Norge øker støtten til FNs arbeid i Sudan

Pressemelding | Dato: 17.12.2023

investerer ytterligere 60 millioner kroner til FNs arbeid for å beskytte barn, flyktninger og overlevende etter seksuell vold i Sudan. – Vi øker støtten som følge av den svært bekymringsverdige humanitære situasjonen i landet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Mange ble drevet på flukt da det brøt ut krig i Sudan i april i år. Sju millioner sudanere er nå fordrevet fra sine hjem. Over én million av disse har flyktet til et naboland, og tallene fortsetter å øke. Omtrent halvparten av Sudans befolkning trenger humanitær bistand. 14 millioner av dem er barn. Norge er en aktiv pådriver for en løsning på konflikten i Sudan, både politisk og humanitært. 

Enorme humanitære lidelser 

Nylig var landsjefene fra Verdens matvareprogram (WFP), FNs barnefond (UNICEF) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i . De advarte mot å la de andre store globale krisene overskygge den humanitære katastrofen i Sudan, som vil kunne bli enda verre om kamphandlingene ikke stanser og mer humanitær hjelp kommer inn. Borgerkrigen vil kunne spre seg til hele landet, flyktningestrømmene øke, og konflikten kan spre seg til nabolandene. 

– Den humanitære situasjonen i Sudan er katastrofal. Jeg er sjokkert over rapportene om bruk av etnisk rensing og seksuelle overgrep som våpen i krigen, samt de mange og svært alvorlige bruddene på barns rettigheter, sier Tvinnereim.  

Mens krigen raser er humanitær tilgang og mangel på grunnleggende blant hovedutfordringene.  

– Krigshandlingene må stanse umiddelbart. Humanitære prinsipper og internasjonal humanitærrett må respekteres, overalt og alltid. Hjelpeorganisasjoner som FN, Røde Kors-bevegelsen og andre må få uhindret tilgang til å yte livreddende nødhjelp uten å sette hjelpearbeidernes sikkerhet på spill, sier Tvinnereim.  

Sudan er der flest barn er fordrevet fra hjemmene sine  

Over 14 millioner barn har behov for nødhjelp som følge av krigen. De mangler mat, rent drikkevann, husly og grunnleggende helsetjenester. UNICEF omtaler Sudan som en av verdens største utdanningskriser og advarer om fare for «en tapt generasjon», fordi nesten alle landets skoler er stengt. UNICEF har registrert over 3000 alvorlige brudd på barns rettigheter. Dette inkluderer drap og lemlestelser, seksuell vold og rekruttering av barnesoldater. 

– Det er hjerteskjærende og uakseptabelt at krigen rammer barna så hardt, sier Tvinnereim. Derfor gir Norge 20 millioner kroner til UNICEFs arbeid med beskyttelse og bistand til barn i Sudan. UNICEF gjør en spesielt viktig jobb med å gi barn og familier livreddende nødhjelp, samtidig som de oppretter trygge plasser, der barn kan oppholde seg i sikkerhet og få nødvendig helsehjelp og undervisning, sier Tvinnereim. 

Støtte til folk på flukt og vertssamfunn 

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er den viktigste globale aktøren for beskyttelse og bistand til flyktninger og internt fordrevne. Det er enorme behov for FNs innsats i Sudan, der den pågående krigen har ført til et rekordhøyt antall flyktninger og fordrevne, i tillegg til alle flyktningene og fordrevne som bodde der allerede før krigsutbruddet. Norge gir nå ytterligere 20 millioner kroner til UNHCRs arbeid i Sudan. 

Kampen mot kjønnsbasert og seksuell vold  

Allerede tidlig i konflikten ble det rapportert om omfattende kjønnsbasert og seksualisert vold, særlig mot kvinner og unge jenter. Det rapporteres om systematiske overgrep begått av de stridende partene mot medlemmer av andre folkegrupper. FN har varslet om en rekke tilfeller der kvinner og jenter blir kidnappet, angivelig tvangsgiftet eller solgt og holdt mot sin vilje i bytte mot løsepenger. 

– FN anslår at nærmere syv millioner mennesker i Sudan står i fare for å bli utsatt for kjønnsbasert og seksuell vold. Derfor gir Norge 20 millioner kroner til FNs befolkningsfonds arbeid med beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold, og alderstilpasset respons for overlevende. FNs befolkningsfond koordinerer dette arbeidet på landnivå og gjør i tillegg et svært viktig arbeid innen seksuell og reproduktiv helse, sier utviklingsministeren. 

Fakta

Samlet norsk humanitær til Sudan er om lag 320 millioner kroner i 2023.  

Norsk humanitær bistand til Sudan i 2023 er fordelt slik:  

  • Norske humanitære organisasjoner, som Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norges Røde Kors: ca. 123 millioner kroner.
  • FN-systemet, som WFP, UNHCR, FNs humanitære landfond, UNFPA og UNICEF: 197 millioner kroner.

I tillegg kommer norsk støtte gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF) og Røde Kors-bevegelsens nødhjelpsfond (DREF), som umiddelbart ble satt i arbeid så snart sudanske flyktninger begynte å krysse grensene. Hittil i år har Sudan fått 630 millioner kroner gjennom FNs nødhjelpsfond. Hver tiende krone i dette fondet er fra Norge. 

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.