Tilbakeholder Helsedepartementet nødvendig informasjon for Stortinget?

Av

 red. PSt

 –

28. desember 2023

0

Professor Morten Walløe Tvedt har snakket med Helsepodden. Vi gjengir deres introduksjon og lenker til sendinga.

Holder Helsedepartementet tilbake kritisk informasjon fra Stortinget angående paragraf 4-3a i smittevernloven? Med de forestående endringene som snart skal til avstemning den 4. januar 2024, står vi overfor potensielt alvorlige . Det er avgjørende å spørre: Er alle stortingsrepresentanter fullt informert om de detaljerte aspektene av denne lovendringen de skal stemme over? Og i en bredere kontekst, må vi vurdere om denne beslutningsprosessen kan risikere å underminere vår nasjonale suverenitet.  

https://open.spotify.com/embed/episode/4E60pouqPCLl3SpS92P2mi?utm_source=oembed

Ifølge gjesten i denne episoden så kan vi være på vei i feil retning om dette blir vedtatt. Hør Morten fortelle hva han mener er fallgruvene og farene ved det som nå skal stemmes over!  

Morten Walløe Tvedt er en norsk jurist og er professor i rettsvitenskap i jus ved Høgskolen i Innlandet. Han var ansatt ved Høgskolen i Molde fra 2017 til 2022. Han var seniorforsker på Fridtjof Nansens Institutt i fra 2002 til 2020.   Tvedts forskningsfelt er rettslig regulering av bioteknologi, som strekker seg over rettsdisiplinene internasjonal rett (folkerett), statsforfatningsrett, europeisk rett, kontraktsrett, immaterialrett (særlig patentrett og planteforedlerrett), forvaltningsrett og rettsfilosofi anvendt på bioteknologi og tilknyttede forskningsområder. 

Han har skrevet over 40 fagfellevurderte artikler innenfor dette fagfeltet (alene eller sammen med andre). I 2018 gav han ut en monografi om bioteknologikontrakter sammen med Tomme R. Young (). I 2010 kom ‘Norsk Genressursrett', den første fremstillingen av rettslige reguleringer av genetiske ressurser i , ut. Mye av Tvedts forskning har skjedd innenfor tverrfaglige forskningsprosjekter. Han har vært prosjektleder for en serie slike prosjekter.   

I 2012 gav Tvedt ut en Lærebok i forvaltningsrett, som kom i revidert og omskrevet utgave i januar 2022 ( ). Den første boken til Tvedt innenfor forvaltningsrett var ‘Hvordan forstå materiell forvaltningsrett', som var den første læreboken i Norge som ble skrevet av lærer og studenter i samarbeide. Tvedt har en særlig interesse for å fremstille jusen på en pedagogisk måte.    

I årene 2019 til i dag har han jobbet mer forskningsbasert med rettslige problemstillinger knyttet til norsk statsforfatningsrett opp mot internasjonal og europeisk rett.   Morten Walløe Tvedt har skrevet flere bøker for jusstudenter. Særlig er ‘Å skrive jus til eksamen' og ‘Å skrive analyse- og masteroppgaver i jus' sentrale for enhver jusstudent som ønsker å lære seg å skrive god jus.  

Tvedt har utviklet undervisningsopplegg innen statsforfatningsrett, forvaltningsrett, internasjonal rett, til genetiske ressurser og kontrakter innenfor bioteknologien.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.