Biomateriale i brennstoff (Fly)

Abstrakt og figurer Biomasse inkluderer alle materialer som inneholder organisk karbon bundet i den kjemiske strukturen til molekyler, som er et resultat av klorofyllinfotosyntesen, utført av autotrofier organismer. Mye biomasse fra landbruks-, landbruksmat- og skogbrukssektorene[Les mer...]