Satser på batterier for å sikre fornybar energi i utviklingsland

Nyhet | Dato: 02.12.2023

I løpet av 2024 skal minst en milliard dollar fra et nytt partnerskap utløse en historisk satsing for å integrere batterier i energisystemene i utviklingsland. Slik kan folk få stabil kraft fra sol og vind. Det er det ambisiøse målet for et initiativ som statsminister Jonas Gahr Støre lanserte under COP 28

Målet er sikre finansiering for batteriløsninger som kan lagre minst 5 GW kraft. Det vil gjøre det mer attraktivt å investere i fornybar kraft som sol og vind.

 Halve verdens befolkning lever uten tilgang til stabil og rimelig kraft. De har behov for mer energi, og den må være fornybar. Skal vi nå klimamålene, er vi avhengige av at utviklingslandene er med i energiomstillingen vi står midt oppe i, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Elleve utviklingsland

Statsministeren har en lederrolle i Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), en allianse mellom noen av verdens største filantropiske stiftelser, de største utviklingsaktørene og en rekke organisasjoner med teknisk kompetanse. Det er denne alliansen som fredag lanserte batterisatsingen på et arrangement på COP 28 fredag.

 Både befolkning og bedrifter i utviklingsland kan oppleve at strømmen går, og at det i perioder er for lite kraft i nettet. Vi må sikre at de får tilgang til fornybar kraft også når det ikke blåser eller når sola ikke skinner. Batterier som kan lagre energien, slik at folk får stabil tilgang til kraft, er avgjørende for at folk vil satse på fornybar energi, sier statsminister Støre.

Elleve utviklingsland blir med på batterisatsingen, Egypt, Kenya, Barbados, Ghana, Togo, Mauritania, India, Malawi, Belize, Nigeria og Mosambik.

Utradisjonelt
CO2-utslippene fra energisektoren globalt utgjorde nesten 37 milliarder tonn i 2022, av til sammen 50 milliarder tonn.

 Disse tallene viser hvor viktig energiomstillingen er for å nå klimamålene. Samtidig er det 750 millioner mennesker har ikke tilgang til elektrisitet i det hele tatt. Dersom fremvoksende økonomier skulle bruke fossil energi for å nå sine utviklingsmål vil disse landene stå for 75% av alle globale utslipp i 2050. Derfor er det avgjørende å få med utviklingslandene på energiomstillingen, sier Støre.

De globale investeringene i fornybar energi går opp, men ikke raskt nok. mottar en svært liten del av de globale investeringene i fornybar energi. GEAPP har som mål å endre dette, med blant annet strategisk bruk av risikovillig kapital fra filantropiske stiftelser.

 I kampen mot klimaendringene, må vi våge å tenke utradisjonelt, finne nye samarbeidsformer og bygge allianser. Initiativer som dette er viktig, fordi vi er avhengige av privat kapital for å løse de utfordringene vi står overfor, sier Støre.

Initiativet har blitt til på rekordtid. En ambisjon ble annonsert i april 2023, og senere bekreftet på et møte som fant sted i New York i september.

Under COP 28 ble det formelt lansert, med deltakelse fra elleve utviklingsland og en rekke ressurs- og finansieringspartnere, som Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene.​

Fakta om batterisatsingen

  • GEAPP foreslo batteri-initiativet «BESS Consortium» i april 2023, og bekreftet på et møte som fant sted i tilknytning til FNs Generalforsamling i september. Satsingen ble lansert formelt på COP28 på et arrangement ledet av statsminister Støre.
  • Konsortiet består ved lanseringen av 11 utviklingsland (Egypt, Kenya, Barbados, Ghana, Togo, Mauritania, India, Malawi, Belize, Nigeria og Mosambik), og en rekke ressurs- og finansieringspartnere (Den afrikanske utviklingsbanken, Verdensbanken, Den asiatiske utviklingsbanken, Den inter-amerikanske utviklingsbanken, Agence Française de Développement, Rocky Mountain Institute, Africa50, COP28-presidentskapet, Masdar, Infinity Power, AMEA Power, GIZ, NREL, Net Zero World, og Sustainable Energy for All.

Fakta om GEAPP

  • Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) ble lansert på COP26 i 2021.
  • GEAPP er en allianse mellom noen av verdens største filantropiske stiftelser ( Foundation, IKEA Foundation og Bezos Earth Fund), alle de største utviklingsaktørene (Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene, USAID, GIZ) og en rekke organisasjoner med teknisk kompetanse.
  • GEAPP har som ambisjon å bidra til å unngå 4 milliarder tonn CO2 innen 2030, forbedre tilgangen til energi for 1 milliard mennesker, og legge til rette for 150 nye arbeidsplasser.
  • GEAPP arbeider for å akselerere investeringene i fornybar energi i utviklingsland, og har et særlig fokus på batteri- og energilagringsløsninger, og distribuerte energisystemer.
  • Distribuerte energisystemer er en samlebetegnelse for ulike teknologiske løsninger hvor energien produseres nært forbrukerne. De kan installeres raskt, og vurderes av IEA som den mest hensiktsmessige måten å nå mange av dem som i dag ikke har tilgang til elektrisitet.
  • Statsminister Jonas Gahr Støre leder GEAPPs «Global Leadership Council» sammen med Rockefeller Foundations president Dr. Rajiv Shah.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.