NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 16. april 2024 Tema: Arbeidsliv, Energi, Forskning, Forsvar, Helsevesen, Lokalforvaltning, Miljøvern, Næringsliv, Statsforvaltning, Utdanning, Utenrikssaker, Innvandrere, Samfunnssikkerhet 11. april 2024 la Eldring-utvalget frem «NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer». Utvalgets mandat har vært å utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre[Les mer...]

Lokal Agenda 21, Kommuneoverlegene og “Trygge Lokalsamfunn” – Hele Norges kommunesektor er gjennomsyret av globalistkuppet Agenda 21, KREFTEN HAR FULL SPREDNING!!

21/05/2016 Pål Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO), Raseringen av Norge 1 Lokal Agenda 21, Kommuneoverleger og "Trygge Lokasamfunn" Jeg er dypt rystet!  KREFTSVULLEN FN’s Agenda 21 har nå full STEALTH spredning i alle deler av kommunal[Les mer...]