Rosetorne

AV FLETTFRYD BERGFLETTEN 10. 09. 2011 19374 VISNINGER 4 MINUTTER LESETID  192  Her lyses den bakre maktstruktur Norges Fjerde forsegler sin munn der oppstår usunn samfunnskultur vil Norge gro på gangbar grunn?<br><br> Losjens brødre vel[Les mer...]

Karbondioksid Informasjon

Karbondioksid PubChem CID280StrukturFinn lignende strukturerKjemisk sikkerhetLaboratory Chemical Safety Summary (LCSS) DatabladMolekylær formelC O 2SynonymerkarbondioksidkarbonsyreanhydridTørris124-38-9karbonsyregassMer...Molekylær vekt44.009Dato sEndre2022-06-05Skape2005-03-26Karbondioksid fremstår som en fargeløs luktfri gass ved atmosfæriske temperaturer og trykk. Relativt giftfri og ikke brennbar. Tyngre enn luft og kan kveles ved fortrengning[Les mer...]