Statsministerens innlegg i finansdebatten i Stortinget

Tale/innlegg | Dato: 04.12.2023

Av: Statsminister Jonas Gahr Støre (Stortinget)

– Regjeringen har en plan for landets økonomi og for folks økonomi. For det første: Vi har oppnådd enighet om et trygt og ansvarlig budsjett som skal bidra til at prisstigningen går ned, og at vi når rentetoppen og bidrar til at rentene skal ned igjen, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Innlegget slik det ble holdt

President,

En av de største endringene i de siste årene er at veldig mange har fått dårligere råd. I statsbudsjettet vi overtok fra den forrige regjeringen høsten 2021, var prisveksten for 2022 beregnet til 1,3 pst. Den endte på 5,8 pst. De to siste årene har prisene på de varene og tjenestene vi kjøper, i snitt økt med nesten 15 pst., og styringsrenten er økt 13 ganger. I sum: Priser og renter gir utslag i folks økonomi. For en familie med gjennomsnittslån på 3,5 mill. kr betyr renteøkningene om lag 100 000 kr i økte utgifter årlig.

Regjeringen har en plan for landets økonomi og for folks økonomi. For det første: Vi har oppnådd enighet om et trygt og ansvarlig budsjett som skal bidra til at prisstigningen går ned, og at vi når rentetoppen og bidrar til at rentene skal ned igjen. Samtidig dekker vi ekstraordinære kostnader knyttet til mottak av flyktninger, Nansen-programmet for og økte investeringer i .

For det andre: Vårt mål er å ha Europas laveste arbeidsledighet og få enda flere ut i trygge jobber. 130 000 har kommet ut i jobb siden denne regjeringen overtok, og ledigheten er lavere enn i alle år under den borgerlige regjeringen. Bare siden i fjor har 5 000 under 30 år kommet tilbake i aktivitet. Med ungdomsgarantien vil stadig flere unge få mulighet til å kvalifisere seg og komme i jobb.

For det tredje: Vi bryr oss om folks hverdagsøkonomi, og med flere i jobb og et mer omfordelende budsjett har vi mulighet til å bygge ut universelle velferdsordninger for alle. Vi fjerner usosiale kutt og styrker velferden – til havs gjennom lavere ferjepriser, i luften gjennom lavere priser på kortbanenettet, og til lands gjennom økte stipender for elever og studenter.

Pensjonistene får et godt oppgjør i år med en vekst i pensjonene på 8,5 pst., og nå øker vi også minsteytelsene i barnetrygden. Barnefamiliene får i tillegg lavere barnehage- og SFO-priser. Det er trippelt bra: for barnefamilienes hverdagsøkonomi, for barna som får delta i lek og læring, og for arbeidslinjen.

Den økonomiske uroen vi nå styrer oss gjennom, kommer etter år med økte forskjeller i Norge og en global pandemi og samtidig med krig i Midtøsten og Ukraina, energikrise i og klima- og naturkrise.

I går kom jeg tilbake fra klimatoppmøtet i Dubai, og Norges beskjed til resten av verden var klar: Klimahandlingene må gå raskere enn klimaendringene. Med 2024-budsjettet viser vi for første gang i Norge hvordan vi på en realistisk og troverdig måte kan nå klimamålene. Vi utvider CO2-avgiften, øker bruken av biodrivstoff, reduserer utslippene i jordbruket og intensiverer omstillingen i de sektorene som slipper ut mest. Det skjer bl.a. ved at vi styrker vårt grønne industriløft med 15 mrd. kr til egenkapitalutvidelser, låneordninger, garantier, tilskudd og andre grep, som bidrar til bl.a. omstilling fra et fossilt til fornybart energisystem, fangst og lagring av CO2, bærekraftige matsystemer, elektrifisering av transportsektoren fra kjøretøy til skipsfart og oppstart av nye, grønne næringer som verden trenger.

Oppgavene her hjemme er store, men de er mulige, og vi skal nå våre mål om kutt i 2030 og om karbonnøytralitet i 2050. Gjennom forliket med SV forsterker vi satsinger på grønn omstilling her hjemme, og vi trapper opp innsatsen for å bevare regnskogen globalt.

Vi skrev Hurdalsplattformen i en ganske annen tid. Mye har forandret seg. Budsjettet er utviklet for å svare på alvorlige oppgaver knyttet til folks og landets økonomi, og trygghet. Ikke minst det siste, i en mer utsatt sikkerhetspolitisk situasjon, gir oss i Stortinget et stort ansvar, og regjeringen skal møte den gjennom en invitasjon til samarbeid om langtidsplanen for Forsvaret.

Så mye har forandret seg, men noe ligger også fast. Vårt oppdrag er å sikre tryggheten for folk i alle deler av landet og sikre utviklingen av et mer rettferdig , med store muligheter og små forskjeller.

Jeg vil takke SV for et godt, tillitsfullt og konstruktivt samarbeid. Sammen har den rød-grønne alliansen i regjering og på Stortinget gjort et godt budsjett enda bedre.

****

For replikkordskiftet og alle øvrige innlegg i finansdebatten, se:

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.