NEI TIL EU

uthules gjennom å avgi suverenitet til EU i stadig større omfang, & Et Demokrati kan ikke leve med som bare interesserer seg for sitt eget renomme, 

En ellers velkjent hersketeknikk i politiske debatter er å ta samfunnsutviklingen med stor «S» til inntekt for sitt eget standpunkt: «det finnes ikke noe alternativ» – til EØS-avtalen) 

Nær sagt alle og enhver synes seg enig om at avtalen er udemokratisk, med en fortløpende import av EU-lovgivning for det indre markedet. Likevel avskjæres relle diskusjoner om alternativene med at «vi er helt avhengig av den markedsadgangen EØS-avtalen gir oss til EU» som Høyres Ine Eriksen Søreide utrykket den  04.10.12)

En sammenligning med Sveits viser at handelen til EU har utviklet seg parallelt, selv om Sveits står utenfor EØS og har inngått egne, 2-sidige avtaler med EU! Råderetten over -naturressursene, likestilling, distrikts- og regionalpolitikken og arbeidslivet er andre eksempler der avtalen griper inn i en helt annen grad – enn forutsatt da EØS-avtalen ble vedtatt!

Ensidig og ekspansiv avtale: Slik EØS-avtalen fungerer, er den både ensidig og ekspansiv.  innfører i praksis alle nye markedsregler EU vedtar ..

Hva er årsaken til dette? -Synnøve F. Taftø, har i et brev til Øyvind Aarsnes i den daværende Folkeaksjonen mot EU-medlemskap: forklart hva som skjedde ved hva hun kaller statskuppet i 1945: Norge var juridisk sett okkupert av De allierte i tiden 8. Mai 1945 til 13. Desember 1945)  I denne tiden ble IKKE Norge styrt av den første  Gerhardsen -regjeringen, men av allierte propagandaeksperter av -jesuittisk herkomst, som ga ordrer til de utvalgte departementsrådgiverne – i hvert departement om hva som skulle gjøres!

Den 24. Juni i 1994 underskreiv Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal, Eivinn Berg & Grethe Knudsen, Norges EU medlemskap på Korfu i Hellas, uten kjennelse fra Norsk -Statsrett, som sier at alle avtaler i regi utad, skal avleveres traktat-arkivet i UD! 

, ble i 1939 oppnevnt som (medlem av et hemmelig utvalg, med mål om å sette Grunnlovens bestemmelser om (provisoriske anordninger) ut av kraft, for å gi arbeiderparti -regjeringen fullmakter i krigstid eller når krig truet!  

Einar Gerhardsen visste derfor godt at hans regjering IKKE hadde lov til å gi (provisoriske anordninger -som kunne bryte mot lovverket!  Denne lojaliteten mot fremtidige generasjoners rett til å bestemme over seg selv er kanskje det mest karakteristiske ved den “norske folkesjela” 

Den bunner i en underliggende tro på allmennings-prinsippet, altså at naturresursene er felleseie mellom De til enhver tid levende mennesker, for ingen har rett til å delta i forvaltningen av slike ressurser etter at han eller hun er død og borte. For å kunne delta i forvaltning og/eller utnyttelse må nemlig personen være Fysisk Tilstede!

(Ordningen om hjemfallsrett, bygger på at de allmennings-berettigede kan overdra utnyttelse av ressursen til “utenforstående (men bare for sin levetid)

Det jødisk-kristne utgangspunktet, som danner grunnlaget for EU-retten, er derimot (eiendomsretts-prinsippet: Der en pave, en Stat – eller EU-kommisjonen kan gi retten til å forvalte og utnytte naturressurser både til ikke-levende vesener kirker, aksjeselskaper, stiftelser, båter) og til utvalgte familier for all framtid!

Denne ideen om at (ikke-levende vesener har rettigheter ble innført med vold og makt med en provisorisk anordning om “erstatningsdirektoratet” i 1945, mens overgangen fra allmennings-forvaltning til eiendomsforvaltning av naturressursene i Norge har skjedd gradvis over to generasjoner.. 

(Grunnloven er jo formelt ikke satt ut av kraft, men den respekteres verken av lovgivere eller dommere etter det såkalte landssvikoppgjøret som innebar et totalt brudd, ikke bare med Grunnloven, men også med de rettsprinsippene norsk rett er tuftet på. I motsetning til Grunnloven kan disse prinsippene ikke endres, bare byttes ut med andre grunnprinsipper. Vetoretten er kun brukt én gang, mot EUs (3) postdirektiv! Vegringen mot å bruke vetoretten innebærer i realiteten overføring av lovgivningsmyndighet til EU!

EØS endrer ikke bare norske lover, men også Hvem som bestemmer, det være seg legemidler til flykontroll – er i dag avgitt til EUs fagbyråer og overvåkingsorganet ESA!

På toppen av det hele har Stortinget vedtatt disse sakene med alminnelig flertall, uten å følge Grunnlovens § 93 om suverenitetsavståelse som krever 3/4 dels flertall!

Men for å etablere et mer likestilt forhold mellom Norge og EU må EØS-avtalen erstattes med en handelsavtale (uten regelimport & overvåkingsorganer)

HEFO kjemper for at Norge skal avvikle EØS avtalen, fordi EU ikke skiller mellom utøvende og lovgivende makt – hvorpå lovgivende makt ikke har forslagsrett!

1 side av undertegnelsen:

2 side av undertegnelsen:

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.