NOU 2023: 25

Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken mot 2050

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. august 2021

Avgitt til Klima- og miljødepartementet 27. oktober 2023

Utredningen ser på hvordan kan bli et lavutslippsamfunn i 2050. Den ser på både utslipp fra norsk territorium og globale utslipp som på en eller annen måte er knyttet til Norge. Utredningen drøfter hvordan omstillingen til et hvor så å si alle utslipp av klimagasser er fjernet for godt, vil påvirke ulike samfunnsområder som energisystemet, natur og arealer, matsystemet og transportsystemet. Den ser også på hvordan virkemiddelbruk, styringssystem og beslutningssystem bør endres for å legge til rette for omstillingen.

Les dokumentetLast ned dokument

Digitale vedlegg og utrolig mye å sette seg inn i.

1. Klimautvalget 2050 (2023): Særtrykk av hele NOU 2023: 25. (10,6 MB)

2. Klimautvalget Ung (2023): Rapport fra Klimautvalget Ung. (1,5 MB)

3. Høringsinnspill til utvalgets mandat. (2021). (550,2 kB)

4. Høringsinnspill til utvalgets delrapport. (2022). (5,7 MB)

5. Menon Economics. (2023). Utvikling i tidsbruk fra lete- og utvinningstillatelse gis til produksjonsstart på norsk sokkel. (9/2023). (935,3 kB)

6. Menon Economics. (2023). Aksept og atferdsendring av klimavirkemidler. (98/2023). (1,1 MB)

7. Fridtjof Nansens Institutt. (2023). Norges omstilling til et lavutslippssamfunn i lys av internasjonale handelsavtaler. (7/2023). (759,6 kB)

8. Fridtjof Nansens Institutt. (2023). Hvem har makt i norsk klimapolitikk? (2/2023). (2 MB)

9. THEMA Consulting Group. (2023). Oversikt over veikart for utslippskutt i norske bransjer. (2023-05). (3,9 MB)

10. Fridtjof Nansens Institutt. (2023). Lovgivning om bruk og forvaltning av kyst- og havarealer. (1/2023). (910 kB)

11. Norsk insitutt for bioøkonomi og Ruralis. (2023). Produksjonspotensial i jordbruket og nasjonal sjølforsyning med mat. (9/53/2023). (3,2 MB)

12. Norsk institutt for bioøkonomi. (2023). Havet som karbonlager: Potensial for økt karbonlagring, aktuelle tiltak og relevante interessenter. (9/55/2023). (1,1 MB)

13. Holth og Winge. (2023). Jussens rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn. (613,7 kB)

14. Holth og Winge. (2023). Plan- og bygningslovens rolle, inkludert mulige endringer. (1,2 MB)

15. Holth og Winge. (2023). Lovgivning for ulike sektorer og deres rolle i omstillingen, blant annet for transport, petroleum, jordbruk og skogbruk, og energi- og vassdragslovgivning. (1,9 MB)

16. Holth og Winge. (2023). Samlet rapport som trekker fram hovedfunn og sentrale anbefalinger fra de tre delrapportene. (1,6 MB)

17. Fridtjof Nansens Institutt. (2022). Inngår klima og arbeid med utslippsreduksjoner i styringen av direktoratene? Innholdsanalyse av tildelingsbrevene for 2022. (5|2022). (1 MB)

18. Menon Economics. (2022). Klimagassutslipp fordelt på befolkningssegmenter. (122/2022). (2,2 MB)

19. Menon Economics. (2022). Norske utslipp i utlandet. (98/2022). (1,2 MB)

20. Thema Consulting. (2022). Sammenstilling av scenarioer for kraftproduksjon og -etterspørsel. (02-2022). (829,2 kB)

21. Utvalgets sekretariat (2021-2023): Underlagsnotater. (8,8 MB)

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.