Central Valley Water Board-oljefelt Long_Description: Liste over bestanddeler av tilsetningsbestanddeler for vannbrett i California Central Valley Water Board (Additivinformasjon oppdatert juni 2018)
 • CompTox Chemicals Dashboard KjemikalielisterLISTE[CECSCREEN] METABOLITTER: HBM4EU CECscreen: Screeningliste for kjemikalier av nye bekymringerShort_Description: HBM4EU CECscreen er en mistenkt screeningliste for Chemicals of Emerging Concern (CECs) pluss metadata og antatte fase 1-metabolitterLong_Description: HBM4EU CECscreen er en mistenkt screeningliste for Chemicals of Emerging Concern (CECs) pluss metadata og predikerte fase 1; denne listen inneholder kun CEC-ene. CECScreen er en del av HBM4EU- prosjektet (koordinert UBA) > WP16 “emerging chemicals” (lead INRA, JP Antignac/L Debrauwer) > Oppgave 16.1 (lead IRAS, J Vlaanderen / R Vermeulen) > Hovedbidragsyter (J Meijer) > Involvert Partnere (M Lamoree, T Hamers, S Hutinet, A, Covaci, C Huber, M Krauss, DI Walker, EL Schymanski) og vert på NORMAN Suspect List Exchange . Ytterligere detaljer i Meijer et al (2021) DOI: 10.1016/j .envint.2021.. Datasett DOI: 10.5281/zenodo.3956586 .
 • CompTox Chemicals Dashboard KjemikalielisterARTIKKEL[CERAPP] ARTIKKEL: Collaborative Estrogen Receptor Activity Prediction Project (CERAPP)Short_Description: CERAPP bruker prediktive beregningsmodeller trent på HTS-data for å evaluere tusenvis av kjemikalier for ER-relatert aktivitet.Long_Description: CERAPP (Collaborative Estrogen Receptor Activity Prediction Project) er et storskala modelleringsprosjekt som demonstrerer effektiviteten av å bruke prediktive beregningsmodeller trent på screeningsdata med høy gjennomstrømning for å evaluere tusenvis av kjemikalier for ER-relatert aktivitet og prioritere dem for videre testing. CERAPP kombinerte flere modeller utviklet i samarbeid med 17 grupper i USA og Europa for å forutsi ER-aktivitet av et felles sett med 32 464 kjemiske strukturer. Kvantitative struktur- og aktivitetsrelasjonsmodeller og docking-tilnærminger ble brukt, for det meste ved bruk av et felles treningssett med 1 677 kjemiske strukturer levert av US EPA, for å bygge totalt 40 kategoriske og 8 kontinuerlige modeller for bindings-, agonist- og antagonist-ER-aktivitet . Alle spådommer ble evaluert på et sett med 7, 522 kjemikalier samlet fra litteraturen. For å overvinne begrensningene til enkeltmodeller, ble det bygget en konsensus ved å vekte modeller på skårer basert på deres evaluerte nøyaktigheter. Arbeidet er beskrevet i denne fagfellevurderte publikasjonen:https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1510267
 • CompTox Chemicals Dashboard KjemikalielisterLISTE[SIGARETTER] TOBAKK|RØYKING|WIKILIST: Tilsetningsstoffer i sigaretterShort_Description: Dette er en delvis liste over de 599 tilsetningsstoffene i sigaretter sendt til United States Department of Health and Human Services i april 1994.Long_Description: Dette er en delvis liste over de 599 tilsetningsstoffene i sigaretter sendt til United States Department of Health og Human Services i april 1994. Den gjelder, som dokumentert, kun for amerikanske produserte sigaretter beregnet på distribusjon i USA av de børsnoterte selskapene. De fem store tobakksselskapene som rapporterte informasjonen var: American Tobacco Company Brown og Williamson Liggett Group, Inc. Philip Morris Inc. RJ Reynolds Tobacco Company Dataene ble hentet fra Wikipedia på https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_additives_in_cigarettes
 • CompTox Chemicals Dashboard KjemikalielisterARTIKKEL[COMPARA] ARTIKKEL: Collaborative Estrogen Receptor Activity Prediction Project (COMPARA)Short_Description: COMPARA: En liste relatert til publikasjonen (i gjennomgang), “Collaborative Modeling Project for Androgen Receptor Activity (CoMPARA)” som følger opp fra Collaborative Estrogen Receptor Activity Prediction Project (CERAPP)Long_Description: Til støtte for hormonforstyrrende stoffer Screening Program , US Environmental Protection Agency (EPA) ledet to verdensomspennende konsortier til #??virtually#?? (dvs. i silico) screener kjemikalier for deres potensielle østrogene og androgene aktiviteter. En publikasjon (i gjennomgang) innsatsen “Collaborative Modeling Project for Androgen Receptor Activity (CoMPARA)”, som følger trinnene til Collaborative Estrogen Receptor Activity Prediction Project (CERAPP) .32,464 chemicals to include additional lists of interest, as well as simulated ToxCast metabolites, totaling over 55,000 chemical structures.

EPA DSSTox

21.1.16 Databaseklassifisering for forbrukerproduktinformasjon

Hjelp

Nytt vindu

Showing 5 of 8

View More

View in Classification BrowserDownload

 • Consumer Products Category ClassificationAuto Products
 • Consumer Products Category ClassificationCommercial / Institutional
 • Consumer Products Category ClassificationHobby/Craft
 • Consumer Products Category ClassificationHome Maintenance
 • Consumer Products Category ClassificationInside the Home

Database for forbrukerproduktinformasjon (CPID)

21.1.17 LOTUS-tre

Hjelp

Nytt vindu

Showing 2 of 2

View in Classification BrowserDownload

 • LOTUS TreeChemical TreeNot classified
 • LOTUS TreeBiological TreeEukaryotaMetazoaChordataMammaliaPrimatesHominidaeHomoHomo sapiens

LOTUS – databasen over naturprodukter

21.1.18 FDA medikamenttype og farmakologisk klassifisering

Hjelp

Nytt vindu

Showing 3 of 3

View in Classification BrowserDownload

 • FDA Drug Type and Pharmacologic ClassificationDrug TypeHUMAN PRESCRIPTION DRUG
 • FDA Drug Type and Pharmacologic ClassificationPharmacologic Class[EPC] FDA Established Pharmacologic ClassRadiographic Contrast Agent [EPC]
 • FDA Drug Type and Pharmacologic ClassificationPharmacologic Class[MoA] Mechanism of ActionRøntgenkontrastaktivitet [MoA]

National Drug Code (NDC) Directory

21.1.19 Haz-Map-klassifisering

Hjelp

Nytt vinduViser 5 av 10

Se mer

Vis i klassifiseringsnettleserennedlasting

 • Haz-Map-klassifiseringIkke-yrkesmessige aktiviteterMat og narkotikaRøyker sigaretterSett med farlige stoffer relatert til ikke-yrkesmessige aktiviteter av typen Mat og narkotika og undertypen Røyking av sigaretter.Tobakksrøyking øker serumnivået av karboksyhemoglobin, karbonmonoksid og kadmium. Denne listen over kjemikalier i tobakksrøyk var basert på “Sigarettrøyking” av Hecht SS, Samet JM. [Rom, s. 1521-51]
 • Haz-Map-klassifiseringBivirkningerEnkel kvelningEn gass eller damp som kan forårsake kvelning ved å fortrenge oksygen, men ved lave konsentrasjoner har ingen andre betydelige uheldige effekter.
 • Haz-Map-klassifiseringFarlige stofferGiftige gasser og damperEnkle kvelningsmidlerSett med farlige stoffer av typen giftige gasser og damper og undertypen enkle kvelningsmidler.
 • Haz-Map-klassifiseringProsesserIndustriProduserer aluminiumSet of Hazardous Agents related to Processes of type Industry and subtype Aluminum Producing.
  Producing aluminum by electrolytic reduction; [Burgess, p. 13-20] Aluminum production with exposure to pitch volatiles caused increased lung and bladder cancer in workers. [IARC 1987] Other exposures are carbon dioxide and asbestos. [IARC 2012] A cohort study of 2264 primary aluminum workers employed after 1941 and followed to 2000 found increased lung and CNS cancer but not bladder cancer. [PMID 19137208] See the agent “Aluminum production.”
 • Haz-Map ClassificationProcessesIndustryFarming (Respiratory Hazards)Set of Hazardous Agents related to Processes of type Industry and subtype Farming (Respiratory Hazards).
  Farmers are at increased risk for inhalation injury from organic dusts and toxic gases. Confined space accidents are relatively common on farms with potentially fatal exposures to carbon monoxide, nitrogen dioxide, and manure gases including hydrogen sulfide and methane. See “Agricultural Operations” at osha.gov. In swine concentrated animal feeding operation (CAFO) rooms during winter months, mean concentrations of ammonia and hydrogen sulfide approach exposure limits. [PMID 23548103] See “Farming (Pesticides)” and “Farming (Feed Additives).”

Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommer

22 Informasjonskilder

Hjelp

Nytt vinduFILTRER ETTER KILDEALLE KILDER

 1. CAMEO-kjemikalierTILLATELSECAMEO Chemicals og alle andre CAMEO-produkter er gratis tilgjengelig for de organisasjonene og enkeltpersoner (mottakere) som er ansvarlige for sikker håndtering av kjemikalier. Noen av de kjemiske dataene i seg selv er imidlertid underlagt opphavsrettsbegrensningene til selskapene eller organisasjonene som har levert dataene.https://cameochemicals.noaa.gov/help/reference/terms_and_conditions.htm?d_f=falseKARBONDIOKSIDhttps://cameochemicals.noaa.gov/chemical/330KARBONDIOKSID, KJØLT VÆSKEhttps://cameochemicals.noaa.gov/chemical/333KARBONDIOKSID, FASThttps://cameochemicals.noaa.gov/chemical/334CAMEO Klassifisering av kjemisk reaktivitethttps://cameochemicals.noaa.gov/browse/react
 2. CAS felles kjemiTILLATELSEDataene fra CAS Common Chemistry er gitt under en CC-BY-NC 4.0-lisens, med mindre annet er oppgitt.https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Karbondioksidhttps://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=124-38-9Karbondioksid, ion(1-)https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=14485-07-5Karbondioksid, dimerhttps://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=26796-46-3
 3. ChemIDplusTILLATELSEhttps://www.nlm.nih.gov/copyright.htmlKarbondioksid [USP]https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/sid/0000124389Klassifisering av ChemIDplus kjemisk informasjonhttps://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/
 4. DrugBankTILLATELSECreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode)https://www.drugbank.ca/legal/terms_of_useKarbondioksidhttps://www.drugbank.ca/drugs/DB09157
 5. EPA Chemicals under TSCATILLATELSEhttps://www.epa.gov/privacy/privacy-act-laws-policies-and-resourcesKarbondioksidhttps://www.epa.gov/chemicals-under-tsca
 6. EPA DSSToxTILLATELSEhttps://www.epa.gov/privacy/privacy-act-laws-policies-and-resourcesKarbondioksidhttps://comptox.epa.gov/dashboard/DTXSID4027028CompTox Chemicals Dashboard Kjemikalielisterhttps://comptox.epa.gov/dashboard/chemical-lists/
 7. European Chemicals Agency (ECHA)TILLATELSEBruk av informasjonen, dokumentene og dataene fra ECHA-nettstedet er underlagt vilkårene og betingelsene i denne juridiske merknaden, og underlagt andre bindende begrensninger gitt under gjeldende lov, kan informasjonen, dokumentene og dataene som gjøres tilgjengelig på ECHA-nettstedet være reprodusert, distribuert og/eller brukt, helt eller delvis, til ikke-kommersielle formål forutsatt at ECHA er anerkjent som kilden: “Kilde: European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/”. Slik bekreftelse må inkluderes i hver kopi av materialet. ECHA tillater og oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å opprette lenker til ECHA-nettstedet under følgende kumulative betingelser: Lenker kan bare lages til nettsider som gir en lenke til siden med juridisk merknad.https://echa.europa.eu/web/guest/legal-noticeKarbondioksidhttps://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.004.271Karbondioksidhttps://echa.europa.eu/information-on-chemicalsKarbondioksidhttps://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/131271
 8. Databank for farlige stoffer (HSDB)Karbondioksidhttps://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/source/hsdb/516
 9. Human Metabolome Database (HMDB)TILLATELSEHMDB tilbys publikum som en fritt tilgjengelig ressurs. Bruk og redistribusjon av dataene, helt eller delvis, for kommersielle formål krever eksplisitt tillatelse fra forfatterne og eksplisitt anerkjennelse av kildematerialet (HMDB) og den originale publikasjonen (se HMDB-siden). Vi ber om at brukere som laster ned betydelige deler av databasen, siterer HMDB-artikkelen i eventuelle resulterende publikasjoner.http://www.hmdb.ca/citingKarbondioksidhttp://www.hmdb.ca/metabolites/HMDB0001967HMDB0001967_cms_27076https://hmdb.ca/metabolites/HMDB0001967#spectra
 10. ILO International Chemical Safety Cards (ICSC)TILLATELSEReproduksjon av ILO-materiale er generelt autorisert for ikke-kommersielle formål og innenfor etablerte grenser. For ikke-kommersielle formål med reproduksjon av data, gis herved all nødvendig tillatelse og ingen ytterligere tillatelse må innhentes fra ILO, men bekreftelse til ILO som den opprinnelige kilden må gis.https://www.ilo.org/global/copyright/request-for-permission/lang–en/index.htmKARBONDIOKSIDhttps://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0021
 11. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)TILLATELSEMaterialer laget av den føderale regjeringen er generelt en del av det offentlige domene og kan brukes, reproduseres og distribueres uten tillatelse. Derfor kan innhold på denne nettsiden som er i det offentlige domene brukes uten forhåndstillatelse fra US Department of Labor (DOL). Advarsel: Noe innhold – inkludert både bilder og tekst – kan være opphavsrettsbeskyttet eiendom til andre og brukes av DOL under en lisens.https://www.dol.gov/general/aboutdol/copyrightKARBONDIOKSIDhttps://www.osha.gov/chemicaldata/183
 12. Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse (NIOSH)TILLATELSEInformasjonen som gis ved bruk av CDC-nettstedet er kun ment å være generell oppsummeringsinformasjon til allmennheten. Det er ikke ment å tre i stedet for verken skriftlig lov eller forskrift.https://www.cdc.gov/Other/disclaimer.htmlKarbondioksidhttps://www.cdc.gov/niosh-rtecs/FF61A800.htmlKarbondioksidhttps://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0103.html
 13. EU Food Improvement AgentsKARBONDIOKSIDhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0231
 14. Wikipediakarbondioksidhttps://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
 15. DOT Emergency Response Guidebookkarbondioksidhttps://www.phmsa.dot.gov/hazmat/erg/emergency-response-guidebook-erg
 16. NJDOH RTK Liste over farlige stofferkarbondioksidhttp://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0343.pdf
 17. Haz-Map, Informasjon om farlige kjemikalier og yrkessykdommerTILLATELSECopyright (c) 2022 Haz-Map(R). Alle rettigheter forbeholdt. Med mindre annet er angitt, er alt materiale fra Haz-Map opphavsrettslig beskyttet av Haz-Map(R). Ingen del av dette materialet, verken tekst eller bilde, kan brukes til andre formål enn personlig bruk. Derfor er reproduksjon, modifikasjon, lagring i et gjenfinningssystem eller reoverføring, i enhver form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk eller på annen måte, av andre grunner enn personlig bruk, strengt forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd.https://haz-map.com/AboutKarbondioksidhttps://haz-map.com/Agents/343Haz-Map-klassifiseringhttps://haz-map.com/
 18. ChEBIKarbondioksidhttp://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:16526ChEBI Ontologihttp://www.ebi.ac.uk/chebi/userManualForward.do#ChEBI%20Ontology
 19. E. coli Metabolome Database (ECMDB)TILLATELSEECMDB tilbys publikum som en fritt tilgjengelig ressurs.https://ecmdb.ca/citationshttps://ecmdb.ca/compounds/M2MDB000568
 20. FDA-farmklasserTILLATELSEMed mindre annet er angitt, er innholdet på FDA-nettstedet (www.fda.gov), både tekst og grafikk, ikke opphavsrettsbeskyttet. De er i det offentlige domene og kan publiseres på nytt, trykkes på nytt og på annen måte brukes fritt av hvem som helst uten behov for tillatelse fra FDA. Kreditt til US Food and Drug Administration som kilde er verdsatt, men ikke nødvendig.https://www.fda.gov/about-fda/about-website/website-policies#linkingKARBONDIOKSIDhttps://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/browse-drug-classes.cfmFDA farmakologisk klassifiseringhttps://www.fda.gov/ForIndustry/DataStandards/StructuredProductLabeling/ucm162549.htm
 21. LOTUS – databasen over naturprodukterTILLATELSEKoden for LOTUS er utgitt under GNU General Public License v3.0.https://lotus.nprod.net/LOTUS-trehttps://lotus.naturalproducts.net/
 22. NCI Thesaurus (NCIt)TILLATELSEMed mindre annet er angitt, er all tekst i NCI-produkter fri for opphavsrett og kan gjenbrukes uten vår tillatelse. Kreditt National Cancer Institute som kilde.https://www.cancer.gov/policies/copyright-reusehttps://ncithesaurus.nci.nih.gov/ncitbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI_Thesaurus&ns=ncit&code=C65288NCI synonymordbok-trehttps://ncit.nci.nih.gov
 23. ClinicalTrials.govTILLATELSEDataene fra ClinicalTrials.gov har en internasjonal opphavsrett utenfor USA og dets territorier eller eiendeler. Noen ClinicalTrials.gov-data kan være underlagt opphavsretten til tredjeparter; du bør konsultere disse enhetene for eventuelle tilleggsvilkår for bruk.https://clinicaltrials.gov/ct2/about-site/terms-conditions#Usehttps://clinicaltrials.gov/
 24. Comparative Toxicogenomics Database (CTD)TILLATELSEDen skal kun brukes til forsknings- og utdanningsformål. Enhver reproduksjon eller bruk til kommersielle formål er forbudt uten forutgående uttrykkelig skriftlig tillatelse fra NC State University.http://ctdbase.org/about/legal.jsphttp://ctdbase.org/detail.go?type=chem&acc=D002245
 25. Database for forbrukerproduktinformasjon (CPID)TILLATELSECopyright (c) 2021 DeLima Associates. Alle rettigheter forbeholdt. Med mindre annet er angitt, er alt materiale fra CPID opphavsrettslig beskyttet av DeLima Associates. Ingen del av dette materialet, verken tekst eller bilde, kan brukes til andre formål enn personlig bruk. Derfor er reproduksjon, modifikasjon, lagring i et gjenfinningssystem eller reoverføring, i enhver form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk eller på annen måte, av andre grunner enn personlig bruk, strengt forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd.https://www.whatsinproducts.com/contents/view/1/6Karbondioksidhttps://www.whatsinproducts.com/chemicals/view/1/159/000124-38-9Klassifisering av forbrukerprodukterhttps://www.whatsinproducts.com/
 26. ECI Group, LCSB, Universitetet i LuxembourgTILLATELSEData: CC-BY 4.0; Kode: Artistic-2.0https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 27. EPA Chemical and Products Database (CPDat)TILLATELSEhttps://www.epa.gov/privacy/privacy-act-laws-policies-and-resourceshttps://comptox.epa.gov/dashboard/DTXSID4027028#exposureEPA CPDat-klassifiseringhttps://www.epa.gov/chemical-research/chemical-and-products-database-cpdat
 28. EU Clinical Trials Registerhttps://www.clinicaltrialsregister.eu/
 29. EUs plantevernmiddeldatabaseKarbondioksid (aktivt stoff)https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=509Karbondioksid (grunnstoff)https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=1454
 30. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)TILLATELSETillatelse fra WHO kreves ikke for bruk av WHO-materiale utstedt under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Intergovernmental Organization (CC BY-NC-SA 3.0 IGO)-lisensen.https://www.who.int/about/who-we-are/publishing-policies/copyrightKARBONDIOKSIDhttps://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/Home/Chemical/592
 31. NORMAN Suspekt List ExchangeTILLATELSEData: CC-BY 4.0; Kode (vert for ECI, LCSB): Artistic-2.0https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/KarbondioksidNORMAN Suspekt List Exchange Classificationhttps://www.norman-network.com/nds/SLE/
 32. NITE-CMCKarbondioksid – FY2009https://www.nite.go.jp/chem/english/ghs/09-mhlw-0041e.html
 33. FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN)TILLATELSEMed mindre annet er angitt, er innholdet på FDA-nettstedet (www.fda.gov), både tekst og grafikk, ikke opphavsrettsbeskyttet. De er i det offentlige domene og kan publiseres på nytt, trykkes på nytt og på annen måte brukes fritt av hvem som helst uten behov for tillatelse fra FDA. Kreditt til US Food and Drug Administration som kilde er verdsatt, men ikke nødvendig.https://www.fda.gov/about-fda/about-website/website-policies#linkingKARBONDIOKSIDhttps://www.cfsanappsexternal.fda.gov/scripts/fdcc/index.cfm?set=FoodSubstances&id=CARBONDIOXIDE
 34. National Drug Code (NDC) DirectoryTILLATELSEMed mindre annet er angitt, er innholdet på FDA-nettstedet (www.fda.gov), både tekst og grafikk, ikke opphavsrettsbeskyttet. De er i det offentlige domene og kan publiseres på nytt, trykkes på nytt og på annen måte brukes fritt av hvem som helst uten behov for tillatelse fra FDA. Kreditt til US Food and Drug Administration som kilde er verdsatt, men ikke nødvendig.https://www.fda.gov/about-fda/about-website/website-policies#linkingKARBONDIOKSIDhttps://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/national-drug-code-directory
 35. FDA/SPL-indekseringsdataTILLATELSEMed mindre annet er angitt, er innholdet på FDA-nettstedet (www.fda.gov), både tekst og grafikk, ikke opphavsrettsbeskyttet. De er i det offentlige domene og kan publiseres på nytt, trykkes på nytt og på annen måte brukes fritt av hvem som helst uten behov for tillatelse fra FDA. Kreditt til US Food and Drug Administration som kilde er verdsatt, men ikke nødvendig.https://www.fda.gov/about-fda/about-website/website-policies#linking142M471B3Jhttps://www.fda.gov/ForIndustry/DataStandards/SubstanceRegistrationSystem-UniqueIngredientIdentifierUNII/
 36. MassBank EuropeTILLATELSEhttps://github.com/MassBank/MassBank-web/blob/master/LICENSEKARBONDIOKSIDhttps://massbank.eu/MassBank/Result.jsp?inchikey=CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
 37. MassBank of North America (MoNA)TILLATELSEInnholdet i MoNA-databasen er lisensiert under CC BY 4.0.https://mona.fiehnlab.ucdavis.edu/documentation/licenseKARBONDIOKSIDhttps://mona.fiehnlab.ucdavis.edu/spectra/browse?query=compound.metaData%3Dq%3D%27name%3D%3D%22InChIKey%22%20and%20value%3D%3D%22CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 22 %27
 38. NIST massespektrometridatasenterTILLATELSEhttps://www.nist.gov/srd/public-lawKarbondioksidhttp://www.nist.gov/srd/nist1a.cfm
 39. SpectraBaseKARBONDIOKSIDhttps://spectrabase.com/spectrum/3DRvcwK6YOkKarbondioksidhttps://spectrabase.com/spectrum/LhuvxdliaRMKARBONDIOKSIDhttps://spectrabase.com/spectrum/G4CBuKNSKtQKarbondioksidhttps://spectrabase.com/spectrum/LS8HCp80gDnKOHLENDIOXIDhttps://spectrabase.com/spectrum/ERhdhcfsjeGKarbondioksidhttps://spectrabase.com/spectrum/2GMNnmaLGpg
 40. NIOSH Manual of Analytical MethodsTILLATELSEInformasjonen som gis ved bruk av CDC-nettstedet er kun ment å være generell oppsummeringsinformasjon til allmennheten. Det er ikke ment å tre i stedet for verken skriftlig lov eller forskrift.https://www.cdc.gov/Other/disclaimer.html124-38-9https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/6603.pdf
 41. NIPH Clinical Trials Search of Japanhttps://rctportal.niph.go.jp/en/
 42. NLM RxNorm terminologiTILLATELSERxNorm-terminologien er opprettet av National Library of Medicine (NLM) og er i det offentlige domene og kan publiseres på nytt, trykkes på nytt og på annen måte brukes fritt av hvem som helst uten behov for tillatelse fra NLM. Kreditt til US National Library of Medicine som kilde er verdsatt, men ikke nødvendig. Hele RxNorm-datasettet krever en gratis lisens.https://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm/docs/termsofservice.htmlhttps://rxnav.nlm.nih.gov/id/rxnorm/2034
 43. Protein Data Bank in Europe (PDBe)http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/chemicalCompound/show/CO2
 44. RCSB Protein Data Bank (RCSB PDB)TILLATELSEDatafiler i PDB-arkivet (ftp://ftp.wwpdb.org) er fri for alle opphavsrettsbegrensninger og gjøres fullt og fritt tilgjengelig for både ikke-kommersiell og kommersiell bruk. Brukere av dataene bør tilskrive de opprinnelige forfatterne av de strukturelle dataene.https://www.rcsb.org/pages/policieshttps://www.rcsb.org/
 45. Rhea – Annotated Reactions DatabaseTILLATELSERhea har valgt å bruke Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dette betyr at du står fritt til å kopiere, distribuere, vise og gjøre kommersiell bruk av databasen i alle lover, forutsatt at du krediterer (siterer) Rhea.https://www.rhea-db.org/help/license-disclaimerhttps://www.rhea-db.org/rhea?query=CHEBI:16526
 46. Springer Nature
 47. SpringerMaterialskarbondioksidhttps://materials.springer.com/substanceprofile/docs/smsid_opysrkklmfnjkqqv
 48. Thieme kjemiTILLATELSEThieme Chemistry-bidraget i PubChem er gitt under en CC-BY-NC-ND 4.0-lisens, med mindre annet er oppgitt.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
 49. WHO Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) klassifiseringTILLATELSEBruk av hele eller deler av materialet krever henvisning til WHO Collaborating Center for Drug Statistics Methodology. Kopiering og distribusjon for kommersielle formål er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å endre eller manipulere materialet.https://www.whocc.no/copyright_disclaimer/https://www.whocc.no/atc/ATC-kodehttps://www.whocc.no/atc_ddd_index/
 50. WikidataTILLATELSECCZerohttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/Karbondioksidhttps://www.wikidata.org/wiki/Q1997
 51. Wileyhttps://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/?source=wiley&sourceid=133709
 52. Medisinske emneoverskrifter (MeSH)TILLATELSEVerk produsert av amerikanske myndigheter er ikke underlagt opphavsrettsbeskyttelse i USA. Alle slike verk som finnes på National Library of Medicine (NLM) nettsteder kan fritt brukes eller reproduseres uten tillatelse i USAhttps://www.nlm.nih.gov/copyright.htmlKarbondioksidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68002245MeSH-trehttp://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
 53. PubChemhttps://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
 54. KEGGTILLATELSEAkademiske brukere kan fritt bruke KEGG-nettstedet. Ikke-akademisk bruk av KEGG krever vanligvis en kommersiell lisenshttps://www.kegg.jp/kegg/legal.htmlTerapeutisk kategori av medikamenter i Japanhttp://www.genome.jp/kegg-bin/get_htext?br08301.kegAnatomical Therapeutic Chemical (ATC) klassifiseringhttp://www.genome.jp/kegg-bin/get_htext?br08303.kegLegemidler oppført i den japanske farmakopéenhttp://www.genome.jp/kegg-bin/get_htext?br08311.keg
 55. FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS)GHS-klassifiseringstrehttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
 56. ChEMBLTILLATELSETilgang til nettgrensesnittet til ChEMBL er gitt under EBIs vilkår for bruk (http://www.ebi.ac.uk/Information/termsofuse.html). ChEMBL-dataene er gjort tilgjengelig på en Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported-lisens (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).http://www.ebi.ac.uk/Information/termsofuse.htmlCHEMBL proteinmåltrehttps://www.ebi.ac.uk/chembl/g/#browse/targets
 57. PATENTSKOP (WIPO)SID 403029842https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/403029842

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.