NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer

Artikkelen inngår i: EU/EØS-nytt - 16. april 2024 Tema: Arbeidsliv, Energi, Forskning, Forsvar, Helsevesen, Lokalforvaltning, Miljøvern, Næringsliv, Statsforvaltning, Utdanning, Utenrikssaker, Innvandrere, Samfunnssikkerhet 11. april 2024 la Eldring-utvalget frem «NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer». Utvalgets mandat har vært å utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre[Les mer...]