Russisk rakett skutt ned, ved hjelp av «Blue Beam» fra Eiscat anlegget i Tromsø.

Dato: februar 23, 2012Forfatter: Arcticliving73 Kommentarer

Jeg kan ikke lengre holde på denne topp-militære hemmeligheten, som Stoltenberg regjeringen har forsøkt å dysse ned. Jeg velger derfor å offentliggjøre dette her på bloggen min, slik at alle kan få vite fakta om hva som skjedde, da et ikke armert atommissil av Russlands nye stolthet, den super avanserte Bulava atomraketten, av en eller annen grunn kom inn over Norges grenser og detonerte i luften et sted over Nord-Troms, den 10 desember 2009. Dette opptrinnet vakte stor oppstandelse i media, med en rekke spekulasjoner i presse og på sosiale media. Sannheten om hva som var årsaken til at atomraketten kom inn over Norges grenser og landet i sjøen i Grøtfjorden nord for Tromsø, har aldri blitt skikkelig belyst. I seg selv er det en svært alvorlig grensekrenkelse, at et masseødeleggelsesvåpen fra kommer inn over våre grenser.

Man har inntil nylig trodd at det var Russland sin egen feil, at oppskytningen førte til at raketten etter Russlands eget utsagn, detonerte i lufta over Kolahalvøya langt inne på russisk side av grensa. Men dette stemmer ikke. Atomraketten detonerte i lufta rundt Kvænangen i Nord-Troms og en liten gjenværende del av missilet, falt ned i Grøtfjorden nord for Tromsø, i sjøen der en fisker i Grøtfjorden nord for Tromsø, nesten fikk raketten i hodet, mens han var ute og fisket. Det store spørsmålet er hvorfor falt raketten ned der og ikke inne på Kolahalvøya langt inne i Russland? Russland har til å fjern detonere Bulava-missilene, om det skjer en feil under oppskytningen. Med andre ord, Russland kunne detonert missilet som kom på feil kurs, under oppskytningen i Kvitsjøen, umiddelbart etter oppskytingen som skjedde fra en ubåt i russiske Kvitsjøen. Men det skjedde altså ikke.

Russland klarte ikke å få kontakt med missilet og fjern-detonere det, slik prosedyren er. Dette fordi en fremmed militærmakt via super-avansert satelitt teknologi, kidnappet missilet i lufta, rett etter at det ble skutt ut fra ubåten i Kvitsjøen, tok over styringsystemene og dirigerte missilet inn over Norges grenser i Finnmark og satte Bulava missilet i spinn, for å brenne opp all drivstoffet slik at missilet kunne falle ned over Nord-Troms, hvor agentene til denne militærmakten kunne sikre seg Russlands fremste og mest fryktede militære teknologi. Inne i Finnmark og Nord-Troms hadde denne militærmakten uker i forveien plassert sine agenter seg rundt omkring i Finnmark og Nord-Troms, for å forberede seg på å finne raketten, der den ville falle ned over Finnmarksvidda eller i Nord-Troms, og sikre seg de viktigste delene av raketten (hoved datamaskinen og radarteknologien som er bygget inn i Bulava-missilet).

Nedenfor her viser en illustrasjon på hvorfor Bulava missilet ikke på noen måte kunne detonert i lufta over Kvitsjøen slik media, Regjeringen Stoltenberg og Russland hevdet. Rester av Bulava missilet kunne umulig bli slengt 800 km rett vestover, for nesten å treffe en fisker i Grøtfjorden nord for Tromsø. Den vanlig ballistiske banen som Russland benytter til å skyte opp Bulava under test, er fra Kvitsjøen og rett nordover mot Novaja Semlja øygruppen. Med andre ord på en nord-østlig retning. Hvis det skulle være hold i påstanden om at Bulava atommissilet detonerte ett sted mellom Kvitsjøen og Novaja Semlja øygruppen, så skulle ikke fiskeren i Grøtfjorden fått deler av missilet nesten inn i fiskebåten sin. Med andre ord, Bulava missilet måtte ha detonert et sted over Kvænangen i Nord-Troms, og dermed ha blitt offer for kidnapping i lufta, utført av en fremmed militærmakt. Det er utenkelig at Russland selv, bevisst og provokasjonslignende sendte sitt nye supervåpen inn over  land, hvor de kunne risikere å miste sin mest dyrebare teknologi over til NATO.

Her er dokumentasjonen fra de bildene som ble tatt av Bulva missilet fra 2 ulike steder i Troms fylke, den 9 desember 2009 på morgenen, da Bulava missilet kom inn over Norges grenser, og detonerte et sted i luften over Kvænangen.

Bulava rakett skjervøy

Leserbilde tatt av Bulavamissilet, fra indre havn i Skjervøy, sett mot øst til øya Spildra

Bulava siktlinje indre havn Skjervøy

Kartskisse over siktlinjen mot Bulava raketten tatt fra indre havn i Skjervøy, mot øya Spildra i øst

Bulava 2

Oversiktsbilde av rakettens kurs mot Kvænangen, fra oppskytingspunktet i Kvitsjøen

Bulava settf ra Tromsø mot Kroken bydel i øst

Bulavaen tatt bilde av fra Tromsøya sett mot øst, hvor Bulavaen sees over fjellet Rundfjellet over bydelen Kroken, i nord-øst for Tromsø Sentrum.

Siktlinje Tromsø

Siktlinjen fra Tromsø sentrum (nord) mot Rundfjellet i nord-østlig retning (mot Kvænangen og øya Spildra).

BulavaKartskisse over de 2 ulike dokumenterte siktlinjene, hvor de 2 bildene er tatt av bulavaen. Kartskissen  viser 2  kryssende siktvinkler for Bulavaen. Med andre ord, 2 siktvinkler som krysser hverandre ett sted rundt Kvænangen i Troms, og der detonerte raketten i lufta.https://www.youtube.com/embed/zsiSirIq4SA?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=no&autohide=2&wmode=transparent

Dette betyr at Russland forsøkte å sprenge missilet rett etter oppskytning, men fikk ikke kontakt med Bulava missilet, siden USA med sine hemmelige tjenester og satelitt teknologi, allerede hadde kapret missilet i lufta rett etter oppskytning, og hacket seg inn i hoveddatamaskinen til missilet, og styrt det inn over , på vei mot Kvænangen. Missilet ble styrt kontrollert med rakettens egne styresystemer, og var aldri skadet eller på noen måte feil i styresystemene. USA la missilet inn i en kontrollert spinn, for å forsøke å tømme missilet for drivstoff, så det ikke skulle forsvinne til havs ut på Lopphavet utenfor Kvænangen.

Det er overveiende sannsynlig at Eiscat anlegget ved Tromsø, ble brukt som våpen for å ødelegge den russiske atomraketten. Eiscat anlegget ble bygget av amerikanske i samarbeid med Universitetet i Tromsø, som et skjult forsnkingsanlegg på å utvikle topphemmelige våpensystemer, under dekke av å være Nordlysforskninf. Senere er selve anlegget overført til en forskningsgruppe bestående av de nasjonale forskningsrådene i Japan, , Norge, , Finland, Tyskland og Stor-britannia.Anlegget leies ut tilbake til blandt annet Pentagon/NSA som kan utføre sine topphemmelige forskningsprosjekt, uten innsyn fra offentligheten i Norge. Amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon er kjent for sin HAARP forskning, (High Active Aurora Research Program) ved å bruke et slikt anlegg som EISCAT i Tromsø, til å manipulere været slik at det kan brukes som et masseødeleggelsesvåpen (skape tornadoer/), og til tankekontroll-eksperimenter mot menneskeheten (Mind Control), ved å bruke meget kraftige elektriske signaler pakkes sammen i korte serielle støt, som sendes mot atmosfæren, for å senere enten bevege skylaget og skape tornadoer/orkaner som kan styres, eller energistrålen kan slå ut krysserrakkeetter eller reflektere fra «kunstige skyer» som skapes Chemtrail utslipp fra spesielle fly (se opp på himelen så ser man disse flyene) og ned mot jordoverflaten igjen, for å påvirke tankebanene til mennesker som treffes av strålene. En superkraftig mobiltelefon forenklet sagt, som påvirker hjernen til mennesker.

Det sies at anlegget kun brukes til fredelige forskningsformål basert på Nordlysforskning, men sannsynligheten for at det drives med topp hemmelige militære prosjekter på anlegget, er overveiende sannsynlig. Dette på tross av at anleggets daglige ledelse benekter at det skjer. Et av de mest sannsynlige hemmelige prosjektene er “Blue Beam” prosjektet, så har som målsetning å skyte høyfrekvent energistråle mot et objekt på himmelen, for å forsøke å ødelegge dette objektet i lufta. Ser man på videoen vedlagt her av detonasjonen av missilet, så ser man at det skjer en voldsom eksplosjon i missilet, som ikke kan forklares i seg selv med at drivstoffet i raketten “egen-detonerer”, det må ha vært en ytre kraft som treffer missilet med voldsom energi og ødelegger missilet. Blue Beam prosjektet er akkurat en slik teknologi, som er utviklet av USA for å være et rakettskjold forsvar, og det er overveiende sannsynlig at denne teknologien ble brukt i denne CIA/NSA styrte operasjonen, for å stadfeste at USA har denne teknologien allerede, for å forsøke å “temme” Russland sine ambisjoner, om å frata USA hegemoniet som verdens supermakt.

haarp-eiscat
https://youtube.com/watch?v=dwzlvIR-D3I%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Dno%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Den gjenværende delen av missilet som motstod detonasjonen (sannsynligvis den fremre delen med radaren i missilet) falt ned i Grøtsundet nord for Tromsø, hvor den overnevnte fiskeren nesten fikk rakettdeler i hodet, da han var ute og fisket. Resten av raketten ble spredt over et meget stort område ut mot havet utenfor Kvænangen. Frontpartiet til missilet er designet for å tåle enorme påkjenninger, og det er sannsynligvis denne delen som fiskeren beskriver som en spiss, relativ liten del av raketten som kom ned i havet, rett ved fiskebåten hans.

I timene etter rakettnedslaget i Grøtsundet rett nord for Tromsø, ble det ført en intens kamp mot klokka, for hvem som skulle rekke frem først til nedslagsfeltet, for å sikre seg rakett-teknologien som nå lå på havets bunn. Norske marinedykkere ble observert på droppstedet, av fiskere i området. Marinedykkerne til det norske forsøkte å kamuflere operasjonen, ved å benytte et sivilt fartøy (Redningskjøyta) til å frakte seg ut til nedslagstedet i Grøtsundet, i stedet for å bruke Kystvakta eller egne båter til operasjonen. Meget sannsynlig var en russisk ubåt på full fart inn i området nordfra, for å sikre at ingen utenforstående militærmakt, fikk tak i deres superhemmelige militære teknologi fra det desformerte Bulava-missilet. Hvilke av fraksjonene som nådde frem først, er jeg ikke sikker på, men om det var norske forsvaret, så er det meget sannsynlig at vrakdelene fra Bulavamissilet ble overlevrt til amerikanske spionmyndigheter (NSA/CIA) som ledet hele operasjonen, med å stjele det russiske supermissilet, med andre ord tyveri av russisk toppmillitær teknologi.

At den norske regjering stod i givakt for President Obama i Oslo dagen etter, for å motta Nobels Fredspris er helt absurd, siden Obama satt Norge i en svært alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon mot Russland. Obama, ved å bruke norsk territorie til denne terroristhandlingen det faktisk var å stjele russisk våpenteknologi, utført delvis inne på norsk territorie og ved den norske regjeringens sannsynlige «godkjenning» for operasjonen, skulle heller vært pågrepet i Oslo for terroristvirksomhet og for tyveri av nasjonal eiendom (russisk), utført inne på annen nasjons territorie (vårt eget).

snowden

Edward Snowden, NSA og PRISM avhopperen som nå er i Moskva, bekrefter nå min avsløring om Bulavamissilet som spant på himmelen på Nord-Troms, i desember 2009. Raketten vakte stor oppsikt over hele verden, da den kom til syne på nord-øst himmelen over Nord-Norge, den 9 desember 2009. Jeg konkluderte rimelig raskt ved analyser og mitt nettverk, at dette var en rakett fra Russland, som var en del av et uhyggelig kald krig operasjon, mellom USA og Russland.

I EU Times rapporten, i nest nederste avsnitt, siterer kilden til denne FSB rapporten, som sirkulerer inne i Kreml i Moskva, hvor Snowden avslører den egentlige årsaken til det svært anstrengte forholdet mellom Putin og Obama. FSB rapporten peker spesifikt på “Norway spiral warning” som er denne rakettepisoden som jeg har avslørt saken på. I rapporten skriver kilden til FSB rapporten at rakettepisoden og USA sitt ansvar for nedskytingen av Bulava missilet, er den direkte årsaken til det svært anspente forholdet supermaktene imellom. FSB kilden siterer også at Russland har ikke enda ikke gjengjeldt krigshandlingen fra USA/Norge («A warning, mind you, that has not been heeded«)….

Kikk på bildet av EU Times artikkelen under her for å få større bilde av artikkel-siden, hvor man kan lese underliggende tekst, som bekrefter at Putin (gjennom Snowdens bekreftelse) sender en trussel om «uoppgjorte handlinger»mot USA og Norge, for det tyveriet som de gjorde mot den russiske staten.

“The GRU addendum to this FSB report, however, cryptically states that for the “truest meaning” of Snowden's information revealing who the US is really at war with, and the fears of Obama-Bush-Clinton, lies in the 9 December 2009 “Norway Spiral Warning” giving to our Earth on the eve of Obama receiving his 10 December 2009 Nobel Peace Prize…a warning, mind you, that has not been heeded”

eu-times

La oss håpe at Putin og Snowdens ønsker om rettferdighet, og denne artikkelen min, fører til at Russland får oppreisning og at Snowden æres for å ha bekreftet at NSA stod bak dette kaprerdramaet, i verste kald krig scenario. Og la oss håpe at Norge straffer sine egne impliserte i de høyeste posisjoner og sier opp NATO medlemskapet, siden USA bruker Norge som nikkedukke for eget begjær for verdensdominans, i et monopolært New World Order makthegemoni.

Per-Vidar Nikolaisønn

Freelancejournalist og webredaktør

Arctic Free Speech – Makta midt i mot!

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.