Svindelen media (de presstituerte) i Norge må stilles til ansvar for ikke å avsløre – khazarene og deres askenasiske etterkommere

I den delen av Midtøsten som i dag dessverre kalles Israel, finnes et folk av semittisk opphav. De fleste av disse er muslimer og kristne. Det store flertallet av befolkningen er av steppemongolsk avstamming, og har aldri vært semitter. Disse steppemongolene ble tidligere kalt khazarer, og er mer eller mindre forsøkt slettet fra historiebøkene av mainstreams portvoktere. Her er en fortelling om dette folket, hvis historie har påvirket menneskeheten på det mest grusomme.

Tidlig historie

Jeg føler det viktig å nevne at det er umulig å finne negative historiske kommentarer om khazarene sett opp mot epoken de levde . Den delen av deres historie vi kjenner litt til. De virker ikke å ha vært verken verre eller bedre enn andre deler av befolkningen i de eurasiske områdene i det første årtusenet, men krigerske var de, og beryktede rans- og udådsmenn opptrådte de som i århundrer. Således kan en si at de bedrev vellykket røveri lenger enn vikingene klarte. Enkelte historikere har beskrevet folks redsel for de khazarske røverbandene på en måte som minner mye om tilsvarende redsel for vikingene da de dro på sine herjingstokt.

Khazarene bygget et imperium


Det khazarske riket ca. år 650-850

Etterkommerne til dette stolte krigerfolket ble av Fritjof Nansen beskrevet som et vakkert, høvisk folk i hans bok Gjennom Kaukasus til Volga, 1927. (Nasjonalbiblioteket.no) Det er ukjent for meg om Nansen her beskriver en lokal restbefolkning, eller om han omtaler en kulturell og genetisk sammenblanding av de forskjellige stammene i regionen. Khazarene var en gang et mektig folk, og av svært diffuse årsaker konverterte de til judaismen, muligens i år 740.

Historikeren Douglas M. Dunlop regnes av mange å være den med størst kunnskap om Khazarene og deres historie. Professoren skrev flere bøker og vitenskapelige avhandlinger om emnet, og her er et sitat hentet fra Arthur Koestlers Den trettende stammen (PDF):

The Khazar country . . . lay across the natural line of advance of the Arabs.
Within a few years of the death of Muhammad (AD 632) the armies of the
Caliphate, sweeping northward through the wreckage of two empires and carrying all before them, reached the great mountain barrier of the Caucasus. This barrier once passed, the road lay open to the lands of eastern Europe. As it was, on the line of the Caucasus the Arabs met the forces of an organized military power which effectively prevented them from extending their conquests in this direction. The wars of the Arabs and the Khazars, which lasted more than a hundred years, though little known, have thus considerable historical importance.

The Franks of Charles Martel on the field of Tours turned the tide of Arab
invasion. At about the same time the threat to Europe in the east was hardly less acute . . . The victorious Muslims were met and held by the forces of the Khazar kingdom . . . It can . . . scarcely be doubted that but for the existence of the Khazars in the region north of the Caucasus, Byzantium, the bulwark of European civilization in the east, would have found itself outflanked by the Arabs, and the history of Christendom and Islam might well have been very different from what we know.

Fra å være herskere over store landområder til å ende opp som religiøse rasister og fundamentalister

For det er virkelig det historien forteller oss. De gikk fra å være et herskende folk til å bli en fraksjonert befolkning spredd stadig lenger vestover. De organiserte seg i små grupper, etterhvert lidende sterkere og sterkere under isolasjon fra de samfunnene de nektet være en del av, og under kraftigere og kraftigere påvirkning av talmudsatanistisk okkultisme ettersom århundrene gikk. Opp av asken etter et fordums imperium steg ikke Fugl Fønix, men det mest rasistiske folk verden noen gang har sett. Mennesker som ble lært å tro fra barnsben av at de var Guds utvalgte rase. De imponerte mer og mer som et hardtarbeidende folk hvis oppgave var å bryte ned de opprinnelige kulturene i de samfunnene der de slo seg ned. Det er dette jeg har beskrevet tidligere som pesten fra øst.

Å meddele noe til en gojim om våre religiøse affærer vil være det samme som å drepe alle jøder, for hvis gojim visste hva vi lærer om dem, ville de drepe oss åpenlyst.
(Libbre David 37)

Utryddelse av de kristne er et nødvendig offer.
(Zohar, Shemoth)

Jøder skal kalles mennesker. Verdens folk skal ikke kalles mennesker men kveg
(Baba Bathra 114b)

Skjønt verdens folk i det ytre ligner jødene, så er de bare aper sammenlignet med mennesker (dvs. jødene)
(Schene luchot haberith 250b)

Å myrde gojim (ikke-jøder) er som å drepe ville dyr
(Sanhedrin 59a)

Selv de beste blant gojim (ikke-jøder) bør bli drept
(Abodah Zara 26b)

En jøde kan skjende en ikke-jødisk pike når hun har fylt 3 år og 1 dag
(Aboda sarah 37a)

Har en voksen mann seksuelt samkvem med en liten pike er det ikke noe å bry seg om, for hvis piken er mindre enn 3 år gammel er det som om man stikker fingeren i øyet;- tårene kommer i øynene igjen og igjen:- og slik kommer jomfruligheten tilbake hos den lille piken under 3 år
(Kethuboth 11b)

En gang et stolt folk under et khanat/khagnat som hersket over store områder, utviklet seg i en hatsk og hevngjerrig retning, der en blodtørst overfor den “hvite”, “kristne” delen av befokningen virket å utvikle seg til hele grunnlaget for deres eksistens.


Østeuropeiske askenasikhazarer (“jøder”) sent på 1870-tallet.

Arthur Koestler kommer med disse betraktningene til sitatet fra professor Dunlop (over):

It is perhaps not surprising, given these circumstances, that in 732 – after a resounding Khazar victory over the Arabs – the future Emperor Constantine V married a Khazar princess. In due time their son became the Emperor Leo IV, known as Leo the Khazar.

Ironically, the last battle in the war, AD 737, ended in a Khazar defeat. But by that time the impetus of the Muslim Holy War was spent, the Caliphate was rocked by internal dissensions, and the Arab invaders retraced their steps across the Caucasus without having gained a permanent foothold in the north, whereas the Khazars became more powerful than they had previously been.

A few years later, probably AD 740, the King, his court and the military ruling class embraced the Jewish faith, and Judaism became the state religion of the Khazars. No doubt their contemporaries were as astonished by this decision as modern scholars were when they came across the evidence in the Arab, Byzantine, Russian and Hebrew sources. One of the
most recent comments is to be found in a work by the Hungarian Marxist historian, Dr Antal Bartha. His book on The Magyar Society in the Eighth and Ninth Centuries has several chapters on the Khazars, as during most of that period the Hungarians were ruled by them. Yet their conversion to Judaism is discussed in a single paragraph, with obvious embarrassment.
It reads:

“Our investigations cannot go into problems pertaining to the history of ideas, but we must call the reader's attention to the matter of the Khazar kingdom's state religion. It was the Jewish faith which became the official religion of the ruling strata of society. Needless to say, the acceptance of the Jewish faith as the state religion of an ethnically non-Jewish people could be the subject of interesting speculations. We shall, however, confine ourselves to the remark that this official conversion – in defiance of Christian proselytizing by Byzantium, the Muslim influence from the East, and in spite of the political pressure of these two powers – to a religion which had no support from any political power, but was persecuted by nearly all – has come as a surprise to all historians concerned with the Khazars, and cannot be considered as accidental, but must be regarded as a sign of the independent policy pursued by that kingdom.”

Koestler nevner et uttall historiske kilder han har benyttet under sine studier av khazarene, og det mer enn skinner igjennom et sarkastisk sinnelag i forbindelse med hans antydninger om at denne delen av historien ikke har vært ønsket kunnskap. Når sannheten er politisk ukorrekt, har den en lei tendens til å bli forsøkt gravlagt. Koestler fortsetter:

Which leaves us only slightly more bewildered than before. Yet whereas the sources differ in minor detail, the major facts are beyond dispute.

What is in dispute is the fate of the Jewish Khazars after the destruction of their empire, in the twelfth or thirteenth century. On this problem the sources are scant, but various late mediaeval Khazar settlements are mentioned in the Crimea, in the , in Hungary, Poland and Lithuania. The general picture that emerges from these fragmentary pieces of information is that of a migration of Khazar tribes and communities into those regions of Eastern Europe – mainly Russia and Poland – where, at the dawn of the Modern Age, the greatest concentrations of Jews were found. This has lead several historians to conjecture that a substantial
part, and perhaps the majority of eastern Jews – and hence of world Jewry – might be of Khazar, and not of Semitic Origin.

The far-reaching implications of this hypothesis may explain the great caution exercised by historians in approaching this subject – if they do not avoid it altogether. Thus in the 1973 edition of the Encyclopaedia Judaica the article “Khazars” is signed by Dunlop, but there is a separate section dealing with “Khazar Jews after the Fall of the Kingdom”, signed by the editors, and written with the obvious intent to avoid upsetting believers in the dogma of the Chosen Race:

“The Turkish-speaking Karaites [a fundamentalist Jewish sect] of the Crimea, Poland, and elsewhere have affirmed a connection with the Khazars, which is perhaps confirmed by evidence from folklore and anthropology as well as language. There seems to be a considerable amount of evidence attesting to the continued presence in Europe of descendants of the Khazars.”

How important, in quantitative terms, is that “presence” of the Caucasian sons of Japheth in the tents of Shem? One of the most radical propounders of the hypothesis concerning the Khazar origins of Jewry is the Professor of
Mediaeval Jewish History at Tel Aviv University, A. N. Poliak. His book Khazaria (in Hebrew) was published in 1944 in Tel Aviv, and a second edition in 1951.5 In his introduction he writes that the facts demand –

“a new approach, both to the problem of the relations between the Khazar Jewry and other Jewish communities, and to the question of how far we can go in regarding this [Khazar] Jewry as the nucleus of the large Jewish settlement in Eastern Europe . . . The descendants of this settlement – those who stayed where they were, those who emigrated to the and to other countries, and those who went to Israel – constitute now the large majority of world Jewry.”

Takket være Koestler forstår vi nå at det også innad i miljøet blant deres egne akademikere allerede på 40-tallet var kunnskap om at det vi er narret til å tro har vært et folk av semittisk opphav, aldri har hatt en dråpe semittisk blod, men er et folk av tyrkisk-mongolsk opphav.

Hvor lenge har utenomverdenen (ikke-khazarene) vært klar over dette?

Dette er ikke så helt enkelt å svare på, og det er et stort historisk materiale som må studeres. Det var i det minste tydelig at den russiske greven Arthur Cherep-Spiridovich så på dette som allmennkunnskap allerede tidlig i forrige århundre, før han ble tatt av dage av de samme satanistiske kreftene i New York i 1926. Her er boka hans The Secret World Government (The Hidden Hand) i PDF-format, og her er noen få sitater fra den:

The Talmud is today preached in every synagogue. It teaches
“Thou (Jew) shalt smite the other nations, which the Lord
delivers in your (Jewish) hands” . . .”kill the best goym” (gentiles.)

Edouard Rothschild V-th in Paris and the 300 Judeo-Mongols,
who are composing the World Government (the Hidden Hand),
made 100 billions out of this First World War. Of course, not
mounting their “lust of murder,” they are willing to stage a Second
World War.

Controlling the World press, they can easily stage any war.
“If Wall Street should say the word tomorrow, all the editors and preachers would be for the war” (Eugene V . Debs, The Sun,
May 4, 1925) .

History proves, and the Jewish Encyclopaedia confirms it, that the socalled “German, Russian, Polish and Eastern Jews” are Mongols, who accepted the Jewish Talmud, which is not the creed given to Moses. The Talmud seems more like the by- of a gang of murderers than a religion, yet it is strictly followed by the so-called “Jews.”

Among others things the Talmud teaches: “The best Gentiles must be
destroyed,” and similar commands. However, many politicians have the effrontery to declare that this “religion” ought also to be “respected,” while
it ought to be exposed in the Courts, as inciting to murder.

Denne kunnskapen bringer med seg groteske

Denne folkegrupppen ble ikke farlig før de gjennom sine kunnskaper om den babylonske opprinnelsen til dagens råtne pengesystem, der man skaper penger av ingenting, skaffet seg fullstendig makt over pengesystemet og begynte låne ut monopolpengene sine til folk, kongehus og regjeringer til blodrenter, og satt hele verdens befolkning i evig gjeld og slaveri gjennom et satans godt gjennomført gjeldssystem. Et gjeldssystem som har like stor makt over folks hverdag nå i dag som det hadde for 200 år siden da talmudsatanisten/kabbalisten Bauer skiftet navn til Rothschild, og startet det som ble og fortsatt er verdens mektigste familie.


Mayer Amschel Rothschild
vokste opp i ghettoen i Judengasse,
Frankfurt am Mein

Det var samme familie og samme satanister som sto bak opprettelsen av sionismen på slutten av det nittende århundret, og det var den samme familien som var med på å rane verden gjennom Balfourerklæringen som de klarte gjennomføre ved å love en forlengelse av 1. verdenskrig ved garantier om å få USA med i krigen. En krig som de (de sionistiske bankoligarkene) og deres servile samarbeidspartnere tjente uhyggelig mye penger på, i likhet med alle andre kriger der de har startet ved å bygge opp steile fronter og fiendebilder, for deretter å finansiere (lån av penger skapt av luft til blodrenter) begge sider av konflikten/krigen, samtidig som de har hatt fullstendig kontroll og eierskap over firmaene som produserte krigsmateriellet. En enestående gjeng med sosiopater som tidlig forsto hvordan man kunne profittere på blodige kriger både økonomisk, og like viktig, gjennom en stadig svekking av fienden de i århundrer har hatet. De har eid og styrt Lamestream Media/The Presstitutes helt fra begynnelsen. Pressen har aldri vært ment som folkeopplysere. Tvert imot, så har pressen helt fra starten av vært flittig brukt av de sionistisk-satanistiske bankoligarkene for å hjernevaske verdens lesende befolkning. Les innlegget Bankene er pressens halliker, der også den norske delen av de presstituerte er omtalt.

De (askenasikhazarene) har aldri hatt noen historiske odelsrettigheter i Palestina, og å kritisere dem får aldri vært antisemittisme, da de ikke har en dråpe semittisk blod i årene

Alt er en svindel. En løgn. En ondskap som har vært støttet av hver eneste politiker på Løvebakken siden de sionistisk-inspirerte løvene ble plassert på Stortingsplassen. Det er rett og slett ikke mulig å bli toppolitisk leder i en eneste vestlig nasjon hvis man ikke enten er askenasikhazar, eller støtter dem blind av andre årsaker, så som religiøse og økonomiske motiv.

Kunnskapen om svindelen fører ikke bare med seg svært alvorlige konsekvenser for den forbrytelsen mot menneskeheten som opprettelsen av den israelske staten i de palestinske landområdene var. De som nå i dag studerer og skriver om de geopolitiske hendelsene i og andre nasjoner under det tidligere Sovjetunionen svikter både seg selv og sine lesere. De utelater å nevne den viktigste makten bak det vi ser utspille seg, nemlig askenasikhasarenes historiske forhold til regionen, der de en gang var herskere.

Kampen mot “terror”

Det er det samme her. Den samme ondskapen som styrer alt, og kontrollerer alle institusjoner som folk flest er narret til å tro er fortellere av sannheten. E-tjenestene, Stortinget, universitetene, forlagsbransjen, pressen – absolutt alt er infisert av verdens rikeste lobbyister, og de mektig talmud-satanistiske kabbalist-kreftene som står bak nedslaktingen av hundrevis av millioner uskyldige mennesker gjennom kriger fra Tempelkrigene, de amerikanske borgerkrigene, Napoleonskrigene, revolusjonen i 1917, 1. og 2. verdenskrig, Koreakrigen, , herjingene og massedrapene av uskyldige i Irak, Libya, Syria, Afghanistan og alt annet dere har hørt om av kriger.

Tilbake til khazarene og bløffen om at de er av semittisk opphav

Arthur Koestler:

the fact (is) that the large majority of surviving Jews in the world is of Eastern European – and thus perhaps mainly of Khazar – origin. If so, this would mean that their ancestors came not from the Jordan but from the Volga, not from Canaan but from the Caucasus, once believed to be the cradle of the Aryan race; and that genetically they are more closely related to the Hun, Uigur and Magyar tribes than to the seed of Ab raham, Isaac and Jacob. Should this turn out to be the case, then the term “anti-Semitism” would become void of meaning, based on a misapprehension shared by both the killers and their victims. The story of the Khazar Empire, as it slowly emerges from the past, begins to look like the most cruel hoax which history has ever perpetrated.

Så forbasket enkelt er dette. De tilhører ikke Guds utvalgte folk! De tilhører en historisk halvmongolsk steppe-stamme, og har i flere hundre år vært fullstendig kontrollert av de jævligste sosiopatene noen kan tenke seg. Sosiopater med all den makt som 100 % kontroll over verdens pengesystem har gitt dem. Fullstendig makt. Fullstendig ondskap. Fundamental galskap. Abnormt korrupte.

Arthur Koestler er død, men hans kunnskap har i ettertid blitt bekreftet av historikere og genforskere som selv er av khazar-slekt

Professor Eran Elhaik og hans kollegaer innen genforskning er en av disse. Etter at hans forskning ble publisert har han kommet med en del krasse kommentarer. I likhet med Arthur Koestler har han brukt uttrykk som den største (og mest grusomme) svindelen verden har sett. Les mer om hans forskning i Semittene har historisk base i Midtøsten – khazarene var et mongolsk krigerfolk. Hans akademiske kollega, historieprofessor Shlomo Sand ved humanetisk fakultet, universitetet i Tel Aviv, skrev i 2009 boka The Invention of the Jewish People, og dette kan leses mer om i samme innlegg.

Jeg avslutter med et sitat fra boka til Spiridovich, skrevet i 1924, der han flere steder advarer mot en kommende, uunngåelig (hvis ikke folk klarte klore snerken ut av øynene) 2. verdenskrig iløpet av et tiår eller to:

AMERICA FACING THREE UNITED MONGOL FOES

The crushing of our civilization, predicted by Count Okuma,
may be undertaken even to-day, probably beginning with a Judeo-
Mongol attack upon the United States or a Judeo-Mongol attack
upon Europe, as it is being now done in Bulgaria, in China, etc.
Even the best informed Americans-ignore the fact that they are'
today facing simultaneously three Mongolian foes

(1)The Judeo-Mongolian World Government”the Hidden
Hand,” which controls in 1925 : (a) three hundred billion dollars of
available capital; (b) the world's press, and (c) many governments.

(2)
 Mongolian Japan, whose assault is inevitable, as Mr. H. G.
Wells and others predicted. Japan is conspiring today with the
Judeo-Mongolian Soviets of Moscow, and they are both now using
every means to take entire control of China and force her to join
them in crushing the Aryan Race.

(3) The Judeo-Mongolian Bolshevism, which, according to the
late Samuel Gompers, is being financed with millions by the socalled
International Bankers (“Germano-Anglo-American”), who
are all Judeo-Mongols .

http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Morton_Dunlophttp://www.khazaria.com/khazar-history.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/Khazarshttp://en.wikipedia.org/wiki/Khanatehttps://jostemikk.com/PDF/SecretGovernment-Spiridovich.pdf

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.