NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 16. april 2024 Tema: Arbeidsliv, Energi, Forskning, Forsvar, Helsevesen, Lokalforvaltning, Miljøvern, Næringsliv, Statsforvaltning, Utdanning, Utenrikssaker, Innvandrere, Samfunnssikkerhet 11. april 2024 la Eldring-utvalget frem «NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer». Utvalgets mandat har vært å utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre[Les mer...]

Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En “FN-STYRT” FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist International Council Conference i Oslo i 1962 – Del 1

18/02/2017 Pål Folkefiendlige maktstrukturer og gigantiske samfunnsbedrag, Globalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO), Raseringen av Norge 20 Ville du ha stemt Arbeiderpartiet hvis du visste at de minst siden 1962 har hatt som FORMELT, dog SKJULT HOVEDFORMÅL, (og[Les mer...]