Andøya Space og Andøya Spaceport

FOTO: ANDØYA SPACEPORT Andøya Space tidligere Andøya Space Center, tidligere Andøya Rakettskytefelt: Et senter for oppskyting av forskningsraketter og slipp av vitenskapelige ballonger. Andøya Space skyter opp sonderaketter og forskningsballonger på Andøya og Svalbard.[Les mer...]

Prosjekt AZURE Sounding Rocket Chemtrails fra verdensrommet!

Artikler om klingende raketter på ClimateViewer News https://climateviewer.com/tags/sounding-rocket/ https://climateviewer.com/2019/04/06/project-azure-sounding-rocket-chemtrails-from-space/ Tidslinjeoppføringer på klingende raketter på værendringshistorikk https://weathermodificationhistory.com/tags/chemtrails-from-space/ https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLfN7m5OaSZKTe5O7etn9N8zeQOjep3nKk&autoplay=1&showinfo=1&modestbranding=1 «Chemtrails fra SPACE! Raketter, satellittkjemikalier og ionosfæriske varmeovner» •  https://youtu.be/0b7EIdz4LzY Se denne spillelisten på YouTube Tweet fra Chris Fallen, direktør[Les mer...]